KLIK

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Exkluzívny rozhovor so Stephenom Mehlerom

Fascinácia Stephena Mehlera starovekým Egyptom začala vo veku ôsmich rokov a viedla jeho vzdelávanie a spirituálny rozvoj po celý život. Mehler je vyškoleným archeológom a prehistorikom. Pôsobil tiež ako vedecký pracovník Rádu Rozenkruciánov AMORC v San José (Kalifornia) v rokoch 1978-1980. Takmer 16 rokov bol študentom, učeníkom a blízkym priateľom v Egypte narodeného egyptológa a presláveného domorodého strážcu múdrosti Abd’el Hakima Awyana (1926-2008) známeho ako Hakim.

Stephen Mehler


›› english version

Stephen napísal dve knihy: “Osirisova zem” (Adventures Unlimited Press, 2001, ›› vyšla i v češtine) a “Zo svetla do tmy: Vývoj náboženstva v starovekom Egypte” (Adventures Unlimited Press, 2005) založenú na spolupráci s Hakimom a ich vyše 40 rokov trvajúcom výskume v tejto oblasti. Stephen je v súčasnosti riaditeľom vlastného Výskumného projektu Osirisova zem (Land Of Osiris Research Project). Vedie aj cesty po Egypte a pracuje na svojej tretej knihe založenej na spolupráci s Hakimom.

Mehler od roku 1979 skúmal ›› fenomén krištáľových lebiek, najmä tých známych ako staroveké krištáľové lebky. Mehler testoval štyri lebky, ktoré označil ako staroveké artefakty, videl až deväť takých, ktoré by mohli byť takto označené, a dokázal spolupracovať s Dr. Marcelom Vogelom a F.R. ´Nick´ Nocerinom. Stephen napísal o tejto téme knihu s ›› Davidom Hatcherom Childressom “Krištáľové lebky: Neuveriteľné portály k minulosti človeka” ("The Crystal Skulls: Astonishing Portals To Man’s Past", Adventures Unlimited Press, 2008).


Motto: “Odbor, ktorý študujem a vyučujem, sa teda nevolá egyptológia, ale kemitológia. Je to pôvodná paradigma pre prezentáciu úplne novej vedeckej disciplíny, založenej na učení domorodých strážcov múdrosti a nie grécko-rímskych historikov zastávajúcich akademickú egyptológiu.”
Stephen Mehler


Sokol: Pán Mehler, ak laik položí otázku: “Prečo učenie domorodých strážcov múdrosti a prečo nie grécko-rímskych historikov?” Čo by ste mu poradili ako prvé?

Stephen Mehler: Odpoveď na túto otázku je plne zodpovedaná v mojej prvej knihe ›› “Osirisova zem”... Gréci a Rimania prišli do Egypta a “ustanovili” svoje vlastné svetové a sociálne hľadisko; “videli” Kráľov a ich synov ako sociálnu štruktúru a kľúč k civilizácii – a to sa stalo disciplínou egyptológie... nasledujeme učenie domorodého obyvateľstva, odovzdávané z generácie na generáciu ústnou tradíciou... tieto tradície hovoria, že civilizácia bola prevažne matriarchálna; z matky na dcéru, systémom bola teokracia, nie monarchia – pyramídy boli stroje, nie hrobky a staroveká civilizácia bola o desiatky tisíc rokov staršia, než je uznané – to je Kemitológia...

Sokol: V skvelej knihe ›› “Osirisova zem” (mám ju doma) sa zaoberáte aj témou Atlantídy a mimozemskými záležitosťami. Oficiálna veda má problém s oboma. Aký je pohľad Kemitológie?

Stephen Mehler: Orálne tradície Egypta nehovoria o tom, že staroveký Kemit bol “dieťaťom” inej civilizácie... nehovorí ani o “Atlanťanoch”, ani o “mimozemšťanoch”, majúcich so starovekým Kemitom čokoľvek spoločné... avšak, starovekí Kemiťania hovorili o svojich veľmi dávnych predkoch pochádzajúcich z hviezd, ako napríklad ›› Sírius, ale “mimozemšťania” zapojení do pyramíd či iných stavieb neboli...

Sokol: Preslávený domorodý strážca múdrosti ›› Abd’el Hakim Awyan bol fascinovaný dôkazmi, ktoré zanechala sofistikovaná civilizácia, ktorá žila v Kemite pred 10000-65000 rokmi, alebo ešte skôr. Môžete nám o nej povedať viac?

Stephen Mehler: Staroveký Kemit bol domorodou civilizáciou sústredenou v Afrike, ale zloženou zo 42 kmeňov z Afriky, Ázie i Európy. Všetky rasy ľudí boli súčasťou 42 kmeňov... dôkazmi, ktoré zanechali je kamenné murivo pyramíd a chrámov z vápenca, kalcitu, čadiča, dioritu a granitu – a Sfinga, ktorá je viac ako 50000 rokov stará. Ústna tradícia, ktorú priniesol Abd'El Hakim Awyan, spočíva v tom, že cykly určovali, čo a kedy bolo postavené pred 10000 rokmi. Starovekí Kemiťania vyvŕtali ►tunely, aby dostali vodu do údolia Nílu – voda bola zdrojom energie pre pyramídy – tunely boli neskôr v “dynastických” časoch upravené na hrobky...

Sokol: Hrobka bola “Per-Ka”, domorodá tradícia to interpretuje ako “Dom fyzickej projekcie”. Pohrebné vybavenie a vešebty... bolo to tak vždy, alebo je to “vynález” dynastického Egypta?

