Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovor s kontaktérem

Sixto Paz je jedním z nejznámějších kontaktérů na světě a žádaným hostem na světových mezinárodních kongresech o UFO. Podobně byl zván k rozhovoru do nejprestižnějších TV programů, ale jak se mu podařilo zbudovat kontakt? Sixto Paz Wellsovi je 54 let, je to občan Peru, narozen 12. 12. 1955 v Limě. Studoval základní a střední školu a dále pak historii na Pontificia Universidad Catolica. Je ženatý, má dvě dcery, Yearin a Tanis, které studovaly na univerzitě. Sixto Paz napsal několik knih o svých zážitcích a mimozemských poselstvích.

Jak jste se začal zajímat o UFO?

Můj otec tyto jevy zkoumal jako svého koníčka v 50tých letech a byl motivován projektem Bluebook. Ten jej přiměl vytvořit spolu s přáteli z Air Force Peru institut výzkumu UFO v roce 1955 (IMPRI). Narodil jsem se a vyrostl v rodinném prostředí. Můj otec mě učil, spolu se sourozenci, nejen věřit, ale přemýšlet o možnosti, že v našem rozsáhlém vesmíru by bylo divné, kdyby existoval život jen na Zemi.

Pak jistá série synchronních událostí dala vzniknout událostem, kdy se pokusil navázat mimozemský kontakt. V lednu 1974 vyšel v novinách „El Comercio“, což byly jedny z nejserióznějších a konzervativních denních tisků v Limě, článek. Pravilo se v něm, že skrze průzkumné lety a radioteleskopy bylo objeveno, narozdíl od toho čemu se věřilo, že vesmír není tak ponořen do smrtelného ticha, ale že v něm je mnoho zvuků. Navíc se v novinách komentovalo, že tyto zvuky nebo radiové vlny by mohly být zprávami posílanými z jiných planet vyspělými civilizacemi se zájmem o kontakt. Článek se zmiňoval o projektu Ozma, staré verzi dnešního SETI. Mého otce, dona Carlose Paz Garciu, článek natolik motivoval, že zorganizoval konferenci, aby se k článku všichni vyjádřili. Tuto konferenci pověřil svou důvěrou dr. Victora Yaněze Anguirra, lékař z policejní nemocnice v Limě a esoterik s vášní pro parapsychologii, který během své disertace zastával možnost telepatických komunikací na straně údajných meziplanetárních návštěvníků.

Tato konference inspirovala moje přání experimentovat s telepatií. Již jsem po celý jeden rok praktikoval jógu včetně meditačních technik. Abych využil předchozí přípravy, s mou sestrou jme se hravou metodou snažili nějaké zprávy zachytit.

Bylo to 22. ledna 1974, když během meditace jsme obdrželi psychografickou zprávu, která je jakousi formou telepatického channelingu skrze automatické písmo, ale přitom vědomé písmo. Netýkalo se to žádného stavu transu.

Co bylo v té zprávě?

„Tento obývák je vhodný pro komunikaci. Moje jméno je Oxalc a jsem z Morlenu, kterému vy říkáte Ganymed, jeden z měsíců Jupitera. Můžeme s tebou mít kontakt. Brzy se uvidíme.“

Jak jste si potvrdil, že je tato zpráva reálná?

Těsně po přijetí této zprávy jsme ji zkoumali s mou matkou a sestrou a všichni obdrželi stejnou zprávu, ačkoli je nepsali. Nicméně tváří v tvář možnosti, že je to žert nebo výplod naší představivosti, následujícího dne jsme dali dohromady novou skupinu asi 20 přátel a k překvapení nás všech, se to odehrálo znovu. Také, během příjmu těchto zpráv, jsme požadovali potvrzení a všem nám bylo řečeno, abychom šli 7. února do pouště v Chilca, asi 60 km jižně od Limy.

A co se tam stalo?

Soustředili se tam lidi, všichni z nich byli skeptičtí a v konkrétní čas se objevila nějaká podivná a intenzivní záře za kopci. Na několik vteřin se noc proměnila v jasný den a náhle, zpoza těch kopců, se ukázalo světlo a začalo cestovat nad hřebeny na pravé straně horizontu a tam se zastavilo. Odsud se to začalo přibližovat, kývat a klesat, čímž to ve skupině začalo vyvolávat strach. Světlo se postupně transformovalo do kovového diskovitého objektu, který rotoval kolem své osy a který měl na sobě asi tucet malých okének a po stranách barevná světla. Jakmile se to octlo nad hlavami naší skupiny, vypustilo to nějaké světlo, vypadalo to, jako by bylo poledne a toto světlo takto setrvalo několik minut, až se zdálo, že to nikdy nezhasne. Pak jsme všichni cítili něco podobného mentální zprávě, která nám říkala, že „ještě nepřistanou, protože naše skupina lidí, neví, jak kontroloval své emoce.“ Zpráva říkala, že „bude čas a místo.“ Poté se objekt začal pohybovat a obrovskou rychlostí odletěl. Skupina stála viditelně otřesena.

