Obrázok používateľa CEZ OKNO
Faktor Apopa a faktor Seta IV.

Praktikujúci, nič netušiaci o vlastnostiach a charakteristikách informačných polí, nevyhnutne vstúpia do vzájomného pôsobenia s „astrálnym svetom“. Nie je možné dostať sa na vyššiu úroveň Duatu v deväťposchodovej stavbe energetického systému človeka a Vesmíru, pokiaľ neprejdeme cez druhú úroveň, tak ako nie je možné vyjsť po schodoch z prvého poschodia na deviate bez toho, aby sme neprešli aj druhým poschodím.

Faktor Seta


Schody, ako ich nazývajú egyptológovia, sú vlastne polovičnou stupňovitou pyramídou, sú zobrazené na mnohých papyrusoch v centre "Lode Miliónov rokov" a znázorňujú duchovný vzostup človeka

Vylúčiť existenciu tohto plánu nemožno, tak isto ako nie je možné postaviť mnohopodlažnú budovu bez druhého poschodia.

Astrálny svet (pôda Seta) akumuluje a uchováva v sebe všetko nemorálne, alternatívne Zákonu, tvorené ľudstvom, energiou jeho mysle, emóciami, nízkou kvalitou jeho zámerov a konaní. V podstate, astrálny svet – je akýmsi prefiltrovaným „kozmickým Zákonom“, brzdiacim dynamiku rozvoja poznania, energetické médium, ktoré v sebe obsahuje všetky negatívne skúsenosti životných a evolučných procesov.

V priebehu miliárd rokov existencie ľudstva Vesmír prináša „astrál“ - „odpad“ jeho tvorby v duchovných, morálnych, etických a duševných sférach, ktorou určilo kvalitu a možnosti Seta. Preto keď sa človek dostane do astrálneho sveta, ten udiera priamo na jeho fantáziu. Človek tam nachádza všetko, čo si len dokáže predstaviť. Jedni sa začínajú „kontaktovať“ s cudzincami z inej planéty (Aštar Šeran a jeho tím, Archanjel Michael, Arton, atď.), a tí druhí sa stretávajú s rôznorodými „entitami“ z rôznych historických epoch a civilizácií.

Ako súčasť energo-informačného systému Vesmíru a neoddeliteľná súčasť človeka, astrálny svet už v sebe obsahuje kompletnú informáciu o človeku, ktorý práve do astrálu vošiel. Keďže má dostupné informácie o tom ktorom človeku, ktorý sa dostal do astrálnej úrovne, Set vie všetko o vašej minulosti, prítomnosti, ako aj o niektorých perspektívach do budúcna. Toto je jedným zo základných faktorov, ktoré presviedča nezasvätených o tom, že komunikujú s najvyššou, božskou podstatou.

Hľadajúc uspokojenie svojich duchovných ašpirácií budú nábožensky orientovaní ľudia v astrálnom svete nevyhnutne odmenení stretnutím s Pannou Máriou, Saint-Germainom, Ježišom Kristom, alebo iným svätým, ku ktorému smeruje vedomie prichádzajúceho. Niektorým „vyvoleným“ sa dostane „cti“ stretnutia priamo s Bohom (v skutočnosti so Setom).


Obr. č. 131 Set (SAT-AN), zobrazený so žezlom (Heka), symbolom kontroly rozumom

K posadnutým „temnými silami“ Set bude hovoriť ústami Ježiša Sanandu, alebo nejakej inej „vysoko-hierarchickej postavy“, tak vchádza Set do vojny „tmy so svetlom“, odkrývajúc pritom tajomstvá toho, čo by malo nasledovať, aby sa svet zachránil od nátlaku „temných síl“, a pripravuje pozemšťanov na prechod trebárs aj do iného, vyššieho energetického (frekvenčného) stavu, alebo na evakuáciu do iných svetlejších svetov. Pravdaže, neupresňuje kam, prečo a načo... Veď múdrosť hermetických textov hovorí: „Ako hore, tak dole“. Tak či tak nik problému neujde, pretože nakoniec ho aj tak bude musieť riešiť. No vo svojom horúčkovitom dialógu s astrálnymi „učiteľmi“ ľudia prestávajú rozmýšľať, a celkom sa oddávajú „božským“ bytostiam.

