Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zakázaná archeológia 4. časť

„Skamenené pozostatky ľudí, ktoré nezapadajú do evolučnej teórie, musia byť kategoricky prehlasované za falzifikáty. Ak by bol čo i len jeden taký nález uznaný za autentický, nejednalo by sa o slávnu výnimku z pravidla, ale zrútili by sa všetky naše predstavy o histórii ľudstva a planéty.“
Dr. Zillmer

Prehistorické lesy sa zmenili na uhlie. Žili v nich už vtedy ľudia? Usporadúvali lovy na dinosaurov? Paleontológovia proti takej možnosti vystupujú so všetkou rozhodnosťou. Avšak vedľa skamenených ľudských šľapají je k dispozícii dlhý rad ďalších dokladov podporujúcich vyššie uvedenú domnienku.

Prehistorické nástroje - Časový paradox a predpotopné kladivo

Máme na mysli predovšetkým predmety, ktoré boli nájdené zarastené v uhlí a preto predstavujú ťažko vysvetliteľnú záhadu. Boli objavené na nesprávnom mieste alebo v nepatričnej geologickej vrstve, proste tam, kde nemali čo robiť.

Ako sa napríklad dostal do prastarej horniny železný náprstok? Rovnakú otázku si musel položiť americký ranger, ktorý okolo roku 1880 ťažil v horách Colorada uhlie. Materiál pochádzal z deväťdesiat metrov hlbokej šachty, odkiaľ si ranger každý deň domov odvážal fúru kuriva. Raz zistil, že kusy uhlia sú na kúrenie príliš veľké a tak niektoré rozbil – a von vypadol železný náprstok. Podivnému artefaktu sa v okolí skoro začalo hovoriť „Evin náprstok“. Kov, z ktorého bol vyrobený, bol veľmi krehký a drobil sa. Nakoniec sa zvyšky nálezu stratili. Uhlie, v ktorom bol náprstok zarastený, vzniklo na rozhraní kriedy a terciéru, teda pred zhruba 70 miliónmi rokov. Čo sa asi odohrávalo na Zemi v týchto dobách, kedy bol zrejme tajomný náprstok vyrobený?

Ďalší železný predmet, ktorý na mieste svojho nálezu nemal čo robiť, uzrel (znovu) svetlo sveta v roku 1844. Robotníci vtedy v kameňolome Kingoodie blízko škótskeho Dundee uvoľnili z mäkkého ílu asi šesťdesiat centimetrový kamenný blok. Kus kameňa sa odlúpol a ukázal sa hrdzavý železný klinec. Vek horniny, z ktorej vyčnieval, bol stanovený na 60 miliónov rokov. Podobný železný klinec bol objavený v roku 1851 v Kalifornii v úlomku kremeňa.

K nečakaným nálezom podobného druhu dochádza dodnes. Najnovším príkladom je železná šrauba čiastočne vyčnievajúca z kusu skaly. Tento tajomný kúsok pochádza z hory Mazong na rozhraní čínskych provincií Ganzu a Chi-jang. Skúmali ho experti z Úradu pre nerastné suroviny a Úradu pre výskum farebných kovov, avšak k jasnému vysvetleniu nedospeli.

To platí i pre železný pohár, ktorý patrí k mimoriadne zaujímavým exemplárom. Prvý krát bol verejne vystavený vrámci nášho projektu Unsolved Mysteries. Máme k dispozícii miestoprísažné vyhlásenie, že bol zarastený do kusu uhlia. Okolnosti nálezu sú popisované v overenom dokumente z 27. novembra 1948. Správu spísal nálezca Frank Kennard zo Sulphur Springsu v americkom Arkansase:

„V roku 1912 som pracoval pre mestské elektrické dráhy v oklahomskom Thomase. Kúrili sme vtedy uhlím. Raz som narazil na príliš veľký úlomok a tak som ho rozbil kladivom. Z vnútra uhlia vypadol železný pohár a zanechal v úlomku svoj odtlačok. Očitým svedkom bol Jim Stull (ďalší zamestnanec firmy), ktorý videl, ako sa ten kus uhlia rozpadol a vykĺzol z neho pohárik. Skúšal som zistiť, odkiaľ bolo uhlie dodané. Prišiel som na to, že pochádza z bane Oklahoma vo Wilburtone.
Podpísaný Frank Kenard.“

