Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhodnutí soudu: německý parlament musí poskytnout přístup k tajným zprávám o UFO

Soudní dvorec v Berlíně rozhodl, že německý parlament, tedy Spolkový sněm, musí vydat přístup k až dosud tajným úředním zprávám, sesbíraným „Vědeckým badatelským servisem německého parlamentu“ jako odpověď na požadavek delegátů ohledně otázky vládní znalosti a studií UFO a mimozemského života. Avšak parlament se již proti tomuto rozsudku odvolal...

"Právo přístupu k úřední informaci na základě německého zákona o svobodě informací rovněž vyžaduje přístup ke studiím a zprávám Vědeckého badatelského servisu Spolkového sněmu, což oznámil berlínský správní soud ve svém rozhodnutí dne 1. prosince 2011.

Až do tohoto soudního jednání Spolkový sněm odpíral přístup k tomuto dokumentu s odkazem na tvrzení, že práce a výsledky "Vědeckého badatelského servisu německého parlamentu“ jsou součástí práce parlamentu a povinné práce delegátů, a proto by měl být vyloučen z požadavků odvolávajících se na zákon o svobodě informací. Ve svém tiskovém prohlášení správní soud dále vysvětlil, že nevyhověl stížnosti prosazované Spolkovým sněmem a namísto toho nařídil, že musí (Spolkový sněm) poskytnout žadateli nahlédnutí do tajné zprávy.

Soud také odepřel požadavek, že takový proces by představoval porušení intelektuálního vlastnictví "Vědeckého badatelského servisu německého parlamentu“ nebo Spolkového sněmu, takové, jakého se domáhal Spolkový sněm u soudu. Zatímco soud potvrdil, že Spolkový sněm a jeho vědecký servis je vlastníkem autorského práva a práva na první publikování, nařízené nahlédnutí pro žadatele by neporušilo autorské právo, protože žadatel nehodlá zprávu uveřejnit ani s ní obchodovat, ale jednoduše si ji chce jen přečíst.“

Zatímco soud nařídil výše uvedené nahlédnutí do dokumentu, v tváří tvář skutečnosti, že rozhodnutí má základní důležitost pro otázku toho, jak se zabývat zprávami vědeckého servisu, povolil také Spolkovému sněmu podat odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu berlínského Brandenburgu - krok, který podle německého zákona je udělován pouze, není-li zákon přímo vyjádřený (explicitní). Pozorovatelé spekulují, že houževnatost, se kterou Spolkový sněm odpírá a stále se snaží odepřít nahlédnutí do dokumentů UFO nebo je dokonce uveřejnit, už není jen o projednávaném subjektu (v případě UFO a mimozemského života), ale obecně o otázkách, jak se zabývat zprávami a dokumenty „Vědeckého badatelského servisu německého parlamentu“ v budoucnu a tváří v tvář zákonu o svobodě informací všeobecně. Kromě konstatování, že kvůli tolika ostatním členům NATO, partnerům a sousedním státům – jako je Francie, USA, Belgie, Anglie a Itálie (... jmenuji pouze některé) – kteří vyšetřovaly UFO, je „více než pravděpodobné, že se také oficiální německé autority a ministerstva zabývají těmito otázkami (existence UFO a mimozemského života)", zpráva totiž neodhaluje žádné tajnosti o UFO a mimozemském životě, ani o tajných znalostech, které by měla německá vláda.


Robert Fleischer "Exopolitika Německo" (vlevo) s navrhovatelem Frankem Reitemeyerem. Copyright: exopolitik.org

Jako součást celosvětového odhalení a exopolitického hnutí "Exopolitika Německo" (exopolitik.org) se věnuje uvolňování údajně tajných znalostí a informací vlád, armády a zpravodajských služeb. V rozhovoru s německým on-line časopisem o paranormálních a hraničních jevech "Grenzwissenschaft-Aktuell" (www.grewi.de), Robert Fleischer, který je koordinátorem "Exopolitiky Německo", komentoval soudní rozhodnutí následovně: "Toto rozhodnutí představuje první krok ve směru skutečné svobody informací v Německu. Jsem optimista v tom, že plnění tohoto rozhodnutí bude sledovat to správné rozhodnutí. Dříve či později také Německá vláda musí říci pravdu o svých vědomostech o UFO. 19 ostatních zemí to již udělalo. Takový krok by byl také důležitý, abychom se vyhnuli zbytečným spekulacím a konspiračním teoriím ohledně této otázky."

Proces: Tajná akta UFO ve Spolkovém sněmu?

Pondělí, 5. prosince 2011

Frank Reitemeyer není typem člověka, který by dělal věci jen na půl. Momentálně vede u Správního soudu v Berlíně spor o možnost nahlédnutí do dosud utajovaných prací o UFO.

"Chci znát fakta a vadí mi, že ve Francii, Anglii, USA a Kanadě mohou občané nahlížet do akt o UFO a já jakožto Němec svojí německou vládou informován nejsem. Jedná se tedy o evidentní rozpor. Když si to představíme: ve Francii je občan státu automaticky vládou informován, neboť vláda poskytla akta UFO široké veřejnosti na webových stránkách, takže se tedy tyto dokumenty nacházejí oficiálně na vládních stránkách, každý je může prohlížet, a to bezplatně z domova. Já jako Němec v Německu musím tedy odesílat faxy, vést telefonáty a podávat žalobu. To je svázáno s náklady a stresem, a to nepokládám za správné.

Frank Reitemeyer, žalobce

Grenzwissenschaft-Aktuell, 2. 12. 2011

http://www.exopolitik.org/exopolitik-und-ufos/exopolitik/674-prozess-geh...

Překlad AJ: Karel Rašín; NJ: Dana Rašínová

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Francúzsko odhalilo tajné zábery mimozemšťanov a ich kozmických lodí
http://www.cez-okno.net/clanok/francuzsko-odhalilo-tajne-zabery-mimozems...

10 největších incidentů UFO ve Velké Británii
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/10-nejvetsich-incidentu-ufo-v...

Akty X zbavené tajomstva
http://www.cez-okno.net/clanok/ufo/francuzsko-akty-x-zbavene-tajomstva


december 28, 2011 20:17 popoludní

 

 

Top