Obrázok používateľa CEZ OKNO
Podzemní město pod Los Angeles

V létě a na podzim roku 1933 losangelský inženýr jménem G. Warren Shufelt prováděl výzkum losangelské oblasti kvůli ložiskům ropy, zlata a dalších cenných materiálů za použití nového zařízení, které vynalezl. Shufelt navrhnul a postavil zařízení na směrované radiové vlny, o kterých tvrdil, že byly schopny najít zlato a další vzácné zdroje ve velkých hloubkách. Domníval se, že toto rádiové zařízení funguje na nově vyvinutém principu, který se týkal elektrických podobností hmoty, jež má stejné chemické, fyzikální a vibrační složení. Jeho zařízení bylo složeno z jakéhosi velkého kyvadla zavěšeného ve válcovitém, skleněném pouzdře, které bylo umístěno v černé krabici s kompasem.


Kyvadlo zachytí lom rudy, přesně z kousku rudy odlomené z původní žíly a zjistí, kde je původní žíla. Např. vlas odebraný ze vzorku vedl výzkumníky k osobě, která vzorek darovala. Bylo řečeno, že toto bude fungovat dokonce na vzdálenost mnoha mil.

Ačkoli nemohl říci, co bylo v určité krabici, Shufelt věřil, že naladěním se na individuální frekvenci konkrétního materiálu by mohl lokalizovat podobnou hmotu. Věřil, že vyzařování a gravitační faktory hmoty ovlivní kyvadlo a že, v zásadě, žádné dvě oddělené věci nebudou přesně stejné.


Shufelt byl mimořádně zmaten, když mu jednoho dne, zatímco prováděl načítání přístroje blízko centra Los Angeles, jeho instrumenty ukázaly to, co se zdálo být jakýmsi vzorcem pro tunely, které vedly od veřejné knihovny v srdci L.A. k Mount Washington a k jihozápadnímu muzeu na severu Pasadeny. Pustil se do zakreslení mapy a nechal si ji zaregistrovat. To, co objevil, se zdálo být jako nějaký dobře naplánovaný podzemní labyrint s velkými místnostmi, umístěnými na různých místech a skladiště evidentně člověkem zpracovaného zlata v komorách a pasážích. Některé z tunelů vedly na západ asi 36 km pod Santa Monica Bay, o čemž si myslel, že se používaly pouze k ventilaci.

Bohužel Shufelt neměl ponětí o tom, že byly spojeny se starými ruinami ještě většího města, které bylo před tisíci lety během ohromného zemětřesení a následné povodně pokryto Pacifikem.

Podzemní komplex, který objevil, se používal k nouzovému úniku a byl navržen pouze pro ubytování 5000 lidí nebo ještě méně. Zásoby potravy nepodléhající zkáze byly uchovávány v dostatečném množství, což umožňovalo přeživším žít pod zemí, dokud nebylo bezpečné vrátit se na povrch. Do tohoto komplexu bylo také přineseno spolu s historickými záznamy a zlatým pokladem cenné osobní příslušenství a nástroje.

Během svého výzkumu se potkal s indiánem z kmene Hopiů, který se jmenoval náčelník Malý zelený list a jenž mu řekl o legendě o prastaré rase „ještěřích lidí“. Tyto legendy pravily, že asi před 4000 až 5000 lety se na západním pobřeží objevil obrovský padající meteorit, pokrývající oblast o stovkách mil.

Winslowův kráter v Arizoně je jeden z jeho kusů, který spadl tenkrát z nebe. Bylo zabito tisíce lidí, jejich mrtvoly rozmetány, příbytky zničeny a lesy zapáleny. Ti, kteří přežili v lékařských boudách, které na západním pobřeží zůstaly, se sešli, aby učinili plány na zkonstruování bezpečné oblasti. Hlídky na obloze poskytly varování, že je načase vstoupit do úkrytů a zapečetit za sebou šachty. Byli nuceni jít do podzemí, aby se zachránili před gigantickou sprchou meteoritů, které zdevastovaly většinu ze západního pobřeží Spojených států. "Ještěří lidé" z Los Angeles přežili krupobití meteoritů, ale byli zabiti přírodním plynem, který vnikal do jejich bunkrů.

Shufelt se domníval, že pro tyto účely postavili 13 takových podzemních středisek v různých oblastech. Jedno bylo nalezeno ve východní sekci Arizony v malém městě, které se jmenuje Springerville a bylo to jediné objevené v nedávné době. Další bylo lokalizováno pod kopcem, který byl obklopen zakřiveným hřebenem hor – ve tvaru koňského kopyta. To je přesně typ terénu, který vidíme v centru L.A. - v oblasti, kde je nyní Board of Education (Rada pro vzdělávání), která byla zbudována na ruinách starého Willis Estate na vrcholu kopce Fort Moore.