Byl jste jediný, který dostával psychografické zprávy?

Ne, asi po měsíci tu bylo dalších 8 osob, mladí muži i ženy, kteří také prostřednictvím channelingu dostávali zprávy nejen od Oxalca, ale od bytostí jako byl Kulba, Xanxa, Sampiac, Anitac, Meth, Lertrad a další. Tyto bytosti nebyly všechno jen muži. Byly tam také mimozemské ženy.

Jak kontaktní zkušenosti pokračovaly?

Za několik dní nato a při hledání pochopení a jistoty ohledně toho, co jsme to zažili, jsme pozvali mého otce a jeho přátele – výzkumníky, aby se zúčastnili polní exkurze, aby mohli ověřit sami skutečnost toho, co bylo přijímáno. Velmi na ně zapůsobilo to, co viděli. U této příležitosti se objevil válcovitý objekt, který byl odhadován na 150 metrů v průměru a asi 1000 metrů na výšku. Během příštích měsíců potvrzování pokračovalo a všechna se odehrávala v oblasti Chilca a to jak ve dne, tak v noci. Někdy se objevil jeden objekt nebo dokonce tři objekty ve formaci. Jeden z nich se rozdělil na mnoho dalších nebo vypustil malý kulatý objekt nazývaný „Caneplas“, který byl něco jako elektronické oči nebo dálkové ovládání jako jsou u televizních kamer, které pak klesalo kolem nás. Ale v červnu 1974 přišly mnohem silnější zážitky.

Co se stalo v červnu 1974?

Byli jsme přizváni k přímějšímu kontaktu, jako přípravě na to, co byl později fyzický kontakt. Tento konkrétní zážitek se nazýval „Xendera.“

Naše skupina vzrostla, co se počtu týče. Bylo nás tak 50-60, kteří se účastnili a tyto bytosti, kterým jsme začali říkat „mimozemští průvodci“ nám řekli, abychom chodili ve skupinách ne větších než sedm osob, které byly společně dobře sladěné příbuzenskými vztahy. Jakmile sedm vybraných jedinců přišlo do pouště, šel jsem s nimi a vedl je. Najednou jsem se ocitl za nějakém kopcem, kde jsem stál před nějakou zářící kopulí, která měřila asi 10 metrů v průměru. Z interiéru té kopule vyšla ven lidská silueta, která mě třikrát pozvala, abych přistoupil blíže. Pak jsem dostal strach z neznáma a otálel jsem učinit onen nezbytný první krok dokud jsem neuviděl, že ta bytost vešla do světla, čímž mě přiměla ji následovat. Když jsem byl uvnitř, cítil jsem zcela jiné pocity, jako by mě pálilo tělo, cítil jsem závratě a nauzeu, dokud jsem nepoznal nějakou lidsky vyhlížející postavu stojící přede mnou. Byla asi 180 cm vysoká se širokým, orientálně vypadajícím obličejem, se skoupými vlasy a byla oblečená do zářivého, volného roucha, který připomínal sportovní oděv. Gestikulovala rukama a komunikovala telepaticky. Pak jsem vnímal, že tato bytost nazývá tento jev „Xandera“ a že to byla dimenzionální brána nebo práh ve vesmírném čase. Jak jsem řekl, oni byli schopni soustřeďovat energii tak, že byli schopni dematerializovat jedince, zrušit jak jeho molekulární soudržnost, tak atomickou váhu, aby jej projektovali na jiné místo. Podle této bytosti jsem cestoval na Morlen, jeden z měsíců Jupitera, nějakých 600 miliónů km od Země. Řekl také, že čas, který zde uplynul, nesouhlasí s časem na Zemi.

Kolik času uplynulo a co jste tam viděl?

Odhaduji, že jsem tam byl tak pět dní, ale když jsem se vrátil na Zem, uplynulo 15 minut, přišel jsem akorát ve chvíli, kdy přišla moje skupina a viděla mě vystupovat z toho světla.

To, co si pamatuji je, že jsem viděl „Křišťálové město“, plné kopulí, kulatých budov, které neměly žádné ostré úhly a vše bylo do tvaru koule nebo mělo zaoblené tvary. To bylo proto, podle těchto bytostí, že ostré tvary utínají tok energií a snadno zachycují negativitu, tudíž jsou domy s kulatými tvary pro obyvatele zdravější.

