Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hviezdna brána Atlantídy VII.

Pri odpočinku po prezentácii tejto témy na Floride pred niekoľkými rokmi, sa ku mne priblížil jeden vedec. Povedal mi, že spal počas väčšiny mojej prezentácie, až kým som nevytiahol "ten nákres."
"Nákres? Aký nákres?", opýtal som sa.


Prechádzal moje snímky až kým neprišiel ku kresbe piliera Meru, alebo veže z 2. storočia. Vo svojej prednáške som to prezentoval ako príklad možného "Ladiča grálu" a kandidátom bolo aj znázornenie tyče v Ježišových rukách v ranokresťanskom umení. (Viď môj článok "Ježiš, FDR a Meru Superanténa", http://williamhenry.net/superantenna-complete.htm)
"To je ten nákres," odpovedal.


Pri štúdii môjho náčrtu mi povedal, že navrhuje časticové lúčové zbrane, že sa tým živí. Laserové delá. Svetelné meče.
"Viete, zbrane typu Hviezdnych vojen," povedal.
"Váš náčrt Meru je plán urýchľovača častíc a časticovej zbrane," povedal vedúcne.
Stláčal palec a ukazovák spoločne napodobňujúc kliešte a povedal, že zbraň je navrhnutá tak, aby sa otáčala na kruhovej plošine. Rohy modulujú impulz vychádzajúci zo zbrane.


Koncom roka 2004 digitálny umelec Jack Andrews vykreslil náčrt Meru v 3-D na počítači


Cyklotrón sa skladá z dvoch veľkých dipólových magnetov určených na produkciu polkruhových oblastí homogénneho magnetického poľa, smerujúcich rovnomerne nadol

Uvádzam tu porovnanie náčrtu základne Meru s plánom na cyklotrón, urýchľovač častíc, navrhnutý Ernestom O. Livermorom v roku 1929 a vyvinutým na začiatku roku 1930 (rok zhodný s posunom Ameriky na technologicky založenú spoločnosť).

Cyklotrón bola nevyhnutná technológia používaná pri štiepení atómu a vývoji atómovej bomby.

Pri pohľade na náčrty je ľahké pochopiť, prečo vedec videl podobnosť medzi oboma návrhmi. Otázkou je:


Čo preboha robí plán urýchľovača častíc v čínskom rukopise z 2. storočia?


Každý vidí, že kresba Meru je os, ktorá sa podobá na anténu (alebo mikrovlnnú zbraň z Hviezdnych vojen). A tu je dôvod. Jeden známy učenec buddhizmu, citoval Victoriu Le Page. Láma Anagarika Govinda hovorí, že Meru je:


"Sídlo kozmických síl, os, ktorá spája Zem s vesmírom, super-anténa pre príliv a odliv duchovných energií našej planéty."


Dnes vedci nazývajú tieto "duchovné energie" vysoko energetickými kozmickými lúčmi.

Táto úžasná kresba bola nájdená medzi slávnymi Dunhuangskými rukopismi (http://concise.britannica.com/ebc/art-3653) v tajnom archíve Jaskyne Tisícov Buddhov na začiatku 20. storočia v Maďarsku narodeným prieskumníkom Marcom Aurelom Steinom. Podľa Rádu Nazaretských Esénov (http://www.essenes.net/), boli Manicheisticko-kresťanské rukopisy z 3. storočia súčasťou Dunhuangskej „siene záznamov“.

Historici tvrdia, že mníchov v skrytých kláštoroch v strednej Ázii vyškolil Issa ("Ježiš") počas 18-tich "chýbajúcich" rokov – tichého obdobia medzi jeho 12-tym a 30-tym rokom. Cestoval cez horské priesmyky a učil v kláštoroch a na trhoch.

Na ďalšej stránke vidíme porovnanie vrcholu stĺpa Meru s kužeľom vystupujúcim v scéne leptanej na zlatú platňu a darovanej faraónovi Tutanchamonovi.

Z. Sitchin sa nazdáva, že je to Anunnacká kozmická loď na sile (http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/stairway_heaven/stairway05.htm).



Kresba vyleptaná na zlatú platňu darovanú kráľovi Tutanchamonovi vyrobená núbijskými zlatníkmi.
Z. Sitchin sa nazdáva, že je to Anunnacká kozmická loď na sile.
Model Hviezdnej brány navrhuje možnosť, že je to dodávateľ warpovej sily.
Všimnite si piliere v strede uprostred výkresu


Detail spodnej časti pilierov Meru v 3-D animácii Jacka Andrewsa.
To vytvára kruh alebo vortex (vír, pozn. red.). Všimnite si, že usporiadanie Centrálnej (alebo Vírivej) hory je obklopené štyrmi dcérskymi vrcholmi


Kríž Atlantídy s piliermi Meru v centre
od Dana Augustina

Vrchol stĺpa Meru, "warpová kozmická loď"
od Jacka Andrewsa

Moja pracovná hypotéza je, že tento diagram, schéma alebo plán, je mandalou, ktorej symboly poukazujú na funkcie skutočných vecí... nástrojov nejakého druhu schopného viesť duchovné energie planéty.

Mandaly sú "čítaním", alebo memorovaním kvôli vizualizácii počas meditácie. Sú to plány na trojrozmerné paláce božstiev. Účel mandaly je dvojaký: oboznámiť študentov so symbolmi božstva (t.j. Buddha, Kristus) a umožniť, aby študent "vstúpil do mandaly", čo znamená, aby vstúpil do frekvencií alebo vibrácií, v ktorých božstvo žije, t.j. do "Meru".

To je to, ako sa mystici Šambaly (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_shambahla.htm) pozdvihli z človeka na boho-človeka. Zvládli symbolizmus Meru. To zvýšilo vibrácie ich tela a mysle, a vstúpili do tajomnej ríše Šambala.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

William Henry

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate08.htm

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Súvisiace:

Urýchľovač častíc
http://www.cez-okno.net/search/node/urychlovac%20castic

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


september 26, 2013 23:58 popoludní

 

 

Top