Obrázok používateľa CEZ OKNO
Uruguayská Air Force otevřeně zkoumá UFO již více jak 3 desetiletí

Kolik případů vyšetřovala Cridovni (Regionální výzkumné centrum vzdušného prostoru a pozemních jevů) předtím, než jste se do toho zapojil Vy?
Výbor má nyní více jak 2200 zpráv o pozorování sesbíraných za posledních 30 let. Kolem 1250 z nich bylo vyšetřováno. To znamená, že jakákoli zpráva nevede vždy k vyšetřování, protože může obsahovat jen málo informací, se kterými bychom mohli začít. V takovém případě zaznamenáme fakta, co bylo viděno, kdy se to přihodilo atd., ale díky nedostatku údajů se vyšetřování zastaví. Avšak když do výboru dorazí dobrá zpráva, když je svědek hodnověrný nebo máme věrohodný důkaz, zahájíme vyšetřování toho, co se považuje za „případ UFO“.

Rozhovor mezi plukovníkem Uruguaye a redaktorem „Brazilian UFO Magazine“

Jaký je vyšetřovací přístup Cridovni? Je podobný jako metody civilních ufologů?
Ano. Vzhledem k nedostatku podrobných informací o některých událostech můžeme vyšetřovat tak kolem 50% z celkových 2200 hlášení. Mezi 1250 šetřenými případy jsme nalezli 40, které bychom měli klasifikovat jako případy UFO — jsou to ty, které jsme nemohli vyřešit, ty, které neposkytovaly žádné vědecké vysvětlení o povaze objektu. To byly velmi nekonvenční události, na které naše vzdušné a vesmírné znalosti až dosud nestačily. Jsou velmi divné a zvláštní. Pocházejí z nejvyšší úrovně podivností, což nám nedovoluje učinit žádný závěr. Je to značný počet potvrzených událostí a je mírně vyšší než světový průměr, protože pro Cridovni platí přísnější normy, než platí pro civilní ufology.

Když říkáte “nejvyšší úroveň podivnosti”, věřím, že využíváte Hynekovy normy pro blízká setkání, ano?
Jeho klasifikace byla systém, který jsme původně v naší práci využívali. Avšak tento systém byl vylepšen, tak abychom jej mohli aplikovat v rámci našich potřeb. Jak možná víte, Hynek říká, že jisté série faktorů mohou zvýšit “úroveň podivností” a také “úroveň hodnověrnosti” svědků. Když to všechno má vysokou úroveň, pak přemýšlíme o výskytu UFO.

Nachází se mezi těmi 40ti případy s nejvyšší úrovní podivnosti nějaký, který zaujal Vaši pozornost? Mohl byste jej popsat?
Ty nejvíce šokující události UFO jsou události týkající se uruguayských letadel. Např. jedna událost se odehrála v roce 1986. Dvě vojenská letadla se snažila pronásledovat UFO, které vstoupilo do uruguayského letového prostoru bez povolení. Myslím, že to stejné UFO ve stejném roce i měsíci (19.5.1986) se objevilo i na noční obloze Brazílie.

Myslíte, že honička s UFO v Uruguay byla součástí stejného jevu viděného v Brazílii? (Kdy více jak 20 kulatých UFO kolem 100 metrů v průměru rušilo radary několika hlavních měst na jihovýchodě Brazílie)
Musel bych to zkontrolovat s údaji o našich letech v našich spisech, ale je to možné. Bylo to přibližně ve 20:30, kdy se dvě stíhačky, o kterých jsem se zmínil, snažily přiblížit k objektu manévrujícímu nad přehradou. Dvakrát se pokusily to UFO dohnat. Nepodařilo se jim to, protože se objektu podařilo uniknout skvělým manévrem při veliké rychlosti, který naši stíhači nedokázali napodobit.

Jak dlouho se snažili UFO pronásledovat na druhý pokus?
Jen pár minut, protože ti zmizelo, když se piloti pokusili přiblížit. Kupodivu, se objekt vždy vrátil na stejné místo poté, co se naše letouny vzdálily – jako kdyby si s posádkou našich stíhačů hrál. Byl tam okamžik, kdy UFO kroužilo nad přehradou a naši piloti se pokusili je dostihnout rychlým manévrem – bylo to s 30 nebo 40 vteřinovou reakcí.

Co se stalo pak?
Když si objekt povšiml tohoto manévru velmi vysokou rychlostí se vzdálil směrem na západ.

Co se stalo pilotům po takové zkušenosti?
Vzhledem ke stresu zrušili trénink a vrátili se na leteckou základnu v Duranzo (to je nejdůležitější místo pro uruguayské letectvo ležící uprostřed země). Protože se toho účastnili, nahlásili celou událost nadřízeným. Zároveň se dozvěděli, že v Montevideu nastal výpadek proudu. Trvalo to pár minut a zachvátilo to celé město. Bylo to díky přehřátí zdrojového přívodu, který pochází z přesně stejného místa, kde bylo viděno UFO nad přehradou. Měl bych dodat, že základna Duranzo je tam, kde se většinou trénují piloti. Je tam zaparkováno mnoho různých letadel.

A. J. Gevaerd a plukovník Ariel Sánchez

Spojujete UFO nad přehradou s výpadkem v Montevideu?
Ano. Myslíme si, že objekt musel nějak ovlivnit zdroj přívodu, což způsobilo přehřátí. Tento předpoklad je založen na základě energetické společnosti samotné (Usinas y Trasmisiones Eléctricas - UTE). Jejich technici zaznamenali v některých transformátorech, dodávajících přívod do hlavního města, přehřátí. Domníváme se, že tohle by mohlo být příčinou tohoto incidentu. Koneckonců musí existovat důvod, proč byli nad přehradou. Něco tam museli dělat. Co to bylo, to nevíme. Bezpečnostní služba a zaměstnanci také byli svědky letícího objektu kolem přehrady tu noc. Ten objekt byl viděn jak ze země, tak ze vzduchu. To nevede k žádným pochybám o jeho hmotné povaze.