Na ulicích jsem viděl muže, ženy i děti. Podle bytostí, na Ganymedu není přírodní život. Je tam umělý. Nad svými městy vytvořili nějaké mikroklima a mikro-atmosféru, která se z větší části rozšiřuje pod povrch tohoto satelitu Jupitera. Většina těchto bytostí pochází z toho, co známe jako Orion Nebula. Zachovávají pohlavní rozdělení, sexualitu a jejich základem je pár. Jejich telepatie a jasnovidnost je velmi vyvinutá a z toho důvodu u nich neexistují rozvody ani nevěra. Nemají také demokratické volby, ale všichni cítí a vidí, kdo jsou ti, které si volí do svého středu, aby je vedli jak politicky, tak duchovně.

Nedávno tam byly vesmírné sondy, které pořizovaly obrázky, zvláště měsíců Jupitera a to v roce 1996 a mezi nimi byl i satelit Europa, který zachytil množství vody pod povrchem ledu. Co se týče Ganymedu, tato sonda spolu s Hubblovým teleskopem zachytila magnetosféru, což je vhodné pro život na planetě. Na jeho povrchu byly také zaznamenány skvrny, což se zdá, že jsou formy vegetace a zmrzlé vody. Dokonce i nezvyklou přítomnost ozónu v atmosféře Ganymedu, což je údajně faktor spojený s životem. Navíc, někteří ruští vědci z univerzity v Moskvě analyzovali fotografie sondy Galileo a došli k závěru, že na povrchu tohoto satelitu Jupitera, Ganymedu se zdá, že jsou kopule, ulice, vysoké mosty, tunely a těžební oblasti typické pro důlní činnost.

Jaký byl účel této cesty skrze zážitek „Xandra“?

Ze zelené světelné obrazovky, pověšené uprostřed prostoru uvnitř budovy, která měla tvar zkomoleného kužele, mi Oxalc ukázal řadu výjevů toho, jak bude vypadat budoucnost Země. To, co jsem viděl, bylo, že světová obava se týkala jakési možnosti, že nějaký asteroid, kometa, proletí tak blízko, že to ovlivní gravitaci. Účelem této cesty bylo vyburcovat ostatní skrze mladé lidi ochotné zavázat se k poselství o nutnosti změny, kdy je třeba začít od jednotlivců, aby se tím vygenerovala řetězová reakce, která by odvrátila budoucnost planety.

Může se budoucnost pozměnit?

Podle těchto mimozemšťanů je to tak, že budoucnost se chová jako příčina a následek, proto se proroctví nemohou poskytovat v tom smyslu, zda se vyplní či nikoli. Existuje tu jakási varianta, že se budoucnost může pozměnit. Budoucnost není nepohyblivá, protože jinak, kde by byla naše svobodná vůle? Na druhou stranu, co se pozitivních proroctví týče, musíme spolupracovat tak, aby jako pozitivní prošla.

Jak se může budoucnost změnit?

Člověk v to musí věřit, aby ji vytvořil. Lidská mysl je mocná a když mnozí z nás budou souhlasit s tím samým záměrem a s vírou, můžeme toho docílit. Ale co je důležité, je změnit náš postoj vůči životu. Musíme být optimističtější, pozitivnější a konstruktivnější.

Co se stalo, když jste vyšel z toho světla?

Moji souputníci toho byli svědky. Viděli, jak jsem vycházel.

Prošli nějací jiní lidé stejnou zkušeností?

Ano, o dva týdny později, šest dalších přátel vešlo se mnou do nové Xandry a měli podobné zážitky. Poté, je následovalo mnoho dalších, buďto individuálně nebo kolektivně. Navíc 25. dubna 1974, chilský kaprál Don Armando Valez z regimentu v Rancagua, muž, který vykonával hlídku spolu s ostatními vojáky v severní oblasti Putre Arica, pozoroval světlo nad kopcem a požádal vojáky, aby jej kryli a šel se tam podívat, co se to děje. Vstoupil do světla sám a poté za 15 minut vyšel ven s pětidenními vousy a myslel si, že je o 5 dní více. Prožil intenzivní zážitek z toho, co se uvnitř světla stalo.

Jak byste vysvětlil koncept Xandry, jako vnitřní dimenzionální přechod?

