Obrázok používateľa CEZ OKNO
Propojení mysli a těla: strach se projevuje v mnoha onemocněních (část 1)

Pacientka upoutaná na vozíčku si byla jistá, že má Parkinsonovu nemoc, avšak na konci jednoho sezení odbíhala přes halu po svých. Muž umírá na zhoubný nádor, ale pitva ukazuje, že jeho smrt nemohly způsobit žádné metastáze v jeho těle. Kněz omylem provádí poslední službu u nesprávného pacienta a ten neočekávaně umře.

Všichni tito pacienti měli různé diagnózy, ale všechny ovlivnila stejná příčina. Bylo totiž prokázáno, že strach může způsobit nemoc a dokonce i smrt. A přestože tato věc není nová, naše chápání je pořád stejné a ukazují nám to i nové technologie, které nám otevírají okno do mozku.


V Řecké mytologii a v dalších pramenech je možné nalézt dávnou představu, kterou formuloval před několika desetiletími Dr. Robert K. Merton. Postupně ji ještě upřesňoval a pojmenoval ji "princip sebevyplňujícího proroctví" Podle tohoto pravidla, jakmile je jednou proroctví nebo nějaká skutečnost předpovězena, události se dávají do pohybu, který směřuje k realizaci. Tyto události se mohou objevit v lidské psychice, nebo se rozvinout jako součást situace, ze které proroctví vyplynulo.

K poslednímu propracování tohoto konceptu došlo v alternativní medicíně. Konkrétněji to byli praktikující a obhájci nauky o svázanosti mysli a tělo (mind-body), kteří prováděli výzkum namířený do detailů placebo efektu. I ortodoxní medicína bere v úvahu fakt, že pokud pacient uvěří, že je mu dáván účinný lék, pak se jeho očekávané účinky skutečně projeví v jeho těle, třebaže v takovém léku není nic víc než cukr nebo jiná neúčinná látka.

Tato síla sugesce je ještě dokonaleji využívána v oblasti hypnózy. Technologie snímání činnosti mozku ukazují, že během reálné zkušenosti i během představování si takové zkušenosti je aktivována vždy stejná oblast mozku. Byl například zdokumentován experiment, při kterém člověku ve stavu hypnózy řekli, že se jeho kůže dotýká rozžhavené železo. Na kůži se mu vytvořil puchýř, přestože dotýkající se předmět byl studený.

Klasičtí lékaři připouští, že velké procento nemocí je způsobováno stresem. Ten narušuje činnost tzv. cytokinů - které jsou součástí imunitního systému, který působí na poraněná místa těla. Toto narušení vyvolává ve spojení se stresem nepřiměřenou reakci těchto buněk a vzniká zánětlivá odezva a často je pak výsledkem ještě větší porucha, než kterou by jinak vyvolalo prvotní zranění.

V roce 1961 byl identifikován tzv. termín "fenomén noceba". Jedná se v podstatě o obrácený placebo efekt, kdy se pacientův stav zhorší v následku informací o negativních vedlejších účincích nebo když byl informován o nepříjemných okolnostech nemoci, která mu byla diagnostikována.

Výzkumníci prakticky prokázali existenci tohoto efektu. Z jednoho takového experimentu vyplynulo, že 66% dobrovolníků si stěžovalo na bolest hlavy poté, co jim bylo řečeno, že ke stimulaci na jejich hlavě byl použitý elektrický proud. Ve skutečnosti se to však nestalo. V jiné studii se zjistilo, že ženy které věřily ve svou náchylnost na srdeční onemocnění, umíraly 4x častěji ve srovnání s těmi, které si takovou věc nepřipouštěly, přestože celá sledovaná skupina začínala se stejnými rizikovými faktory.

Nicméně nyní víme, že stresy se neúčastní vždy při rozvoji nemocí vyvolaných myslí. V případě onemocnění Parkinsonovou nemocí, který je zmíněn na začátku, byla pacientce sdělena mylná diagnóza, když si po svém zranění vypěstovala neschopnost chodit. Když se jinému lékaři podařilo ji přesvědčit, že její problém nespočívá v nohou, ale v hlavě, byla schopná povstat z vozíku a s cizí pomocí se projít a pak jít úplně samostatně jen s přidržováním zábradlí.

Mnoho výzkumníků se také zabývalo studiem strachu ze stárnutí a zdokumentovali závěry, ze kterých vyplynulo, že lidé, kteří jsou přesvědčení o postupné ztrátě své paměti, se také setkají s takovými problémy dříve, než jiní, kteří žijí v podobných podmínkách, ale ničemu takovému nevěří. V kulturách, kde si lidé váží vysokého věku, se mentální schopnosti s věkem příliš nezhoršují, opačné je to ve společnostech, kde jsou lidé nad 65 let označováni za starce. Pokud lidé žijí v prostředí, kde se na stáří nahlíží jako na chorobu (jako tomu bývá např. v zařízeních s ošetřovatelskou péčí), stárnou pak rychleji než lidé žijící ve smíšené komunitě, kde se nepředpokládá odlišný přístup jen z důvodu vyššího věku.

Biologové zaměření na buňky přišli s překvapivými zprávami, dokládajícími nadvládu mysli nad hmotou. Bruce H. Lipton, PhD vyvrátil tradiční teorie, definující buňky jako nepružné, předurčené pouze k provádění jediné činnosti. Nahlíží na ně jako na obdobu počítačových čipů, protože i ony mohou být přeprogramovány k tomu, aby zvládaly odlišné činnosti.

