Obrázok používateľa CEZ OKNO
Gnostická teorie mimozemského narušování Země

Od dob rozmachu jevu UFO/ET v roce 1947 se rozbujely spekulace o mimozemském narušování planety Země. Existuje mnoho teorií, ale je tu jedna, která stojí zato, aby byla prozkoumána. Neobjevila se zde však po roce 1947, ale již přibližně o 1600 let dříve. Přesněji, důkaz pro tuto teorii vyšel na světlo během objevu v Egyptě v roce 1945 – ačkoli význam tohoto nálezu nebyl rozpoznán až do roku – hádejte dokdy? Do roku 1947.


V tomto roce francouzský učenec Jean Doresse identifikoval v Egyptě nález z Nag Hammádí, z jakési skrýše vzácných gnostických textů. "Gnóze" je označení učenců používané pro učení, získané z dávnověkých, před-křesťanských škol mystérií. Gnostici, kteří protestovali proti křesťanským doktrínám, jako jsou božská odplata a křesťanské znovuvzkříšení, se ocitli v palbě, označeni za kacíře a byli brutálně potlačováni konvertováním k Jediné Pravé Víře. Toto je nevyřčený příběh o tom, jak končila mystéria. Od onoho signálu v roce 1947 bylo obnoveno něco z daného vědění školy mystérií.

Gnosticismus

Gnóze (“vnitřní vědění“) byla cestou experimentální mystiky, v níž novicové škol mystérií zkoumali ze široka psychiku a kosmos. Za použití psychoaktivních rostlin, jógy a sexuální magie prožívali tito prastaří věštci změněný stav vědomí a vyvíjeli síly siddhi – okultní dovednosti jako jsou jasnoslyšnost (schopnost slyšet věci mimo rozsah normálního vnímání) a dálkové nazírání. Gnóze byl druh jogínské noetické vědy, smíchané s parapsychologií. Při zesilování vnímání vyvíjeli gnostici široké kosmologické vize soustředěné na ženské božstvo, božskou Sofii. Gnostické tvoření mýtů je unikátní v tom, že zahrnuje plnohodnotné vysvětlení toho, jak do našeho slunečního systému přicházejí anorganické mimozemské bytosti!

Materiál z Nag Hammádí obsahuje zprávy o vizionářských zkušenostech noviců, včetně přímých setkání s anorganickými bytostmi, nazývanými Archonté (Archón/mn.č. Archónti; z řečtiny). Gnostické učení vysvětluje, že tyto entity vznikly na začátku formování slunečního systému před tím, než se zformovala Země. Archonti osídlují sluneční systém, mimozemskou říši jako takovou, ale mohou vniknout na Zemi. Kupodivu tento gnostický vhled je úzce ve shodě s pohledem Jacquese Vallee, který zastává názor, že ET/kyborgové pravděpodobně patří do místní planetární říše. Vallee také navrhuje, že záhada ET/UFO je “duchovní kontrolní systém”, jev, který “se chová pomocí procesu navykání (navykání si daným podmínkám)“ (Poslové podvodů). To je přesně to, co gnóze říká o Archontech: mohou ovlivnit naši mysl podprahovými technikami navykání. Jejich hlavní taktikou jsou mentální chyby (intelektuální virus či falešná ideologie, zvláště náboženské doktríny) a simulace. Archonti jsou pravděpodobně draví - na rozdíl od širokého rozsahu ne-lidských bytostí a bytostí z jiných dimenzí, gnózi rovněž známých, dále bytostí, které jsou mírumilovné anebo vůči lidstvu neutrální.

Fyzický popis Archontů se objevuje v několika gnostických kodexech. Dva typy se dají jasně identifikovat: novorozený či embryonální typ a dále dračí anebo reptiliánský typ. Zjevně tyto popisy sedí na Šediváky a Reptiliány ze současných zpráv.

Začnete-li pátrat po gnostických materiálech, je poměrně šokující, když zjistíte, že prastaří věštci problém narušování mimozemšťany zaznamenali a zkoumali během prvního století našeho letopočtu, a jistě tak dělali i před tím. (Tyto záhady se datují ještě do předkřesťanské éry). To, co je udivující na gnostické teorii Archontů, není pouze její kosmologické pozadí (vysvětlující původ těchto entit a důvod pro jejich rodinné svazky napříč generacemi s lidmi), ale specifičnost této informace o mimozemském modu operandi, jak popisuje jejich fungování a to, co po nás chtějí. Neboť v gnózi se učí, že tyto entity nám závidí a živí se naším strachem. Především se pokoušejí zabraňovat nám v nárokování si a vyvíjení našeho “vnitřního světla“, daru božské inteligence.

Přestože bych netvrdil, že gnostické učení o Archontech anebo to, co z něj zbylo, zná veškeré odpovědi ohledně záhady ET/UFO, jedna věc je jistá: toto učení představuje ucelenou a vyčerpávající analýzu narušování Země mimozemšťany a ještě i specifické praktiky, jak jim odolávat. Jsou mnohem složitější než jakákoli teorie, o které se dnes hovoří.

Jednoduše se zdá, že pradávní věštci mystérií v Evropě a východním Středomoří dosáhli již před 2000 lety toho, o co se mnozí z nás snaží až od roku 1947: přišli na to, kdo mimozemšťané jsou, odkud pocházejí, jak jsou s námi spřízněni a na to nejdůležitější ze všeho – jak bychom měli s nimi navazovat komunikaci.

Pokud vím, tak kromě mě, pouze jeden autor o ET/UFO přímo identifikoval gnostické Archonty se současnými ET. Je to Nigel Kerner, jehož kniha „The Song of the Greys“ je zvláštním, ojedinělým a málo známým příspěvkem do této debaty. Kerner cituje texty z Nag Hammádí tak, jak jsou - a gnostické učení o Archontech nijak nerozvádí. Předložil tak silný argument pro mimozemský zásah do lidského genomu, ovšem toto tvrzení neobstojí vůči gnostickým analýzám. Gnostické texty používají mytologické vyjádření k popisu aktuálních událostí v prehistorii, jakož i dlouhotrvajícího vývoje lidské psychiky. Podle pradávných věštců Archonti nemohou získat přístup k našemu genetickému složení, ale mohou zfalšovat intervenci. Když uvážíme zmatek lidstva v moderní době, falešná intervence by byla takřka reálná. To jsou typické příklady taktiky Archontů; dosazují nám tuto představu a přimějí nás věřit věcem, které nejsou pravdou a přijmout simulaci za pravdu. Tímto způsobem gnosticismus učí, že tito mimozemští bratři/sestry mohou odchýlit lidský druh od pravdy a řádného směru vývoje.

Jedinečný důraz kladený na bohyni Sofii je vysoce inspirujícím poselstvím gnóze. Staří věštci učili, že skrze zvláštní propojení na tuto bohyni náš druh může překonat Archonty a zabezpečit lidstvo, lidský druh i budoucnost pro Zemi.

John Lash

http://www.metahistory.org/gnostique/archonfiles/AlienIntrusion.php

Preklad: Rašínovci

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Faktor Apopa a faktor Seta VI.
http://www.cez-okno.net/clanok/faktor-apopa-a-faktor-seta-vi

Pistis Sofia a Podstata archontov
http://www.cez-okno.net/clanok/pistis-sofia-a-podstata-archontov

Archoni (Archonti)
http://www.cez-okno.net/stitok/archoni-archonti


október 11, 2014 21:45 popoludní

 

 

Top