Obrázok používateľa CEZ OKNO
GRÉCKO V: Olympia

„Z významných miest starej Helady žiadne nezmizlo tak k nepoznaniu ako Olympia...“
Ernst Curtius

Olympia sa nachádza v severozápadnej časti Peloponézu a bola jedným z najvýznamnejších náboženských, kultúrnych a športových centier antického Grécka. Osídlenie je doložené od 3. tisícročia pred Kr. avšak náboženským centrom sa stala až v dobe mykénskej okolo 11. storočia pred Kr. Do doby pokiaľ neboli vybudované prvé kultové stavby ľudia prinášali obete vešaním na stromy alebo pokladaním na oltáre.


Posvätný okrsok nazývaný Altis mal v rozlohe asi 200x300 metrov bol zasvätený Diovi a Hére a nachádzalo sa tu cez 3 tisíc sôch. Prvý monumentálny chrám datujeme do 7. storočia pred Kr. Diovi bol chrám zasvätení až v 5. storočí pred Kr. a v tomto období nastal taktiež najväčší rozmach mesta. Okolie Altis lemovali športové a verejné budovy ako palaistra (cvičisko), gymnasium, kúpele či ubytovne. Taktiež sa tu nachádzal stadion s kapacitou okolo 45 tisíc návštevníkov. Asi v 3. storočí sa ťažisko aktivít presúva z kultovej činnosti na športové súťaže. A dnes je preto známa najmä konaním olympijských hier, ktoré boli znovu obnovené v roku 776 pred Kr. a konali sa každé 4 roky. Súťažiaci museli byť slobodní grécki muži, ženy sa hier zúčastniť nemohli. Na hry neprichádzali len športovci, ale taktiež básnici, filozofi či politici. Takže boli nielen najväčšou športovou slávnosťou, ale aj najväčšou kultúrnou a politickou udalosťou v Grécku.

Dôležitým objavom bola lokalizácia sochárskej dielne, ktorá bola prisúdená geniálnemu Feidiovi na základe nádobky s gréckym nápisom „patrím Feidiovi“, avšak koluje príbeh v ktorom to mal byť len nevinný vtip študenta, nanešťastie potom čo mal uzrieť nadšenie svojho profesora už nemal srdce mu povedať, že nápis nie je pravý. Feidiovi sa okrem iného prisudzuje socha Dia olympského vytvorená chryselefantinovou metódou (zo zlata a slonoviny) patriaceho k siedmim divom starovekého sveta. Tá bola neskôr Thedosiom II. prevezená do Konštantinopola a zničená.

Úpadok spôsobil nájazd kmeňov Herulov a Gótov a jej definitívny koniec prišiel s ediktom Thedosia II. z roku 426 po Kr., ktorý nariaďoval zlikvidovanie všetkých pohanských chrámov. V 6. storočí svoje zničujúce dielo dokonala samotná príroda, kedy po zemetrasení boli zničené aj posledné pozostatky majestátnej Olympie a nakoniec bola zanesená naplaveninami z dvoch neďalekých riek. Potom upadla do zabudnutia a na mape z roku 1516 ostal len jej nepresný názov Andilulo.

Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí: Diov chrám, Hérin chrám, Filipeion, Pelopeion, Leonidaion, Stadion a pod.


Olympia


Diov chrám – zrekonštruovaný dórsky stĺp


Filipeion


Pôvodná hlavica dórskeho stĺpu Diovho chrámu


Stadion

-pokračovanie-

Text a foto: Kristína Rašlová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


jún 14, 2015 15:31 popoludní

 

 

Top