Obrázok používateľa CEZ OKNO
GLOBÁLNÍ STMÍVÁNÍ VE SVĚTLE PRAVDY

Každá lidská bytost hned po porodu, spatří zázrak všudy přítomného světla, které prostupuje přes všechny části oka (rohovka, čočka a sítnice). Světlo je tedy nepochybně tím prvním elementem, které vytváří téměř všem živočichům ducha přítomnou realitu. Lze na něj nahlížet jako na projektor pohyblivého obrazu, navíc je zdrojem existenčního bytí pozemského života. Co je to světlo?

Jde o elektromagnetické záření o vlnové délce 400-750 nm, které leží mezi vlnovými délkami ultrafialového a infračerveného záření. Toto částicové vlnění (světlo) je tak výjimečné, že se stalo jednou z největších záhad světa, jak pro odborné vědecké kruhy, tak i pro filozofy současného století. Ačkoliv ho umíme z fyzikálního hlediska jakkoliv pojmenovat či označit, jeho skutečnou podstatu vzniklou pravděpodobně z božského principu, do dnes nikdo nedokáže vysvětlit!

Léčivé paprsky

I když nelze světlo materiálně uchopit pevně do rukou, jeho přítomnost vnímají dokonce i nevidomí lidé. Je nositelem energie, která má uzdravující účinky při nejrůznějších zdravotních problémech. Například světelných paprsků modrého světla, hojně se začalo využívat k léčbě novorozenecké žloutenky. Takováto terapie je několikanásobně rychlejší a bez vedlejších účinků. Této barvy se využívá rovněž při akné nebo bakteriálních onemocnění. Červené a ultrafialové světlo našlo zas uplatnění při stimulaci kožních buněk, a to zejména při bércových vředech, proleženinách, atopických ekzémech, atd. Zvětšení prostaty, které postihuje polovinu mužské populace ve věku nad 60 let, lze šetrně vyléčit s pomocí – laseru zeleného světla, které odpaří prostatickou tkáň s minimálním výskytem nežádoucích účinků. Žluté paprsky světla zas blahodárně povzbuzují účinky nervového systému a žláz. Tohle světlo poskytuje lidem veselí a radost, zahání trudomyslnost, nechutenství do práce, ale i únavu. Žlutých paprsků lze úspěšně využít při onemocnění jater, močového měchýře, žaludku a ledvin, při problémech s pamětí apod.

Co je zdrojem vitamínu D?

Za normálních okolností se vitamín D tvoří v kůži působením slunečního záření, tuto schopnost produkce vitamínu v kůži se naučili využívat všichni suchozemští obratlovci, včetně člověka! Nedostatek slunečního svitu výrazným způsobem poškozuje psychiku lidí, zhoršuje jejich dobrou náladu, vyvolává silnou únavu a je příčinou tzv. deficitu vitamínu D. Biologický význam tohoto vitamínu D je nepřehlédnutelný, optimalizuje hladinu vápníku a fosforu v krvi. Je všeobecně známo, že fosfor i vápník se podílejí na stavbě a uchování silných kostí. Nejvíce však účinku vitamínu D využívá náš imunitní systém, který je tak silný (odolný), kolik ho máme přítomno v krvi. V souvislosti s nedostatkem vitamínu D, se hovoří o vyšší náchylnosti k akutním respiračním infekcím a chřipce. Co stojí za nárůstem chřipkových virů, které jsou dnes oproti minulosti proti antibiotikům daleko více rezistentnější? Takovýchto příkladů nalezneme bezpočet, musíme si je však neustále připomínat, abychom lépe porozuměli biblickým slovům Boha: „Budiž světlo!“ Tohle částicové vlnění, kromě vitamínu D, ale i obrazové reality, poskytuje našim senzorickým smyslům také teplo, které každého jednotlivce svou dostupností zahřívá, čili nás upozorňuje na jeho přítomnost či nepřítomnost. Tak třeba viditelná část vesmíru, díky šíření těchto částicových vln (světla), nám umožňuje pozorovat kosmický prostor, až do jeho nejhlubších míst a nepochopitelných zákoutí. Velmi zjednodušeně lze říci: „Konec vesmíru se nachází na oněch místech, kde oko člověka světla nespatří!“

Proč je nedostatek slunečního svitu?

V minulém roce jsme prvně zaznamenali výskyt neobvyklého meteorologického úkazu, který způsobuje nižší intenzitu slunečního záření, což se negativně promítá do všech biologických procesů, jak u živočichů, tak i u rostlin. Doslova můžeme hovořit o tom, že se před námi sluníčko z jakéhosi neznámého důvodu neustále schovává. Jakmile ale porovnáme statistiky délky slunečního svitu, odhalíme docela znepokojující fakta. Z dřívějších údajů totiž jednoznačně vyplývá, že průměrná délka slunečního svitu v lednových měsících, se pohybuje okolo 50 hodin, zatímco letos tato hodnota nepřekročila ani 15 hodin, což podstatně mění všechny předešlé statistiky. Některá místa se slunečním svitem, na tom dokonce byla ještě hůře, než všechny předchozí naměřené údaje, např. v Chebu to bylo 9,5 hodiny, a ve Svratouchu 8 hodin. Podle mnohých výzkumů prováděných po celém světě, potvrzuje se stále více, že během těchto 40 let dochází k znepokojivému poklesu tohoto životodárného záření. Příčin může být hned několik! Průmyslové nečistoty pronikající do atmosféry, nadměrný letecký provoz doprovázený šílenými pokusy klimatologů, vesmírné působení, případně i geologické vlivy (vulkanická činnost) mohou vést až k tomuto globálnímu stmívání.

