Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo sú AKTÍVA a čo PASÍVA

Robert Kiyosaki zrozumiteľne o Cashflow - peňažných tokoch v bežnom živote...


Prvé VIDEO nájdete na tejto adrese

Druhé VIDEO nájdete na tejto adrese

Prevzaté z: Dôležité.sk


Niektoré preklady úryvkov z kníh Roberta Kiyosakiho nájdete na tejto adrese.

júl 30, 2010 16:54 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top