Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bob Lazar, prvek 115, masivní hvězdy a těžké kovy

Rád bych se soustředil na nedávné vědecké pokusy o obhájení některých informací, které poskytl Bob Lazar ze své údajné zkušenosti ze střediska S-4 a odpověděl bych na některé jeho kritiky. Nejdůležitější kritika se týká Lazarova počátečního tvrzení z roku 1989 o existenci stálé formy prvku 115. Existence takového prvku byla již zpočátku vyloučena některými jeho kritiky a stalo se to faktorem Lazarovy nedůvěryhodnosti a proto nebyl brán vážně. Například Stanton Friedman v roce 1997 napsal:

"Neexistuje důkaz, že nějaký prvek 115 byl někdy vůbec vytvořen. Z toho, co o všech ostatních prvcích víme, a kterých je přes 100, ty by jistě byly radioaktivní celou polovinu života a nemohlo by se jimi nashromáždit ani na 500 liber (227 kg). Jeho schéma zní dobře, ale nedává reálný smysl zvláště z toho pohledu, jak obtížné by bylo přidat do 115ky protony."

Avšak v únoru 2004 oznámili vědci, že byli schopni reprodukovat izotop prvku 115 v laboratoři a řekli, že pevná forma tohoto izotopu je možná. Dr. Joshua Patin, jeden z tvůrců izotopu 115, v rozhovoru s Lindou Moulton Howe potvrdil, že s dostatečně pokročilou technologií je vytvoření stabilní formy prvku 115 možné:

Howe: „Mohl by existovat izotop prvku 115, který by byl pevný a který by bylo možné držet v ruce?“

Dr. Patin: "Někdy v budoucnu si myslím, že ano. Najdeme-li něco, co přečká dostatečně dlouho. Držet něco v ruce, k tomu byste potřebovala významné množství těchto atomů. Vyrobili jsme v jednom měsíci čtyři atomy prvku 115. Trvalo by to, neměla byste dost času ve zbytku vesmíru vytvořit dostatečné množství, které byste mohla držet v ruce stejným druhem výrobní metody, kterou to děláme my. To je důvod, proč říkám, že budoucí technologie by nám mohla umožnit pokrok v termínech toho, kolik toho můžeme vyprodukovat jako cílový materiál a možná i lepší způsob výroby, a proto někde na naší budoucí cestě pak taková možnost jistě je.“

Pokud jde o to, jak utvořit prvek 115, Lazar tvrdil, že je vytvořen v masivních hvězdách. V jednom článku píše:

"Mnohé jednoduché solární systémy mají hvězdy, které jsou tak velké, že naše Slunce by se ve srovnání s nimi jevilo jako trpaslík. Tohle mějte vždy na mysli, mělo by být jasné, že velký, jednoduchý hvězdný systém, binární hvězdný systém nebo mnohonásobný hvězdný systém by měl mít více předpokládané hmoty a elektromagnetické energie během jejich vytváření. Vědci dlouhou dobu teoretizovali, že existují potencionální kombinace protonů a neutronů, které by měly poskytovat stabilní prvky s atomickými čísly vyššími než ty, co se objevují v periodické tabulce, ačkoli se žádný z těchto těžkých prvků na Zemi přirozeně nevyskytuje."

Lazarova myšlenka, že prvek 115 je vytvářen ve hvězdách vedl tentokrát k velké kritice astronomů a fyziků, že Lazar chyboval, protože hvězdy by nemohly produkovat těžké kovy s atomickým číslem větším než železo (atomové číslo 26) na stálých hvězdách. Tuto kritiku vznesl Dr. David Morgan v roce 1996, jehož kritika mi byla poslána Stantonem Friedmanem. Dr. Morgan praví:

