Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hviezdna brána Atlantídy IV.

Symbol je znak. Ako veľký symbolista Jordan Maxwell poznamenáva v úvode Hviezdnej teológie, symbol označuje smer, alebo informuje jedno z vlastníctiev. Znak je logo, ktoré hovorí, že tá to položka patrí do tejto skupiny. Tento kríž – znamenie Atlantídy hovorí: „To miesto patrí bohom. Ľudia nemajú prístup.“


Schliemannovo mesto Zlaté brány s logom Atlantídy (1906). Jeho hlavnou charakteristikou je tvar vodných kanálov a pozemné zóny spoločne s mostmi, ktoré tvoria "kríž Atlantídy". Centrum predstavuje hlavné mesto Atlantídy. Hoci Platón nezmieňuje meno tohto centra, iné tradície ho zaznamenávajú ako názov hlavného mesta Atlantídy. Názov tohto centra je Meru. V 4. storočí pred naším letopočtom grécky historik Theopompus hovorí, že jeden z názvov ľudí, ktorí obývali Atlantídu boli „Meropes“ – ľudia z Meru

Logo Atlantídy sa skladá zo slnečného disku (obr. 1) alebo Kríža Svetla (obr. 2) vloženého do sústredných kruhov (obr. 3). Podľa Laurence Gardner, píše v knihe „Odkazy Magdalény“, že sa kríž v kruhu volal Rosi-Crucis - Čaša rosy - a je pôvodným symbolom Svätého Grálu.

Sústredné kruhy symbolizujú predovšetkým vibrácie. Okrem toho, môžu predstavovať vír. Rovnako ako v príklade z NASA dole, sústredné kruhy môžu tiež predstavovať dvojrozmerné vyjadrenie trojrozmernej skúsenosti: o cestovaní medzihviezdnymi prechodmi s názvom hviezdne brány alebo červie diery.

Táto skutočnosť ponúka výnimočné možnosti pri interpretácii Atlantských meme a je tou, ktorú by som chcel rozpitvať.

www.nasa.gov/centers/glenn/multimedia/artgallery/art_feature_001_CD1998_...

Táto hypotetická kozmická loď s "negatívne nabitými" indukčnými kruhmi bola inšpirovaná nedávnymi teóriami popisujúcimi priestor, ktorý by mohol byť zdeformovaný negatívnou energiou na výrobu hyperrýchlej dopravy k dosiahnutiu vzdialených hviezdnych systémov. V roku 1990, NASA Glenn Research Center viedla Breakthrough Propulsion Physics projekt.

Primárnou snahou NASA je mať v krátkodobom horizonte vierohodný a merateľný pokrok v technologických objavoch potrebných k revolúcii v cestovaní vesmírom a umožňujúcich medzihviezdne plavby.


Dvojdimenzionálne sústredné kruhy symbolizujú trojdimenzionálny vortex

V posledných niekoľkých rokoch sa vedecky zakorenená predstava o červých dierach a hviezdnych bránach, tiež nazývaných Einstein-Rosenovými mostmi, stala populárnou témou takých televíznych show, ako Star Trek: The Next Generation, Jazdci a filmy ako je Hviezdna brána a Kontakt, ktoré predstavujú staré technológie Hviezdnych brán otvárajúcich červie diery v priestoročase.

Ak sú sústredné kruhy Atlantídy interpretované ako vibrácie – kruhy alebo hviezdne brány - to naznačuje, že tvorba príbehu jedného z najdôležitejších konceptov teórie Atlantídy stelesňuje hviezdnu bránu.

Moderné zobrazenie červej diery

Teoretickí fyzici zobrazujú červie diery ako stroje času, ktoré môžu otvoriť brány do paralelných dimenzií. Sú predmetom intenzívneho vedeckého výskumu v Amerike a Európe.

Ak aplikujeme trojrozmerný prístup k dvojrozmerným sústredným kruhom Atlantídy, môžeme predpokladať, že to symbolizuje vortex/vír. Veľký Kríž Atlantídy môže byť myslený ako miesto Veľkého Priechodu, priechodu z jednej oblasti do druhej. Možno ešte priechodu cez hviezdy alebo cez celú galaxiu.

Ako už bolo spomenuté, symbol Atlantídy je pôvodne odvodený z opisu krytu skonštruovaného bohmi na ochranu posvätného kopca Atlantídy. Ako poznamenal Platón, bohovia postavili kryt, aby ľudí udržali vonku. Preto by sa znak Atlantídy mal čítať: "Atlantída: Majetok bohov. Nevstupovať!"

V tejto funkcii je kríž Atlantídy totožný s bránou v Edene. Pretože Adam a Eva boli neposlušní, Jahve, boh z Edenu ich poslal preč z rajskej záhrady (Genesis 3:23). Postavil k východu Edenu cherubínov a planúci meč, ktorý otočil každú cestu (otáčal sa gyroskopicky) a strážil cestu cesty stromu života.(Cestu k stromu života?) alebo ktorý otočil každého na ceste k bráne alebo k stromu života...

Je príznačné, že sa strom života zamieňa s krížom. Preto je popis tajomnej brány Edenu popisom rotačnej brány. Popis rotujúcej brány Edenu evokuje gyroskop alebo Hviezdnu bránu, ktorá sa používala vo filme Kontakt z produkcie Warner Brothers (1996).


Gyroskop

Gyroskopická Hviezdna brána z filmu Kontakt

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

William Henry

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate08.htm

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Súvisiace:

Atlantída
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


september 10, 2013 20:09 popoludní

 

 

Top