Obrázok používateľa CEZ OKNO
Robert Kiyosaki: Koniec nenásytnosti

Všetci máme dva finančné výkazy. Jedným je náš osobný finančný výkaz, ukazuje naše osobné aktíva a pasíva: koľko zarobíme a utratíme a koľko sme dlžní. Druhým je výkaz sociálneho účtovníctva, prehľad o tom koľko dobra sme urobili na Zemi, koľkým ľuďom, miestam alebo veciam sme poslúžili.
Lekcia, ktorú som sa naučil v roku 1981 od dr. Fullera, je použitie svojho osobného daru slúžiť sebe a čo najväčšiemu počtu ďalších ľudí. Ak to urobím, budem čerpať radosť a hojnosť Veľkého ducha. Ak použijem svoje schopnosti iba pre svoje osobné záujmy a zisk, tak moje výnosy na druhom „finančnom“ výkaze budú obmedzené.
Mám podozrenie, že mnoho bohatých ľudí trpí v iných ohľadoch, pretože hromadia osobné bohatstvo na úkor iných.
Na druhej strane je mnoho ľudí, ktorí sú nesmierne štedrí na svojom druhom finančnom výkaze, ich príspevku pre život tu na Zemi, ale zanedbávajú prvý finančný výkaz. Môj otec, ktorého som nazýval svojím chudobným otcom, patril do tejto kategórie. Strávil svoj život tým, že sa úplne oddal vzdelávaniu cudzích detí, ale robil to na úkor vlastnej rodiny.

Problém, ktorý som mal s cirkvou, spočíval v jej učení, že láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Aj keď peniaze sú jednou z tém, o ktorých sa v biblii hovorí najviac, zdalo sa mi ako chlapcovi, že túžba po peniazoch je zlo. Nehovorím, že to je pravda, iba popisujem svoj detský názor sformovaný kostolom a nedeľnou školou.

Jedna z pobožných priateliek mojej matky bola veľmi bohatá. Nepracovala, pretože sa vydala za staršieho bohatého muža, ktorý zomrel a nechal jej veľký majetok. Nadobudol som dojem, že navzdory svojmu bohatstvu ma kritizuje za túžbu stať sa bohatým. Keď som pred rokmi prvý krát zaviedol svoju vzdelávaciu hru CASHFLOW, zopakovala, načo sa ma pýtala už roky: „Kedy si bol naposledy v kostole? Nemal by si ľudí učiť o tom, ako zbohatnúť. Mal by si ľudí učiť o biblii a o tom, čo povedal Ježiš.“

Osobne neviem, prečo si niektorí ľudia myslia, že nie je možné byť súčasne milovníkom Boha aj milovníkom peňazí. Ja osobne si nemyslím, že milovať peniaze je zlé. Peniaze sú iba peniaze. Môj vzťah k nim sa nijak neodlišuje od mojej lásky k domovu alebo autu. Dobré alebo zlé môže byť to, ako k peniazom prichádzame. A ako ich používame.

Ak by ste napríklad vylúpili banku alebo predávali drogy, to by bolo zlé a protizákonné. Bolo by zlé, keby som pracoval v zamestnaní, ktoré nemám rád. Alebo keby som premárnil peniaze na hlúposti, zatiaľ čo moja rodina by trpela.

Pre mňa sú peniaze iba peniazmi. To, čo je naozaj zlé, je skutočnosť, že náš školský systém neučí ľudí o peniazoch a spôsobuje tak, že školopovinné deti učia o peniazoch bankári a finanční plánovači. Je to ako pustiť líšku do kurína. Počas niekoľkých posledných rokov práve tieto inštitúcie a ľudia pracujúci pre ne – banky, investiční bankári, spoločné investičné fondy, finanční poradcovia, sprostredkovatelia hypoték, burzoví makléri a realitní agenti – spôsobili mnohé z globálneho finančného zmätku v roku 2008. Mnoho ľudí obviňuje „subprime“ veriteľov. Podľa mňa sú reálnou príčinou tohto fiaska „subprime“ investiční bankári. Do úvahy prichádza slovo „nenásytnosť“. Títo finanční predstavitelia a organizácie vykorisťujú ľudí a profitujú na ich nedostatočnej finančnej zbehlosti. Rovnakí ľudia si chcú získať budúcich zákazníkov a prichádzajú do našich škôl, aby učili naše deti o peniazoch. To je viac ako zlé. Je to trestuhodné.