A co únosy?
I o tom jsme obdrželi několik hlášení. Např. se to týká jedné osoby, která spala se svou ženou, když se na lůžku probudila paralyzovaná a krátce nato viděla bytosti typicky šedivého vzezření, které se objevily kolem něj. Svědek tvrdí, že bytosti mu vložili něco do hrudníku a břicha. Bolelo to, ale nemohl se toho zbavit. Osobně jsem tento případ vyšetřoval odděleně od rodiny a svědka. Nabídli jsme hypnotickou regresi, ale svědek si ji nepřál a tak jsme případ založili do archivu.

Svědek nesouhlasil s regresí?
Ne, nesouhlasil. Slíbili jsme mu ji se všemi zárukami, ale nechtěl to. Poslali jsme případ do archivu, protože jsme neměli moc konkrétních důkazů. Jeho žena a děti si ničeho neobvyklého nevšimli. To nejlepší bylo provést s ním regresi, abychom našli něco dalšího.

Je Cridovni připravena na případy pro hypnotickou regresi? Máte na to připravené profesionály?
Máme lékaře, psychiatry a psychology, kteří mohou dělat tento druh terapie, poskytnou na případ profesionální názor, ale dosud jsme žádnou hypnotickou regresi neprováděli. Nebyl nám oznámen žádný případ, který by vyžadoval použití této techniky. Avšak máme případy lidí, kteří tvrdí, že byli uvnitř vesmírné lodi. Pamatuji si na případ, kdy byla jistá dívka na večírku v domě kamaráda a byla venku, kde si hráli na schovávanou. To děvče šlo na nějakou rozlehlou rovinu a tvrdila, že tam vstoupila do kosmické lodi, kterou tam viděla stát. Řekla, že tam viděla bytosti, které ji pozvaly, aby si prohlédla loď zevnitř. Pak se začala bát a sešla dolů k nějakému žebříku, po kterém předtím vystoupala na loď a vrátila se na narozeninovou oslavu.

Co se stalo pak? Jak Cridovni s tímto případem nakládalo?
Dívka řekla své matce a rodině, co se stalo. Všichni vyšli ven a hledali, zda neuvidí kosmickou loď, ale nenašli nic. Byli jsme o tomto případu informováni a na místo jsme se vypravili, ale vůbec nic jsme nenašli, ani stopy, které by to potvrzovaly. Pak jsme vypracovali psychologickou studii o té dívce se svolením její rodiny, tak abychom mohli v jejím příběhu rozpoznat pravdu. Znovu jsme na nic nepřišli, co by to potvrzovalo. Máme psychologické a psychiatrické profesionály, kteří nám pomáhají s tímto druhem práce, tak abychom věděli, zda je svědek věrohodný, nebo ne.

Má Cridovni nějaký protokol nebo standardní proceduru pro případy únosů?
Na únosy nemáme žádný výhradní protokol, ale řídíme se obvyklými vyšetřovacími procedurami, když máme tento druh zprávy. Ptáme se svědka, zda projde rozhovorem s psychologem, kterého doporučíme. Svědek je dotázán na několik otázek, a pak zhodnotíme výsledky dosažené psychologem. Někdy narazíme na člověka, který je psychologicky narušený a naši profesionálové to zaznamenají. Mnohokrát však musíme souhlasit s psychology v případech, které si zaslouží vyšetřovat.

Existují nějaké extrémní případy v Uruguayi, které Cridovni oslovily, jako jsou kontaktéři nebo lidé, kteří tvrdí, že měli kontakt s mimozemšťany?
Výbor se nesnaží ani povzbudit ani odradit takové druhy lidí. Lidé jsou svobodní a mohou tvrdit cokoli. Co místo toho děláme, je profesionální práce, abychom se dozvěděli pravdu obsaženou v takových tvrzeních. Řekl bych že na 99.9% z nich nekorespondují s pravdou. Jinými slovy, až dosud nemáme nikoho, kdo by tvrdil, že je kontaktér a mohl by dokázat svá tvrzení. Uvědomujeme si, že tito lidé mají jiný druh vnímání nebo chování, který je jiný než u ostatních. Jsou to dobří lidé, ale mají malý kontakt s realitou. Přinejmenším nemůžeme vědecky dokázat to, co tvrdí, že je pravda.

A. J. Gevaerd, redaktor „Brazilian UFO Magazine“, únor 2012

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Odtajnené UFO materiály Nového Zélandu! (1952-2009)
http://www.cez-okno.net/clanok/ocko/odtajnene-ufo-materialy-noveho-zelan...

Francúzsko: Akty X zbavené tajomstva
http://www.cez-okno.net/clanok/ufo/francuzsko-akty-x-zbavene-tajomstva

Rozhodnutí soudu: německý parlament musí poskytnout přístup k tajným zprávám o UFO
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/rozhodnuti-soudu-nemecky-parl...

Spolkový sněm Německa se zabývá UFO
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/spolkovy-snem-nemecka-se-zaby...

DETEKTOR: Disclosure Project
http://www.cez-okno.net/rubrika/disclosure-project

Steven Greer: „DISCLOSURE“
http://www.cez-okno.net/clanok/dr-steven-greer/steven-greer-disclosure


Autori: 
Štítky: 
marec 09, 2012 16:20 popoludní

 

 

Top