Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nové zasvätenia zo starobylého Egypta I. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

My, Kozmická hierarchia by sme radi trochu osvetlili nasledovnú vlnu zasvätení, do ktorých sa mnohí z vás budú púšťať v roku 1988 a nesčíselné množstvá ďalších ich podstúpia v nasledujúcich desaťročiach. Mnohí z metafyzickej komunity prinášajú informácie o genetických a bunečných zmenách stojacich pred ľudstvom, ale o aké zmeny presne ide? Našim želaním je ísť hlbšie a osvetliť tento problém tým, ktorí podstúpia tento transformačný proces v blízkej budúcnosti.

Po takmer 10 000 rokov boli spoločenstvá delfínov a veľrýb jedinými "Najvyššími správcami vibrácií" na Zemi. Najvyšší správca vibrácií je bytosť, ktorá sa podieľa na udržiavaní frekvencie Zeme spolu s tými duchmi, alebo dušami, ktoré sú na našej planéte. Pre tých, ktorí to nevedia, delfíny a veľryby sú plne vedomé bytosti, ktoré nevedia čo je to oddelenie od Boha, dorozumievajú sa telepaticky, komunikujú s Majstrami Duchovnej hierarchie a žijú v stave blaženosti. Vo svojej radosti si udržiavajú vysokú vibráciu a tým, že to robia podporujú Matku Zem, aby si udržala svoju vibráciu.

Delfíny a veľryby boli pôvodne určené, aby udržiavali vibráciu " Bezpodmienečného uznania" v bytostiach, ktoré žijú vo vode. Planéta Zem nie je jedinou planétou s rozsiahlymi vodnými plochami a genetický systém delfínov a veľrýb pochádza z hviezdneho systému Síria, kde im podobné bytosti pomáhajú udržať frekvenciu Síria. Ľudstvo bolo tiež pôvodne určené udržiavať vibráciu bezpodmienečnej lásky a podobne ako spoločenstvá delfínov a veľrýb, podporovať vibráciu Zeme na súši. S "Pádom človeka" sa genetika ľudstva tak zdeformovala, že sa stratila vibrácia bezpodmienečného súhlasu a spolu s tým sa stratila aj naša schopnosť byť najvyšším správcom vibrácií.

V našom poslednom článku "Nadobudnutie stavu Krista" sme sa podrobne venovali energetickým zmenám, ktoré súvisia so stelesnením vibrácie "Bezpodmienečnej lásky". Vibráciou bezpodmienečnej lásky je Ôsmy lúč a má karmínovú, alebo ružovú farby. Pred "Pádom človeka" ľudstvo vibrovalo v Ôsmom lúči, alebo vyššie. Pri páde, ktorý bol podľa Univerzálnych záznamov dôsledkom atómovej katastrofy stokrát väčšej než v Hirošime, vibrácia ľudstva klesla z Ôsmeho, alebo vyššieho lúča do polámaných podvibrácií lúčov 1 až 7. Atómová energia navyše zmenila genetiku posledných 10 000 rokov ľudských dejín z dvanástich, alebo viacerých reťazcov DNA, na obvyklé dva reťazce. Pri dosiahnutí stavu "Krista" (známeho tiež ako proces Kozmického vzostupu), je vždy trochu pozdvihnutá vibrácia stelesnenia tak, že lúče 1 až 7 sa vnútorne zjednotia, čo umožní stelesneniu rezonovať v Ôsmom lúči bezpodmienečnej lásky. Pri tom je stelesnených ďalších desať reťazcov DNA.

Týchto ďalších desať reťazcov DNA pochádza z civilizácie Síria. Hviezda Sírius obsahuje humanoidnú formu v piatej dimenzii. V poslednom desaťročí sa vyskytlo veľa pokusov pomiešať genetický materiál z množstva plne vedomých rás s ľudskou formou. Väčšina iného genetického materiálu neuspela; avšak uspela genetika Síria, ktorá je našej genetike najbližšia.