V kostole ma učili, že Kristove posledné slová na kríži boli: „Odpusť im, Pane, lebo nevedia čo činia.“ Ako som písal v priebehu tejto knihy, nech Pán odpustí, ale v skutočnom svete sú ľudia kruto trestaní, keď nevedia, čo majú robiť so svojimi peniazmi.

Verím, že príde apokalypsa, koniec časov. Koniec, ktorého sa bojím, nie je rovnaká apokalypsa, o akej som sa učil v nedeľnej škole, ale najpresnejšie ju vystihujú slová dr. Fullera, „posledná skúška“. Držať sa učenia dr. Fullera bolo pre mňa ľahké aj preto, že sme zdieľali rovnaký názor na budúcnosť, a síce že ľudia sú na ceste k sebazničeniu.

Keď som videl v roku 1962 atómový výbuch na Vianočnom ostrove, premýšľal som, prečo ľudia vynakladajú toľko času a energie na vzájomné zabíjanie sa. Pýtal som sa, prečo nevenujeme viac času a peňazí na zlepšenie života. Pri sledovaní prednášky dr. Fullera o poslednej skúške som si uvedomil, že jeho myšlienky sa veľmi podobajú vetám z apokalypsy, s ktorými som sa oboznámil v nedeľnej škole. Ale dr. Fuller hovoril namiesto o predvídaní zjavenia jazdcov, rozpolenom nebi a druhom príchode skôr o nenásytnosti a o tom, že posledná skúška bude preverovať, či sme ako ľudia schopní používať svoju myseľ a božie dary, naše zdroje, k vytvoreniu udržateľného života pre všetkých – nielen pre bohatých, či obyvateľov vyvolenej krajiny. Mnohými slovami povedal, že ak nezmeníme nenásytnosť na štedrosť, potom život na Zemi pre ľudí skončí.

Po svojom stretnutí s dr. Fullerom som začal skúmať svoju vlastnú nenásytnosť a nenásytnosť druhých. Začalo mi byť jasné, že nenásytnosť vo veľkom je toxická. Nenásytnosť otravuje našu planétu a naša planéta sa stáva pre život jedovatou. Nenásytnosť spôsobuje, že plienime naše oceány a rúbeme lesy, napriek tomu, že stromy a oceány sú pľúcami Zeme. Strata pľúc Zeme v spojení s emisiami uhlíka spôsobuje, že sa vzduch, ktorý dýchame, postupne stáva nedýchateľným.

Nenásytnosť taktiež vytvára toxické vlády a toxických vládnych politikov. Napríklad vláda Spojených štátov platí farmárom, aby nevyrábali potraviny, len aby sa ceny potravín udržali vysoké, zatiaľ čo veľká časť sveta je stále na pokraji hladomoru. Namiesto toho, aby sme živili svet, popierame hojnosť svetového Boha.

Nenásytnosť spôsobila, že sa zásoby peňazí stali toxickými a udržujú strednú triedu v dlhoch a chudobných v závislosti na podpore. Zásoba peňazí je toxická, pretože vlády si môžu vytlačiť toľko peňazí, koľko chcú, a tieto „smiešne peniaze“ znevažujú úsilie pracujúcich ľudí a odmeňujú tých, ktorí hrajú peňažné hry.

