Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovor s Richardem Dolanem pro Českou exopolitiku

Richard Dolan v minulosti studoval strategii studené války v Americe a je odborníkem na ruskou historii a kulturu a mezinárodní diplomacii. Je autorem série knih "UFOs and the National Security State”, která mapuje éru moderní ufologie s důrazem na vojenské a vládní utajování. Jeho dílo bylo oceněno jako nejlepší shrnutí historie fenoménu UFO. V roce 2010 byl též spoluautorem knihy "A.D. After Disclosure: The People’s Guide to Life After Contact”. Jedná se o první seriózní pokus o studii situace, až dojde ke konci utajování UFO v naší společnosti a možných následků této situace. Nabízí případné odpovědi na otázku, jakým způsobem dojde k odhalení a jaké budou následky tohoto dění na ekonomickou, kulturní, náboženskou a politickou situaci ve světě. Snaží se též analyzovat, kdo jsou ti “druzí“, kdo mají na svědomí fenomén UFO a jakým způsobem ovlivňují náš život.

Dolan také publikoval nespočetně článků, přednáší na konferencích na celém světě a objevuje se v televizních pořadech. Je autorem jedinečného pohledu na otázky ufologie, snaží se věci vidět střízlivě a někdy až nekompromisně, protože jak sám tvrdí “teorie, které nejsou podloženy skutečnými fakty a ověřitelnými důkazy, jsou stále jen teoriemi a spekulacemi“. Jeho hlavním zaměřením v současné době je problematika praktických otázek mimozemského odhalení. Jak hluboká je struktura utajení a jaké konkrétní faktory ovlivní průlom tohoto utajení. Podle Dolana čeká lidstvo vzrušující období vývoje. Následující roky budou naplněny nadějí, ale také překážkami. Čeká nás těžký úkol, protože lidstvo stojí před důležitým okamžikem ve své historii, kdy dojde k reorganizaci moci, vyrovnání se s novými skutečnostmi, opuštění starých dogmat a to vše ve spojitosti se skutečným odhalením existence mimozemské intervence zde na Zemi.

Rozhovor

EX: Můžete pro nás blíže objasnit téma operací, které nazýváme “false flag“ (skryté operace)? Myslím, že jste na své přednášce zmínil, že tomu až tak nevěříte...

RD: Ne tak doslova. Určitě existují operace “false flag“, které se odehrávají v tomto světě, 11.září byla jedna z nich a myslím, že každý, kdo se o to alespoň trochu zajímá, to může vidět. Jednou věcí, kterou jsem včera zmínil a o které dnes víme s jistotou, byla snaha CIA na začátku šedesátých let naplánovat akci, kterou pojmenovali North woods. CIA plánovala zabít tisíce amerických občanů a poté z toho obvinit Fidela Castra a Kubu. Byli ve skutečnosti rozhodnuti to udělat a celý plán přerušil prezident Kennedy. Takže víme s určitostí, že americké tajné služby mají tyto operace nazývané “false flag“. Moje prohlášení na včerejší přednášce se týkalo projektu “Blue beam“, což má být údajně snaha o vytvoření falešné invaze mimozemšťanů za účelem ustavení celosvětové policejní diktatury. OK, můj negativní postoj vůči této teorii spočívá v tom, že když se podíváme na skutečný původ tohoto konceptu “Blue beam“, skončíme u člověka jménem Sergio Monas, který je kanaďan s francouzským původem. Když jsem se podíval na jeho údaje, jednoduše jsem zjistil, že není nic k dispozici. Jinými slovy, měl mít údajně kontakty na lidi z NASA, OSN... a řekl jsem mu to. Nikde neexistuje nic, jak tato data ověřit. Nevím, jak byl schopen získat tyto informace. Nemluví žádným jiným jazykem, je to velice izolovoný a osamocený člověk - z toho, co jsem byl schopen vypátrat a zkrátka mi to celé připadá, že to je pouhý výplod jeho fantazie. Nicméně, existují technologie, které by byly schopny vytvořit takovou falešnou holografickou invazi? Ano, myslím, že takové věci existují, ale otázka je, jaké máme dnes v ruce důkazy, abychom mohli zveřejňovat taková prohlášení. Pokud někdo takové věci tvrdí, měl by za to být zodpovědný a já stále čekám na opravdové důkazy ve prospěch tohoto scénáře s názvem “Blue beam“. To je to, co jsem řekl, ne, že se to nemůže stát, ale musíme si uvědomit, že každé takové nepodložené zprávy ve skutečnosti situaci nepomáhají, ale naopak škodí..., když někdo kopíruje na internetu a na Facebooku informace nepodložené jediným faktem a straší lidi. Takže to je moje prohlášení.