Stať sa "Pokrsteným" (alebo stelesniť Ôsmy lúč bezpodmienečnej lásky) je iba prvým krokom k "Najvyššiemu strážcovi vibrácií" Zeme. Pri nadobudnutí stavu " Krista" začína stelesnenie držať Ôsmy lúč a začína podporovať vibráciu Matky zeme. Spoločenstvo delfínov a veľrýb udržiava ešte vyššiu vibráciu. Spoločenstvá delfínov a veľrýb zjednotili v svojom stelesnení celkovo osemnásť lúčov a stelesňujú stav "Bezpodmienečného uznania".

Na to, aby bolo ľudské stelesnenie pozdvihnuté z vibrácie Bezpodmienečnej lásky (alebo Ôsmeho lúča) k vibrácii Bezpodmienečného uznania, stelesňujúc tak 18 lúčov, je nutných ďalších 36 reťazcov DNA, takže celkovo je stelesnených 48 reťazcov DNA. Táto informácia o DNA je taktiež odvodená z civilizácie Síria a doposiaľ bola úspešne zmiešaná s ľudskou formou v 200 prípadoch. Náš kanál je chodiacim príkladom zmiešania DNA zo Síria a ľudskej DNA.

Zmiešanie DNA zo Síria s ľudskou formou nesie so sebou úplnú bunečnú prestavbu celého stelesnenia. Táto bunečná prestavba sa nazýva nadobudnutie "kryštalickej" formy. Náš kanál má obmedzené lekárske znalosti, ale my sa pokúsime poskytnúť prehľad toho ako sa "kryštalická" forma líši od vašej terajšej ľudskej bunečnej štruktúry. Vedecká a lekárska komunita budúcnosti v nasledujúcich rokoch tieto zmeny podrobne zdokumentuje.

Kryštalická bunka má bunečnú stenu, ktorá je vytvorená z lipidnej pasty, t.j. telesného tuku. Telesný tuk udržiava vyššiu vibráciu. Mnohí channelujúci a liečitelia sa divia prečo sa zvýši ich hmotnosť keď vykonávajú liečiteľskú dráhu. Je to prosto preto, že telesný tuk je potrebný na udržiavanie vibrácií nutných k channelingu, alebo liečeniu. Mnohí z vás takisto súhlasili s ukotvovaním mriežok svetla v oblastiach kde žijete. Ukotvenie týchto mriežok si žiada, aby telesný tuk udržiaval energiu. Ľudská civilizácia je zamilovaná do stavu byť "chudý" a myslí si, že "byť chudý znamená byť zdravý". Radi by sme umožmili našim čitateľom získať novú perspektívu. Telesný tuk slúži láskyplnému účelu, keďže stelesneniam umožňuje pomáhať Matke zemi v udržiavaní jej vibrácie.

Pri nadobudnutí kryštalickej formy je telesný tuk rovnomerne rozložený okolo každej bunky v stelesnení. To umožňuje celému telu pôsobiť ako ladička na udržanie novej vibrácie. To robí tiež zbytočnými dodatočné vrstvy tuku, ktoré sa nachádzajú pod kožou. Po dovŕšení svojej kryštalickej premeny zistil náš kanál, že na zachovanie vibrácie jej stačia tri percentá telesného tuku rozptýleného pod kožou.