Aké je teda riešenie pre nenásytnosť? Zjavné riešenie je byť štedrým. Keď dr. Fuller hovoril o „kozmickom účtovníctve“, mal na mysli božiu štedrosť. Povedal, že jediný dôvod, prečo slnečná energia nie je hlavným zdrojom energie na planéte Zem, je, že nenásytní ľudia doposiaľ nenašli spôsob, ako medzi vás a Slnko zapojiť elektrické hodiny. Ešte nenašli spôsob, ako vám naúčtovať to, čo nám všetkým Boh dáva zadarmo.

Dnes namiesto toho, aby sme využívali božiu hojnosť, utrácame miliardy dolárov a zabíjame tisíce ľudí kvôli rope. Prečo nevyužijeme tie peniaze na vývoj technológií pre efektívne využívanie slnečnej energie? Prečo nezmeníme každý dom na malú elektráreň? Dôvodom je nenásytnosť.

Dnes máme technológie, pomocou ktorých by sme mohli vytvoriť nebo na zemi. Otázkou je, či k tomu máme dostatok silnej vôle – vlastne, či k tomu majú vôľu mocní tohto sveta. Budeme využívať schopnosti ľudského myslenia a uskutočňovať nové nápady, alebo sa pokúsime riadiť svet podľa starých myšlienok?

Veľmi málo ľudí vie o tom, že sa v roku 1971 zmenili finančné pravidlá, Toho roku prezident Nixon zrušil zlatý štandard pre americký dolár. Dolár nahradil zlato, čo sú peniaze vytvorené Bohom, peniazmi vyrobenými človekom, ktoré sú tiež známe ako nekryté peniaze alebo peniaze nepodložené fyzickou komoditou. V roku 1971 sa dolár stal menou a to už nie sú peniaze.

Anglické slovo „mena“ (currency) pochádza z anglického slova „prúd“ (current). Mena rovnako ako riečny prúd alebo elektrický prúd sa musia neustále pohybovať. Preto vklad vašich peňazí do banky alebo do spoločného fondu znižuje vaše bohatstvo. Vaše bohatstvo klesá, pretože vaše peniaze neobiehajú. Sedia na účte a pohybujú sa v záujme vášho bankára, finančného poradcu, investičného bankára a spoločného investičného fondu, ale nie vo vašom záujme.

Ja osobne peniaze nešporím, ani nemám dôchodkový účet. Neukladám svoje peniaze. Mojou úlohou je udržať peniaze v pohybe. Vzhľadom k tomu, že väčšina ľudí končí školu bez veľkého finančného vzdelania, ich peniaze odtekajú.

Vzdelávaciu hru CASHFLOW som vytvoril preto, aby si čo najviac ľudí uvedomilo to, čo vie každý finančne schopný človek – že musí kontrolovať tok svojich peňazí, svojej meny. Ľudia s vysokým finančným IQ vedia, ako zabezpečiť, aby viac peňazí prúdilo dovnútra a menej von. To si vyžaduje finančné IQ.

Môžete sa rozhodnúť slepo sa obrátiť so svojimi ťažko zarobenými peniazmi na tzv. „odborníka“, alebo môžete podniknúť kroky, aby ste sa sami stali finančne vzdelanými. Sú dva dôvody, prečo nedoporučujem, aby ste nechali s vašimi peniazmi narábať finančného odborníka. Jedným je, že sa tak nič nenaučíte. Aj keď takto zarobíte nejaké peniaze, zostávate nepoučený. Druhým dôvodom je možnosť, že váš odborník je blázon a kvôli jeho neschopnosti budú peniaze na váš dôchodok alebo štúdium dieťaťa preč. Potom by ste sa už možno nedokázali spamätať z chýb tohoto odborníka.

