Obrázok používateľa CEZ OKNO
Projekt Alfa část 6. (Autentické příběhy: „MUŽ ZMIZEL BEZE STOP“)

Skupina zabývající se únosy do UFO v Čechách vznikla v projektu Záře kolem roku 1998, a vedl ji Karel Rašín za asistence Simony Šmídové. Český projekt Alfa zkoumá problematiku tzv. syndromů únosů do UFO. Z pohledu nezasvěcené veřejnosti jde o otázky na hranici přijatelné reality. Avšak projekt Alfa registruje a zkoumal na 40 únosových případů v Čechách. Odhaduje se však, že lidí, kteří prožili tuto zkušenost, je u nás mnohem více. Většinou je to dáno tím, že jedinci s touto zkušeností nemají důvěru nebo možnost se s takovým zážitkem svěřit, často z obav před zesměšněním či znemožněním např. na pracovišti či v rodině. Projekt Alfa také spolupracuje s přizvanými odborníky z různých oborů a snaží se s nimi jednotlivé případy konzultovat.

Událost, která se odehrála v tehdejší Československé republice v roce 1987 nebo 1988 byla natolik podivná, že vzbudila pozornost i médií, a to i přesto, že se přihodila v malé vesničce a jejím protagonistou byl zcela obyčejný muž.

V okrese Třebíč se nachází obec Čechočovice. Jednoho dne šel brzy ráno, kolem 3 hodiny ranní Vladimír Bastl do práce. Byl leden a zrovna napadl čerstvý sníh. Vladimír měl namířeno do kravína, kde pracoval a již se nacházel kousek za vesnicí. Později si celkem čtyři svědci vzpomněli, že jej viděli brzy ráno, jak jde do práce.

Tato noc však byla neobvyklá nejen tím, co bude následovat, ale také tím, že v celé vesnici začali zničehonic štěkat psi a to snad v každém stavení, kde čtvernohého přítele měli. Psí štěkot trval dlouho a byl na zdejší poměry velmi neobvyklý a prý zněl nějak „jinak“.
Vladimír však do kravína nepřišel. Jeho stopy ve sněhu záhadně skončily mezi vesnicí a kravínem, kdesi na polní cestě.

Asi kolem 4-5 hodiny ranní stejnou cestou do kravína míří další pracovnice. V kravíně zjišťuje, že se tam nesvítí a že Vladimír nepřišel do práce. Žena si náhle uvědomuje, že ale šla po jeho stopách, které se náhle ztratily, čímž získává jistotu, že Vladimír do práce šel, avšak kolem kravína na čerstvém sněhu žádné stopy příchozího nebyly.

Zacloumalo s ní podivné podezření a telefonem z kravína volala předsedu, kterého o všem informovala. Předseda se obléká a směřuje domů k Vladimírovi. U něj doma zjišťuje, že na stole ještě jsou kousky snídaně a nedopitý šálek kávy. Vladimír tedy odešel do práce. Proto odvázal jeho psa a vydal se s ním po jeho stopách. Dorazili až na místo, kde jeho stopy náhle mizí ve sněhu. Pes se však začal velmi divně chovat. Naježil se, vrčel a za žádnou cenu se nechtěl odlepit od místa, kde stál. Nakonec se s ním musel předseda vrátit. Zajímavou, avšak rovněž poněkud děsivou událostí bylo, že pes asi po třech dnech bez zjevných příčin pošel.

Ještě toho rána se rozjíždí velká pátrací akce, do které se zapojila policie, hasiči, místní vojenská posádka a i příbuzní. Pátrání se opakovalo i druhý den. Vše bylo bezvýsledné. Pátrací akce se pak ještě následujícího roku na jaře opakovala. Rovněž bezvýsledně.

Vladimír Bastl ve věku 45 let beze stopy zmizel a nikdy se od té doby nenašel. Ani jeho příbuzní od něj nikdy nedostali žádnou zprávu.

Zajímavá může, ale nemusí, být okolnost, že se celá jeho rodina v minulosti zajímala o fenomén UFO, zvláště jeho sestřenice a jeho rodiče inklinovali ke spiritismu. Avšak jediný Vladimír se ani o jedno, ani o druhé jako jediný nikdy nezajímal.

Novinový článek dokonce přišel s možným vysvětlením: „Uneslo jej UFO“.

Závěr

Případy náhlého zmizení se občas ojediněle vyskytují. Nejsou tedy tak neobvyklé.

Možná alternativní vysvětlení

Náhodné setkání s nějakou „časovou bránou“ nebo s jinou dimenzí.
Únos do UFO bez návratu (i když nestandardní).

Spracoval: Karel Rašín

Dlouhodobým cílem projektu je sestavení podpůrné skupiny vedené zkušeným terapeutem, dobře obeznámeným s tímto fenoménem. Vzhledem k českému specifiku ve smyslu české národní povahy, se sestavení takové skupiny daří s velkými obtížemi.

Badatelé tohoto projektu svědkům zaručují anonymitu a citlivý přístup k jejich osobním příběhům a zavazují se, že nemají žádný zájem jejich příběhy zveřejňovat bez jejich souhlasu.

Na základě zkušeností s „únosovým“ tématem se v roce 2002 podařilo v nakladatelství Votobia vydat první knihu o českých únosech (Setkání čtvrtého druhu: únosy do UFO v České republice). V knize je soustředěno 10 případů, které se odehrály v naší republice a k některým z nich se vyjadřují i odborníci. Jména svědků jsou v této knize změněna z důvodu ochrany jedinců, kteří takovou zkušenost prožili.

Výzva

Lidé, kteří se domnívají, že prožili tzv. únos do UFO a potřebují vyhledat účinnou pomoc, aby se s tímto faktem dokázali psychicky vyrovnat, nebo chtějí jen sdělit své zážitky, se mohou obrátit na některého člena projektu Alfa:

Karel Rašín: rasin@ufo.cz, karel.rasin@yahoo.com
Ladislav Zelinka: LadislavZelinka@seznam.cz
Jiří Kult: kult.jiri@worldonline.cz
Simona Šmídová: simona.smidova@volny.cz

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

apríl 23, 2011 20:28 popoludní

 

 

Top