Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hviezdna brána Atlantídy VIII.

V diagrame základne stĺpa Meru si všimnime, že má štyri strany. Toto usporiadanie strednej (alebo Vírivej) hory obklopenej štyrmi dcérskymi vrcholmi sa nachádza v piesku maľovaných mandalách u Navahov, ktoré taktiež korešpondujú s Horou Meru, lemovanou jej štyrmi strážcami a ich zodpovedajúcimi štyrmi pridruženými vrcholmi hôr.


V Indii, rovnako ako u Navahov sú štyria strážcovia tiež zastúpení buď bohmi (Lókapala), horami, hadmi (Nága) a vtákmi (Garuda), ktoré sú častými im prisudzovanými zvieracími podobami. Naviac každý je zo štyroch hinduistických Strážcov tiež spájaný s heraldickými farbami v presnej korešpondencii s Navahmi: biela, žltá, čierna a červená. To, samozrejme, sú štyri ľudské rasy, ktoré podľa legendy vznikli v Edene alebo Atlantíde.

Každá z týchto štyroch kresieb (viď nižšie) zodpovedá tomu, čo by sme mohli vidieť pozeraním sa na štyri "hory" a urýchľovač častíc z Meru pri pohľade zhora

Štyria Strážcovia sú niekedy reprezentovaní štyrmi stromami alebo Vetrami, Slnkami, Mesiacmi, Archanjelmi, Netopiermi (Vampírmi), Bleskami, ako aj skrútenými stojacimi hadmi podobné kľukatému blesku a guľovému blesku.


Štyria Strážcovia. Egypt (vľavo). Meru (vpravo)


Šalamúnov chrám (vľavo). INRI - Kristov kríž (vpravo)

Pilier Meru (vľavo). Krajina "ružových jabĺk" (vpravo)

Podľa rozhovoru, ktorý som mal s tibetskou tvorkyňou Bielej Piesočnej Mandaly, sústredné kruhy pri základni stĺpa Meru predstavujú vodu. To potvrdzuje Philip Rawson vo svojej knihe Umenie Tantry, v ktorej predstavuje obraz (vpravo hore) z Krajiny ružových jabĺk. Som veľmi zaujatý týmto názvom miesta: Krajina "ružových jabĺk". Keď aplikujeme tento názov na vnímané funkcie antény alebo urýchľovača Meru, naznačuje to, že vytvára silové pole.

Urýchľovač častíc je elektrické zariadenie, ktoré generuje nabité častice, napríklad elektróny, protóny a ióny, pri vysokej energii. Tzv. "Jadrové urýchľovače“ sa používajú na štiepenie atómov pre vedecký výskum, ale väčšina urýchľovačov častíc je postavených pre viac praktické použitie. Používajú sa na výrobu nespočetného množstva výrobkov vrátane polovodičov. Používajú sa tiež ako röntgenové prístroje na liečbu rakoviny a na detekciu nedostatkov v materiáloch.


Jeden z prvých urýchľovačov častíc zodpovedný za vývoj atómovej bomby. Postavený v roku 1937 Philipsom v Eindhovene, v súčasnej dobe sa nachádza v National Science Museum v Londýne

Urýchľovač častíc

Veľký hadrónový urýchlovač (LHC) (http://www.cez-okno.net/search/node/urychlovac%20castic, pozn. red.) je postavený v CERNe (http://www.cez-okno.net/search/node/cern, pozn. red.), Európskom laboratóriu pre jadrový výskum. Náklady sú 3 miliardy dolárov a má byť dokončený v roku 2007, a bude to v oblasti jadrového výskumu najväčší urýchľovač častíc na svete. Pritom urobí 17-míľový kruh takmer rýchlosťou svetla, protóny sa zrazia s inými časticami 10-milión krát za sekundu (spustený 10. septembra 2008, ale 19. septembra 2008 opäť odstavený. Znovu bol spustený 10. marca 2010, pozn. prekl.).

Hlavným cieľom je nájsť Higgsov bozón, niektorí vedci si myslia, že by mohol byť základným prvkom hmoty a často sa nazýva "Božskou časticou."


Okrem toho, fyzici dúfajú, že použitie tohoto urýchľovača odpovedá na nasledujúce otázky:

• Čo je hmotnosť? (Vieme, ako ju zmerať - ale čo je to?)
• Aký je pôvod hmotnosti častíc? (Predovšetkým, existuje Higgsov bozón?)
• Prečo elementárne častice majú rôzne hmotnosti? (t.j., interagujú častice s Higgsovým poľom?)
• Vieme, že 95% hmoty vesmíru nie je z hmoty, ako ju poznáme.
• Čo je touto hmotou? (t.j., čo je temná hmota, temná energia?)
• Existujú supersymetrické častice (SUSY)?
• Existujú iné dimenzie, ako predpovedajú rôzne modely teórie strún, a môžeme ich "vidieť"?
• Existujú aj iné porušenia symetrie medzi hmotou a antihmotou?


V júni 2005 ešte žiadny experiment definitívne nezistil existenciu Higgsovho bozónu. (V roku 2012 bol Higgsov bozón údajne objavený, pozn. prekl.) Hľadanie hypotetickej elementárnej častice "Boha" pripomína starú metafyziku. Podľa knihy Zohar, je mana, pokrm bohov, produkovaná strojom Manna nápadne pripomínajúcim pilier Meru – urýchľovač častíc. To začína svoju cestu ako kvapka rosy a patrí do oblasti "svätých jabĺk".

Ľudí, ktorí zachovávali toto tajomstvo nazývali Žencami Svätého poľa. Skutočnosť, že manna bola nazývaná "požehnaním" alebo "milosrdenstvom" (z "meru-cy" - milosrdenstvo), nás informujte o tom, že "sväté pole" má prospešnú vibráciu. Ženci sú tí, ktorí vedia, ako zobrať úrodu (modrých) jabĺk z tejto oblasti. Oni používajú urýchľovače častíc. (Neskôr budeme s týmito vynálezmi porovnávať ľudské telo.)

Pátra CERN po ďalších neobyčajných dimenziách? Čo chcú nájsť?

Okrem toho, v najbližších desaťročiach, bude možnosť vyrobiť čierne diery na urýchľovačoch s najvyššou energiou, ak sú niektoré predpovede teórie superstrún presné (Scientific American, máj 2005). Čierna diera je oblasť v časopriestore s tak intenzívnym gravitačnom poľom, že jeho úniková rýchlosť je rovná alebo väčšia ako rýchlosť svetla.

Ako môžeme vidieť z porovnania rotujúcej čiernej diery prezentovanej v texte, existuje nápadná podobnosť so symbolom Atlantídy.

Nechám vás o tejto podobnosti rozjímať...


Táto počítačová vizualizácia ukazuje vírom priťahovanú hmotu do čiernej diery, ktorej tvar je deformovaný, nie guľatý


Atlantída

- koniec -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

William Henry

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate08.htm

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Súvisiace:

Higgsov bozón nie je božská častica
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/280172-higgsov-bozon-nie-je-bozska...

Urýchľovač častíc
http://www.cez-okno.net/search/node/urychlovac%20castic

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


október 23, 2013 21:01 popoludní

 

 

Top