Kryštalická bunka je priepustná a umožňuje ľahšiu medzibunečnú komunikáciu. V súčasnej ľudskej forme je komunikácia medzi bunkami zabezpečená prostredníctvom "osmózy" (osmóza = miešanie, alebo prelievanie kvapalín, alebo plynov) a molekuly prechádzajú pomedzi molekuly bunečnej steny do samotnej bunky. V kryštalickej bunke sa bunečné steny môžu rozpustiť a prestavať podľa potreby. V dejinách pôvodných obyvateľov Ameriky sa vraví o medicinmanoch a medicinmankách, ktorí boli obdarení schopnosťou zmeniť svoju podobu, alebo sa transfigurovať. Kryštalická forma dovoľuje, aby sa v ľudskom živote stali možnými také dary ako je transfigurácia a zmena podoby. Kryštalická bunečná štruktúra tiež umožňuje celému ľudskému organizmu pôsobiť skôr ako celistvá zjednotená štruktúra než ako mnohobunečný organizmus. Zjednotená štruktúra je nutnou podmienkou pre transfiguráciu, interdimenzionálne cestovanie, alebo teleportáciu z jedného miesta na iné miesto na povrchu zemegule.

Kryštalická bunka nezomiera, ale sa skôr sama regeneruje. Vo vašom súčasnom tele, sa bunky sústavne nahradzujú. Sústavné zomieranie buniek zanáša artérie a črevný trakt, čo vedie k tvrdnutiu artérií, chorobám a smrti. Kryštalická forma vedie ku skúsenosti nesmrteľnosti a nekonečného bytia.

Baktérie a vírusy majú v kryštalickej štruktúre iný účel. Každý vírus, alebo baktéria má konkrétnu úlohu na zdraví a pohode kryštalickej formy. Náš kanál zažil počas procesu svojej konverzie prepuknutie množstva vírusov, ktoré vypukli v podobe koprivky, zápalu priedušiek, hnačky a prechodného znovuobjavenia sa istého problému s imunitou, ktorý kedysi prežila. Vírusy sa zvyknú skrývať v telesných bunkách. V prípade nášho kanála sa všetky vírusy znovu objavili preto, aby boli prevedené k novému účelu, či dvojníkovi. Náš kanál sa napríklad naučil, že vírus herpesu v jej tele získal dvojníka za účelom medzibunečnej komunikácie v kryštalickej štruktúre. O túto informáciu sa delíme s tými, ktorí môžu pochopiť, že nepohoda počas procesu konverzie je len dočasná a že vedie k bytiu bez chorôb.

Nakoniec, nervový systém v kryštalickej forme funguje na melatonín. Naše súčasné ľudské telo využíva epinefrin a norepinefrin na chemický prenos informácií v nervovom systéme. Epinefrin a norepinefrin vyvolávajú pocit strachu. Kryštalický nervový systém nie je schopný prežívať pocit strachu. V prípade nášho kanála to viedlo k pocitu pokoja a mieru aký predtým nikdy v svojom živote nezažila.

Egyptské pyramídy boli v minulosti využívané duchovnými zasvätencami na postupné zvyšovanie vibrácií ľudského tela, za účelom prestúpenia smrti. Počas tohoto procesu sa stelesnenie premenilo na " kryštalické". Bolo na to potrebných dvadsať, alebo aj viac rokov. S dostupnosťou energie fotónového pásu v sektore Vesmíru, ktorým slnečný systém Zeme prechádza, je dnes možné aby ktokoľvek kto je oddaný duchovnej ceste, podstúpil proces nadobudnutia kryštalickej formy v priebehu jedného roka. Človek musí predovšetkým nadobudnúť stav "Krista", alebo zavŕšiť svoj Kozmický vzostup. Nehodláme opakovať čo bolo napísané v našom predchádzajúcom článku, ale odporúčame aby si zasvätenci vyhľadali tieto informácie, ak tak už nespravili. Potom sa musí dotyčný vnútorne zaviazať prijať ďalšiu vlnu zasvätení a požiadať o kryštalickú konverziu v modlitbe, alebo meditácii.

