Obrázok používateľa CEZ OKNO
VATIKÁN SE PŘIPRAVUJE NA MIMOZEMSKÉ ODHALENÍ

Vatikán právě dokončil pětidenní konferenci o astrobiologii, kde svolaní vědci diskutovali o odhalení a důsledcích mimozemského života. Základní hnací silou za touto konferencí byl ředitel vatikánské observatoře, jezuitský kněz otec Gabriel Funes. V květnu 2008 poskytl Funes rozhovor vatikánským novinám „Vatican´s L´Osservatore Romano“, kde říkal, že existence inteligentních mimozemšťanů nepředstavuje pro katolickou církev žádný problém.

Samotná konference byla oficiálně svolána vatikánskou biskupskou vědeckou akademií, které předsedal její náboženský vůdce biskup Marcelo Sanchez Sorondo a konala se na soukromé půdě Vatikánu. Spolu s Fenesovým rozhovorem z roku 2008 a jeho následnými veřejnými komentáři demonstrovala konference vstřícnou otevřenost Vatikánu vůči možnosti a důsledkům mimozemského života. Otevřenost Vatikánu k diskuzi o mimozemském životě není náhodná. Je to součást politiky otevřenosti tajně přijaté OSN v únoru 2008. Ve skutečnosti hraje Vatikán vedoucí úlohu v přípravách světa na mimozemské odhalení.

Pro většinu přísedících byla konference novátorské vědecké shromáždění povolené vatikánskou biskupskou vědeckou akademií, aby ukázala podporu Svaté stolice pro moderní vědu při odhalení mimozemského života. Konference se primárně soustředila na odhalení primitivních mimozemských forem života. Mark Kaufman z Washington Post píše:

„Vědci (mnozí z nich nevěřící) nabízejí své prezentace k tématům tak rozmanitým, jako např. o tom, jak by mohl na Zemi začít život; jak by nově nalezené mikroby „extremophile“* žijící na nevlídných místech na naší planetě mohly říci něco o možném životě ostatních živočichů; a jak by mohly být životní formy odhaleny v našem solárním systému nebo jak by se mohly nalézt jejich bio-signatury na nebo kolem vzdálených exoplanet.“

Jak vědecké, tak teologické diskuze o důsledcích inteligentního mimozemského života se v programu konference význačně neobjevily. Avšak jeden z účastníků profesor Paul Davies komentoval náboženské důsledky objevení inteligentního mimozemského života: „Když se v debatě o historii křesťanství ohlédnete zpátky, existuje tu rozdělení na dva tábory. Jsou tu ti, kteří věří, že je to lidský osud, přinést spásu mimozemšťanům, a ti, kteří věří v mnohanásobné inkarnace,“ Davies zdůraznil, že teorie o mnohonásobné inkarnaci, myšlenka, která by se nalezla v mnoha příkladech Ježíše Krista ve vesmíru.....“je kacířství v katolicizmu.“

Vatikán skrze Funese podporuje myšlenku, že inkarnace Krista je jedinečná událost v historii Země svázaná s lidským „zhřešením“ a „prvotním hříchem“. Tato idea byla hlavním těžištěm v rozhovoru otce Funese v kvěznu 2008, který měl titulek „Mimozemšťan je můj bratr“. Funes řekl, že inteligentní mimozemský život neměl zkušenost s „hřešením“ a smí být „osvobozeni od prvotního hříchu....čímž zůstávají v plném přátelství s tvůrcem.“ To umožňuje pohlížet na ně jako na „naše bratry“, jak vysvětluje Funes:

„Právě tak jako na Zemi existuje mnohočetnost tvorů, mohou existovat další bytosti, dokonce i inteligentní, které stvořil Bůh. To není v žádném protikladu s naší vírou protože nemůžeme klást limity na tvořivou svobodu Boha.... Proč o tom nemluvit? To by bylo stále součástí tvoření...“

Co je nejdůležitější, Funesův výrok umožňuje myšlenku, že křesťanství může být vyvezeno do mimozemských světů, které nezažily „zhřešení“ a jsou tím osvobozeny od prvotního hříchu.

