Obrázok používateľa CEZ OKNO
Steven Greer: „DISCLOSURE“

Vůbec poprvé na pět set svědků z vlády, zpravodajství, korporací a přísně tajných armádních složek a lidí pracujících na tajných projektech mluví o svých zkušenostech, které odhalují ten největší tajný program ve světové historii. Tyto šokující výpovědi od skutečných vládních odborníků dokazují, že UFO je reálné, že některá mají mimozemský původ a že existuje super-tajný program, v němž existuje energie, pohon a technologie, které by mohly lidstvu umožnit začít novou civilizaci – civilizaci bez znečišťování, bez chudoby – civilizaci schopnou cestovat mezi hvězdami. Není to však příběh jen o UFO, mimozemšťanech a tajných projektech. Je to příběh o tom, jak se 50 let lidského vývoje různilo a jak tyto tajné projekty obsahují i skutečná řešení světové energetické krize, krize životního prostředí a světové chudoby.

Výpověď: Právní zástupce - Stephen Lovekin (1940 – 2009)

V roce 1958 jsem vystudoval george-townskou školu, která je soukromou spoluvzdělávací přípravnou školou ve Filadelfii a vstoupil jsem do armády. Poté, co jsem prošel pěchotním výcvikem, jsem byl přeložen do Pentagonu, kde jsem pracoval pro Radio Frequency Enginering Office. Když jsem tam skončil, přidal jsem se v květnu 1959 do agentury pro vojenskou signalizaci (Army Signaling Agency). Sloužil jsem pod Eisenhowerem od května 1959 až do doby, kdy odešel v srpnu 1961. Mojí prací bylo učit se a zabývat se kódy a jejich prolamováním. Když jsem se tím zabýval, dozvěděl jsem se mnoho věcí o projektu Bluebook, který se zabýval UFO. V kanceláři jsme o Bluebook otevřeně diskutovali. Některé sekce Bluebook byly otevřeně podrobovány diskuzi. Byli tam i další věci, které zaujaly mou pozornost: Jedno odpoledne, když jsme zrovna končili trénink, přinesl plukovník Holomon nějaký kus, který vypadal, že je kovovým úlomkem, vypadal jako nějaký metr. Mělo to na sobě nějaké nápisy. Ale na tyto nápisy nás všechny, co jsme byli v učebně – myslím, že nás bylo tak šest nebo sedm – plukovním Holomon upozornil. Bylo nám řečeno, že tento předmět pochází z událostí spojených s operací Bluebook. To, co se nám snažil říci bylo: „Podívejte, my máme tento fyzický důkaz, který souhlasí s tím, co jste viděli v Bluebook; nyní máme možnost vám tento materiál ukázat.“ A tak se stalo. Plukovník pokračoval s dalším vysvětlováním, že to byl materiál, který pocházel z havárie mimozemského plavidla v Novém Mexiku z roku 1947, o čemž se začalo dlouze diskutovat. Pokud se nepletu, diskuzí o tom jsme strávili asi tak další hodinu. Příští den jsme v diskuzi pokračovali znovu. Nepopisoval nám, jak vypadala těla, ale hovořili jsme o faktu, že tam byla mimozemská těla. Byla tam buď tři nebo pět těl...tři nebo pět, to mě tenkrát utkvělo v mysli, když na to vzpomenu. Jedno částečně živé, ale nevím, co se s ním pak stalo.

Air Force se v té době velmi zajímalo o Bluebook a panovala ohledně toho přísná opatření týkající se čehokoli, co mělo něco společného s hlášením UFO nebo s mluvením o UFO. Kdybyste si chtěli zničit kariéru, bylo vám vysvětleno, že tou nejrychlejší cestou, jak toho dosáhnout, bylo mluvit o UFO. Byli jsme připravováni na přísně tajné informace. Viděli jsme toho hodně. Viděli jsme mnoho fotek UFO. Myslím, že některé fotky UFO, co jsme viděli, byly lepší, než některé, co vídáme dnes. Tyto fotky UFO pořídili piloti Air Force.

