Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAPLETENÍ PREZIDENTA KENNEDYHO DO UFO VEDLO K PŘÍKAZU K JEHO ZAVRAŽDĚNÍ

12. listopadu 1963 dosáhl prezident John F. Kennedy široké dohody se sovětským premiérem Nikitou Chruščovem o společných vesmírných misích a že se podělí o tajné spisy UFO. To vyžadovalo od obou lídrů, aby instruovali své příslušné pracovní skupiny zabývajícími se UFO, aby sdíleli informace. Kennedy to udělal skrze přísně tajné Memorandum řiditeli CIA, aby se podělili o spisy UFO s NASA a se Sovětským svazem. Jeho listopadové memorandum bylo přeneseno na Jamese Jesuse Angletona, šéfa kontrašponáže CIA. Angleton kontroloval přístup k těm nepřísněji utajovaným spisům UFO v USA a byl v přímé komunikace se skupinou MJ-12 – aktivně zapojení skupina do UFO uvnitř projektu „Zvláštních studií MJ-12.“ Jako odpověď na Kennedyho požadavek, se Angleton držel přísně tajné sady instrukcí MJ-12. Jeden z těchto tajných pokynů, který obsahoval v uniklém, částečně spáleném přísně tajném dokumentu MJ-12, právně datovaném na začátek 60tých let, byl tajný příkaz k vraždě.

V případě, když jakýkoli americký státník nespolupracoval s MJ-12, schválil se příkaz k politické vraždě. Pokud je to pravda, je tento uniklý dokument přímým důkazem, že bývalý ředitel CIA Allen Dulles byl zapleten do zinscenování a schválení, s dalšími členy MJ-12, tajného „příkazu k zavraždění“. Tento „příkaz k zavraždění“ MJ-12 byl později zrealizován Angletonem jako reakce na žádost prezidenta Kennedyho z 12. listopadu 1963 o tom, aby CIA uvolnilo tajné spisy UFO.

Již dříve jsem v této vyšetřovací sérii diskutoval o spáleném dokumentu a o jeho původu během posledních měsíců funkčního období Allena Dullese ve funkci ředitele CIA. Dulles a další členové MJ-12 reagovali na Kennedyho počáteční úsilí z 28.6.1961, aby byl plně informován o zpravodajských operacích MJ-12 a UFO. Kennedy, podle uniklého, přísně tajného memoranda MJ-12 s názvem „Zhodnocení zpravodajských operací MJ-12“, žádal Dullese, aby mu poskytl stručný souhrn. V jeho odpovědi a bez vědomí Kennedyho, zkoncipoval Dulles sérii instrukcí, krátce před svým odchodem do důchodu v listopadu 1961. Dullesův koncept dokumentu byl určen dalším šesti členům MJ-12 a vyžadoval poznámky a souhlas. Mělo to jasné instrukce, že za žádných okolností by neměl být žádný americký prezident nebo jeho personál národní bezpečnosti seznámen s UFO ani by mu neměl být udělen přístup k utajovaným spisům UFO.

Nejhorší direktiva, která nejvíce zahrazoval přístup zkoncipovaná Dullesem a jak je vidět schválený i šesti dalšími členy MJ-12, byl tajný pokyn k vraždě. Nezkráceně zní:

„Koncept – Instrukce týkající se projektu Enviroment (životního prostředí) – Když se podmínky stanou nepoužitelné (nevhodné) (non-conductive) pro další růst v našem prostředí (okolí) a Washington nemůže být nadále ovlivněn a počasí brání jakýmkoli srážkám (dešťovým)... mělo by to být mokré (it should be wet).“