Boj o světlo již započal!

Ať už to bude znít jakkoliv, tak je dobré si uvědomit, že jsme bytosti světla. Kolem člověka, ale také okolo všech živých zvířat a rostlin, existuje poměrně silné energetické pole (světlo), které se odborně nazývá aurou. Z tohoto důvodu můžeme život připodobnit právě k tomuto světlu, které jakmile jednou vyhasne, odejde s ním do nicoty jeho veškerá životadárná energie. Celý náš životní prostor, lze i proto vnímat jako jedno superobří zářící světlo, které poskytuje proudění života celé této nádherně modré planetě. Čím méně budeme tohoto světla z nebeských sfér dostávat, tím hůře se nám všem povede! Drobní pěstitelé zeleniny a ovoce, dobře vědí, že kvůli nedostatku slunečních paprsků, pokaždé zaznamenávají menší sklizně. Jelikož světelných paprsků každoročně ubývá, na náš kuchyňský stůl se nám tak dostává méně světelné stravy (světelná strava tj. všechny plodiny dozrávající pod sluncem).

Není žádným tajemstvím, že většina zeleniny importované do ČR, pochází ze zatemněných skleníků (rajčata, salátové okurky, papriky, atd.), kde tyto plodiny rostou pod umělým osvětlením, čili bez přirozeného svitu slunce. Takže na tomto příkladu je patrné, že o Slunce přicházíme v základní lidské potřebě (ve výživě), která nás má nasytit potřebnými minerály a vitamíny, ale také důležitým světlem. Světlem? Jak asi chutná nepolapitelné světlo, může se každý na tuhle podivnou otázku dotázat.
Kdo ale zná skutečnou chuť vypěstované zeleniny pod širou oblohou, je si vědom toho, jaký obrovský rozdíl v chuti je od té prodávané v tuzemských hypermarketech! To samé je možné vypozorovat i u vajec. Vajíčka od slepice, která žije na venkově v přirozeném prostředí, a to pod neustálým dotekem přímého svitu Slunce, chutnají kupodivu jinak (lépe) než vajíčka z velkochovů, kde ubohé nosnice vůbec netuší, jak vypadá ta nádherná hvězda na jasné modré obloze. Je spousta obdobných příkladů a každý čtenář si určitě na nějaký jiný rovněž vzpomene. Co třeba na pracovišti, poskytuje vám zaměstnavatel dostatek přirozeného světla? Jakmile zvážíme všechna pro a proti, dospějeme k jistému závěru o tom, že započala nová éra, ve které patrně budeme muset my všichni neustále bojovat o dostupnost slunečních paprsků!

Tip pro čtenáře: Jestliže chcete vylepšit chuťové vlastnosti mdlého a bez chuti v obchodech prodávaného ovoce, které nedozrálo na slunci, ale v zahalených skladech pod ochranou atmosférou ethylenu, vystavte cca na 15 minut takovéto plody přímému slunečnímu svitu. Tohle zářivé pohlazení (dotyk) Slunce dokáže i jinak ethylenem znehodnocené ovoce, opět přivést k jeho původní vytracené chuti, a navíc tímto fíglem se obohatí i takto ochuzené plody o chybějící světelnou energii potřebnou k životu. Tímto postupem můžete sluncem obdařit všechny své potraviny, dokonce i ty vakuově balené! Jsem si jist, že tento krok vaše aura, ale i vaše celkové zdraví ocení!

Slova k zamyšlení

Je pravdou, že příliš mnoho slunce pleti škodí, jenomže bez kosmických paprsků naší zářivé hvězdy, vyhasl by život i na této živoucí planetě. Věčný zápas mezi Dobrem a Zlem, Světlem i Tmou, probíhá lineárně na této úrovni po celá tisíciletí, aniž bychom měli o tom sebemenšího tušení. Mnoho lidí může podobné úvahy vnímat jako nepodložené nesmysly, ale jakmile se ohlédneme zpět do nedávné historie, pochopíme, že snahy o upření Slunce (světla) zde byly odnepaměti! Bohužel, negativní tažení proti slunci a jeho záření, zažíváme nejsilněji právě v těchto časech, a to ze všech možných stran - média, průmysl, atp. Ochranné prostředky proti slunci tj. sluneční brýle, protisluneční fólie, krémy na opalování, tomuto trendu „stmívání“ významně napomáhají. S tímto slunečním úbytkem nás také opouští láska a dobrota v člověku přetrvávající. Temnota prostupuje vším nač pomyslíme, vstupuje nám do povědomí a vyvolává v lidech ty nejčernější myšlenky. Nenapáchali jsme snad nejvíce zla (plasty zamořené oceány, zničené deštné pralesy, krutost ke zvířatům, atp.) v těchto dobách zjevného světelného nedostatku? Kdo má největší zájem na tomto zničujícím stmívání, toť otázkou? Na druhou stranu, nikomu nic nebrání v tom, aby si sám přečetl nějaké náboženské literární dílo, kde se každý může snadno dovtípit – kdo je ve skutečnosti přívržencem temnoty a zjevného zla! Myslím si, že tento citát stále zná své adresáty: „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/


Súvisiace:

CO BUDEME JÍST V 21. STOLETÍ?
http://cez-okno.net/clanok/quo-vadis/co-budeme-jist-v-21stoleti

Autori: 
Sekcie: 
máj 08, 2013 18:04 popoludní

 

 

Top