Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hviezdna brána Atlantídy V.

Počujem ako si o mne myslíte, že si z Vás robím srandu. Priemerný človek, nieto zodpovedný archeológ, pri prerokúvaní takéhoto fenoménu, ako je Atlantída, sotva môže prijať myšlienku zmiznutej civilizácie. Ak do tejto zmesi ešte pridáme možnosť, že obyvatelia boli vyspelejší, možno aj oveľa pokročilejší ako naša hyper-technologická civilizácia, je to hneď nezmysel, blábol.


Dve núbijské postavy stoja vedľa stĺpu uprostred egyptského symbolu brány:


Stĺp na strednom obrázku je ten istý ako vľavo aj vpravo. Patril Osirisovi. Hovorilo sa mu schodisko do neba. Viac informácií o tomto pilieri nájdeš v mojom článku „Archa je chýbajúci kúsok“: http://williamhenry.net/documents/arks_missing_piece.pdf

Sumerský slnečný boh vstúpil na Zem cez bránu:
so stromom, ktorý sa podobá Osirisovmu pilieru vedľa nej


Táto (myšlienka) je jedinečná tým, že je revolučná. To je tiež celkom nádejné ako koncept Atlantského vzostupu - je klenotom mnohých lovcov proroctiev. Ako uvidíme, symbolika červých dier je nekontrolovateľná v opise Atlantídy. To naznačuje, že vzostup Atlantídy má čo do činenia s nástupom teoretickej fyziky. Napríklad vo svojej rozprave Phaeado, Platón zaznamenáva ohromujúce zjavenie Sokrata v posledných chvíľach pred popravou:

„Pravá Zem vyzerá zhora, ak by ste ju mohli vidieť, ako dvanásť zošitých kožených lôpt“


Dvanásť zošitých kožených lôpt opisuje dodekaéder. Dvanásťsten s dvanástimi pentagonálnymi stranami bol používaný ako učebná pomôcka na inštruktáž ako začať spoznávať energetický systém telesa, ako je Zem. Je neuveriteľné, že nová štúdia len nedávno dostupných vedeckých údajov naznačuje, že vesmír je zhruba v tvare futbalovej lopty - dvanásťstenu.

Dodekaéder

Pozoruhodné je, že Platón opisuje Zem ako trojrozmerné päťboké rozhranie, ktoré stelesňuje dušu. Starí Gréci sa pravdepodobne naučili od Egypťanov, že ľudské telo je ideálne geometricky štruktúrované do rozhrania dvanásťstenu s jeho päťuholníkovou mriežkou.

Platón nebol sám vo svojom chápaní 12-stennej Zeme. Čerokíovia udržujú túto vieru. Okrem toho, v druhom storočí po Kristovi, skupina kresťanských gnostikov popísala sféru Zeme obklopenú 12-uholnou pyramídou. Týchto dvanásť uhlov sa označuje ako „oči“, „rúry“, a pre naše bádanie ešte fascinujúcejšie „diery“ alebo „sály“ v Zemi! Tie, ako sa zdá, sú bránami do Nového Jeruzalema.

Väčšina výskumníkov zaoberajúca sa posvätnými pozemskými energiami sa dnes zhoduje, že planetárna mriežka má 12 základných vortexových (vírových, pozn. prekl.) zón, „hál“ alebo „dier“ s Veľkou pyramídou na riadiacom vrchole. Sieť chrámových miest po celej Zemi označuje mriežku. Tieto strany zhruba zahŕňajú:

• Veľkú pyramída v Gíze (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_piramide.htm) a Heliopolis (ďalej len „Mesto slnka“)
• 1000 stôp vysoké pyramídy južnej Číny (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_piramides_china.htm), 90 stupňov oproti Gíze
• Veľkonočný ostrov (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_isla_pasqua.htm), 180 stupňov oproti Veľkej pyramíde
• Mesto Slnka v prehistorickom Cuzcu, Peru
• Teotihuacan (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_teotihuacan.htm) v Mexiku
• Víry (vortexy) v oblasti Štyri rohy v USA (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99i_rohy, pozn. prekl.)
• Mississippské údolie na juhovýchode USA
• Oak Island, Nové Škótsko
• Juh Francúzska, so stredom v Rennes-le-Chateau (http://www.bibliotecapleyades.net/merovingians/merovingios_renneschateau...)

12-násobná forma sa vyskytuje v mnohých mýtických stavbách vrátane týchto:


Meru, centrum Atlantídy, vsunuté do 12-lupeňového lotosu


Artušov, správnejšie, Atlantský okrúhly stôl


Hora Spásy v centre zverokruhu


Aktivácia tejto 12-násobnej planetárnej mriežky sa nazýva „zrýchlenie“ Zeme, zvýšenie vibračných úrovní ľudstva a Zeme, ktoré je myšlienkou na zvýšenie inteligencie ľudstva a na väčšie prepojenie myslí. Zrýchľovanie našej civilizácie je dôsledkom „zrýchľujúceho žiarenia“ alebo „zrýchľujúcich lúčov“ vychádzajúcich z jadra našej Galaxie a pravdepodobne vyžarovaných cez Meru alebo Centrum Atlantídy.


- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

William Henry

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate08.htm

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


september 19, 2013 23:47 popoludní

 

 

Top