Občas sa v uhlí alebo hornine vyskytnú umelecké alebo zlaté predmety. Mnoho takých prípadov je známych z 19. storočia. Po odstrele skaly v Dorchestery (Massachusetts, USA) urobili robotníci zvláštny objav. Medzi kameňmi našli dva úlomky kovového predmetu. Spolu dávali zvoncovitú nádobu vysokú približne 11 cm s priemerom 16 cm. Zrejme bola vyrobená zo striebornej zliatiny. Podľa správy zverejnenej 5. júna 1852 v časopise „Scientific America“ sa na vonkajších stranách nachádzalo „...šesť kvetín nádherne vykladaných striebrom. Opracovanie, rytie a vykladanie musel urobiť mimoriadne zdatný remeselník. Podivná nádoba neznámeho pôvodu sa nachádzala zarastená v kameni 4,5 m pod zemou a bola objavená po odstrelení skaly.“

Ďalšia udalosť tohto typu sa odohrala v meste Morrisonville v americkom štáte Illinois. Pani S. W. Clupová práve prehadzovala lopatou uhlie, keď sa jeden kus rozlomil a vypadla z neho osemkarátová retiazka. Stalo sa to v júni roku 1891.

O päťdesiat rokov skôr, v júni 1844, objavil robotník v anglickom Rutherford Millsu zlatý povrázok. Pôvodne spočíval v hĺbke dva a pol metra a dostal sa na denné svetlo behom odstrelu v lome. Predtým bol zarastený do mnoho miliónov rokov starého žulového bloku. Neskôr sa zistilo, že povrázok bol vyrobený umelo.

„Creation Research Society“ (po slovensky: kreacionistická výskumná spoločnosť) zhromaždila mnoho podobných artefaktov alebo aspoň svedectiev o nich. Samozrejme predovšetkým z náboženských dôvodov. Vieme, že kreacionisti pátrajú po dôkazoch, pomocou ktorých by dokázali vyvrátiť konvenčný názor o vývoji sveta a druhov. Všetky „ooparty“, teda predmety nájdené tam, kde nemali byť, im pochopiteľne prichádzajú veľmi vhod. V roku 1976 zverejnili vo svojom magazíne popis lyžice, objavenej v roku 1937 vo vrstve „mäkkého uhlia“ v Pensylvánii.

„Lyžica sa nachádzala v kope hnedastého popola, aký vzniká po zhorení veľkého kusa uhlia. Keď sa ľudia hrudy popola dotkli, rozpadla sa a vo vnútri bola lyžica... Zrejme by sa naozaj mohlo jednať o pamiatku z prehistorických dôb.“

Jedným z najznámejších predmetov z galérie bizarných nálezov je takzvané „kladivo z Texasu“. V anglicky písanej literatúre sa tiež nazýva „The London Artefakt“. Londýnom nie je myslené hlavné mesto Veľkej Británie, ale London v texaskom Kimball County. Behom výletu v júni 1934 narazila vtedy tridsaťdva ročná Emma Hahnová spolu s ďalšími členmi svojej rodiny na prapodivný relikt. Z pevnej skaly vyčnieval kúsok dreva. Výletníci si podivný predmet zvedavo prezerali a pokúsili sa ho uvoľniť. S úžasom vzápätí zistili, že sa jedná o drevené topor kladiva! Turisti len neveriaco potriasali hlavami. Niečo také predsa nie je možné. Hornina, v ktorej bolo kladivo, musí byť mnoho miliónov rokov stará a vznikla v dobách, kedy po ľuďoch ešte nebolo ani chýru ani slychu. Kto ale ten nástroj zhotovil a nechal ho tu ležať, keď to nemohol byť človek?

Zástancovia hypotézy o stvorení dnes kladivo pokladajú za jednu z najdôležitejších indícií proti Darwinovej evolučnej teórii. Záhadný nástroj skončil v „Creation Evidence Museum“. Jeho riaditeľ dr. Carl Baugh sa dal prehovoriť a údajne prehistorické kladivo smelo opustiť územie Texasu kvôli výstave Unsolved Mysteries.

- pokračovanie -

Zdroj: Zakázaná archeologie - Nevysvětlitelné záhady z dějin lidstva; Dona Klaus, Reinhard Habeck · Vydavateľstvo: Dialog www.dialog-lbc.cz, 2008

Knihu môžete zakúpiť na tejto adrese

Copyright: Jochen Kopp Verlag, Graf-Wolfegg-Str. 71, D-72108 Rottenburg, 2004
Preklad: Tomáš Kurka
Preklad z češtiny: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Celý seriál "Zakázaná archeológia" nájdete postupne na tejto adrese.

   Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.

Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.

Súvisiace:

Klaus Dona
http://www.cez-okno.net/autor/klaus-dona

Rubrika: Zakázaná archeológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zakazane-dejiny


február 11, 2010 01:28 dopoludnia

 

 

Top