EX: Děkuji, to bylo vyčerpávající. Zabýval jste se někdy myšlenkou, že celý tento fenomén UFO může mít na svědomí někdo jiný? Například bytosti, které ve skutečnosti žijí zde na naší planetě daleko déle, než naše rasa, nebo případně naši vlastní prapra-předci? Jednoduše nějaké teorie bez mimozemšťanů jako takových?

RD: V mojí poslední knize “AD: After disclosure“ je to jedna z teorií, kterou se rozhodně zabývám. Již po mnoho let mám pocit, že existuje obrovská díra v lidské historii, jsou mnohá chybějící místa v naší dávné minulosti. O tom není pochyb. Je možné, že část naší lidské rasy nějakým způsobem objevila tajemství, která jí umožnila se v dávné minulosti oddělit od zbytku světa? Studuji koncept, který nazývám “breakaway civilization“, hlavně ve spojitosti s tajnými projekty a černými vládními rozpočty v současnosti, ale je možné, že jsme měli takovouto civilizaci před mnoha tisíci lety a že tato skupina dokázala mnohem víc, než jsme dnes schopni? Musím říci, že odpověď je asi ano. Nevíme to jistě, ale já bych to nechal otevřené jako jednu z možností, ano.

EX: Jakou si myslíte, že hraje roli v této ufologické hře Vatikán a církev obecně? Myslíte si, že tito lidé ví více na téma mimozemšťanů než široká veřejnost?

RD: Vatikán je nejdéle souvisle fungující institucí na světě. Sahá až do doby starého Říma, což je úžasné. Jsem přesvědčen, že existují nějaká tajemství pod jejich ochranou. Myslím si, že to není náhoda, že bývalý blízký přítel papeže Jana Pavla II. pan Corrado Balducci mluvil po mnoho let nejen o realitě mimozemšťanů ve vesmíru, ale také o realitě mimozemšťanů zde na Zemi. Byl velice blízko papeži, což není náhoda. Takže ano, věřím, že existují věci, které oni ví. Myslím, že každý, kdo si dá práci a přečte si knihu "Holy blood, holy grail“, podle které byl natočen film Da Vinci code, musí být přesvědčen, že Vatikán udržuje nějaká tajemství. Nepochybně. Nehledě na to, že Vatikán má jedny z nejlepších astronomů na světě, kteří dodnes hovoří o tom, jak s největší pravděpodobností existuje život na jiných planetách a že to vše je podle božího plánu. Teologicky to pro ně není problém. Věřím, že buďto se snaží postavit do výhodné pozice, protože ví, že se něco stane, nebo se to snaží přímo osobně propagovat.

EX: Může to být také proto, že církev měla vždycky přístup k informacím díky svatým válkám a rabování jiných kultur a národů? Mnoho artefaktů, knih a informací bylo buď zničeno, nebo ukradeno během staletí...

RD: Ano, dnes už se ví, že mnoho cenných starých textů a knih z vyloupených knihoven skončilo později v Římě. To byly zřejmě jedny z největších zločinů, které má církev na svědomí a jisté je, že tyto artefakty jsou drženy v tajnosti. Ano, ve Vatikánu existují tajemství.

EX: Další otázka navazuje částečně na toto téma. Myslíte si, že na světě v současné době existuje skupina vlivných, která určitým způsobem řídí naši planetu? Jinými slovy, skupina lidí, kteří mají neomezené prostředky, moc a informace včetně těch o mimozemšťanech, a kteří existují nezávisle na vládách a náboženských institucích jako je Vatikán?