Informácie, ktoré súvisia s kryštalickou premenou nie sú nové. Sú to starobylé informácie, ktoré boli ukryté v "Hale záznamov" Veľkej pyramídy v Egypte pred asi 11 000 rokmi. V júli 1997 dvanásť jednotlivcov, ktorí spolu s naším kanálom boli dušami zainteresovanými na uzamknutí haly záznamov v predchádzajúcich inkarnáciách v Egypte, sa znovu zišli pri znovuotvorení záznamov a preniesli informácie do Záznamov akaše Zeme. Záznamy akaše Zeme sú energetickou knižnicou Zeme a jej operačným systémom. V júli 1997 bola pripravená prvá vlna 200 zasvätencov pustiť sa do týchto nových zasvätení a tieto informácie boli potrebné kvôli uľahčeniu ich vývoja.

Ľudstvo nie je jediným stvorením na Zemi, ktoré sa podrobí transformácii na kryštalickú formu. Živočíšna, rastlinná a minerálna ríša sa tiež majú vyvinúť do tejto novej formy. To umožní, aby sa vyplnila predpoveď, že "Lev a baránok budú ležať vedľa seba". Kryštalická forma si nevyžaduje jesť jedlo pre udržanie sa pri živote. Živočíšna ríša, aj ľudstvo, bude jedného dňa všetku životnú silu nutnú pre život získavať dýchaním. Nedôjde k tomu v bezprostrednej budúcnosti, ale je to súčasť osudu Zeme. Predpokladá sa, že sa to uskutoční do roku 2 500.

V ľudskom tele sa v súčasnosti nachádzajú dva reťazce z kryštalickej genetiky, ktorých úlohou je pôsobiť ako katalyzátor pri duchovnom vývoji zasvätenca. Jeden reťazec je určený hlavne pre liečiteľov, kanály a učiteľov, ktorí potrebujú, aby ich stelesnením prechádzali vysoké vibrácie a aby udržiavali energiu pre veľkú skupinu ľudí. V prípade nášho kanála spôsobil tento reťazec, po zmiešaní novej genetiky s jej telom, rast tela. Narástla o 12 až 13 cm, zväčšili sa jej kosti, narástli jej chodidlá a hrudný kôš sa jej zväčšil o jednu tretinu. Zväčšenie hrudného koša je nevyhnutné kvôli zväčšenej bránici, ktorá jej dovoľuje zvýšiť kapacitu pľúc o 300 percent. Náš kanál má skúsenosť, že udržanie energie pre auditórium ľudí, si vyžaduje veľa "Chi", alebo životnej sily. Keď poriada workshop, spáli 2 500 až 3 000 kalórií za hodinu len kvôli udržaniu vibrácií v miestnosti. Takéto množstvo kalórií by nebolo možné získať jedlom a tak jej zvýšená kapacita pľúc umožňuje pritiahnuť " Chi" dýchaním.

Druhý reťazec nespôsobuje žiadne zmeny telesných rozmerov, avšak zasvätencovi umožňuje nadobudnúť bez námahy nové informácie. Tento reťazec umožní zasvätencom vyššej úrovne priviesť nové informácie zahaľujúce techniku zajtrajška. Táto technika zrealizuje všetky nástroje nutné pre liečbu našich tiel a našej planéty. Obdržaný genetický reťazec bude závisieť na duševnom účele a terajších genetických predpokladoch a vlohách súčasného zasvätencovho stelesnenia.

Predpokladá sa, že 75 percent zasvätencov z radov žien obdrží prvý genetický reťazec, ktorý spôsobí zväčšenie kostí a 75 percent zasvätencov z radov mužov získa druhý reťazec. Pôvodné modely mužského a ženského tela mali rovnakú veľkosť a hmotnosť. Menšie rozmery ženského tela sú výsledkom skreslenia pôvodného modelu a je odrazom nedostatku ocenenia ženskej energie. Keď sa tieto nové genetické reťazce spoja s ľudským telom, spôsobia vyrovnanie rozmerov tiel, sily a schopností medzi mužským a ženským pohlavím.

