Obrázok používateľa CEZ OKNO
VÝVOJ ALTERNATIVNÍ STRATEGIE V REAKCI NA MIMOZEMSKOU PŘÍTOMNOST

V současné době mají Spojené státy a další významné státy tajné dohody s různými mimozemskými rasami, které vedly k vývoji technologií s vojensko-zpravodajským upotřebením. Všechny technologie pro komerční použití jsou uvolňovány tempem, které má jen okrajový dopad na globální populaci. Philip Corso, bývalý šéf Sekce zahraniční technologie v Armádním výzkumném a vývojovém oddělení, tvrdí, že vedl přísně tajný projekt reverzního (zpětného) inženýrství mimozemské technologie obnovované z vraku lodi z havárie v Roswellu.

Napsal, že jeho projekt úspěšně realizoval jistý počet těchto mimozemských technologií, zpracovaných reverzním inženýrstvím jak pro vojenské, tak pro civilní sektory. Corso říká, že rychlý technologický pokrok za posledních 50 let v optických vláknech, integrovaných obvodech a superpevných vláknech jako je Kevlar, byl přímým výsledkem těchto utajovaných projektů.

Vysoce centralizovaný a tajný, rozškatulkovaný systém byl uveden v život proto, aby se zabýval mimozemskou přítomností a technologií a je financován obchodními výnosy, které unikají normální rozpočtové revizi a odpovědnosti vládou financovaných projektů. Účel tajného centralizovaného a rozškatulkovaného systému vytvořeného jako odpověď na mimozemskou přítomnost má být vyvinout účinný obranný systém proti nežádoucí mimozemské intervenci, která ohrožuje národní nebo lidskou suverenitu. Proto stojí za zkoumání, zda existuje nějaká schůdná alternativa k podobnému tajnému, centralizovanému a rozškatulkovanému obrannému systému, který může povznést lidskou suverenitu a svobodu.
Během dřívějších let Eisenhowerovy administrativy, když se jistá skupina „eticky vyspělých“ mimozemšťanů setkala s vládními úředníky USA, kteří byli ustaveni k projednávání mimozemské přítomnosti, nabídla jim pomoc při problémech s životním prostředím, technologií, politikou a socio-ekonomikou. Měla jedinou podmínku: že USA rozeberou svůj nukleární arsenál. Když vládní úředníci odmítli, následně nato se tato skupina mimozemšťanů stáhla a v tajném vládním programu zpětného inženýrství mimozemské technologie nesehrála již žádnou roli.

Je zřejmé, že tito „eticky vyspělí“ mimozemšťané následně nato soustředili své úsilí na pozvedávání vědomí veřejnosti, varovali před hazardem s jadernými a „exotickými“ zbrojními systémy získávanými reverzním inženýrstvím z mimozemských technologií. Mimoto eticky vyspělí mimozemšťané omezovali dopad tajných projektů na životní prostředí; povzbuzovali vývoj alternativ namísto využívání fosilních paliv jako energetických zdrojů a připravují populaci na případné odhalení mimozemské přítomnosti. Žádná z těchto oblastí asistence mimozemšťanů nebyla posouzena jako strategicky významná z pohledu politických tvůrců zabývajících se mimozemskými záležitostmi. Ti založili své politické postupy na silové politice a jednoduše vyloučili etické principy propagované některými mimozemskými skupinami.

„Noční vidění“ převzatá mimozemská technologie...

Někteří „informátoři“ z řad bývalých vojáků a vládních úředníků odhalili aktivity a zájmy tajných vládních agentur, které vzdorovaly začleňování mimozemské technologie do veřejné sféry. Tyto oblasti pomoci „prostým lidem“ však mají strategický význam ve smyslu organizování sociální obrany prostých občanů proti nežádoucí mimozemské intervenci a/nebo rozvracení lidských záležitostí. Tato forma sociální obrany je dokonce důležitější, poskytuje totiž velmi pravděpodobně možnost, že se již určití mimozemští návštěvníci infiltrovali či rozvrátili vojensko-zpravodajské organizace a vážně ohrozili národní bezpečnostní systémy. Globální populace plně si vědoma existence různých mimozemských civilizací a vybavena technologií pro prosté občany k zaopatření svých vlastních potřeb by byla schopna postarat se o další úroveň obrany planety. Mimoto, informovaná a posílená populace by byla schopna poskytnout prostředky pro demokratičtější systém, který poskytuje kontrolu způsobu, kterým je mimozemská přítomnost řízena.

Selhání silové politiky jako úspěšné strategie jak reagovat na mimozemskou přítomnost, vedlo dále k bezohledným politickým metodám proti mimozemšťanům. To je kvůli nedostatku kontroly, která by předem zamezila nežádoucímu mimozemskému vlivu při skutečném demokratickém rozhodovacím tvůrčím procesu. Vývoj informovaného a posíleného lidstva vyžaduje, aby globální populace začala pracovat na těch oblastech „nestrategického významu“, kterých se národní bezpečnostní organizace vzdaly. To, co se naléhavě požaduje, je akční program, pomocí něhož prostí lidé začnou pracovat s těmi mimozemskými rasami, které se zajímají o vytváření lidské způsobilosti. Protože jsou lidské schopnosti vyvíjeny ve spolupráci s těmito rasami, bude se tím vytvářet větší povědomí o celkové složitosti mimozemské přítomnosti v rámci aktivit a programů různých ras. Vývoj lidských kapacit pomůže zabránit nezodpovědné tvorbě politiky smělejším, asertivnějším generacím vůdců, kteří možná udělali kompromis v centralizovaném, rozškatulkovaném systému národní bezpečnosti zabývající se mimozemskými záležitostmi. Posílení sociální obrany běžných občanů proti nežádoucí mimozemské intervenci a proti rozvracení v globálních záležitostech je nejlepší prostředek jak udržet lidskou suverenitu a nezávislost ve světě pomalu si uvědomujícím pravdu o mimozemské přítomnosti.

Michael Salla

Úryvek z jeho nové knihy přeložil Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz


Súvisiace:

Pozemské nebo mimozemské technologie?
http://www.cez-okno.net/clanok/pozemske-nebo-mimozemske-technologie

ANCIENT ALIENS séria II časť 6. MIMOZEMSKÉ TECHNOLÓGIE (titulky SK)
http://www.cez-okno.net/clanok/mimozemstania/ancient-aliens-seria-ii-cas...

MIMOZEMSKÉ TECHNOLOGIE: ŽLUTÁ KNIHA
http://www.cez-okno.net/clanok/analyzy/mimozemske-technologie-zluta-kniha


Autori: 
november 15, 2011 19:49 popoludní

 

 

Top