Obrázok používateľa CEZ OKNO
HĽADÁ SA ČAJOMIL ROKA 2013!

MÁTE RADI ČAJ? :)
Súťaží sa v troch kategóriách: Hlavným ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete, ´Čajovňa roka´ a ´Čajový e-shop roka´ - pošlite nám svoje tipy!

Hodnotné ceny, ktoré iste potešia každého čajomila (čaje a čajové príslušenstvo) poputujú do tomboly!
Odovzdávanie cien sa uskutoční v kremnickej ČAJOVNI VO DVORE (http://www.cez-okno.net/clanok/biela-stopa-v-cajovni-vo-dvore), Čajovni roka 2012 koncom septembra (včas upresníme:)

Verím, že si šiesty ročník užijeme tak ako ešte nikdy predtým:)
Sokol

SÚŤAŽ UŽ ZAČALA, HLASUJTE TU!

> ČAJOVŇA ROKA | > ČAJOVÝ E-SHOP ROKA


Do 20. 7. nám zasielajte na adresu cajomil@cez-okno.net svoje tipy na "Čajomila roka", "Čajovňu roka" a "Čajový e-shop roka". Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 21. 7. do 15. 9. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, či príbeh, o to lepšie:)

Z uplynulých ročníkov:

Na zámku vo Zvolene:
http://cez-okno.net/ako-sa-pil-caj-na-zamku
http://cez-okno.net/manzelia-ondejcikovi-cajomil-roka-2011

V Nitre:
http://www.cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/cajomilom-roka-2009-je

Predtým v Očovej:
http://cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/ako-sa-pije-caj-po-ocovsky

A úplne prvé odovzdávanie cien!:)
http://www.cez-okno.net/clanok/reportaz-z-odovzdavania-cien-cajomil-roka...

Sponzori súťaže:Ak chcete súťaž podporiť, ozvite sa, prosím, na cajomil@cez-okno.net

Bannery súťaže:

468x60<a href="http://www.cez-okno.net/hlada-sa-cajomil-roka-2013"><br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/cajomil-roka-468x60.jpg" border="0" /> title="Súťaž portálu CEZ-OKNO.net"&gt;</a>

125x125<a href="http://www.cez-okno.net/hlada-sa-cajomil-roka-2013"><br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/cajomil-roka-banner-125x125.jpg" border="0" /> title="Súťaž portálu CEZ-OKNO.net"&gt;</a>


Pravidlá súťaže šiesteho ročníka

´Čajomil roka´ je podujatie usporadúvané na neutrálnej pôde internetového denníka WWW.CEZ-OKNO.NET, ktorý je jeho vyhlasovateľom i hlavným usporiadateľom

Súťaží sa o putovné ceny v dvoch kategóriách: ´Čajovňa roka´ a ´Čajový e-shop roka´

Hlavným ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete

Hrá sa o hodnotné ceny, ktoré iste potešia každého čajomila (čaje a čajové príslušenstvo v tombole na odovzdávaní cien koncom roka)

Súťaž začína 27. 5. 2012 a končí 15. 9. 2013 o polnoci

Zúčastniť sa môže KAŽDÝ návštevník portálu CEZ-OKNO.net

Do 20. 7. nám zasielajte na adresu cajomil@cez-okno.net svoje tipy na "Čajomila roka", "Čajovňu roka" a "Čajový e-shop roka". Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 21. 7. do 15. 9. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, či príbeh, o to lepšie:)

Súťažiaci odoslaním mailu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže, nebudú poskytnuté tretej strane

O držiteľovi titulu ČAJOMIL ROKA rozhodne usporiadateľ na základe referencií a po porade s partnermi súťaže

Výsledky budú známe najneskôr 21. 9. 2013, zverejnené budú najneskôr 30. 9. 2013

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Mediálni partneri:

Ak chcete súťaž mediálne podporiť, ozvite sa, prosím, na redakčný mail

Putovná cena pre ČAJOMILA ROKA

Putovná cena pre ČAJOVŇU ROKA


Putovná cena pre ČAJOVÝ E-SHOP ROKA

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

SEDEM DIVOV INTERNETOVÉHO SVETA 2013
http://cez-okno.net/sedem-divov-internetoveho-sveta-2013


Autori: 
Sekcie: 
máj 27, 2013 00:01 dopoludnia

 

 

Top