Mužské a ženské telá boli v pôvodnom modeli navrhnuté s polaritou vlôh. Boli tiež navrhnuté tak, že sa muži a ženy museli naučiť spolupracovať a deliť sa o svoje vlohy. Ženy boli geneticky predurčené byť jasnovidcami a - keďže vidia budúcnosť - sú majstrami v riadení tvorenia. Ženské telo bolo taktiež predurčené udržiavať vyššiu vibráciu, čo je dôvod prečo sa ženy tak dobre hodia na liečenie a channeling. Mužské telo bolo predurčené byť nadaným v kratšom pohľade do budúcnosti. To spôsobuje, že mužské telo si dá rady s detailami a budovaním reality. Preto sú muži často veľmi nadaní vo výskume nových informácií a konštruovaní novej techniky. Neplatí to absolútne, ale v každom prípade sú muži a ženy predurčení byť odlišní a spájať svoje rozdiely vo fungujúcej spolupráci vlôh.

Dobrý príklad toho ako je možné spojiť vlohy pri spolupráci, sa dá vidieť v hviezdnom systéme Síria. Na Síriu sú ženskí aj mužskí jasnovidci, ktorí sa naučili spolupracovať. Žena - jasnovidec, vidí dlhodobý obraz budúcnosti a muž - jasnovidec, vidí krátkodobejšiu víziu krokov nevyhnutných pre vytvorenie tejto budúcnosti. Títo dvaja sa naučili pracovať ruka v ruke, aby uskutočnili akýkoľvek projekt, ktorého sa zúčastňujú.

Súčasné nepríjemnosti na našej planéte sú výsledkom podhodnocovania jasnovidných vlôh ženstva a nadhodnocovania mužských rysov organizmu. Naše vedenie doslova otravuje našu planétu nečistotami, kvôli nedostatku pochopenia toho ako ovplyvní zajtrajšok to čo robia dnes. Podhodnotenie ženských energií viedlo na planéte k chudobe a hladu. Lebo podhodnotením istých častí obyvateľstva naša spoločnosť ospravedlňuje hladovanie, pretože niektorí jednotlivci sú menej hodnotní. Naopak, nadhodnotenie mužských energií viedlo k nenásytnosti. Lebo nadhodnocovaním inej časti obyvateľstva ospravedlňujeme hromadenie bohatstva, pretože niektorí jednotlivci sú hodnotnejší.

Naše súčasné spoločenské problémy zaniknú keď ľudstvo stelesnení novú genetiku a pôvodný model pre ženské a mužské telo. Nová genetika zavedie rovnováhu medzi vnútornou mužskosťou a ženskosťou, čo privodí pochopenie, že všetci ľudia na Zemi majú cenu. Časom to zavedie rovnováhu do rozdeľovania zdrojov na celej planéte. Nakoniec, vojna medzi národmi je odrazom antagonizmu vo vzťahoch medzi mužmi a ženami. Keď sa muži a ženy naučia žiť vo vzájomnej harmónii a navzájom dopĺňať svoje schopnosti, tak rovnako učinia aj národy nášho sveta.

Čo nás privádza k jadru problému ľudskej genetiky. Všetky problémy na Zemi sú dôsledkom skreslenia našej genetiky. Nemá zmysel odsudzovať duše v ľudskom tele, pretože vďaka obmedzenej genetike sú schopné chovať sa k sebe navzájom v obmedzených možnostiach, bez ohľadu na to aký vynikajúci Majster sa môže skrývať za danou inkarnáciou. Keď sa odstráni genetické obmedzenie, ľudský život sa vráti do stavu, v ktorom mal vždy byť, to jest do mieru, radosti, láske a štedrosti ku všetkým.