Greer: „Takže vy jste viděl fotografie UFO, které pořídila armáda?“

Lovekin: „Oh ano. Nejenže tyto fotky dělala Air Force, ale některé pořídili civilní piloti a někteří námořní piloti a další byly ze zahraničí. Bylo docela jasné, že existovalo mnoho dalších, které zpracovávaly jiné agentury, které nebyly zaneseny do Bluebook. Z toho se vyvozovalo, že tyto snímky byly možná lepší než fotky, které nám ukazovaly. Myslím, že plukovník Holomon na všechny z nás, kteří jsme seděli v učebně, udělal dojem.

Ten kousek mimozemské lodi byl šedý materiál podobný nějaké fólii, možná 10 až 25 cm velký. Zdálo se to velké, protože to bylo poprvé, kdy jsem viděl něco podobného a všechny naše zraky na tu věc jen zíraly. A když nám říkal, co to je, bylo to děsivé. Býval byste mohl slyšet spadnout špendlík na podlahu, když se o tom poprvé zmínil.“

Greer: „A co vám řekl, že to bylo?“

Lovekin: „No, řekl, že to bylo z nějaké krabice materiálů na které armáda pracuje. Tenkrát nepoužil slova ,,reverzní inženýrství“, ale bylo to něco podobného, o čem mínil, že je na tom potřeba pracovat. Vzpomínám si, že u vojenských inženýrů na Ft. Belvoi dělali hodně experimentů a to mě dost překvapilo. Nápisy na tom předmětu vypadaly jako hieroglyfy. Těžko se to popisuje slovem „hieroglyfy“, ale jestli jste viděli staré egyptské písmo, víte, že hieroglyfy byly přečteny v určité formaci a tyto vypadaly stejně - jako že dávají smysl v nějaké formaci. Kdybyste znal kód, který se měl používat k nalezení toho, jak tuto řeč interpretovat, pak ji pochopíte. Písmo bylo velmi působivé.

Plukovník měl takovou krabici z nerez oceli s nějakým zámkem, vypadala jako tesařská krabice, ale možná, že byla větší. Z ní ten předmět vyndal a pak jej do ní opět uložil. V té krabici nebylo jen tohle, ale jenom tuto věc nám z ní ukázal. To se odehrálo v kanceláři Radio Frequency Engineering. Ten plukovník byl z Pentagonu jako my a nejen, že nás učil, ale chtěl po nás, abychom si dobře prohlédli i tu ocelovou krabici. Ten, kousek, který vyndal, vypadal jako by byl spálen. Ty nápisy na něm naznačovaly, že jsou to zřejmě nějaké informace. Byl to však jediný předmět, který nám z krabice ukázal. Důvodem, proč nám to ukázal, mohlo být ujistit se, že jsme pochopili, s čím se tu zabýváme, tedy s něčím, co je úplně mimo kontext toho, s čím jsme se zabývali až dosud, ale s čím se budeme zabývat v budoucnu.

Ty nápisy nám popisoval jako nějaké symboly instrukcí, a že tyto instrukce zatím nebyly vydedukovány. Ať byly ovšem čímkoli, byly pro armádu nesmírně důležité, natolik, aby se tomu naplno věnovali. Chtěl, abychom měli jasno, že to je něco, co má národní důležitost. Vše se odehrávalo ve sklepích Pentagonu a bylo to v roce 1959, panovalo tam ohromné množství bezpečnostních předpisů. Kdokoli tam pracoval ví, o čem mluvím. V těchto sklepích jste mohli organizovat celou válku a nikdo jiný by nevěděl, co se odehrává na patrech nad vámi. Tak to bylo zabezpečené.

