Obrázok používateľa CEZ OKNO
Až 1 miliarda lidí byla unesena bytostmi z hyperdimenzí!

Empirický, opakovatelný výzkum publikovaný společností ICAR (Mezinárodní komunita pro výzkum mimozemšťanů) potvrzuje, že se civilizace žijící v hyperdimenzích skládají převážně s obojživelných reptiliánských hybridů a kybernetických klonů Šedých. Jak se uvádí, unesli přibližně 1 miliardu ze současně odhadované lidské populace 6.783.421.727 – a to ke dni 31. 5. 2009 nebo kolem 14,7% současné světové populace. Tato miliarda unesených podle tohoto výzkumu byla unesena buď fyzicky, nebo bylo „uneseno“ jen jejich vědomí pomocí určitého množství hyperdimenzionálního procesu a poté byli navráceni na své původní místo (a v některých případech i v původním čase) s vymazanou pamětí o únosu. Vzpomínky z takového únosu se znovu získávají s pomocí hypnotické regrese a podobnými technikami, které odhalují shodný vzorec, který se během únosů odehrává a který se vztahuje na skrytou agendu těchto bytostí z hyperdimenzí, týkající se lidského druhu. Jedna dřívější studie – průzkum veřejného mínění agentury Roper z roku 2002 - vyvozuje, že 2% populace USA (sčítáno ke dni 4. 6. 2009, což je zhruba 306.587.601 obyvatel USA) bylo uneseno, to je přibližně 6,1 miliónů lidí v současných číslech.

Tento výzkum byl představen veřejně při rozhovoru s Josephem Montaldem, mezinárodním ředitelem ICAR.

Kognitivní disonance, nebo-li „stav rozporuplných myšlenek, přesvědčení či postojů, zvláště co se týče rozhodování při chování a změn postoje“ (jde o rozpor přesvědčení na jedné straně a jednání na druhé straně), je jeden způsob jak popsat kategorie reakcí na zkušenosti s únosy a bádání únosů do hyperdimenzí, které má přes 14% našich spoluobčanů. Protože se údaje o výzkumu únosů střetávají s konvenčním pojetím lidské reality, jsou filtrovány a popírány dokonce i hlavními badateli na poli mimozemských studií. Někteří veřejně a bez podkladů tvrdí, že všechny ohlášené případy únosů mimozemšťany jsou ve skutečnosti dílem MILAB – únosy v rámci psychologické války činěné vojenskými zpravodajskými agenturami za účelem vytvořit falešný teror o mimozemských bytostech, které jsou jednotně vůči lidstvu dobrotiví.

Zásada: Mimozemské únosy neexistují, kromě v myslích unesených

Zásada konvenční akademické vědy je, že mimozemské únosy jsou psychodynamický artefakt. Jeden zdroj uvádí: „Jev únosů si získal podstatnou pozornost hlavního proudu vědců a profesionálů mentálního zdraví, kteří naprosto pochybují, že se tento jev vyskytuje doslova, jak se uvádí a kteří předložili různé alternativy vysvětlení včetně podvodu, sugestibility, dispozic k fantazírování, hypnobility, syndromu falešné paměti, spánkového jevu, psychopatologie a enviromentálních faktorů.“

MILAB: mimozemské únosy jsou výhradně para-vojenskými operacemi z černého rozpočtu

Jeden vysoce postavený zdroj z Washingtonu D.C., z exopolitické badatelské obce, mě informoval, že jeden badatel a autor strávil čas tím, že útočil na reportéra, aby uveřejnil nározy tak, jak to uvádí výzkum ICAR. On totiž uváděl, že mimozemské únosy jsou výhradně provozovány para-vojenskými jednotkami černého rozpočtu, za účelem vymývání mozku cíleným osobám a vytváření negativní propagandy proti všem mimozemšťanům, i entitám eticky smýšlejících, kteří jsou ve vyšších dimenzích, což je názor, který je v rozporu s ověřitelným, empirickým studiem prováděným ICAR podle standardních protokolů. Tyto studie odhadují, že přestože jisté malé procento zkušeností s mimozemskými únosy se nazývají MILAB – nebo také vojenské únosy, převážná většina mimozemských únosů jsou civilizace s hyperprostorů jako reptiliáni a jejich kybernetičtí komplicové – Šedí.

Mimozemské únosy jsou z velké části prováděny mimozemšťany z hyperdimenze, říkají údaje

V exkluzivním rozhovoru s Josephem Montaldem, ředitelem ICAR ohledně exopolitických důsledků bádání únosového jevu, Montaldo potvrzuje, že mimozemské únosy jsou z velké části prováděny inteligentními mimozemšťany – reptiliány a jejich kybernetickými spojemci Šedými. Výzkum ICAR soustředil přímo unesené, jejichž zkušenosti prošly ověřitelným empirickým studiem a z čehož ICAR vyvozuje, že může existovat až 1 miliarda lidí ze současné populace přibližně 6 miliard lidí, kteří byli těmito bytostmi uneseni.