RD: Ano, je jedno jak je budeme nazývat, jestli skupina Bilderberg, Ilumináti.....důležité je, že zde mluvíme o privátních penězích, obrovském jmění, které existuje mimo vlády a politiku. Peníze, které tito lidé investují do sponzorování nejrůznějších exotických projektů a vysoce pokročilého technologického výzkumu, který je podle mého názoru mnohdy podložen nálezy mimozemských artefaktů. A myslím, že toto takovým lidem umožňuje provádět skutečné průlomy ve vědě a technice, což je postupně posunuje daleko na jinou kolej, než kde jsme my a zbytek světa. Tito lidé jsou nezávislí na vládě, například zde v USA si můžete položit otázku: kdo je skutečně u moci? Prezident, nebo osoba, která ho posadila do Bílého domu? To je očividně struktura moci, na kterou bychom se jako obyvatelé světa měli zaměřit. Kdo jsou lidé, kteří vlastní zdroje na této planetě? Toto jsou lidé, kteří jsou v pozici, že mohou manipulovat politickou situací a právě oni jsou v pozici, kdy mají přístup k tajným informací, mimo jiné v souvislostech s mimozemskou technologií a přítomností, jinými slovy mají nejlepší přehled o fenoménu UFO celkově.

EX: Včera mě napadla v této souvislosti další otázka. Předpokládejme, že tato supervlivná a mocná elita lidí existuje, ale co třeba situace na nižší úrovni. Myslíte, že například vlivní lidé na úrovni státu, nebo okresů mají nějaké povědomí či zasvěcení do těchto věcí? Tito lidé také mají určitou moc a rozhodují o našem každodenním životě...reaguji na v současné době probíhající volby zde v Kalifornii.

RD: V USA, to je tedy systém, o kterém bych měl vědět nejvíce, máme dvě politické strany, demokraty a republikány. Obě strany jsou ovlivňovány penězi, jsou vysoce kontrolovány a centralizovány. Obě strany vybírají své kandidáty v utajení a rozhodují, kdo bude kandidovat. Jak postupně jdeme do nižších politických vrstev, mění se tím samozřejmě priority a nikdo nebude zveřejňovat věci, které jsou předmětem národní bezpečnosti. Takže myslím, že státní a lokální úroveň je jiná, je notoricky známé, že lokální politika zde v USA je extrémně zkorumpovaná. A zřejmě v ostatních zemích je to stejné. Politika je proces, ve kterém jsou politici kupováni a prodáváni a v různých úrovních jsou různé priority. Máme zde v Americe vysoce kontrolovanou politiku, bohužel.

EX: Takže pokud tomu rozumím dobře, na nižších úrovních politici nemají přístup například k informacím o UFO?

RD: Myslím, že tak by se to dalo charakterizovat.

EX: Další otázka se týká médií. Proč podle Vašeho názoru není věnován dostatek seriózního prostoru tématice UFO v médiích obecně? Víme, že většinou, když se někde nějaké zpráva objeví, je to většinou v duchu zesměšnění tohoto fenoménu, přestože se situace podle mě v poslední době trochu zlepšila, ale přesto....

RD: Historicky vzato, a opět mluvím především o situaci zde v USA, i když ve světě to bude asi velmi podobné... V dnešní době víme s jistotou, že CIA má velmi úzké kontakty se všemi hlavními provozovateli celonárodních médií. Víme, že toto je fakt a není to už více předmětem debaty. Vše se provalilo na konci sedmdesátých let, kdy byly tyto problémy analyzovány a diskutovalo se o nich. Jen jednou v historii země bohužel. Víme, že existovaly stovky důležitých novinářů, kteří byly tajně placeni CIA. Otázka je, jestli něco takového stále pokračuje? Samozřejmě ano, jen systém a vztahy jsou daleko více propracované. Skutečnost je, že každý žurnalista chce mít kontakt se CIA, pokud chce mít kariéru a někam to dotáhnout. Tyto vztahy zjednodušeně řečeno dělají novinářům kariéru. V případě velkých institucí jako jsou třeba New York Times, Washington Post, nebo LA Times, není žádné tajemství, že odjakživa spolupracovaly s tajnými službami a že udržují speciální postupy a strategie, pokud je třeba! To se týče na příklad témat jako je UFO. Vypadá to, že je důležité držet tuto tématiku na mrtvém bodě a mít nějaký vliv v médiích, který bude pokračovat v zesměšňování. Je to velice účinná metoda a vlastně vůbec nezáleží na tom, jestli určitý počet méně významných časopisů a novin podává zprávy o těchto věcech seriózně, protože do té doby dokud budou hlavní média držet tuto strategii zesměšňování, bude pro nás velice obtížné uskutečnit celonárodní debatu a seriózní výzkum na toto téma. A to je to, co média od jakživa dělají.