Najbohatší americký investor Warren Buffett povedal o finančných odborníkoch a ich radách toto:

„Manažéri penzijných fondov ďalej robia investičné rozhodnutia s očami pevne upretými na spätné zrkadlo.“

„Riziko pochádza z neznalosti toho, čo robíte.“

„Diverzifikácia je ochrana proti neznalosti. Diverzifikácia má veľmi malý zmysel, ak neviete, čo robíte.“

„Wall Street je jediné miesto, kde ľudia chodia v rolls royce, aby dostali radu od tých, ktorí tam jazdia metrom.“

John Bogle, zakladateľ Vanguard Funds, je veľkým kritikom manažérov spoločných investičných fondov. Zdôrazňuje toto:

- Investori vkladajú 100 percent peňazí, prijímajú 100 percentné riziko a získavajú 20 percentnú odmenu.

- Spoločné investičné fondy nevkladajú žiadne percento peňazí, neberú na seba žiadne percento rizika a získavajú 80 percent odmeny.

Ako som už povedal, Boh možno odpustí tým, ktorí nevedia čo robia, ale reálny svet takých ľudí potrestá a okradne.

V roku 1974 sa opäť zmenili pravidlá peňazí. V tom roku vláda Spojených štátov schválila ERISA – Employee Retirement Income Security Act (zákon o zabezpečení dôchodkov pre zamestnancov), ktorý je dnes v Amerike známy taktiež ako 401(k). ERISA jednoducho mení pravidlá zamestnania. Do roku 1974 pravidlo hovorilo, že zamestnanec pracujúci pre spoločnosť dostane zaplatené za svoje odpracované hodiny a bude po odchode do dôchodku naďalej dostávať plat až do konca života.

V dôsledku globálnej ekonomickej konkurencie americké spoločnosti zistili, že platiť zamestnancom do konca života je príliš drahé, a tak požiadali vládu, aby zmenila pravidlá. Dnes si pracujúci platia sami. Ak zamestnanec nemá dosť peňazí na to, aby mu vydržali do konca života, je to jeho problém, a nie problém zamestnávateľa. Dnes sú v Amerike, kedysi najbohatšej krajine na svete, milióny zamestnancov, ktorí potrebujú, alebo budú potrebovať, aby sa o nich postarala vláda, zdravotne aj finančne, keď pôjdu do dôchodku. To sa stáva, keď ľudia a ich vodcovia veria v takmer náboženskú myšlienku, že peniaze sú koreňom zla. Peniaze nie sú zlé. Neznalosť informácií o peniazoch je zlá.

Pracovať so svojou sestrou na tejto knihe a pomáhať jej, aby sa stala multimilionárkou, som sa rozhodol kvôli jej silnému duchu. Jednou z definícií slova „integrita“ je „celistvosť“. Verím, že k tomu, aby bol človek naozaj bohatý, potrebuje byť bohatý duchovne, emocionálne, fyzicky a duševne (duch, myseľ, telo a srdce). Bohatnutie je tiež jednoduchšie, ak dodržiavame zákony, a ak sa chováme eticky a mravne. Môžem pomôcť Tenzin, aby sa stala multimilionárkou nie preto, že je to moja sestra, ale že roky strávila posilňovaním svojho ducha. Viem, ako dobre dokáže ovládať svoje emócie a vyzerať šťastne, aj keď čelí ťažkým osobným, finančným a fyzickým výzvam, ako sú rakovina a choré srdce. So silným duchom a trochou finančných znalostí bude nezastaviteľná. Musí iba trénovať svoju myseľ, aby myslela ako bohatý človek.

Človek s obmedzeným finančným vzdelaním bude neustále žiť v strachu, báť sa, že sa dopustí chyby, bude duchovne slabý, bude sa modliť a dúfať v spásu a fyzicky sa bude upínať na akúkoľvek formu istoty, ako je bezpečné zamestnanie s nízkym platom. Finančne slabý človek sa stane obeťou falošných prorokov – ľudí, ako sú bankári, makléri a banditi. Všetci budú vyzerať, ako by mali na srdci jeho najlepší záujem.

