Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kdo jsou PSYCHEANÉ a údajná identita Quetzalcoatla

Do redakce Exopolitika.cz se ozval kanadský kamarád kontaktéra Oscara Magocsiho a zaslal nám své poznatky, které jsme pro vás přeložili...
Psycheané vypadají jako my a jedna charakteristika, které jsem si všiml, je, že jsou velmi senzibilní a možná právě proto si říkají Psycheané. Protože Psycheané vypadají přesně jako my, je pak těžké rozlišit je od nás...

Jejich psychické prostředky jsou takové, že to jsou extrémně intuitivní, velmi psychicky vyspělí lidé. Psycheané jsou sjednoceni s mnoha dalšími lidsky vyhlížejícími bytostmi, jako jsou Plejáďané, Arkturané a Lyřané.

Někteří Psycheané se dokonce stali součástí naší historie jako „Iáson a Argonauté“ (Epický příběh plný dobrodružství. Legendární řecký hrdina a námořník Iáson se vrátil po dvacetileté cestě do království Thessaly a uplatňuje právoplatný nárok na trůn. Nejdřív ale musí splnit těžký úkol - najít kouzelné Zlaté rouno. A tak vybere posádku a s pomocí bohyně Héry se vydává se svými společníky na cestu za Zlatým rounem. Iáson a jeho posádka musí překonávat neuvěřitelné překážky včetně bronzového obra, jedovaté Hydry – obrovská bytost s hlavami sedmi hadů - a boj s armádou koster. - pozn. překl.)

Je to více než jen legenda: to se skutečně stalo!

Existuje mnoho dalších legend kromě Iásona a Argonautů, které se odkazují na postavu známou jako Quetzalcoatl. Je to vlastně vyšší řád bytostí než kdo jsou Psycheané. Jeho jméno je Quentin. Quentin (Quetzalcoatl) je vlastně Spectran, což je o jeden stupeň výše než jsou Psycheané. Quentin dnešních dnů je jakýsi druh gurua pro Psycheany a byla mu Psycheanskou Federací udělena dočasná hodnost admirála pro Psycheanskou vesmírnou flotilu. Dočasně se zde myslí pravděpodobně na tisíce let...

Quetzalcoatl (Quentin) byl živě popisován v knihách o legendách o bozích ve Střední a Jižní Americe, např. v knize "He Walked the Americas" od L. Taylora.

Quetzalcoatl se konkrétně zmínil o této knize při jedné konverzaci s Oskarem Magocsim 24.1. 1985 v Tetihuacanu (Město bohů) v Mexiku.

V 16. století (1513) existoval Ponce de León, který hledal Fontánu mládí, ale nikdy ji nenašel. Avšak Ponce de Leon měl bratrance, který byl otevřené mysli a který se tenkrát potkal s Psycheany a následně nato byl vzat na projížďku psycheanským létajícím talířem. Bratranec se ukázal jako vynikající člověk, kterému poté, co byl na jejich palubě, udělili Psycheané psycheanské občanství a prakticky jej adoptovali jako jednoho z nich...

Tento bratranec je pravděpodobně stále živ, protože s ním Psycheané provedli jakousi „léčbu“ ohledně prodloužení života pozemšťana, který požívá psycheanské občanství. To znamená, že tento bratranec bude žít po staletí, tak jako Buzz Andrews, o kterém Oscar Magocsi píše v jedné ze svých knih, jež nese název: "My Space Odyssey: The Buzz Andrews Story". Buzz Andrews je pozemšťan, kterému byla také dána ta čest prodloužit si život nějakým „léčením“ a po jeho úžasném dobrodružství mu bylo následně nato uděleno psycheanské občanství.

Setkal jsem se s některými bytostmi jako je Quetzalcoatl, který je znám pod svým původním, vesmírným jménem jako Quentin. S některými dalšími jsem se setkal při svém astrálním cestování na palubu vesmírných lodí atd.

Já sám jsem měl zkušenost s UFO od 21. července 1981, kdy jsem byl psychicky vzat na palubu nějaké velké lodě nad Torontem, která byla neviditelná pro pozemšťany, protože byly zakryta jakýmsi pláštěm. Byla to loď, která patřila Mezidimenzionální Federaci Svobodných Světů, jejíž posádka byla převážně složena s Psycheanů.