Pracoval jsem na základě prověření na „přísně tajné“. Toto prověření jsem získal na základě ukončení mé školy, čímž mě bylo toto prověření uděleno. Avšak já dostal ještě o jedno prověření více, než bylo toto, protože tenkrát ještě neměli typ prověření, který by se specificky týkal problému UFO. Když jste se zabývali nějakým problémem v režimu „tajný“, dostali jste prověření Q, což byla nukleární prověrka. Možná, že se později rozhodli to změnit. Vím však, že vyvstala základní otázka „Jaké mám dát bezpečnostní prověření těmto lidem, kteří prošli tímto kurzem?“

Bylo nám řečeno, že materiál, který nám ukázali, pochází z místa v Novém Mexiku, ale existovala další místa a i další havárie mimozemských plavidel. Neřekli nám kde. Nebyli jsme na to určeni, ale bylo jasné, že to nebylo jediné místo, o kterém soustřeďovali informace a materiály.

Měl bych podotknout, že když jsem byl v Pentagonu, v tu samou dobu tam byl i Philip Corso. Se záležitostmi UFO jsem neměl příliš kontakt až do té doby, co jsem vešel do kontaktu s prezidentem Eisenhowerem. Eisenhower měl ve zvyku dělat si množství čmáranic či kreseb na papírech a poznámkových blocích, zvláště na konferencích, kde ho to moc nebavilo. Vzal si nějaký papír a začal si dělat kresby různých forem UFO. Kennedyho jsem to dělat neviděl, ale Eisenhower to dělal často a i v mé přítomnosti, jakož i před několika dalšími lidmi spojenými s Bílým domem v agentuře pro vojenskou signalizaci, kam jsem byl přidělen.

Zprávy a informace týkající se pozorování nebo informací o UFO mně byly dávány při různých příležitostech, protože jsem byl v COM centru (komunikační centrum) a tak jsem k těmto informacím měl přístup. Tyto zprávy, které Eisenhower dostával, podněcovaly jeho zvědavost. Byl jako malé dítě. Byl tím tak uchvácen, že vydal rozkazy, že znovu nastává den D. Velmi se zajímal o tvary a velikosti UFO.

Sám Bílý dům měl své velké COM centrum ve sklepě. Řídilo je Air Force, byla u toho také armáda. Všechna místa, kam prezident chodil včetně Camp Davidu, mají COM centra, která se zabývají specifikacemi prezidentských cest. Informace byly sdělovány obvykle nějakým důstojnickým zástupcem.

Náš velící důstojník byl v armádě asi 30 let nebo i více. Když dostal takovýto druh informací o UFO, zamkl se někdy a byl sám nějakou dobu, a pak teprve někomu volal. Ale zabývat se speciálně UFO, to nebylo časté. Vzpomínám si na jednu nebo dvě příležitosti, kdy tyto informace přišly přímo z COM centra rovnou k němu. Většinou tyto informace přicházely k prezidentovi nepřímo.

Většina materiálů, když prošla, byla pouze v režimu „eyes only“ a to znamená, že pokud o to máte přímý (pracovní) zájem, pak se na to podíváte. Pokud jej nemáte, pak neuvidíte nic. Jen jste věděli, že se to týká pozorování UFO, že tam byla nějaká nová zjištění. Pokud jste byli kolem prezidenta dost dlouho, mohli jste jen usuzovat z jeho vyjádření o tom, co četl, co se děje.

Greer: „Říkáte, že o to měl prezident zvláštní zájem?“

Lovekin: „Velmi velký. Ve skutečnosti bylo toto téma v tu dobu mezi těmi z největších zájmů. Zprávy o UFO nebyly vůbec vzácné. Dostávali jsme je často.“

Greer: „Slyšel jste o tom, že jsme zachytily signály, které nebyly identifikovány nebo, které mohly být identifikovány a že pocházejí z podivných plavidel, která nás možná sledují?“

Lovekin: „Ano, slyšel. Slyšel jsem to přinejmenším z pěti či šesti zpráv, které se točily kolem Bluebook. Ve skutečnosti několik těchto zpráv přišlo z radiostanic pilotů. Takže, ať to byla jakákoli civilizace, se kterou jsme to měli tenkrát spojení, věděli, jak s námi zacházet. Věděli, jak s námi komunikovat a my jsme věděli, že jsou mimozemského původu.

Ukážka z knihy MUDr. Stevena Greera: „Disclosure“

Preklad Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

október 05, 2010 10:28 dopoludnia

 

 

Top