Obrázok používateľa CEZ OKNO
HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ II. 1

... Odpověď však nepřicházela. Dokonce jsem se začal sám na sebe zlobit. Uvědomoval jsem si, že komplex stupy Svajambanat symbolizuje něco velmi důležitého, významného, to, co vzniklo ještě před Světovou potopou nebo těsně po ní, a co mělo velký vliv na rozvoj lidstva. Ale co?

Začal jsem zkoumat jednotlivé části hlavní stupy Svajambanat. Co znamená její kupole? Čí oči jsou zobrazeny na stupě? Co znamená stupňovitý jehlan? Co symbolizuje baldachýn na vrcholu stupy?

Mé myšlenky kmitaly zběsilým tempem, ale řešení jsem nenacházel. Pak jsem pocítil, jak se myšlenky spojily do jedné křivky, upnuly se do jednoho směru... a já jsem pochopil, že stúpa Svajambanat symbolizuje posvátnou horu Kailás, a... oči na stupě se dívají do toho místa světa, kde se vypíná tato posvátná hora.

Seběhl jsem s kopce dolů po schodech, v obchodních uličkách jsem našel mezinárodní telefon a zavolal do Ufy matematikovi Šamilu Cyganovovi. Naštěstí byl doma.

Obr. Oči na stupě Svajambanat se dívají tam, kde se nachází to, co tato stupa symbolizuje - posvátnou horu Kailás

„Šamile, poslyš! Najdi, prosím tě, na matematickém modelu glóbu město Káth-mándú a horu Kailás. Urči jejich přesné souřadnice. Oči na stupě v Káthmándú se nedívají na sever, ale ve směru 60° západní deklinace. Přitom se rovnou podívej, jestli se oči na stupě v Káthmándú nedívají na horu Kailás. Urči to přesně matematicky! Je hodně důležité vědět, kam se ty oči dívají! Za půl hodiny zase zavolám."

Bloumal jsem půl hodiny mezi řadami stánků, bránil se dotěrným obchodníkům, snědl odpornou zmrzlinu. V břichu mi zakručelo. Přistoupil jsem k telefonní budce a netrpělivě znovu vytočil číslo Samila Cyganova.

„Jak to vypadá, Šamile? Co vychází?"

„Je to prakticky bez chyb," zazněl hlas z dalekého Ruska. „Pokud se oči na stupě v Káthmándú dívají na horu Kailás, tak se bude jednat o západní deklinaci 61,5°. Vám při měření kompasem vyšlo 60°. Je to v mezích přípustné chyby. Ano, ale i tak je všechno jasné: pokud jsou oči na stupě orientovány podél pradávné magnetické sítě, tak se musí dívat na Kailás, Kailás byl přece místem dřívějšího Severního pólu."

Rozbušilo se mi srdce.

„Díky, Šamile!" zakřičel jsem do telefonu.

Teď jsem si byl už přesně vědom, že stúpa Svajambanat musí symbolizovat posvátnou horu Kailás. Bylo to velmi důležité, protože těsně před cestou do Tibetu bylo možné po prostudování komplexu stupy Svajambanat vytvořit si představu o tom, co máme uvidět v oblasti Kailásu. Podvědomí napovídalo, že pokud samotná stúpa Svajambanat symbolizuje posvátnou horu, pak malé stupy, nacházející se kolem, musí symbolizovat jiné prvky... Města Bohů, jehož hlavní součástí je samotná hora Kailás. Z toho plynulo, že Město Bohů se musí nacházet v blízkosti hory Kailás, a že ho určitě uvidíme. Někde uvnitř jsem cítil, že uvidět Město Bohů nebude snadné: oblaka a mlha zahalí pradávné monumenty, kyslíkový hlad ve výškách 5000-6000 metrů zamlží představivost a navrch bude mít fyzické naléhání ,Kéž bych neumřel!', dané přirozeným přáním přežít v těchto podmínkách. Vědecká zvídavost a myšlenkový rozlet budou přehlušeny. Ale teď, právě teď jsem pocítil, že tam, v oblasti nebeského Města Bohů, bude možné provádět cílevědomé hledání, bude možné předem předpovědět to, co máme uvidět, protože... komplex stupy Svajambanat nám to napoví.

Povzbuzen těmito myšlenkami jsem znovu vyšel do schodů, vedoucích do kopce, kde se tato stúpa vypínala. Nevšímal jsem si opic, které tak vylekal Rafael Jusupov a přemýšlel jsem o tom, že malé stupy jsou přece vytvořeny ve formě zvláštních pyramidek. K čemu by to bylo? Z hlavy mi však nešla hlavní myšlenka, která mi ještě dlouho nedá pokoj, a sice s jakým cílem bylo postaveno Město Bohů pradávnými lidmi. A... přestože je to divné, kdesi v zastrčeném koutě podvědomí poletovalo
krásné slovo ,matrice'.

Pak jsem se na vrcholku kopce vydýchal, pobloumal mezi turisty a našel chlapce.

„No, to jsme se na tebe načekali, šéfe! Už jsme tě chtěli jít hledat. Nestalo se něco?" vyhrkl Selivěrstov.

„Všechno je v pořádku. Chlapi, nevšímejte si mě. Zakuřte si zatím, já se tu ještě projdu, popřemýšlím. Myšlenka jde," odpověděl jsem.

Začal jsem se rozhlížet kolem; nebyl jsem schopen se hned pustit do vědecké analýzy všech monumentů komplexu stupy Svajambanat. Když jsem se trochu zchladil, rozhodl jsem se začít s hlavní stupou komplexu, s tou, která, jak se mi zdálo, symbolizuje posvátnou horu Kailás, a potom probrat po řadě všechny ostatní stupy, kterých v tomto komplexu bylo velmi mnoho. V tom okamžiku mě ani nenapadlo, že zde brzy uvidím ,stroj', s jehož pomocí předkové Město Bohů stavěli.

„S čím se asociuje kupole, na které stojí hlavní stúpa?" přemýšlel jsem při jejím prohlížení a ze zvyku se škrábal na zátylku. Kupole (polokoule) nejspíš symbolizuje... Zemi, to jest zeměkouli.

A co představuje čtyřhranná stavba s očima, postavená na kupoli? Nejspíš je to... symbol Vara - podzemního města předků, kde byl podle naší hypotézy opětovně nakloňován člověk naší Páté rasy, a kde se zřejmě dosud nacházejí velicí Lemuřané (Synové Bohů), jejichž oči jsou zobrazeny na stěnách.

-pokračovanie-

Ernst Muldašev


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

VŠETKY časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese

Seriál: Knihy HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Ernst Muldašev
http://www.cez-okno.net/ernst-muldasev


august 24, 2015 23:57 popoludní

 

 

Top