V posledních letech pracují vědci na kvantové fyzice a vyvinuli teorii založenou na objevech odehrávajících se ve velké částečce urychlené v laboratořích. Podle toho podnícené elektrony rotující kolem atomového jádra neprodukují úplný oběh, ale mizejí a znovu se objevují na opačné straně. Je to jako by našly nějakou „zkratku.“ Tyto zkratky, které existují v mikrokosmu by také měly existovat v makrokosmu a nazývaly by se „červí díry“ nebo vnitřní dimenzionální záhyby. To by zodpovědělo otázku, jak by údajní mimozemšťané byli schopni se pohybovat vesmírem přes obrovské vzdálenosti a tohle se také děje při Xendře.

Pokračují tyto kontakty?

Určitě. Pozorování a fyzické kontakty se časem znásobily a my byli schopni je pozorovat vycházet z jejich lodí na otevřené poušti. Tyto kontakty a všechny zkušenosti líčil světu španělský reportér Juan José Benitez, autor známých knih jako byly série „Caballo de Troya“, „Los Astronautas de Yahve“, „La Rebelión de Lucifer,“ „El Enviado,“ „Documentos Oficiales“ atd.

Když byl Juan jen tiskový korespondent pro španělskou novinovou agenturu Agencia EFE, byl poslán do Peru, aby udělal zprávy o tom, že existuje nějaká skupina mladých peruánských adolescentů, kteří zarputile tvrdili, že měli zkušenost s mimozemskými kontakty. Život tohoto reportéra se dramaticky změnil, když se stal přímou součástí a objektivním svědkem těchto kontaktů. To se odehrálo, když 7. září 1974 šel do pouště Chilca se skupinou a uviděl zjevení UFO, tak, jak mu to vždycky říkali.

Jeho dojem byl tak silný ve smyslu toho, čeho byl svědkem a v rámci zkušenosti se samotným kontaktem, že když se vrátil do Španělska, neučinil jen nějakou výpověď, kterou po něm španělský tisk a TV chtěli, ale publikoval svou první knihu, která o tom všem vypráví. Jmenovala se „OVNIS S.O.S a la Humanoidad“. Následující rok se Benitez vrátil do Peru spolu s Manuelem Mujicou, dalším reportérem z Agencia EFE a oba šli se skupinou na naplánované pozorování, které se u této příležitosti konalo na pláži v severní Limě. Pak se odehrálo ještě jedno pozorování, které bylo oznámeno tisku a ze kterého vzešla další Benitezova kniha „Citen Mil Kilometros Tras los Extraterrestres.“

A co se stalo potom?

Jak jsem řekl, kontakty pokračovaly s množstvím pozorování a zkušenostmi. Některé z těchto zkušeností byly tak mimořádné, že mnoho lidí procházelo novým mezidimenzionálním přechodem Xandery z více jak 40 zemí. Všichni měli zkušenost s neobvyklými a zvláštními krystaly nazývanými „krystaly Césia“. Tyto krystaly jsou vpravovány do těl svědků poté, co přijaly jejich pyramidový tvar. Také při posledních třech příležitostech se odehrála působivá fyzická setkání, při kterých byl na palubě jejich lodí onen světelný „interiér.“ Skrze tyto zkušenosti byla navštívena podmořská základna a také při dvou příležitostech jejich města v Morlenu (Ganymed).

Po celém tomto procesu řady kontaktů byly povolána mezinárodní média, aby byla celkem sedmkrát svědky autenticity a reality těchto zážitků, ale především, současné důležitosti zážitků, které souvisejí s přijímanými a vysílanými zprávami, které zasely semínko naděje týkající se pozitivní budoucnosti pro planetu, budoucnosti, která také spočívá na osobní a kolektivní transformaci. Při páté příležitosti, na kterou byly sezváni zástupci médií – díky důvěryhodnosti dosažené za ta léta – přijelo do pouště na 40 reportérů z 8 zemí. Mezi nimi byli: José Gray z Kanálu 23 Univisión (Miami); Leticia Callava z Telemundo; Beatriz Parga z Miami Herald; Gilda Muňóz z Radio Guado v New Yorku; Rolando Veras z Kanálu 2 v Buenos Aires, Argentina; Lizet Zelman z Televisión de Republica Dominicana a další, kteří byli svědky pozoruhodné probíhající reality kontaktu.

Byl jste někdy pozván na mezinárodní fórum?

Jistě, mé zážitky nejsou zase tak unikátní, protože od samého začátku do toho bylo zapojeno mnoho dalších lidí, kteří také podstoupili podobné zkušenosti. Nicméně odvahu, kterou jsme měli a náš závazek k přijatým zprávám přivítala média s ohlasem, která byla mnohokrát pozvána k naplánovaným pozorováním. Mluvili jsme na těch nejvýznamnějších fórech jako bylo OSN, Sociedad de las Américas, na kolumbijské univerzitě v New Yorku, na univerzitě Johna F. Kennedyho v San Franciscu atd. Byli jsme zváni, protože jsme zastupovali jakýsi kolektiv, mezinárodní skupinu, byli jsme kontaktní skupinou.