Stephen Mehler: Dobrá otázka... pojem “smrť” bol vo veľmi starovekom Kemite neznámy – v jeho jazyku nebol pre tento pojem žiadny výraz... všetky neskoršie vynálezy raného duchovenstva; myšlienka “vzkriesenia”; schopnosť vrátiť sa do zachovaného tela, viedla k praxi mumifikácie a vytvoreniu hrobky – Per-Ka – na ochranu tela... chrám (Per-Ba) vznikol neskôr v procese raného náboženstva...

Sokol: O Achnatonovi už toho bolo veľa napísané. Čo ľudia o tejto veľkej osobe starovekej egyptskej histórie zvyčajne nevedia?

Stephen Mehler: Sú tu záležitosti pripisované ›› Achnatonovi – jednak tie, ktoré ho zhadzujú, a potom tie, ktoré ho ctia – sú však zjavne nepravdivé... NEvynašiel monoteizmus ani učenie o Atonovi, ale sa chcel vrátiť do predchádzajúceho cyklu, kedy neexistovalo žiadne náboženstvo ani kňazstvo... a nebol ani “homosexuál”, ani pacifista, ako niektorí tvrdili... ale určite bol mystik zaoberajúci sa viac duchovnými, než materiálnymi záležitosťami... no jeho spojenie s judaizmom a rozenkruciánskym učením nemožno poprieť...

Sokol: V súčasnosti je téma starovekých multidimenzionálnych brán veľmi populárna. Existuje pre túto tému seriózne vysvetlenie? Súvisí nejako s faktami okolo krištáľových lebiek?

Stephen Mehler: Je tu viera, že na posvätných miestach sú interdimenzionálne portály – hoci je to zaiste možné, je to veľmi subjektívna viera... ›› krištáľovým lebkám sa tu nebudeme venovať...

Sokol: Mnoho ľudí sa dnes zaujíma o pyramídy, môžete poradiť niekoho, kto má na túto tému seriózne informácie?

Stephen Mehler: Je množstvo článkov a filmov o pyramídach... väčšina sa však až tak úplne tejto témy netýka... Odporúčam moje knihy a knihy ›› Chrisa Dunna... pyramídy neboli hrobky, ale energetické zariadenia...

Sokol: Kto naozaj niečo vie o Starovekom Poznaní? Ktoré knihy čítať? Kam ísť?

Stephen Mehler: ›› MOJE knihy samozrejme... ale veľmi málo bolo napísané o skutočnom starovekom poznaní a múdrosti... väčšina kníh o starovekom Egypte je hlavne buď o “mimozemšťanoch”, alebo o ›› “Annunakoch” – ale veľmi málo o starovekých ľuďoch samotných...

Sokol: Podľa Vášho názoru, je čas na posun paradigmy?

Stephen Mehler: Nielenže je ČAS na posun paradigmy – ale ten trvá už posledných 50 rokov... svieže, nové mysle potrebujú dať akademickej oblasti nové perspektívy a teórie... ľudia boli na tejto planéte oveľa dlhšie, než je uznávané a mnohé civilizácie sa počas skutočnej histórie ľudstva pozdvihli a padli...

Sokol: Kedy začínal Nový rok v starovekom Kemite, ktoré sú najdôležitejšie sviatky a ako ich správne oslavovať?

Stephen Mehler: Veľmi starovekí Kemiťania nemali kalendáre, takže nemôžeme poznať ich “sviatočné” dni a oslavy... “dynastickí ľudia” používali prinajmenšom štyri rôzne kalendáre a rôzne sviatočné dni... Nový rok bol okolo 23. júla, zodpovedal cyklickému východu Síria a bol oslavovaný piatimi dňami hodovania... ďalší bol okolo 21. marca a Jarnej Rovnodennosti... veľa sviatkov bolo popísaných egyptológmi...

Sokol: Ďakujem za rozhovor a všetkých ozajstných fanúšikov starovekého Egypta pozývame na Vašu ›› septembrovú Tour 2018!


Stephen Mehler s presláveným domorodým strážcom múdrosti Abd’el Hakimom Awyanom, známym ako Hakim


Viac informácií (EN) nájdete na tejto adrese.


CEZ OKNO sa zhováral Sokol

Motto: Je to o poznaní hlbokej minulosti i o top poznatkoch súčasnej alternatívnej vedy. Tieto dve témy majú viac spoločné, než sa zdá...
KAŽDÝ DEŇ NA VÝPRAVÁCH ZA POZNANÍM


Súvisiace:

STEPHEN MEHLER: Pôvod slova “Egypt”
http://www.kemet.sk/clanok/povod-slova-egypt

STEPHEN MEHLER: Pôvod slova “Pyramída”
http://www.kemet.sk/clanok/povod-slova-pyramida

STEPHEN MEHLER: Seriál “Osirisova zem”
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-osirisova-zem

Stephen S. Mehler
http://www.cez-okno.net/autor/stephen-s-mehler

Kemitská škola starovekého mysticizmu
http://www.cez-okno.net/stitok/kemitska-skola-starovekeho-mysticizmu


december 24, 2017 18:00 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa CEZ OKNO
    CEZ OKNOfebruár 02, 2018 04:22 dopoludnia

    Komentár: 

    K téme starovekého Egypta sa už dnes žiaľ vyjadruje kdekto. Jedným z mála, kto o tých časoch naozaj niečo vie, je Stephen Mehler...

 

 

Top