Obrázok používateľa CEZ OKNO
GRÉCKO II: Lerna

Lerna sa nachádza na východnom pobreží Peloponézu južne od Arga v blízkosti dediny Mili. Je to jedna z najdôležitejších a najväčších prehistorických lokalít v Grécku. Prvé osídlenie tohto miesta datujeme do Neolitu cca 6500-5300 pred Kr. Výber miesta na trvalé osídlenie podmieňovali viaceré faktory, ktoré museli byť viac než priaznivé. Toto miesto je typické hlavne prírodnými zdrojmi a strategickou polohou medzi morom a pohoriami.


Taktiež je známe z mytológie vďaka Lernskej hydre - mnohohlavý had ktorého Herakles musel skoliť počas vykonávania svojich prác, a tiež sa tu nachádzal jeden z vchodov do podsvetia. Ľudia sa živili lovom, poľnohospodárstvom a máme doklady ručne vyrábanej keramiky, typickou keramikou je tkz. omáčnik, pričom sa jedná o nádobu s pretiahnutým ústím. Najvýznamnejšia pamiatka tejto lokality sa nazýva „House of the Tiles“ alebo teda dom škridlíc. Pričom sa jedná o stavbu z rane Helladského obdobia (cca 3200-2000 pred Kr.). Na kamennom základe spočívala vrstva nepálených tehál a názov domu je odvodený od terakotových škridiel, ktoré sa našli v deštrukčnej vrstve. Hrúbka stien tejto budovy bola asi 1 m a na základe pozostatkov schodov predpokladáme, že sa malo jednať o dvojposchodovú budovu. Bola zničená pri požiari ešte pred dokončením. Osídlenie ďalej pokračovalo pravdepodobne až do konca stredne Helladského obdobia (cca 2000–1550 pred Kr.).


Mapa Lerny so zvýrazneným „House of the Tiles“ („Dom škridlíc“)


„Dom škridlíc“


Jeden z nájdených hrobov

-pokračovanie-

Kristína Rašlová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


marec 26, 2015 23:45 popoludní

 

 

Top