Obrázok používateľa CEZ OKNO
GRÉCKO VI: Korint

„Nie každý sa môže plaviť do Korintu...“
Grécke príslovie

Táto lokalita bola obývaná už od neolitu (5000 pred Kr.) v podstate až do stredoveku. Mesto ležalo na Korintskej (istmickej) šiji, ktorá spája Peloponéz a pevninské Grécko. Toto miesto patrilo k najvýznamnejším mestám ešte aj v dobe helenistickej a počas obsadenia Rimanmi. Za mytologického zakladateľa sa považuje legendárny kráľ Sizyfos, ktorý je známi z príbehov vďaka tomu, že bol schopný oklamať všemocných bohov a aj samotnú smrť a zato bol kruto potrestaný. Bol odsúdený na večné kotúľanie balvanu do kopca v podsvetí, ktorý sa pred vrcholom vždy zrútil naspäť, preto sa jeho meno stalo synonymom pre zbytočnú prácu. V Korinte na jeho miesto nastúpil syn Glaukos a vnuk Bellerophon, ktorému zoslali bohovia na pomoc Pegasa a tak sa stal tento okrídlený kôň zároveň symbolom mesta Korint.


Intenzívnejší príliv prisťahovalcov nastal až v 10. storočí pred Kr. a ekonomický a kultúrny význam Korintu započal v 8. storočí pred Kr., pričom za historického zakladateľa sa považuje kráľ Bacchis. Ďalším významným panovníkom, ktorý Korint pozdvihol bol tyran Kypselos, ktorý nechal postaviť pokladnicu v Delfách a taktiež založil niekoľko korintských kolónii ako Anactorium či Leukas. Približne v tomto období začal Korint taktiež produkciu veľmi kvalitnej keramiky, ktorá bola obľúbená po celom Stredomorí, prejavoval sa na nej tkz. orientalizujúci štýl a stala sa vzorom pre klasickú atickú čiernofigurovú keramiku. V 6. storočí sa tu začali konať Istmické hry zasvätené bohovi Poseidonovi, v 5. storočí pred Kr. sa stal Korint jednou z troch veľmocí v antickom Grécku a zohral dôležitú úlohu v bojoch proti Peržanom počas Grécko-Perzských vojen. Jeho strategická poloha z neho spravila centrum obchodu a významné prístavné mesto. V 4. storočí potom ako Filip II. Macedónsky zvíťazil v bitke pri Chaironei sa Korint stal sídlom tkz. Korintskej ligy.

V 2. storočí pred Kr. bolo mesto zničené Rimanmi, ale v roku 44 pred Kr. bolo znovu obnovené Gaiom Juliom Caesarom čím začala nová doba prosperity a z Korintu sa znova stalo významné stredisko obchodu. V päťdesiatych rokoch 1. storočia nadobudol status strediska rane kresťanskej cirkvi v Grécku. Definitívny úpadok nastal v 4. storočí po nájazdoch germánskych kmeňov Herulov.

Dnes je Korint archeologickou lokalitou, ktorej dominuje Apollónov chrám, ktorý predstavoval peripterálny hexastylos (mal 6 stĺpov v priečelí) dodnes sa zachovalo 7 dórskych stĺpov. V okolí chrámu sa nachádzala Agora ako kultúrne centrum, na ktorej sa nachádzali rôzne budovy ako divadlo, odeion, stoa, gymnasium či peirene (monumentálna fontána). Taktiež sa tu zachovali pozostatky baziliky z kresťanských čias. Okrem už zmieneného Poseidona a Apollóna sa v Korinte nachádzal takisto kult Afrodity, Héry či Demeter. Vykopávky tu vedie Americká archeologická škola.


Korint


Apollónov chrám


Korint – okolie


Korint – sochy

-pokračovanie-

Bibliografia

CREMIN, A. Archeológia. Bratislava: Fortuna Libri 2009
HORNBLOWE, S. The Oxford Classical Dictionary. USA: Oxford University Press 2012
PAPAHATZIS, N. Ancient Corinth. Atény: EKDOTIKE ATHENON 1981

Text a foto: Kristína Rašlová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


jún 28, 2015 21:16 popoludní

 

 

Top