Proces stávania sa "Najvyšším strážcom vibrácií" a stelesnenie kryštalickej formy má mnoho krokov. Spolu s prestavbou buniek sa zmení aj energetické pole stelesnenia. Nasleduje podrobný popis týchto zmien. Čísla zasvätení zodpovedajú počtu stelesnených reťazcov DNA. Tieto čísla zasvätení sa možno nezhodujú so žiadnym iným materiálom napísaným na túto tému. Pochopte prosím, že informácie nevyhnutné k nadobudnutiu kryštalického stavu na zemi boli 11 000 rokov pod zámkom. Dokonca i tí, ktorí si mohli spomenúť na zasvätenia v pyramídach počas minulých inkarnácií, nedokázali získať prístup ku všetkým podrobnostiam. Dôvodom je to, že informácie jednoducho neboli prístupné k nahliadnutiu.

Mnohí z vás sa možno divia prečo boli tieto informácie dané pod zámok. Kňazi a kňažné zodpovedné za vedenie duchovného vývoja v pyramídach starobylého Egypta odhalili významný všeobecný problém, ktorý nedokázali napraviť. Podľa Vesmírnych záznamov existuje " trhlina" medzi naším trojdimenzionálnym vesmírom a susedným vesmírom v piatej dimenzii. Príčinou tejto "trhliny" je jedna z mnohých atómových vojen, ktorú viedli iné civilizácie v realite tretej a piatej dimenzie. "Trhlina" spôsobila nasatie susediacich bytostí z piatej dimenzie do našej trojdimenzionálnej reality. Ľudia sú multidimenzionálni. Tieto bytosti (ktoré nezaplavili len Zem, ale všetky planéty tretej dimenzie) sa spojili s ľudskými telami, čo spôsobilo veľa problémov. Tieto bytosti neboli určené pre splynutie s ľudským telom a zapríčinili pokles vibrácií ľudského tela. Zapríčinili tiež to, že ľudia dostávali choroby, keďže ich splynutie vytvorilo energetické bloky, ktoré sa v ich telách predtým nevyskytovali. Výsledkom bolo to, že zasvätenci, ktorí podstupovali záverečné zasvätenie v pyramídach zomreli, namiesto toho aby prestúpili smrť a vystúpili do piatej dimenzie.

Duchovné vedenie tej doby si uvedomilo, že zasvätenia musia prestať, pokým sa nenájde riešenie tohoto problému. Toto riešenie bolo nájdené a napravené v novej genetickej informácii vybranej zo sírianského tela, ktorá ak je využitá, zabraňuje teraz týmto bytostiam spájať sa s kryštalickou formou tu na Zemi. Tieto bytosti, ktoré sa taktiež neboli schopné vyvíjať a ktoré boli vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, budú navrátené do svojho Vesmíru po oprave interdimenzionálnej trhliny v primeranej dobe vývoja v tretej dimenzii. Keďže Zem vzostupuje, opustia aj našu planétu. Naša vibrácia piatej dimenzie už nebude pre ich prítomnosť vhodná.

Interdimenzionálna trhlina a bytosti, ktoré splynuli s ľudským telom, spôsobili definitívny pád Atlantídy a "Pád Človeka".Pád človeka bol nevyhnutný a mal vyriešiť väčší všeobecný problém. Pokračujúce vojny medzi galaxiami tretej a piatej dimenzie spôsobili vytvorenie strašidelného množstva "čiernych dier". Každá čierna diera je zničená planéta, hviezda, alebo galaxia. Čierne diery, ako zistili vedci, sú invertovanými, alebo zrútenými energetickými systémami, ktoré vťahujú do seba všetko čo sa k nim priblíži, vrátane svetla a životnej sily. Čierne diery obsahujú 42 percent celkovej hmoty vesmíru tretej dimenzie. Ak hmotnosť čiernych dier prekročí 50 percent hmotnosti celého vesmíru, môže to ohroziť vibráciu celého vesmíru, ženúc ho ešte viac dolu, do hmoty tak, že by už nebolo možné tento vývoj zvrátiť.