"Lazar patrně naznačuje, že prvek 115, zdroj paliva pro mimozemšťany, který na Zemi neexistuje, by měl být přítomen v těch solárních systémech, které jsou při svém počátku masivnější. Důsledkem je zde to, že hvězdný systém, který se zkondenzuje z masivnějšího primárního mračna by měl mít větší výskyt těžších prvků. To je poněkud nepřesné. Těžké prvky – všechny prvky těžší než železo – se nezformují během normálního životního cyklu hvězd. Jen jednou, když se tato jádra „uvaří“, to je během kolapsu a následné exploze supernovy. Výbuch supernovy pak rozpráší těžké prvky po celé galaxii. Z tohoto důvodu výskyt těžkých prvků v jakémkoli konkrétním hvězdném systému závisí nikoli na vlastnostech současné hvězdy, ale na vlastnostech blízkých hvězd z předchozích generací! Proto tedy veškeré hvězdné systémy v konkrétní oblasti galaxie budou mít v podstatě stejný výskyt těžkých prvků bez ohledu na hmotu hvězd. Pokud je prvek 115 stálý, jak Lazar tvrdí, pak měl být vytvořen při výbuchu supernovy a měl by existovat kdekoli!

Kritika Lazara od Dr. Morgana nemá podporu v nedávných zásadních objevech při chápání toho, jak se utvářejí těžké kovy ve hvězdách. Bylo například objeveno, že těžké kovy s vyšším atomickým číslem než železo (26) mohou a jsou nalézány ve hvězdách při jejich normálních cyklech spíše než jen v supernově, což bylo „staré chápání“. Astronom NASA uvažující o této nové teorii odpovídá na otázku týkající se existence těžkých kovů s vyšším atomovým číslem formující se v masivních hvězdách a odpovídá: "Nevyžaduje to supernovu k tomu, aby se vytvořily prvky těžší než železo. Těžké prvky se také mohou zformovat v jádrech masivních hvězd předtím, než se změní v supernovu."

Tato nová teorie byla nedávno potvrzena posledními objevy třech masivních hvězd, které v sobě měly „olověné“ atomické číslo 82: "Tato teorie byla nyní podpořena údaji ze studie binární hvězdy, nebo-li „dvojhvězdy“, francouzských a belgických astronomů za použití 3,6 metrů širokého teleskopu evropské jižní observatoře v La Silla, Čile. Každá hvězda, která je jinak v kovech lehká, obsahuje určitou část olověné váhy, stejně jako Měsíc.“

Proces, kterým některé hvězdy vyvinou vysokou koncentraci těžkých kovů jako je olovo ke konci svého života se nazývá „pomalá fúze“ nebo „s-proces“ a popisuje se následovně:

"Vysoký výskyt olova v těchto hvězdách jinak s malým obsahem kovů také poskytuje podrobný klíč k tomu, jak funguje s-proces uvnitř AGB hvězd (Asymptotic giant branch – oficiálně jako Asymptotická Větev Obrů – obří hvězdy produkující nejvíce těžkých kovů. Pozn. přek.) Když se uhlík, 13 jader (to je jádro se 6 protony a 7 neutrony) srazí s héliem, 4 jádra (2 protony a 2 neutrony), vytvoří touto fúzí kyslík,16 jader (8 protonů a 8 neutronů). V tomto procesu, jak je vidět přidáváním čísel – se jeden neutron uvolní. To je přesně ten přebytek neutronů, který se stane stavebním blokem pro tvorbu těžších prvků cestou s-procesu."

Odhaduje se, že polovina všech kovů těžších než železo zapříčiní explozi supernovy, kde se tyto kovy rychle zformují skrze nukleární fúzi (r-proces) a ta druhá polovina se zformuje do stálých hvězd s nižším obsahem kovů, které pomalu vybudují těžké kovy v mnohem jemnější fúzní proces.

Nové pochopení formování se těžkých kovů ve hvězdách a objev velkého množství olova v některých hvězdách v podstatě negují kritiku Dr. Morgana a ukazují, že Lazarova myšlenka, že některé masivní hvězdy v normálním hvězdném cyklu mohou obsahovat prvek 115, který se v nich vyvine, je velmi reálná možnost.