Quetzalcoatl alias Quentin

Možná, že budete překvapeni tím, jak se v Jižní Americe Quentin (jeho vesmírné jméno) stal legendárním bohem Quetzalcoatlem.

Quentin je opravdový živý mimozemšťan, dnes bychom řekli „superman“, původně z 5. spektranské dimenze, který je obdařen veškerou “nadlidskou“ mocí. Quentin požívá také 5. stupně a je osobním zástupcem Rady Strážců, kteří jsou jakousi myslící skupinou superbytostí, které jsou staršími bratry lidstva kdekoli v mnohačetném vesmíru. V současné době je Quentin spektranským poradcem 5. stupně Federace Psycheanských Světů, jejíž astronauté přistáli na našem světě před tisíci lety a nyní se dokonce procházejí po našich ulicích... Quentin je dokonce součástí naší historie, protože byl Quetazalcoatlem, plus Kukulcanem a Viracochiou v Jižní Americe před tisíce lety...

Asi před 7 020 lety musel nouzově přistát jeho malý létající disk díky poruše ve Střední Americe, ne tak daleko od Teotihuacanu. Tento talíř přistál uprostřed nějakého obřadu místního shromáždění. Tito obyvatelé si mysleli, že Quentin je bůh, který se snesl z nebes, aby je přišel navštívit a byli tak užaslí majestátným vzhledem a stavbou těla Quentina, že jej pozvali do Teotihuacanu, jejich hlavního města a dali mu jméno Quetzalcoatl a zakrátko se Quentina zeptali, nyní Quetzalcoatla, zda se stane jejich vládcem v Tula, hlavním městě Toltéků... Následně nato Quetzalcoatl (Quentin) cestoval do dalších částí Ameriky, kde byl zase znám jako Kukulcan a v ostatních částech jako bůh Viracochia (Virakoča).

Nyní následuje citace z konverzace, kterou měl ve fyzické formě Quetzalcoatl (Quentin) s mým přítelem a kamarádem kontaktérem UFO Oskarem Magocsim 24. února 1985 v Teotihuacanu, ve "městě bohů“. Quetzalcoatl řekl Oskarovi jaká byla jeho mise tenkrát ve Střední Americe:

"Protože můj úkol byl učit je kultuře a civilizaci, postupoval jsem v souladu s jejich neotřesitelnou vírou ve mně jako jejich nějaké vtělené božstvo (Quetzalcoatl) v naději, že je přiměji stát se přístupnějšími neotřelým duchovním ideálům. A tato strategie fungovala jako kouzlo – ale byli pomalými žáky. Takže jsem se po celá staletí objevoval na různých místech... Jednou jsem přišel z Velikonočních ostrovů na pobřeží Čile, dokonce jsem se procházel i v Peru, Ekvádoru, v amazonské džungli, Střední Americe, Severní Americe v oblasti Athabascan. Tato konkrétní cesta se stala předmětem mnoha legend kmenů, některé z nich sepsal ve své knize "He Walked the Americas" Taylor Hansen. Moje mise byla přinášet mír a prosperitu skrze civilizaci... Představil jsem jim zemědělství, umění písma; vymyslel jsem pro středoameričany jakýsi kalendář (byl založen na 52letém cyklu s orientací na Plejády jako návod pro dlouho zapomenutý původ pozemšťanů), stále jsem se snažil o neustálé základy spravedlnosti a lidství – naproti silné opozici mocných přání kněží udržovat jejich hrozné barbarské lidské oběti... Na toltéckém území, mezi Toltéky v městě Tula, jsem se po dobu 30ti let stal jejich vládnoucím knězem. Poté se intrikujícím kněžím podařilo vytlačit mě pomocí vychytralých triků a hnali mě z města s úmyslem mě zabít. Podle jejich verze jsem se z hanby zapálil a v plamenech jsem chrlil výhružky, že se jednoho dne vrátím. Ale já jsem promluvil k davu o tomto návratu těsně předtím, když jsem zcela okázale byl paprskem přenesen do záchranné lodi Federace poblíž Vera Cruz (nynější Mexiko), čímž skončila moje po tisíce let dlouhá veřejná úloha v těchto částech..."

Lester Maverick, 2010, Toronto

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

PLANETA IARGA
http://www.cez-okno.net/clanok/civilizacie/planeta-iarga


december 18, 2011 18:43 popoludní

 

 

Top