Mnohí ľudia sú duchovne slabí, aj keď možno chodia do kostola a každý deň sa modlia. Duchovne slabí ľudia hľadajú skôr nádej ako vieru, a preto môj bohatý otec často hovorieval: „Nádej je pre beznádejných.“

Všetci vieme, že minca má dve strany. Napriek tomu, ak ide o peniaze, Mnoho ľudí vidí iba tú zlú stránku mince. Preto nebohatnú. Ľudia často nedokážu vidieť dobré aj zlé stránky, ktoré existujú vo všetkom. Moja nepríjemná skúsenosť z neúspechu v podnikaní ma posilnila po všetkých stránkach a hlavne duchovne. Dnes viem, že neúspech v mojom prvom podniku bol jednou z najlepších skúseností môjho života. Bolo to bolestné a tá bolesť trvala roky, ale bola to moja viera, viera, že sa z toho dokážem poučiť – a to ma udržalo v pohybe.

Školy odmeňujú ľudí za správnu odpoveď a trestajú ich za chyby. V skutočnom živote nie sú žiadne správne odpovede. Skutočný život je test s mnohými možnosťami voľby. Niekedy sa rozhodujeme nesprávne. V školách sú najmúdrejší tí, ktorí chyby nerobia. V reálnom svete sú najúspešnejší tí ľudia, ktorí robia chyby a zo svojich chýb sa učia. Dobré aj zlé skúsenosti sú potravou pre nášho ducha.

Život nám dáva príležitosť posilniť svoju ľudskú stránku aj svoju bytosť alebo duchovnú stránku. Mnoho inštitúcií bohužiaľ využíva našu ľudskú alebo slabú stránku. Keď od niekoho počujete slová „dôverujte mi“, chyťte si peňaženku a pevne ju držte. K úteku som taktiež pripravený, keď mi niekto povie – „som dobrý kresťan“. Len to, že je niekto dobrý kresťan, moslim, budhista alebo iného náboženského vyznania, neznamená že je poctivým človekom, dôveryhodný alebo schopný v obchodovaní.

Takisto mnoho náboženských organizácií je nenásytných. Hovoria, že v nebi je miesto len pre jedno náboženstvo, ich náboženstvo. Neviem, či existuje nebo, ale pokiaľ je, som si istý, že je v ňom veľa miesta a k bráne je viac ako jeden kľúč. Tvrdiť, že máme jediný kľúč do neba, je nenásytnosťou a príčinou mnohých bolestí, biedy a násilia na tejto planéte.

Hovorím to preto, že verím v Boha alebo Veľkého ducha. Takisto verím, že všetci máme v sebe veľkého ducha. A keď dokážeme čeliť všetkým udalostiam, dobrým alebo zlým, a brať ich ako lekcie pre svojho ducha, porastieme a staneme sa duchovnejšími, bohatšími, šťastnejšími a bližšími Bohu. Ku koncu nenásytnosti by sme mohli prispieť sústredením sa na dobro a pomáhaním ľuďom tak, aby sme vytvorili život bohatý vo všetkých smeroch, ktorými sú duch, myseľ, telo a srdce.

Robert Kiyosaki


Článok "Konšpirácia bohatých - 8 nových pravidiel peňazí od Roberta Kiyosakiho" nájdete na tejto adrese.


Zdroj: Bohatý bratr, bohatá sestra - Dvě různé cesty k Bohu, penězům a štěstí – vydavateľstvo PRAGMA, 2009

Kniha „Bohatý brat, bohatá sestra“ spája podnetné a pravdivé životné príbehy Roberta Kiyosakiho a jeho sestry Emi Kiyosaki (Tenzin Kacho) v dielo, ktoré znovu potvrdí vašu vieru v silu cieľa, význam činu a schopnosť prekonávať prekážky pri hľadaní bohatého života.


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese

Preklad z češtiny: Dušan Žilinec

exkluzívne.cez.okno


Ďalšie príspevky Dušana Žilinca nájdete na tejto adrese,

a v jeho blogu.


jún 26, 2010 11:21 dopoludnia

 

 

Top