Obrázok používateľa CEZ OKNO
Faktor Apopa a faktor Seta VI.

Astrálna úroveň - lono, ktoré porodilo mnohé anti-učenia, ako je Bomp v budhizme, škola Gnostikov, manicheizmus, markionizmus a mazdakizmus, Katarov (Albigenskích), Karpokratov, bulharských Bogomilov, pavlikiánov, kainitov, karmatov, zindikov, izmajlitov, satanistov. Všetky mali množstvo etnografických a dogmatických rozdielov, no jedno mali spoločné - odmietanie existencie (Maat). Podstata anti-učení, alebo antisystémov, ako sa tiež nazývajú, sa zakladala na popretí hmotného tela ako takého a velebení ducha.


Pripomeňme si, čo sa vtedy stalo, a to nám pomôže pochopiť, čo sa s nami deje dnes.

Ešte ani neutíchol žiaľ ľudí spätý s odchodom Ježiša Krista, a apoštoli už napísali evanjelium, ako sa objavil akýsi Šimon Mág, predchodca gnosticizmu, učenia popierajúceho život, ktoré sa potom rozšírilo po celom svete. Učenie Šimona Mága a nasledovných anti-učení viedli k nasledovnému:

„Boh, stvoriteľ sveta - dobro, odkiaľ potom prišlo Zlo a Satan?“ Boh je vševedúci a všemohúci! Takže mal predvídať a potlačiť vzburu padlého anjela. A keďže to neurobil, je vinným zo všetkých dôsledkov a sám sa stal zdrojom zla. Dôsledkom toho je Diabol potrebný a realizuje svoju úlohu, alebo že existujú dvaja rovní bohovia: dobrý a zlý. Boh – je aj Diabol a Diabol je aj Boh. „Boh nevytvára zlo“ – zlo je božia prozreteľnosť. Zlo je dobro.

Človek nemá slobodnú vôľu, pretože niektorí sú stvorení dobrým, a iní - zlým Bohom. Prví môžu robiť zlo len proti svojej vôli, ale nemôže im to byť dávané za vinu. Zlo je večné. Je to hmota, oživená duchom, no duch zahaľujúca. Zlo sveta – to je trápenie ducha v otroctve hmoty, teda všetko hmotné je zdrojom zla!

Všetky hmotné veci, vrátane kostolov, ikon, a nakoniec i tiel ľudí - sú Zlom. Preto všetko podlieha záhube. Ak je hmota – Zlo, tak jej zničenie - je dobro, či už to bude vražda, zrada, alebo lož. Vo vzťahu ku všetkému, čo má hmotný charakter, je dovolené všetko. Morálka a etika sú zrušené“.

Ľudia sa začali biť každý sám za seba, využívajúc poznatky zo sebeckých pohnútok, miesto v prospech ľudstva ako celku. Každý bol sám pre seba zákonom aj bohom. Základným cieľom bolo – dostať sa z tohto sveta. Smrť vedie k novej inkarnácii a k novému utrpeniu. Preto sa treba dostať z kolobehu znovuzrodení. Preto treba oslobodiť svoju dušu – zabitím svojich túžob.

Spolu s úplným asketizmom sú potrebné orgie, zhýralosť a zvrátenosti, pretože to oslabuje telo a pomáha duši oslobodiť sa. Človek má za úlohu umŕtviť telo do takej miery, aby tu už duša nechcela zostať, a  aby sa v čase smrti vydala na cestu k Božiemu svetlu.

Keď sa zmätený kresťan pýtal na Ježiša Krista, ktorý bol človekom, uzdravoval chorých, schvaľoval radosť natoľko, že premenil vodu na víno, obhajoval ženy, a nebol proti živému hmotnému životu, vyučovali to takto:

„Kristus mal éterické telo, keď vstúpil do Márie. Vyšiel z nej rovnako cudzí, ako bol predtým... Nemal žiadne pozemské potreby, a keď aj jedol a pil, robil to len kvôli ľuďom, aby nebol Satanovi podozrivý, ktorý len striehol na možnosť zničiť „Vykupiteľa“.

Pre „veriacich“ bolo ale iné vysvetlenie: „Kristus – výtvor démona, prišiel na svet preto, aby oklamal ľudí a bránil ich spáse. Skutočný spasiteľ neprišiel, žil vo svojom vlastnom svete, v nebeskom.“

Nemilujúc svet, antiučenia nemali vôbec v úmysle chrániť ho, naopak sa snažili prerobiť alebo zahubiť všetko živé, všetko nádherné. Z každodennej filozofie boli odstránené všetky zmienky o tom, že cez hmotný svet, cez ľudí a ich tvorbu, chápe Stvoriteľ svet, ako aj prírodné zákony vyššieho rádu. Namiesto láskavej oddanosti svetu a ľuďom – ktorí sú časticami (projekciami) Boha, obhajcovia antiučení pestovali odpor a nenávisť.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Duchovný Matrix
http://www.cez-okno.net/rubrika/duchovny-matrix

Seth
http://www.cez-okno.net/rubrika/seth

Valerij Uvarov
http://www.cez-okno.net/autor/valerij-uvarov


august 07, 2014 17:34 popoludní

 

 

Top