Shufelt a jeho partner, náčelník Malý zelený list, byli oba přesvědčeni, že staré legendy a údaje z Shufeltových přístrojů byly pravdivé. Rozhodli se získat povolení vykopat šachtu dolů do ruin podzemního města. Nalezli prázdné místo na North Hill Street 518, přímo nad těmi největšími prostorami. 21. února 1933 schválila dozorčí rada kontrakt s Rex McCrearym, Warren Shufeltem a Ray Martinem, aby tam prohledali pohřbené poklady. Držitelé povolení měli nést veškeré náklady, ponechat vlastnictví v původním stavu a podělit se o 50% veškerých objevů a pokladů s městem Los Angeles.

Okres jim původně povolil jen kopat do hloubky 15 metrů z obav před závalem. Dne 27. března 1933 dodatečně požádali o povolení udělat výkop do hloubky podle svého přesvědčení, ve kterém se měl nacházet labyrint tunelů, což bylo přinejmenším 570 metrů na délku s prostory čítajícími na 2700 metrů čtverečních, které obsahovaly cenné zlato na přinejmenším 16 místech. 10. dubna 1933 byl kontrakt přepracován. Koncem listopadu 1933 vykopali hlavní šachtu do hloubky 60 metrů. Shufeltovi určili vrtat do hloubky až 300 metrů, bude-li to nutné. 29. ledna 1934, se do losangelských novin dostal první příběh týkající se legendy o "ztracené zemi ještěřích lidí". V té době byla jedna ze šachet hluboká již 75 metrů.


Podle legendy a radiového průzkumu mělo podzemní město tvar ještěrky s ocasem pod hlavní knihovnou na rohu Páté a Hope a tělo se rozprostíralo na severovýchod s hlavou na rohu ulic Lookout a Marda, poblíž North Broadway. Hlavní prostor byl umístěn pod Second a South Broadway. Legenda praví, že tato hlavní místnost je adresář ke zbytku města a k historickým zlatým tabulkám se záznamy. Tyto zlaté tabulky byly pláty zlata 120 cm dlouhé a 30 cm široké. Na těchto tabulkách měl být obsah záznamů o původu lidské rasy a historie moderního člověka v Americe včetně detailů týkajících se historie záhadných Mayů.

Shufeltův přístroj na radiové vlny zmapoval místnosti a tunely jako podpovrchové prázdné místo a zlaté pláty jako tmavé oblasti, ukazujíc dokonalé geometrické úhly.

Sedm z prostor se vyskytovalo v oblasti šesti městských bloků, měly různé velikosti od 6,90m x 6,90m do 10,20m x 12,60m. Prostor pod první šachtou byl 9,30m x 12,60m a hlavní prostor byl nejmenší. Do některých tunelů prosakovala voda a několik prostor včetně toho největšího bylo zaplaveno. Shufelt byl připraven použít k prozkoumání zaplavených oblastí potápěče, když konečně pronikli do podzemního města. Náčelník Malý zelený list tvrdil, že "ještěří lidé" byli schopni předpovídat zemětřesení a že ho byli také schopni vyvolat. On přesně předpověděl zničení Long Beach zemětřesením na 10. března 1933, a to o měsíc dříve.

Domníval se, že bylo pro každého snadné říci 96 hodin dopředu, že přijde zemětřesení, protože ručička na kompasu se demagnetizovala a odmítla ukazovat na sever.

Začátkem února 1934 první šachta dosáhla hloubky více jak 75 metrů, ale stále se kopalo, nehledě na obtížnost způsobenou vodou, zaplavující svou dráhu. Několik novin přišlo se zvláštními články o tomto projektu.

Krátce poté, co byla všechna mediální pozornost zaměřena na hledání ztraceného města pod Los Angeles, byl projekt náhle zastaven a opuštěn. 5. března 1934 byly šachty zasypány a kontrakt s městem byl zrušen. Ani zlato, ani jiný poklad nebyl vůbec předán okresu Los Angeles.