Nová otevřenost Vatikánu ohledně mimozemského života je ve shodě se zprávami o tajných diskuzích konaných v OSN, které začaly v únoru 2008. Bylo oznámeno, že stálý zastupitel Vatikánu v OSN – arcibiskup Celestino Migliore – se zúčastnil spolu s jistým počtem dalších předních vládních úředníků diskuze o narůstajícím počtu pozorování UFO a o důsledcích mimozemských návštěv. Významné je, že Miglioreho pozice vyžaduje, aby udržoval blízké vztahy s vatikánskou biskupskou vědeckou akademií. V době tajných diskuzí OSN, měl Migliore svou prezentaci o morálních bodech spojených s vědeckými problémy, jako je změna klimatu. Nejdůležitější je, že diskuze v OSN, podle zdrojů, vedly k nové politice otevřenosti, kterou přijalo přibližně 30 národů, která měla začít v roce 2009.

Bylo oznámeno, že dalším pozoruhodným účastníkem diskuzí OSN v roce 2008 byl v té době britský významný zástupce Sir John Sawers. Sawers byl později jmenován hlavou britské prestižní zahraniční zpravodajské služby MI-6. Jmenování diplomata hlavou zpravodajské služby bylo velmi neobvyklé. Podle zprávy na BBC: „dát takovou práci někomu donedávna spojovaného s diplomatickou službou, bylo považováno za průlom v tradici.“ Viděno v kontextu únorových schůzek OSN, možná MI-6 uznala potřebu po větší diplomacii při vypořádávání se s problémy představující novou politiku otevřenosti v otázkách UFO a eventuálního odhalení mimozemského života.

Vatikánem sponzorovaná konference o astrobiologii byla mezní událostí. Ukázala, že Vatikán je ochoten oficiálně schválit veřejné diskuze o existenci mimozemského života. Významnější však je, že konference ukázala, že Vatikán je ochoten iniciovat smysluplný dialog o teologických důsledcích odhalení inteligentního mimozemského života. Vatikánská konference o astrobiologii je nicméně dalším znamením, že se taková globální instituce připravuje na nějaký druh formálního odhalení týkajícího se UFO a/nebo mimozemského života. To je přímý výsledek sérií mezních schůzek OSN ze začátku února 2008, které vedly k přijetí nové politiky otevřenosti.

Po více než roční otevřenosti Vatikán posouvá politiku otevřenosti na novou úroveň a připravuje veřejnost na nějaký druh formálního oznámení o mimozemském odhalení. Nesčetné nezávislé zdroje takové nastávající odhalení předvídaly a předpokládá se, že Obamova administrativa při tom sehraje přední roli. Také Vatikán se staví do pozice, kdy v takovém oznámení sehraje hlavní úlohu a to i ve světě po následném odhalení. Objevuje se teologický postoj, že mimozemšťané „jsou naši bratři“, to je vstřícný směr narozdíl od nepřátelštějšího vykreslování mimozemského života, které nalézáme v některých náboženských vyznáních a také v hollywoodských filmech. Na druhou stranu idea, že Vatikán by mohl dávat rozhřešení posíláním misionářů, aby získávali mimozemšťany narozené bez prvotního hříchu, podpoří hlavní zájmy. Nicméně Vatikán hraje v současné době konstruktivní úlohu v přípravě veřejnosti na nadcházející odhalení mimozemského života.

*Extremophile – je organismus, který prospívá v „extrémních“ podmínkách. Často jde o jednobuněčné organismy (pozn. přek.)

PhDr. Michael Salla 12. 11. 2009

Překlad Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

december 13, 2009 10:45 dopoludnia

 

 

Top