Je-li jev UFO definitivní realitou, proč je tak málo znám? Pokud se to skrývá, kdo to dělá a proč?

Pro vlády, které mají moc, je výhodné skrývat realitu UFO a existenci mimozemského života. Pokud se realita UFO stane známou, způsobí to ekonomickou krizi, jakož i krizi víry, protože náboženství by muselo vysvětlovat důvod, proč o tomto bodě mlčeli. Abychom pochopili záležitosti UFO, potřebujeme také pochopit druh světa ve kterém žijeme. Jistě, že vlády vědí o všem, ale informace skrývají...


Výtažek z kontaktní zkušenosti z 10. 10. 2003 v Dominikánké republice. Rozhovory se Sampiacem, Titinacem a Oxalcem:

„... pak jsem je poznal. Byl to Sampiac, Anitac aTitinac z Venuše. Uvědomil jsem si, že toho čtvrtého, které jsem na první pohled nepoznal, byl Antarel z planety nazývané Apu ze souhvězdí Kentaur. Sampiac pokračoval v komunikaci: Zkušenost, kterou procházíš je důsledkem skupiny soustředěné v Mt. Shasta a také dalšími kontakty, které jsou řízeny z Dominikánské republiky již po celé roky. Také v Kalifornii, Čile a Peru. Všechna tato místa jsme aktivovali a propojili s ostatními pomocí dimenzionálních bran, které jsou otevřeny k tomu, aby tě naladili na vibraci planety a tím budeš vnímat reálný čas a alternativní čas. Vidíme, že jsi dozrál a že jsi jako jeden z nás...“

Poznámka redakce:

V jiném článku z roku 2004 o tomto kontaktérovi se dozvídáme, že: "Mimozemšťané hovořili mimo jiné o tom, že o lidstvo usiluje asi 60 různých mimozemských ras, v pozitivním i negativním, z nejrůznějších planet a z jiných galaxií."

http://www.ufoecuador.com/mission-rahma-sixto-paz-wells-2012.html

Alternate Perceptions Magazine, květen 2004

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

október 29, 2010 14:03 popoludní
 • krát komentár

6 krát komentár

 1. Obrázok používateľa AvAc
  AvAcoktóber 29, 2010 16:48 popoludní

  Komentár: 

  Taketo clanky mam velmi rad, citim ako by som k tomu vsetkemu bol pripojeni a naladeni, waw... velmi ma tesia take to riadky.. len tak dalej =o) 10/10...=o))

 2. Obrázok používateľa Jan
  Janoktóber 29, 2010 22:41 popoludní

  Komentár: 

  Taky... :o) Je to pěkně dlouhé čtení. Stojí za to. Pěkný den či noc přeju

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymoktóber 30, 2010 09:45 dopoludnia

  Komentár: 

  Zaujímavý článok, len či je ozaj na 100% pravdivý. Už dlho sa zaujímam o túto tému a chcel by som niekedy zažiť podobný kontakt. Nepochopím prečo to vlády stále taja, keď už je strašne veľa dôkazov.

 4. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymoktóber 30, 2010 10:32 dopoludnia

  Komentár: 

  Fantastický článok... Už dlhšiu dobu sa rozhodujem, že sa dám na takéto, že budem meditovať a rozvíjať parapsychológiu. Toto ma dosť motivovalo... Skúsim ešte pozrieť nejaké videá na Youtube o tomto jave v Peru.

 5. Obrázok používateľa AvAc
  AvAcoktóber 30, 2010 18:14 popoludní

  Komentár: 

  Som velmi rad, ze sa najdu ludia ako ja. Vidim, ze nie som jediny, kto by take chcel zazit. ludia nemate ICQ? mozno by to islo spolocnou meditaciou. Alebo by sme sa mohli skontaktovat. Preco len o tom pisat? Musime preto nieco aj urobit. co vy na to? Zazit nieco tak skvele osobne.. =o))

 6. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymoktóber 31, 2010 19:44 popoludní

  Komentár: 

  Jedno video na Youtube som našiel, ten sprostredkovateľ naozaj existuje a na tú púšť vodí turistov, tam na záberoch videa je aj vidieť ako spoločne meditujú takže je to určite na niečo dobré. Potom aj ukazujú svetlo na kopcoch.
  http://www.youtube.com/watch?v=IycYKfXETj4

 

 

Top