Arche Dunning z losangelské obchodní komory v prosinci 1947 uvedl, že: "Je docela možné, že údajný labyrint skutečně existuje. Ale vzhledem k tomu, že plocha pokrývající tuto oblast je přímo nad městským centrem, kde mají být realizovány bezprostřední stavební programy včetně federálních, státních, krajských a městských budov, je malá pravděpodobnost jakýchkoli dalších vykopávek.“

To skutečně není pravdivé vysvětlení, neboť je nutné kopat desítky metrů do země, než se mohou stavět výškové budovy. Také bychom měli vzít v úvahu, že veškeré kanalizační systémy jsou pod zemí. A nezapomínejme na nový systém metra, který vystupuje z mnoha metrů ze země pod městským centrem. Kdysi dávno i Číňané kopali tunely na celém území, což je nyní vlakové depo. Tyto podpovrchové tunely z červených cihel byly používány pro bezpečné projetí vlaků z konečné stanice Old Chinatown do další a nyní jsou kulturní památkou, která se nachází v zachovalé části na Alvera Street. Je docela možné, že je tam další město pod Los Angeles, pod městským centrem, ke kterému má přístup jen malý počet lidí. Otázkou je, kdo?

Roger Stevenson, únor 1992, Unicus Magazine


Ještěří lidé – novější informace

Je zde reptiliánský nález, který byl objeven v Los Angeles v roce 1954 a který pěkně zapadá do "Ztracené země ještěřích lidí". Je to článek v časopise NEXUS 2/19. Je tam přiložená fotografie jakéhosi artefaktu, který je určitě velmi starý, zobrazující robustního draka. Horní část tohoto medailonu je vyrobena z čistého stříbra, které bylo jaksi sloučeno se slitinou mědi, ze které se vyrábí přes 40 různých typů kovu. Vlastní rozměry medailonu jsou 19,8 cm šířky x 3,5 cm délky x 2,9 cm tloušťky. Muž, který jej našel, pan G., byl letecký inženýr, který bydlel a pracoval pro vládu Spojených států v Chatsworth, v Kalifornii. Artefakt byl nalezen, když pan G. pomáhal příteli, který bydlel na severním pobřeží jezera Lake Chatsworth, kde opravoval dřevěné schody na verandu. Pan G. upustil kladivo, které spadlo do měkkého pískovitého místa a když se pro ně natáhl, všiml si tohoto kovového medailonu.

Pan G. má tento artefakt ve svém vlastnictví a po mnoha výzkumech si myslí, že patřil staré rase vesmírných lidí, kteří se jmenovali Aztékové, kteří po sobě ve světě zanechali vliv před mnoha lety. Přívětivý či spící drak je velmi starý symbol, jeden z těch, které mají jasné spojení s UFO. Jednou jsem měl možnost ukázat nějaký obrázek UFO ve stylu Plejáďanů jednomu muži z Bhútánu (blízko Tibetu) a zeptal jsem se ho, zda někdy něco takového viděl. Odpověděl, že ano, viděl je často a že jim říkali „přívětiví draci". Chatsworth leží v okrese Los Angeles, blízko severozápadní hranice města a linií okresu. Je pravděpodobné, že nějaký čínský pracovník tento artefakt ztratil, když pracoval v Chatsworth na stavbě železnice na přelomu století. Je tam železniční tunel, který byl vykopán Číňany skrze pevnou červenou skálu nazývanou Santa Suzana Pass poblíž jezera Chatsworth Lake.


Stará čínská čtvrť leží v centru Los Angeles a byla postavena tam, kde nyní spočívá nové depo. Nová čínská čtvrť je postavena z mnoha tunelových systémů, kterou postavili první čínští vůdci pro svou „bezpečnost“, když poprvé přišli do této oblasti. Je možné, že inženýr a vynálezce G. W. Shufelt nevěděl, na co to narazil svou elektronikou a je také logické, že Číňané by nepřipustili existenci bezpečnostních tunelů a prostor a ponechávali by si to v tajnosti. Mohli dokonce existovat série starších tunelů, které Číňané objevili během svých vlastních výkopových prací.

Avšak federální vláda definitivně zasáhla během 50. let a nad celým tunelovým systémem podzemí převzala kontrolu za účelem svých operací Studené války a za ty roky přidala mnoho nových paranoidně ovlivněných vylepšení. V 90. letech zabránila dobře vybavená ONI (Úřad námořního zpravodajství) podezřelému žhářství – zpravodajští operativci zabránili přístupu do tajného vchodu umístěného ve sklepě tak zvané „veřejné“ knihovny. Na tomto příběhu je mnohem více, než bylo řečeno.

Robert Stanley, listopad 1999, Unicus Magazine

http://www.reptilianagenda.com/research/r110199k.shtml

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Podzemné systémy
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/podzemne-systemy


jún 29, 2012 18:14 popoludní

 

 

Top