Jaké jsou exopolitické důsledky těchto Lazarových tvrzení, že mimozemšťané používají prvek 115 pro svůj pohonný systém? Pokud se prvek 115 přirozeně formuje v jádru některých masivních hvězd a používají jej mimozemšťané jako pohonný systém, pak bychom měli předpokládat, že někteří mimozemšťané asi objevili, jak z těchto hvězd dolovat těžké kovy k jejich využití jako palivo. Vskutku, mimozemšťané s vhodnými znalostmi jak těžit ze sluncí prvek 115 a další prvky, to mohou využívat k mezihvězdnému obchodu. Takové vědomosti a vlastnictví velkého množství prvku 115 a ostatních prvků může vést k mezihvězdnému konfliktu o jisté hvězdné systémy. Dokonce i pozemské Slunce nebo okolní hvězdy mohou mít těžké prvky, které mohou zajímat mimozemské rasy, které hledají, kde těžit tyto vzácné přírodní zdroje. Nyní se pomalu pohybujeme k pochopení toho, jak jisté hvězdné systémy by se mohly vysoce zhodnotit mimozemskými rasami, které hledají, jak získat kontrolu a těžit z hvězd těžké prvky jako je právě prvek 115. S novými pokroky ve fyzice a astronomii se zdá, že Lazarovy informace ze začátku 90tých let, tolik diskutované, mají větší závažnost než kdy předtím.

Michael E. Salla, PhD, 21. 5. 2005

Bob Lazar tvrdí, že pracoval na mimozemské lodi na tajném americkém vládním středisku v Papoose Lake asi 80 mil severně od Las Vegas. Lazar původně učinil svá tvrzení pro místní televizní stanici v Las Vegas v listopadu 1989. Říká, že pracuje ve středisku, které se nazývá "Area S-4" v Papoose Dry Lake, jižně od známé vládní letecké základny u Area 51 na konci roku 1988 a na začátku roku 1989. V rozhovoru řekl, že viděl devět létajících talířů uskladněných v hangárech vestavěných do kopce. Lazar říká, že měl aktivní zkušenost s jedním z plavidel a popisoval jeho pohon do podrobností. Lazar říká, že četl instruktážní dokumenty o mimozemské přítomnosti, ale že sám žádné mimozemšťany neviděl (kromě toho, že na základně jednou oknem zahlédl malou postavu).

Uvnitř věže lodi je umístěn čip s prvkem 115, který tam dávali. Je to super těžký prvek. Poklop je z vrchu. A pokud jde o ostatní funkce, doopravdy nevím, co je uvnitř spodku té lodi... prvek 115 vyvolává gravitační pole kolem lodi shora. Tato malá provázející vlna obklopí hořejšek: v podstatě vysaje gravitační vlnu a ta je později zesílena v nižší části lodi.

Lazar: Přeměňuje to na antihmotu... Nepřeměňuje to antihmotu! Vznikne tam anihilační reakce. Je to mimořádně silná reakce, stovky procent přeměny hmoty na energii, ne jako štěpení nebo fůze, která je někde kolem osmi desetin z jednoho procenta přeměny hmoty na energii.

George Knapp: Jak to funguje? Co tu reakci spouští?

Lazar: Jakmile tam vložíte prvek 115, reakce se zažehne.

George Knapp: Nechápu to. Mám na mysli, tam není nějaký knoflík, který se stiskne nebo něco takového?

Lazar: Ne, není tam žádný knoflík na stlačení ani nic takového.

Zjevně prvek 115 následkem bombardování protony vypouští částečky antihmoty. Tyto částečky antihmoty reagují s jakoukoli hmotou, čímž si představuji, že je tam uvnitř reaktoru nějaký cílený systém. Ten střídavě uvolňuje teplo a někde v tomto systému je stoprocentně účinný termogenerátor, v podstatě elektrotepelný elektrický generátor.


Uprostřed 80tých let, dříve než přišel do Las Vegas, pracoval Lazar v Národních laboratořích Los Alamos, přestože některé podrobnosti jeho zaměstnání jsou stále nejasné. (Nic nenaznačuje, že zastával vyšší pozici jak tvrdí). Tvrdí, že získal magisterský titul na MIT (Massachusetts Institute of Technology) a na Cal-Tech (California Institute of Technology), ale tato tvrzení jsou neprokázaná a profesoři, se kterými tvrdí, že byl ve třídě, na těchto školách neexistují.

Kromě vzdělávací věrohodnosti, je Lazar jistě vysoce zkušený technik v oblasti explozivních a pohonných systémů. Jako koníček vlastní tryskové auto a postavil si vlastní vypracovaný systém odpalovacích rachejtlí, které používá při výročních slavnostech.

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

Autori: 
február 13, 2010 14:45 popoludní

 

 

Top