Obrázok používateľa CEZ OKNO
HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 5

Představil jsem si v duchu obrovské Město Bohů, které napříč měří přes 50 km a které se skládá z mnoha různých pyramid, monumentů a zrcadel Času. Představil jsem si, že všechny z nich jsou navíc vícevrstvé, a uvědomil si, že v tomto areálu může být skutečně zakódován celý pozemský život, který byl kdysi stvořen (znovu?!) v celé jeho rozmanitosti a jednotě. Uvědomil jsem si, že nelze stvořit člověka... odděleně od všeho živého, protože... každá buňka se cítí být člověkem. Sáhl jsem do skříně, vytáhl mapu Města Bohů a začal ji zkoumat.

Doopravdy je v Matrici života na Zemi zakódován celý pozemský život?

„Jaká rozmanitost pyramid, monumentů a zrcadel! Vůbec se neopakují!" vykřikl jsem. A není možné říct, která z pyramidy odpovídá, řekněme, za stvoření savců. Vše je natolik propojené, vše je tak svázáno do jedné společné pozemní změti Života! Matrice života na Zemi se utvářela podle neuvěřitelně geniálního plánu! Kdo je autorem tohoto stvoření? Šambala? Mimozemšťané? To sotva. Autory jsou samozřejmě Bohové, právě ti Bohové, kteří se účastní (hlavně!) narození a smrti každého člověka a... kteří vědí dokonce i to, že některému chudákovi pozemnímu vrabci vypadlo pírko. Bohové jsou velmi vzdálení, ale současně i velmi blízcí. Bohové jsou nám velmi blízcí! Jsou nám dokonce bližší než matka! Bohové umí milovat! A to nejen milovat, ale vnést do života lásku... prostřednictvím stvoření Matrice života na Zemi, například.

Ze stejné skříně jsem vytáhl knihu Johna Snellinga The Sacred mountain (Posvátná hora) a podíval se na tibetskou thangku, která je tam uvedena. Byl na ní zobrazen posvátný Kailás, pyramidy, chrámy a také malý Kailás (místo, kde je uschován kámen Čintámaní) a Čtoucí člověk.

„Ale vždyť ve skutečnosti byl asi božský plán výstavby Matrice života na Zemi zaznamenán v ,souboru' legendárního kamene Čintámaní, který byl přinesen na naši planetu létajícím koněm Lung-La, tedy pomocí energie Svastiky. Podle plánu zapsaného v kameni Čintámaní, uloženém v nepřístupné pyramidce Malého Kailásu, budovala Šambala Matrici," pomyslel jsem si. A celou historii tohoto Velkého Budování a Velkého Spuštění Matrice popsala zřejmě Šambala, zanechavší informace na zlatých deskách, které ochraňuje Čtoucí člověk.

Když jsem rozmýšlel o Matrici života, představil jsem si, jak během práce z Matrice vyskakovaly nehmotné koule: jedna koule nehmotného člověka, druhá koule nehmotného tygra, třetí koule nehmotného pavouka a tak dále. Miliardy druhů koulí, vytvořené Matricí, visely nad pyramidami a monumenty nebeského Města Bohů a se slovy ,Děkuji, Matko!' se rozletěly do všech koutů světa. Matrice, stimulovaná životodárnou energií Bohů, neustále plodila a plodila své nehmotné děti, aby život, který porodila, nebyl jen mnohotvárný, ale i početný, a aby na celé obrovské planetě Zemi nezbyl ani jeden milimetr prostoru, který by nebyl naplněn životem.

Snažil jsem se představit si velikost těchto nehmotných koulí, ale nedařilo se mi to. Intuice mi napověděla, že se velikost koulí může pohybovat... od 50 km v průměru (jako Matrice) až po nepatrný bod... například. Byl jsem ale přesvědčen o tom, že do těchto koulí Matrice vložila genetické informace Budoucnosti, aby, až přijde čas, porodily materializací i tělesný život, který by svou rozmanitostí byl roven životu nehmotnému.

Možná, že ostatní pyramidy na Zemi byly vytvořeny proto, aby korigovaly pozemský život

A pak jsem se zamyslel nad úlohou dalších pyramid, které jsem viděl v Egyptě, Mexiku, Peru a na mnoha dalších místech po celém světě. Jakou roli hrají, vždyť to zjevně nejsou Matrice života na Zemi!

Již jsem napsal v prvním díle této knihy, že pyramidy byly na Zemi proto, aby ničily zlé myšlenky lidí, a dokonce jsem tam uvedl speciální výpočty na toto téma. Pak jsem se znovu zamyslel, ještě jednou zamyslel, trochu zapochyboval a uvědomil si, že tyto skupiny pyramid, roztroušené po Zemi podle přesného schématu, byly vytvořeny nejspíš proto, aby dělaly korekce pozemského života. Například... aby obnovily pavouka, kterého příliš často zašlapávají lidé... nebo aby vytvořily trojrozměrná těla pro lidi z jiných dimenzí, kteří by mohli chodit po zemi starého Egypta... ve trojrozměrném, třeba i obřím tvaru.

-koniec-

Ernst Muldašev


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

VŠETKY časti tohto seriálu nájdete na tejto adrese

Seriál: Knihy HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Šambala
http://www.cez-okno.net/sambala

Helena P. Blavatská
http://www.cez-okno.net/helena-p-blavatska

Ernst Muldašev
http://www.cez-okno.net/ernst-muldasev


júl 22, 2015 23:06 popoludní

 

 

Top