Obrázok používateľa CEZ OKNO
Lidé, pozemšťané a mimozemšťané - kdo je kdo?

"Jsou zde lidé, kteří mají lidskou formu, ale nejsou lidmi..."
Hugo Chávez, rozhovor pro RCN Colombia 9, 8. 8. 2009

Jsou všichni lidé skutečně lidmi? Je planeta Země skutečným místem původu všech na ní žijících lidí? Když se rozhlédneme kolem sebe, jak se chovají někteří lidé, a stejně tak, když se podíváme do minulosti, blízké i dávné, jak se chovaly skupiny lidí i celé národy, může nás napadnout, že jejich chování a uvažování nemusí mít úplně pozemský původ.

Je možné, aby bytost, pro kterou je planeta Země domovem, dokázala svůj vlastní domov ničit? Kde se vzala všechna agresivita projevující se v naší společnosti? Je vrozeným a přirozeným charakterem? Nebo byla dovezena "odjinud"? Skutečně je člověkem ten, kdo dokáže kácet celé lesy, aniž by je obnovil, vylévat chemikálie do vod a otravovat tím sebe i své okolí a chovat se ke zvířatům jako k mrtvé hmotě? Nevypovídá to spíše o tom, že nemá vůči pozemské přírodě a fauně žádný cit, žádný vztah? Nikdo by se přeci tak k nim nechoval, pokud by Země byla jeho pravým domovem.

Skutečně domorodí lidé žijí v ustavičném souladu s prostředím Země, jinak by kdykoliv během milionů let života na ní okamžitě vymřeli - tuto skutečnost vědí velmi dobře a mají ji zapsánu hluboko ve svém jednání. Přírodu berou jako svůj domov a ostatní živočišné druhy jako nedílnou součást harmonického ekosystému, kde každý má svou roli, a má odpovídající úctu. Vědí, že bez přírody a ostatních druhů nepřežijí. Život je pro ně posvátný. Nikdy by nedopustili ničení života.

Naproti tomu mnohé mimozemské bytosti nemají k zemskému prostředí citový vztah, nevyrůstaly v něm a neznají jeho hodnotu. Uvažují tak, že se snaží vytěžit maximum bez ohledu na důsledky. Často jsou extrémně technicky a materiálně založení, vojenského původu, účastníci vleklých válek, s egoistickými a mocenskými zájmy. Přišli zvenčí a usadili se mezi domorodým obyvatelstvem, ovládli je, infiltrovali a získali nad planetou kontrolu. Na Zemi pokračovali v mocenském a válečném soupeření, přinesli technické vynálezy, zbraně, ale také ideologie, náboženství, institut království a mocenskou hierarchii. Obyvatelstvo nyní označované jako "primitivní" bylo miliony lety existence a vývoje naučeno žít v harmonii, míru, soběstačnosti a udržitelnosti své civilizace. Příchozí rasy naopak vykazovaly známky agresivity, bezcitnosti, nepřátelství, nadřazenosti, krutosti, rasismu, nepochopení - což přetrvalo až do současné doby. Sami se můžeme ohlédnout do minulosti, kdy se tyto přístupy a jak projevovaly.