Dr. Robert Wood, který je především expertem na analýzy dokumentů MJ-12 používající forenzní metody se domnívá, že spálený dokument je příkazem k vraždě. V rozhovoru, kde se mluvilo o spáleném dokumentu zdůraznil, že tajná fráze „it should be wet“ má původ z Ruska, kde fráze „wet works“ (mokroje dělo. „мокрое дело“. Agent, který je takovou prací pověřen se někdy označuje jako „wet boy“ nebo „washer“, či „cleaner“, pozn. překl.) nebo „wet affairs“ označuje někoho, kdo byl zabit a je prosáklý krví. Kódové slovo „wet“ bylo, podle dr. Wooda, později přijato sovětskou KGB a dalšími zpravodajskými agenturami. Termín „it should be wet“ bylo proto kódovým příkazem k něčí vraždě. Při zinscenování tohoto tajného příkazu usiloval Allen Dulles o souhlas šesti jeho kolegů z MJ-12, aby našel ospravedlnění pro vraždu jakéhokoli zvoleného či ustanoveného úředníka z Washingtonu DC, jehož politika byla „nepoužitelná pro růst.“ Tajný pokyn byl předautorizací pro zavraždění jakéhokoli amerického prezidenta, který nemohl být dále ovlivňován, aby uposlechl politikám MJ-12.
Kennedyho snahy z let 1963 k ukončení Studené války, ke spolupráci se Sovětským svazem na společných vesmírných misích a podělování se o tajné spisy UFO se SSSR vytvořily podmínky pro konečné zúčtování MJ-12. Onou spouští byla Kennedyho dohoda s Chruščevem z 12. listopadu 1963 o vesmírné spolupráci, která vyústila v Memorandum o činnosti národní bezpečnosti (NSAM) instruující svého ředitele CIA Johna McCona podílet se o informace UFO s NASA a kvůli NSAM 271, také se SSSR. Kennedyho ožehavé memorandum (NSAM s číslem 271) pro ředitele CIA bylo vystřídáno Williamem Colbym, pak zástupce šéfa CIA pro odloučenou východní divizi k Jamesi Angletonovi v kontrašpionáži CIA. Byl to Angleton, kdo měl autoritu uskutečnit Kennedyho NSAM. Na konci, dole Kennedyho NSAM vedle prostoru pro podpis se objevuje následující, rukou psaná poznámka: „Odpověď od Colbyho: Angleton má příkaz MJ na 20.11.1963.“ Colby zde potvrzuje, že Angleton, dva dny před atentátem na Kennedyho má příkaz od MJ – onen spálený dokument – který využije v rámci reakce na Kennedyho NSAM. Tento rukou psaný dovětek přímo zaplétá Angletona do Kennedyho vraždy díky tajnému pokynu k zavraždění MJ-12.

To je silný důkaz o přímém zapletení Anletona do Kennedyho vraždy. Lee Harwey Oswald (Kennedyho vrah, pozn. překl.) byl mezi malou skupinou amerických občanů, kteří v roce 1959 zběhli do Sovětského svazu. CIA na Oswalda v roce 1960 zavedla spis, ale někteří autoři tvrdí, že kontrašpionážní služba CIA monitorovala Oswalda dokonce ještě dříve a že Angleton byl přímo zapleten jako zprostředkovatel. Údajný uniklý dokument CIA také naznačuje, že Oswald byl trénován v roce 1957 CIA pro sovětské určení. Přinejmenším, jako americký přeběhlík byl Oswald zodpovědností kontrašpionáže CIA v čele s Angletonem. Na základě svého návratu do USA 1962 byly Oswaldovy aktivity úzce monitorovány kontrašpionážní službou CIA. Oswaldovo pozdější spojení s jistým množstvím prostředků CIA včetně Claye Shawa, který poskytl příležitosti pro Angletonovu kontrašpionáž nejen monitorovat, ale i manipulovat s Qswaldem. Když se zabezpečila Oswaldova účast na Kennedyho vraždě, nezáleželo na tom jak minimálně, to poskytlo silné odůvodnění pro zabránění celoplošného vyšetřování Kennedyho zavraždění. Jako bývalý komunistický přeběhlík, by mohl Angleton a CIA přesvědčivě argumentovat tím, že Qswaldovo zapletení přímo zaplétá SSSR. To dovolilo CIA se úspěšně obhajovat před Warrenovou Komisí skrze Allena Dullese, který byl jejím členem, že celkové vyšetřování bylo příliš nebezpečné kvůli riziku nukleární války.

Zavraždění prezidenta Kennedyho přímo vyplývá z jeho úsilí získat přístup k tajným spisům UFO kontrolovaným CIA. Bez vědomí Kennedyho, sada tajných instrukcí MJ-12 vydaných jeho bývalým řiditelem CIA Allenem Dullesem, zavrhla jakoukoli spolupráci s Kennedym a jeho personálem národní bezpečnosti ohledně záležitostí UFO. Byl to Dulles a dalších šest neznámých členů MJ-12, kteří schválili instrukce nalezené ve spáleném dokumentu včetně příkazu politické vraždy proti nespolupracujícím úředníkům v Kennedyho administrativě. Zatímco Dulles a jeho šest spojenců předem schválili vraždu Kennedyho, byl to šéf kontrašpionáže CIA, který vydal konečný příkaz, který vyvrcholil v Kennedyho zavraždění. Při takové akci, James Angleton zorganizoval pro komunistického přeběhlíka, aby se do toho zapletl, aby nakonec nesl vinu a zajistil, aby žádné celkové vyšetřování od federálních nebo kongresních autorit nenásledovalo. Dokumenty a fakta nesou svědectví spoluviny bývalých důstojníků CIA na zavraždění prezidenta Kennedyho. Důsledky uniklých dokumentů MJ-12 odhalují, že Kennedyho administrativa požadovala celkové veřejné šetření.
PhDr. Michael Salla

15. 6. 2009
Překlad: Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

Štítky: 
október 06, 2009 23:58 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymoktóber 07, 2009 18:54 popoludní

    Komentár: 

    a UFO dokumenty Chruscov dostal, tie informacie sa vymienali - toto nebola pricina

 

 

Top