Za to tých, ktorí sú posadnutí zodpovednosťou za osud sveta, čaká v astrálnej realite odkrytie "skrytej pravdy" o tom, že len oni, (načúvajúc hlasu), tým, že spájajú svetlých ľudí, a navštevujú podľa špeciálneho programu „kľúčové miesta sily“ kvôli rôznym „rituálom“, môžu namieriť „veľkú silu lásky“ na boj so silami zla... Existuje nekonečný rad možností a scenárov!

Astrálna úroveň je celý svet možností, v ktorých Set predstupuje pred človeka v rôznych podobách, v závislosti od vzdelania, psychologického typu, charakteru a vnímania jednotlivca. Kľúč k človeku nájde Set okamžite a rafinovane manipuluje tými, ktorí s ním prichádzajú do styku. Mnohí ľudia, ktorí boli roky v kontakte so Setom, nasledujú jeho rady bez toho, aby vedeli, s kým vlastne komunikujú.

Celá história ľudstva - je jedna dlhá sága o intrigách „zla“ (Seta), snažiaceho sa všelijakými spôsobmi vtiahnuť ľudstvo do svojich „hier“, často krvavých a ničivých.

Deje sa to prirodzene pod všelijakými zámienkami, a preto mnohí nasledovníci Starovekého Egypta vôbec nepochybovali o tom, že domorodí ľudia Egypta sa klaňali Osirisovi. No profesor Emery tvrdil, že už v časoch príchodu Šemsu-Hor do Egypta bol dominantným náboženstvom kult Seta.


Obr. 132 Klaňanie sa Setovi

Názor Emeryho vynáša z tieňa fakt, objasňujúci povahu vzniku mýtu o konflikte Hóra a Seta - kozmo-etickej opozície harmónie a disharmónie. Súhlasíme so starými textami, v ktorých sa uvádza, že Osiris bol prvým kráľom Egypta, múdrym a spravodlivým, ktorý naučil svojich ľudí okrem vedy aj remeslám a poľnohospodárstvu. Sú to texty o časoch, keď si ľudia ešte chránili vedu o správnom a harmonickom spolunažívaní so svetom, a spoznávali ho, ako aj povahu vecí cez piate „Osiriánske“ energetické telo (energo-informačné pole piatej úrovne zasvätenia). Ale Osiris, ako symbol svetonázoru a spôsobu spolupráce so svetom, bol „zákerne zabitý svojím bratom Setom a jeho komplicmi“.


Fragment stély „Načúvajúc volaniu“ Seta (Vápenec, Ermitáž)
Hlboký význam podtextu stély nás privádza k dôležitému aspektu starej vedy o obrátenej strane duchovných praktík. Vnímajúc a uvedomujúc si vnútorný hlas, klaňajúc sa Osirisovi, stojí vedľa Seta

Je zrejmé, že sa v tom čase stratili vedomosti o štruktúre a kvalite energetických polí človeka, komunikujúc s „bohmi“ sa miestni kňazi rozprávali vlastne so Setom, a nedosiahli piatu úroveň Duatu - úroveň Osirisa, zatiaľ čo Set, mladší brat Osirisa (tej istej povahy, ale nižšej úrovne) predstavuje druhú časť Duatu (druhé energetické telo, alebo Lokal–2 u Roberta Monroea).


Fragment textu opisujúceho „Druhú hodinu noci z Knihy Am-Duat“ („Kniha o tom, čo je v Duate“). Bohovia s hlavami Hóra a Seta predstavujú odvrátenú stranu interakcie so svetom, keď sa človek vydal cestou Hóra, čím nevyhnutne interaguje s rubom sily - Setom

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seth
http://www.cez-okno.net/rubrika/seth

Valerij Uvarov
http://www.cez-okno.net/autor/valerij-uvarov


august 02, 2014 23:55 popoludní

 

 

Top