Původní lidská rasa byla již před příchodem mimozemšťanů vyspělá a civilizovaná, i když jinak než podle nynějších měřítek. Jejími charakteristickými rysy byly bezstarostnost, hravost, mírumilovnost a empatie. Zabývala se tancem, hudbou, uměním. Bez jakýchkoliv zbraní a bojovnosti se stala snadnou kořistí přicházejích vyspělých, technicky založených a militantních dobyvatelů, kteří zdejší populaci prakticky znásilnili. Mnoho zdrojů a pramenů nás informuje, ať už pomocí mýtů či konkrétních informací, jak byla pozemská populace mnohokrát, pokud ne odjakživa, v minulosti vystavována mimozemskému působení. Podle některých používali mimozemšťané Zemi z různých důvodů jako místo pro své základny, budovali zde své kolonie, používali zdejší a své obyvatelstvo k různým experimentům, těžili zde suroviny, nebo Zemi užívali jako útočiště a vojenskou základnu v galaktických válkách. Tak přesídlila na Zemi např. skupina obyvatel Marsu a dalších planet, které samotné byly zničeny válkami. Přinesly si s sebou i své zvyky a uspořádání společnosti. Vybudovali si kolonie podle svého modelu v nově vzniklých civilizacích jako Sumer, Babylonie apod. Podmanili si obyvatelstvo a učinili se jejich panovníky a vládci. Za rozličnými účely zde vysazovali a utvářeli různé rasy, často zkřížené s domorodým člověkem a dalšími druhy. Asijské národy mají v legendách zkazky o tom, že pocházejí z dračích bohů - a císaři byli jejich zástupci na Zemi. Podobnou úlohu mohli hrát tzv. Nefilim a další biblické rasy. Mnoho národů usuzuje svůj původ z hvězdy Sirius. Jsou mezi nimi zástupci všech ras - bílé, žluté i černé. V lecčems se bílá rasa ukázala jako nejvíce rasistická, panovačná, materialistická apod. - má snad ona mimozemský původ? Jako cizinci v lidské společnosti a na planetě se však chovají i další národy a skupiny obyvatel. Mimozemské rysy projevuje svým způsobem většina západní bílé civilizace, ale i Asie.

Nejsou dalšími znaky cizosti vůči pozemskému prostředí rozpínavost, přemnožování, produkce bez ohledu na budoucnost? Není to chování analogické rakovinnému bujení? Zdravá součást ekosytému přeci udržuje své přirozené hranice, aby se sama nezničila. Mimozemšťané naproti tomu nepotřebují dodržovat omezení, protože po zničení doslouživšího prostředí se mohou přemístit na jinou planetu a pokračovat tam. Nevykazuje naše civilizace právě tento přístup? Nepřevzali jsme cizí myšlení? Člověk je svou přirozeností mírumilovná bytost, laskavá k okolnímu prostředí, starostlivá k druhým a veselá. Přitom moudrá a zodpovědná, přirozeně rozumějící rostlinám i zvířatům. Proč se dnes zvířata obyčejně lidí bojí, jestliže by pro ně nebyli něčím cizím? Něčím co nepatří do zdejšího ekosystému. Kdo vyvolává války, vyrábí zbraně, aby jimi ublížil jinému; buduje obrovské betonové továrny, pokrývá zemi asfaltem; produkuje plasty, jedovaté látky, a chemii; provozuje jatka a je schopen v nich masově zabíjet zvířata jako na běžícím pásu...? To není lidský způsob chování - to je robotický přístup pocházející od technicky založených mimozemských ras, bez schopnosti soucitu, empatie, ale s velkou inteligencí a technickými možnostmi. Není původní lidem.

Lidé jej možná přijali, sami se však sobě odcizili. Přestali být lidmi. Možná že dnes říci "jsem člověk", může být spíše výjimkou. A jak pravil H. Chávez v úvodu článku, mnozí mají lidskou formu, ale nejsou lidmi. Anebo jak hovořil R. Reagan v OSN: "Není již cizí síla mezi námi? Co by nám mohlo být více cizího, než války a hrozby války?" Ale nejsou to jen války, je to také bezcitné smýšlení a zacházení se životem, bezduchá orientace na materiální techniku, snahy o ovládání, bohatnutí na úkor druhých, nadřazování se a jiné rysy. Myslím, že dnes s odstupem můžeme lépe vidět, kdo je rozpínavý, agresivní, nenávidí všechno domorodé, pozemské, kdo je zde cizí, kdo je cizí lidskému uvažování a lidskému rodu, kdo jen nosí lidskou formu, ale není skutečným člověkem. Vím, že dnes již není snadné rozlišit jednoho od druhého, neboť vše bylo s druhým smícháno, a můžeme se ptát, zda ještě zůstal někdo, kdo by nebyl ovlivněn destruktivní inteligencí, a možná že již se všichni stali cizinci na této planetě, doufejme však, že původní lidská podstata nebude zcela zapomenuta a třeba se k ní všichni postupně navrátíme.

Bc. Ladislav Zelinka

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras


marec 11, 2013 23:24 popoludní

 

 

Top