Melchizedekov rád, ktorý je strážcom okultného poznania tohoto vesmíru rozhodol, že deštrukcia sa musí zastaviť. Vývoj a deštrukcia sú opačnými polaritami tej istej energetickej sily. Vývoj a deštrukcia musia mať rovnaké tempo, aby sa udržala v rovnnováhe energia vesmíru. Ak sa zastaví vývoj, musí sa tak stať aj s deštrukciou. Pád človeka bol uzákonený členmi Melchizedekovho rádu, aby sa zastavil vývoj, čím by sa zastavilo ničenie, pokým sa nenájde riešenie na vyliečenie celého vesmíru. Súčasťou takéhoto riešenia sú súčasné genetické zmeny, ktoré sú teraz dostupné zasvätencom vo vyšších úrovniach na celej zemeguli.

Mnohí z vás, ktorí ste teraz inkarnovaní na planéte nesú v sebe veľkú vinu a hanbu, lebo veríte tomu, že ste zapríčinili pád človeka. Je to vďaka skutočnosti, že sa stratil celý príbeh o tom prečo bol uzákonený pád. Pri terajšom pochopení vesmírneho účelu, ktorému pád poslúžil žiadame, aby tí z vás, ktorí si nesú vinu a hanbu, odpustili sebe samým, keďže ste v skutočnosti slúžili veľmi vysokému cieľu.

V ďalšej časti tohoto článku je naším úmyslom vysvetliť podrobnosti nadobudnutia stavu Najvyššieho strážcu vibrácií, prípadne ďalších úrovní. Po nastúpení na cestu týchto zasvätení sa telo v krátkom čase zmení na kryštalické. Nasledujúca postupnosť je postupnosťou premeny, ktorú zakúsil náš kanál. Každé stelesnenie je trochu odlišné a preto každý zasvätenec môže prežívať trochu iný charakter premeny (konverzie). Po premene tela sa z neho uvoľnia určité molekuly a toxíny, ktoré už nie sú vhodné pre kryštalickú formu (telo). Nášmu kanálu pomáhali bahenné a slané kúpele, pri odstraňovaní týchto toxínov kožou, čo urýchľovalo proces jej vzostupu a pomáhalo zmierňovať jej telesnú bolesť.

Pri monitorovaní tých, ktorí sa podrobovali tomuto procesu premeny, približne polovica z počiatočných 200 testovaných prípadov, pociťovala telesnú bolesť istej úrovne. Je dôležité, aby zasvätenci pochopili, že to je dočasný problém a ak je to potrebné, aby si pomáhali liečivými rastlinami, masážou, akupunktúrou, bahennými a slanými kúpeľmi. Radi by sme zdôraznili, že vaši praktickí lekári nemusia vôbec rozumieť procesu, ktorým v súčasnosti prechádzate.

Máme niekoľko zasvätencov, ktorí sa pokúsili nájsť pomoc u lekárskej obce, s dosť zaujímavými výsledkami. Jedna zasvätenkyňa navštívila svojho lekára preto, aby jej urobil EKG mozgu, pretože trpela závratmi. Po tom čo zničila tri prístroje na EKG vyšetrenie, bola poslaná domov bez testovania. Ďalšia zasvätenkyňa navštívila lekára kvôli ultrazvukovému vyšetreniu maternice. Aj ona spôsobila zničenie počítača napojeného na ultrazvukový prístroj. Ďalšia zasvätenkyňa odišla do nemocnice s boleťou v hrudi, mysliac si, že má srdcový záchvat. Odobrali a vyšetrovali jej krv, ale lekári nič nezistili a chceli ju vyšetrovať ďalej. Ona však podpísala reverz a zavolala náš kanál na výklad. Tieto príklady vám uvádzame preto, aby ste pochopili, že tí z vás, ktorí sa púšťajú do týchto zasvätení, sa pohybujú za hranicami súčasného vedeckého poznania ľudského tela a odporúčame vám spoliehať sa na alternatívne zdroje zdravotnej pomoci.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

august 16, 2011 15:08 popoludní

 

 

Top