Empirický výzkum ICAR ukazuje, že tyto únosy jsou prováděny mimozemskou agendou, která může, pokud nenastane pozitivní lidský zásah s touto agendou, vyústit v „holokaust“ týkající se fyzické smrti až dvou třetin současné lidské rasy v budoucí pandémii a k „přemístění“ podstatného počtu vědomí naší lidské společnosti na novou hyperdimenzionální „planetu“.

Joseph Montaldo uvolnil výsledky ICAR poprvé pro exopolitickou obec prostřednictvím svého rozhovoru na www.ExopoliticsRadio.org.

Závěry výzkumů ICAR jsou opatřeny rozsáhlou výzkumnou metodologií a daty. Montaldo ze široka hovoří o této metodologii výzkumu, která zahrnuje objektivní korelace odpovědí na přímé otázky skupiny 20-50 unesených s opakovanou zkušeností ohledně Šedých a reptiliánů z hyperdimenzí, jejich povahy a účelu mimozemských únosů a jejich agendy ohledně planety a lidstva.

ICAR také chystá „Handbook for Alien Abduction“ (příručku pro únosy mimozemšťany).

ICAR a Joseph Montaldo

Joseph Montaldo je spoluzakladatelem, mezinárodním ředitelem a mluvčím Mezinárodní komunity pro výzkum mimozemšťanů – ICAR. Původně pracoval pro MUFON (americká ufologická organizace) jako vyšetřovatel. Avšak tato spolupráce mu přinesla rozčarování nad nedostatkem informací, které se sdělovaly veřejnosti. Jako první krok si zbudoval osobní web v roce 1998 (www.alienenigma).

Narodil se v Luisianě, v New Orleans v roce 1963, studoval soukromé školy a pak se přidal k námořnictvu. Zde dosáhl diplomu v oboru pokročilé elektrotechniky a aviatiky. ICAR začala jako řadová organizace, která má nyní členy v 11 zemích. Přestože se převážně zkoumají pozorování UFO, ICAR se zaměřuje na únosy mimozemšťany a na mimozemskou agendu.

Členové ICAR a Montaldo zkoumali přes 5000 případů mimozemského kontaktu a únosů. V roce 2005 a 2009, když Montaldo přednášel na X-Conference, uskutečnili členové ICAR tiskovou konferenci ve Wahingtonu D.C. V roce 2006 se Montaldo zapojil do rady exopolitického institutu.

„Mým budoucím cílem je získávat informace od ICAR a sdělovat je veřejnosti. Veřejnost potřebuje pochopit, co se děje s mimozemskými kontakty a přesně vědět, čeho se mimozemská agenda týká“. Říká Montaldo.

Exopolitika, únosy mimozemšťany, reptiliáni a Šedí z hyperdimenzí a etické bytosti z vyšší dimenze


Exopolitika je věda o vztazích mezi naší lidskou civilizací a ostatními inteligentními mimozemšťany v multivesmíru. Exopolitika poskytuje jakousi styčnou plochu pro indentifikování, mapování a formování racionální strategie vůči civilizacím z hyperprostorů. Ty se skládají z obojživelných reptiliánů z hyperdimenze, jakož i z eticky smýšlející civilizace z vyšší dimenze, které se často angažují ohledně lidské civilizace. Lidstvo má mnoho voleb, jakmile uzná rozmanitost civilizací – hyperdimenzionálních či jiných – které se v současnosti angažují. Naše první volba je uznat existenci a různorodost civilizací v naší bezprostřední rozměrné ekologii. Tím se zdá, že existuje různý původ dimenzí (nebo paralelních vesmírů), záměrů, agend, cílů a povah. Můžeme zmapovat každou z těchto civilizací a vědomí. Můžeme také zamýšlet otevřené vztahy s každou z nich. Doufejme, že tato strategie průhledného odhalení nakonec vyústí v optimální výsledek pro lidstvo a pro multivesmír.

Alfred Webre, 4. 4. 2009

Překlad Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz


Viď:

Čtvrtý druh (The Fourth Kind)
http://www.cez-okno.net/clanok/obrazom/ctvrty-druh-the-fourth-kind

Seriál: Projekt Alfa
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-projekt-alfa

Od ledna se hledaly 3 tisíce dětí. 500 se dosud nenašlo
http://www.cez-okno.net/clanok/deti/od-ledna-se-hledaly-3-tisice-deti-50...

ÚNOSY ŠEDÝMI MIMOZEMŠŤANMI
http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivnecezokno/unosy-sedymi-mimozemstanmi

Byla podepsána smlouva mezi zástupci americké vlády a mimozemskými rasami?
http://www.cez-okno.net/clanok/byla-podepsana-smlouva-mezi-zastupci-amer...

4. druh realitou: Dôkazy oplodnenia mimozemšťanmi! (CZ titulky)
http://www.cez-okno.net/clanok/pozri-2010/4-druh-realitou-dokazy-oplodne...


http://www.aufob.org/


http://www.ufoklub-trnava.sk/


apríl 13, 2010 23:13 popoludní

 

 

Top