Buňky jsou vystavěné tak, aby mohly fungovat samostatně a mohou dokonce i žít nezávisle v laboratorním prostředí. Když se ale ocitnou ve společenství a zaintegrují se do něj, podrobí se mu. Nikoliv jednotlivé buňky, ale komunita jako celek dostává od životní síly pokyny pro fungování.

Nadřízeným buněk a silou, která provádí přeprogramování - životní silou - je osobnost. Jde o proces pracování informací, které jsou odesílány do buněk a řídí jejich činnost a určují jejich chování - nejde tu o nějaké jejich vestavěné a trvalé naprogramování. Zjednodušeně řečeno, neexistují žádné geny způsobující rakovinu; nemoci nejsou přímo děděné. Spíše to vypadá na to, že buňky se stávají zhoubné, protože jim to bylo sděleno. A operátorem, který pomáhá předávat takovou instrukci, bývá často strach.

Lékaři se svými novými diagnostickými hračkami tak například dnes naléhají a vyzývají pacienty, aby se dostavovali na vyšetření mamografu, kolonoskopie apod. a vysvětlují to tím, že "je potřeba vyzývat všechny lidi v tomto věku, protože tolik a tolik procent jich může onemocnět rakovinou, polypy, atd." K tomu se ještě přidávají nepřetržité reklamy v časopisech a televizi, placené farmaceutickým průmyslem, poukazující na potřebu léčit se.

Tato zrnka zasévají do myslí lidí strach, ať už vědomý nebo nevědomý. Tam, kde člověk dříve ani nepomyslel na možnost rakoviny tlustého střeva, začíná si dnes z toho dělat starosti. Jakákoliv malá bolest břicha v něm vyvolává obavy. Bruce Lipton říká, že současný zvýšený výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku souvisí s množstvím informací v médiích, varujících před jejich dalším přibýváním.

Důkaz pro výše uvedený proces je k dispozici už ve studii provedené v r. 1920. Tehdy Dr. Walter Cannon, profesor na Harvardské Universitě definoval termín "homeostáza", s jehož pomocí popsal potřebu organismu pro mentální a fyzickou vyváženost. Na základě jeho výzkumu byl také přijatý pojem "odezva boje nebo útěku".

Výzkumy Dr. Cannona ještě dál rozšířil Hans Selye, který při svém studiu zvířat zjistil, že vlivem různých duševních a fyzických stresů se jejich těla adaptovala a vrátila do stavu uzdravování a obnovy. V průběhu tohoto adaptačního procesu Selye objevil, že štítná žláza a další důležité orgány imunitního systému se ve skutečnosti zmenšily. Pokud ale pokračovaly stresy v okolním prostředí, imunitní systém se neobnovil a zvíře uhynulo.


Poslední výzkumy, vedené neurofarmakoložkou Candice Pert, objasnili funkci neuropeptidů - chemických přenašečů informací, které jsou důležité pro soulad mysli a těla. Tyto byly nalezeny jak na stěnách mozkových buněk, tak i na buňkách imunitního systému. Tento jejich výskyt ukazuje jejich těsnou souvislost a také to dokládá těsný vztah mezi mozkem, jeho emocemi a imunitním systémem, mezi kterými probíhá přenos informací.

Candice Pert také odhalila, jakou další roli hraje endokrinní systém a hormony - zjednodušeně řečeno, pokud je vše vyvážené, je dosaženo zdraví. Avšak pokud nějaký stresor způsobí duševní nevyváženost, utrpí tím imunitní systém a nemoc jej může přemoci.

Matthew J. Loop, DC - propagátor "zákona přitažlivosti", nabízí ještě další vysvětlení s pomocí konceptu acidity/alkality. Stav zdraví je charakteristický mírnou převaho alkality. Negativní myšlenky a stresová zátěž vychýlí tento stav směrem k aciditě. A proto často přichází nemoci.

Vzpomínáte si na paní na vozíčku, zmíněnou na počátku? Ta je příkladem toho, že existuje i kladná stránky ve vztahu mysli a těla. V následujícím příspěvku budeme probírat způsoby, jak změnit záhadné procesy v mozku, aby se dostavilo uzdravování těla i mysli.

Cathy Sherman

http://www.naturalnews.com/z023656.html

Zdroje:

Desonta Holder, "Does the Fear of Dying Become a Self-fulfilling Prophecy for People?"; Oakland Tribune, Nov 12, 2007

University of Rochester Medical Center (2005, October 10). "I Think, Therefore I Fall". ScienceDaily, (http://www.sciencedaily.com/release...)

Jere Daniel, "Learning to Love Growing Old - Fear of aging speeds the very decline we dread most". Psychology Today, Sep/Oct 94.

"Cell Consciousness - Proves Mind Over Matter", (http://www.infinityinst.com/article...) Jay Quinlan, (http://www.infinityinst.com/article...)

Matthew J. Loop, DC, "The Secret Law of Attraction Makes you Healthy and Rich". Posted on March 7, 2008 on (http://healthandfitnessworld.wordpr...)

Zdroj: hrst.webnode.cz


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Autori: 
Sekcie: 
november 17, 2011 16:21 popoludní

 

 

Top