Obrázok používateľa CEZ OKNO
Herbert Vollmann: NOVÉ VĚDĚNÍ K OBRATU SVĚTŮ

Třetí ze série knih německého autora Herberta Vollmanna nese název Nové vědění k obratu světů. Vychází z poznatku, že právě v dnešní dramatické době prožíváme na zeměkouli důležité období, které autor nazývá „obratem světů.“ Co má na mysli? Především to, že v pokračujícím nazrávání světa kolem nás se člověk neobejde bez vědění o neviditelném „onom světě,“ který je přirozeně a samozřejmě propojen s viditelným každodenním prostředím kolem nás. Tvoří s ním jeden celek.


Není to nic tajemného, naopak o něm máme vědět a zahrnout jej do svého obrazu světa. Vysvětlíme si tak mnohé, s čím jsme si při utváření svého života nevěděli rady a co je ve skutečnosti zákonitostí moudře uspořádaného světa.

Podle tohoto vědění řídí vše ve světě zákon koloběhu, vedoucí vše zpět na své výchozí místo. Existuje oběh krve v těle, koloběh vody v přírodě… a také koloběh života člověka. Během tohoto oběhu má nasbírat životní zkušenosti a zralost, stát se dospělým a dobrým člověkem, obstát v mnoha zkouškách a vrátit se zpět na místo svého původu jako vědomá, lepší, vyzrálejší osobnost.

Také okolní svět není věčný, ale má svůj koloběh, a právě v něm dosáhl svého bodu obratu: Je tu doba, kdy se po každém tvorovi bude požadovat vyúčtování svěřené hřivny. Zatím se projevuje zrychlováním dění, konflikty a také naléhavým tlakem, aby se každý člověk v životě svými skutky ukázal takový, jaký skutečně je. Stojíme tak na křižovatce a pro každého z nás je dvojnásob nutné, aby se na rozcestí rozhodl správně.

Pomocníkem a ulehčením nám v tomto stavu může být právě ucelené vědění o uspořádání světa, které spočívá nikoliv na náboženské víře, ale na přesvědčení, a právě přesvědčení je víra a vědění pospolu. S tímto věděním, kdy věci v životě do sebe navzájem zapadají a dávají spolu smysl, pochopíme blížící se závěrečné a poslední rozhodnutí, otázku „Jaký jsi, člověče!“

Jen ten, kdo se duchovně stará, je též duchovně bdělý. Člověk bdělý duchem nedovolí, aby ho pozemské problémy příliš sklíčily, nebo dokonce ovládly. Teprve pak si otevře cestu ke zbudování svého štěstí, zdánlivě tak vzdáleného v dnešním nešťastném světě.

Čtenář Vollmannovy knihy si uvědomí, že již před narozením dítěte tu byla inkarnace dříve žijící duše, stejně jako po úmrtí dožitého těla pokračuje člověk dál a požívá, musí požívat v jemnější formě života dobré i zlé, co si za pozemská léta nastřádal. Co je mezi tím, náš pozemský ustaraný život, pak náhle uvidí ve světle smysluplných souvislostí:

„A opět právě v těch okolnostech, v jakých jste v tomto životě, ať chudí či bohatí, zdraví či nemocní, v míru nebo v boji, radujíce se nebo trpíce, naučíte se poznávat jejich příčinu i účel a budete se z nich radovat a bude vám lehko. Pocítíte vděčnost za vše, co jste dosud prožili. Naučíte se vysoce si cenit každé vteřiny a především ji také využít! Využít ke vzestupu do života plného radosti, do velikého, čistého štěstí.“

Kniha navazuje na dílo německého autora Abd-ru-shina „Ve světle Pravdy“ – Poselství Grálu. Má 215 stránek, brožované provedení a cena je 250 Kč. Knihu lze se slevou za 190 Kč objednat na: https://shop-gral.com/cz/nove-vedeni-k-obratu-svetu.html


Súvisiace:

Herbert Vollmann
http://www.cez-okno.net/autor/herbert-vollmann

NOVÉ NEBO, NOVÁ ZEM
http://www.cez-okno.net/rubrika/nove-nebo-nova-zem


Štítky: 
január 29, 2017 01:18 dopoludnia

 

 

Top