EX: Máte pocit, že je situace jiná než například před třiceti lety?

RD: Rozhodně, dnes je to více otevřená hra. Před třiceti lety neexistoval internet. V té době se mohl stát nějaký incident s UFO, lokální média tuto událost dokumentovala, ale nikdy se to nedostalo do celonárodního povědomí, protože hlavní média odmítala tyto zprávy velmi striktně publikovat. V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak dostat lokální zprávy mezi širokou veřejnost, takže zjišťujeme, že situace je podstatně lepší. Nicméně, do dnešní doby je utajení stále úspěšně drženo za zavřenými dveřmi, protože hlavním médiím se stále daří, řekl bych “držet svůj trend“. Jak dlouho? Nevím. Možná dalších deset, patnáct let? Možná nikoli. Věci se v současné době mění velice rychle a svět se posouvá dopředu obrovskými skoky, směrem pryč z těchto starých mocenských struktur.

EX: Jedna z takových věcí mě nedávno šokovala. Byla to reklama na BBC o tom, jak nám mimozemšťané přicházejí na pomoc a že se nemáme čeho bát. Viděl jste tento klip?

RD: Hm, zajímavé. Neviděl jsem to, ale pokusím se na to mrknout, především proto, že BBC je jedna z institucí, která nejvíce desinformuje a zesměšňuje podobné věci. To mě zajímá...

EX: Poslední otázka je, jakou roli podle Vás hraje Hollywood v problematice odhalení a manipulace široké veřejnosti?

RD: Nemám jasný názor na tuto věc. Mnoho lidí si myslí, že Hollywood je součástí odhalovacího procesu, ale já o tom nejsem až tak přesvědčen. Nezastávám ani názor, že nějaké odhalení v současné době vůbec probíhá, kromě toho, co odhalují lidé na konferencích jako je tato. Můj názor je, že lidé u moci se naopak snaží co nejvíce vše zpomalit. Pokud je Hollywood skutečně součástí tohoto spiknutí, pak musím konstatovat, že jejich poselství není úplně jasné, protože z tohoto místa přichází mnoho nejrůznějších poselství. Podívejme se například na Steva Spielberga, tento muž nemá konstantní poselství ve svém díle. Ve starší produkci jsou to filmy s pozitivní tématikou UFO (ET mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu), ale zároveň je autorem seriálu Taken, který očividně příliš pozitivní není. Nemluvě o Válce světů, rozhodně nic pozitivního. Takže moje otázka zní, pokud je tento muž součástí postupného odtajňování těchto věcí, jaké je jeho poselství? Co nám říká? Já bych spíš řekl, že je to profesionál, který se obecně zajímá o toto téma a snaží se zkoumat nejrůznější varianty a možnosti a navíc veřejnost je tím fascinována. Podle mne se Hollywood snaží jen vydělat peníze na tom, co lidi zajímá a co je zrovna v kurzu. Nejsem přesvědčen, že pracují ruku v ruce se CIA na způsobu jak nenápadně přivést téma UFO mezi širokou veřejnost. Zkrátka to tam nevidím. Nelze to sice vyloučit, protože CIA má lidi očividně všude, kde potřebuje, ale otázka je, jak velkou kontrolu mají nad Hollywoodem. Já vím, že mnoho lidí tvrdí “ó ano, oni ovládají celý filmový průmysl“ - ale znovu, nejsem o tom až tak přesvědčen. Nemám rád, když někdo hází do éteru nějaké zaručené zprávy, které ve skutečnosti nejsou nijak podložené. Je potřeba mít v těchto věcech nějaký standard, pořádek. Ne jen tak něco říkat...

EX: OK, dovolím si tedy ještě jednu otázku. Proč mimozemšťané zkrátka neodhalí svoji přítomnost sami? Proč to už neudělali před mnoha lety?

