Obrázok používateľa CEZ OKNO
Fakty o očkovaní, ktoré by ste mali vedieť

Po prvý raz v histórii sú deti v USA a v Kanade viac choré, ako boli deti predchádzajúcich generácii. Nie sú na tom horšie len o trošku. Sú na tom výrazne horšie fyzicky, emočne, edukačne a vývojovo. Štatistiky potvrdzujúce tieto skutočnosti boli uverejnené tak často, že už to je až nudné.

Obezita postihuje takmer pätinu detí, čo je trojnásobok oproti roku 1980. Juvenilný výskyt cukrovky vzrástol oproti roku 1980 až o 104%. Autizmus, ktorý bol kedysi považovaný výlučne za genetickú poruchu, sa zvýšil počas menej ako jednej generácie viac ako 1000-násobne. Výskyt astmy sa zvýšil o takmer 75%. Život ohrozujúce potravinové alergie sa za posledné desaťročie zdvojnásobili. Výskyt alergií sa zvýšil takmer 6-násobne. Skoro každé 10. dieťa spomedzi 4,5 milióna detí má stanovenú diagnózu „nedostatočná schopnosť sústredenia sa“.

Objavili sa znovu nedostatky vo výžive detí, ktoré v USA už neboli počas desaťročí, alebo tie, ktoré boli, stále pretrvávajú.
Čo sa stalo? Mnohí tvrdia, že čiastočne to má na svedomí aj rozšírené a agresívne očkovanie. V 80-tych rokoch sa očkovalo viacej v skoršom veku detí ako predtým a taktiež sa používali multivalentné vakcíny, z ktorých mnohé obsahovali ortuť. Ak sú na príčine tieto fakty, potom horlivé očkovanie, na ktorom trvajú školské obvody, federálne zdravotné programy, zdravotné spoločenské infraštruktúry a detskí lekári a ktoré by malo zaistiť, aby boli deti zdravšie, vlastne znamená, že sme zamenili väčšinou benígne a liečiteľné detské choroby za neliečiteľné, celoživotné a extrémne nákladné choroby.

Znamená to, že súčasná očkovacia taktika a prax v USA a Kanade spôsobuje vyššiu chorobnosť a úmrtnosť ako preventívnu ochranu detí. Zdroj: „Why Do Pediatricians Deny The Obvious?“ (Prečo detskí lekári popierajú to, čo je zrejmé?“). Autor: Judy Converse, MPH, RD, LD.

VAKCÍNY v KANADE: Kanadské deti môžu byť v súčasnosti očkované od veku dvoch mesiacov až 8 vakcínami naraz. Vo veku 6 rokov môže mať dieťa za sebou až 41 dávok 11 vakcín (viaceré vakcíny sú nové). Injekcie nie sú prispôsobované hmotnosti dieťaťa: dieťa o hmotnosti 5 libier (cca 2,25 kg) dostane rovnakú dávku ako dieťa s hmotnosťou 12 libier (cca 5,5 kg), (1 libra = 453,6 g, poznámka prekladateľa).

Zdroj: „Canadian Immunization Guide“ – Kanadský sprievodca očkovaním, 6. edícia: www.phac-aspc.gc.ca

JE OČKOVANIE BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ?

Historické trendy naznačujú, že očkovacie látky majú slabý pozitívny účinok: ukazujú, že úmrtia spôsobené detskými chorobami, poklesli až o 98% ešte predtým, ako sa vôbec začalo s očkovaním. Záznamy ukazujú, že na pokles chorôb mali pozitívny vplyv najmä: dostupnosť čerstvej stravy, zlepšený životný štandard a nie vakcíny. Záznamy tiež ukazujú, že spojenie štatistík za posledných 60 rokov (myslí sa tým spojenie štatistík o chorobách očkovaných a neočkovaných detí, poznámka prekladateľa) spôsobilo, že vplyv očkovania sa javí účinnejší, ako v skutočnosti je.

VAKCÍNY OBSAHUJÚ CUDZIE, ZVIERACIE BIELKOVINY

Očkovacie látky sú kultivované v takých tkanivách, ako sú: obličkové bunky opíc, králičie a psie mozgy, konská krv, fetálna teľacia krv, kuracie embryá a dokonca aj v pľúcnom tkanive ľudských plodov. Za normálnych okolností sa ľudské telo stretáva s cudzími, zvieracími bielkovinami len prostredníctvom zažívacieho traktu; keď sa ale tieto proteíny vstreknú priamo do krvi, môžu spôsobiť v tele očkovaného jedinca ďalekosiahle škody.

OČKOVACIE LÁTKY MÔŽU OBSAHOVAŤ ZVIERACIE VÍRUSY

V použitom zvieracom tkanive je absolútne nemožné úplne oddeliť jeden vírus od druhého. V dôsledku toho predstavujú takéto vakcíny najväčšie riziko krížového prenosu chorôb medzi živočíšnymi druhmi. Dávky očkovacích látok podávané v minulosti obsahovali neželané zvieracie vírusy. Jestvuje dokonca dôkaz, že vírusy HIV sa rozšíril na ľudí z opíc prostredníctvom kontaminovanej vakcíny proti obrne, ktorá bola podaná viac ako 300 000 Afričanom. Odvtedy aj iné vakcíny obsahovali náhodné a záhadné zvieracie vírusy, z ktorých jeden je SV40. Tento spájajú niektorí vedci s non-Hodgikonovským lymfomom a určitými nádormi mozgu istej generácie detí!

WM magazín č. 75

Ďalšie články na túto tému nájdete pod heslom OČKOVANIE a na stránkach www.ockovanie.org

Zdroj: WM magazín

Uverejnené s láskavým dovolením redakcie WM magazínu

Sekcie: 
apríl 09, 2009 20:15 popoludní

 

 

Top