RD: Podívejme se, kde bylo lidstvo před mnoha lety. Byli jsme civilizace, která jezdila na koních a tahala dřevěné vozy. Není to tak dávno. Zeptejte se sám sebe, jak by reagovala společnost na přítomnost mimozemských bytostí před sto lety? Myslím, že odpověď je: ne příliš dobře. OK, myslím, že teprve v současné době, poprvé v naší historii se dostáváme do bodu, kdy jsme zřejmě schopni se s tímto faktem poprat pozitivním způsobem. Trvalo to velmi, velmi dlouho. Ovšem to, že se sami ještě neukázali, může být také proto, že nejsme na dostatečné úrovni vývoje dle jejich požadavků a možná na nás hledí z jiné perspektivy. Může to být něco podobného jako, když pojedeme do Afriky a budeme studovat gorily. Půjdeme nutně za hlavním vůdcem tlupy si potřást rukou se slovy: “dobrý den, rádi vás potkáváme, chtěli bychom ustavit diplomatické styky s vaší komunitou“? Nemyslím si. To může být přesně stejná situace, jak se mimozemšťané mohou dívat na nás. Existuje mnoho možností. Nicméně realita odhalení je takováto: odhalení bude a stane se tak nikoli proto, že ufoni to zařídí, ne proto, že tajné služby nám to řeknou, ale stane se to díky lidem, díky naší civilizaci, protože lidé si to vynutí. Jsme to my, kdož bude mít největší vliv ne celé dění, tak jak tomu bylo již mnohokrát v posledních padesáti letech. Předpovídám, že v následujících dvaceti letech se situace změní, společnost bude donucena tuto změnu udělat. Nevím ještě, co to bude, jaká událost, ale myslet si, že zůstaneme na věky v roce 2010 by bylo velmi naivní. Jak bude náš svět vypadat v roce 2020, nebo 2030? Budeme mít zřejmě možnosti, jaké si dnes neumíme ani představit. Někdy v tomto období se dostaneme na vrchol našeho bádání UFO, kdy se nám podaří jednou pro vždy a otevřeně dokázat, že tu nejsme jediní a že ostatní s námi komunikují. To bude moment, kdy dojde k opravdovému odhalení. A je třeba si uvědomit, že to není konec, ale teprve začátek všeho. Lež bude dál existovat, budou se dít různé věci a bude naším úkolem monitorovat tento proces a hledat, kde se nachází pravda.

EX: Děkuji mnohokrát za rozhovor.

Michael M. Faitl, zahraniční zpravodaj pro Českou exopolitiku


Súvisiace:

O utajovaní UFO v 10 minútach
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/o-utajovani-ufo-v-10-minutach


Zdroj: Exopolitika.cz

máj 09, 2011 09:21 dopoludnia
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Dominika*
  Dominika*máj 09, 2011 17:07 popoludní

  Komentár: 

  Hmm , zaujímavé , že takýto človek robí takto konferencie a píše knihy.Nemám moc v láske takýchto típkov.
  Hovoria to chladne riešia to chladne budúcnosť vidia nezaujímavú sú chladný a hlavne sami nevedia o čo tu ide.Myslím , že keby ste tomuto človeku dali papier a pero a povedali mu , že nech napíše prečo toto všetko tí ľudia taja a prečo s nami manipulujú tak vám nebude vedieť napísať ani tri súvislé vety.
  Zdá sa mi preto chladný lebo vo svojom živote určite nehľadá duchovné potešenie..
  Napríklad o mnoho krajšie toto všetko by dokázal povedať taký Alex Collier alebo David Icke a k tomu by vám vypluli ešte toho viac než takýto típkovia ako je tento.
  Tento chlapec nevie ešte veľa vecí , a mám taký pocit , že ich v tomto živote ani nenabudne.
  Verte rozhovor so mnou by ste si prečítali o mnoho radšej než tento :)

 2. Obrázok používateľa Lubo
  Lubomáj 10, 2011 15:53 popoludní

  Komentár: 

  a nebude to len tym, ze informacie od neho neposobia tak fascinujuco ako od Ickeho ci Colliera? Myslim, ze je len opatrny - vie ze slape po tenkom lade a preto postupuje obozretne...sam kolko krat uviedol, ze sa mieni bavit len o niecom co je dostatocne podlozene...je to len dalsi uhol pohladu...napadlo ta ze aj cela exopolitika a disclosure project moze byt disinfo kampanou? Ak ludia hore maju taku moc, preco by to nespravili? Zatial je prilis vela otazok.
  Btw - myslim ze do hmoty sme neprisli aby sme od nej utekali za duchovnom :) ... i ked aj to je potreba, ale duchovno je mozno najst v akejkolvek cinnosti...vsetko je to spiritualna skusenost...

 

 

Top