Obrázok používateľa CEZ OKNO
Indiáni v rezervácii a naša cyrilometodská tradícia

Dňa 5. júla 2009 som si so záujmom pozrel veľkolepé oslavy výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863. Bola to proste krása v Nitre, na Devíne, v Jasenovom a na ďalších miestach Slovenska. Zúčastnili sa ich najvýznamnejšie politické, náboženské, svetské, kultúrne a iné významné osobnosti. Tieto osobnosti vo svojich prejavoch sa predháňali v ospevovaní tohto výročia. Bol to pekný prejav vlastenectva, patriotizmu, spolupatričnosti a hrdosti na Slovensko. Mnohí kritizovali súčasný stav v spoločnosti a nabádali na osvetu a zmenu. V podstate so všetkým by som súhlasil. Ale predsa mi tam niečo chýbalo. To, čo pokladám za rovnako podstatné.Na Devíne 5.7.2009 predseda Národnej rady Pavol Paška okrem iného povedal: "... Slovensko nie je žiadne trhovisko, na ktorom sa stretávajú neznámi cudzinci, investori, obchodníci, ale Slovensko je domov, náš spoločný domov..."

Čo k tomu dodať. Predsa pravda je úplne iná: Slovensko je trhovisko, na ktorom sa stretávajú neznámi cudzinci, investori, obchodníci, Slovensko je domov, náš spoločný domov, ktorý mi začína pripomínať domov Indiánov v rezervácii v USA.

Sú pre tvrdenie, že sme možno v podobnom postavení, ako súčasní Indiáni v rezervácii v USA, dôkazy? Ak áno, aké?

Čo máme spoločné s Indiánmi v rezervácii?

- Banky nám nepatria podobne, ako nepatria Indiánom v rezervácii.
- Poisťovne nám nepatria podobne, ako nepatria Indiánom v rezervácii.
- Väčšina podnikov na Slovensku nepatrí Slovákom podobne, ako väčšina podnikov v USA nepatrí Indiánom v rezervácii.
- Keď sa chcú občania Slovenska zamestnať, väčšinou sa zamestnajú v podnikoch, ktoré nepatria Slovákom podobne, ako Indiáni pracujú v podnikoch, ktoré nepatria Indiánom.
- Nevieme ako sa rozdeľuje zisk z bánk, poisťovní, podnikov, obchodov, domov a pôdy na Slovensku podobne, ako to nevedia Indiáni v rezervácii.
- Väčšina mienkotvorných médií, ktoré ovplyvňujú myslenie 80% populácie, nepatria Slovákom podobne, ako je to u Indiánov v rezervácii.
- Minimálna a priemerná mzda, minimálny a priemerný dôchodok, minimálne a priemerné sociálne zabezpečenie je na Slovensku podstatne nižšie ako je priemer EÚ podobne, ako je to u Indiánov v rezervácii.
- Nemáme peniaze na ďalší rozvoj vzdelania, vedy, techniky a kultúry podobne, ako to nemajú Indiáni v rezervácii.
- Veľa Slovákov pracuje v zahraničí na menej platených postoch podobne, ako Indiáni z rezervácií pracujúci v podnikoch USA.
- Veľa slovenských mladých žien pracujú v zahraničí ako aupairky alebo v sex-priemysle, pravdepodobne podobne, ako mladé Indiánky z rezervácii.

V čom nám ostala suverenita podobne, ako ostala Indiánom v rezervácii?

- Suverénne môžeme vyznávať vlastných bohov podobne, ako Indiáni v rezervácii.
- Suverénne si môžeme stavať kostoly podobne, ako Indiáni totemy.
- Suverénne môžeme vyznávať národné tradície, tancovať a spievať podobne, ako Indiáni v rezervácií.
- Suverénne môžeme mať národných hrdinov ako Indiáni v rezervácií.
- Môžeme používať vlastný jazyk podobne, ako Indiáni v rezervácii.
- Absolútne slobodne si môžeme organizovať strihanie vlasov, pranie ponožiek alebo oslavu narodenín podobne, ako Indiáni v rezervácii.

Čo nemáme spoločné s Indiánmi v rezervácii?

- My, bežní občania, nevieme, čo všetko na Slovensku nevlastníme. Všetci Indiáni vedia, čo v USA nevlastnia. My, bežní občania Slovenska, nevieme, komu patrí hotel Fórum v Bratislave a ďalšie stovky hotelov na Slovensku, obchodný dom Prior v Bratislave aj s námestím, obchodné domy, bary, reštaurácie a námestia na Slovensku. Nevieme, komu patria pozemky a budovy na nábreží Dunaja a na ďalších tisícoch lukratívnych miestach na Slovensku. A to už vôbec nepoznáme ľudí, ktorí si z toho dobre žijú. Väčšina pôdy na Slovensku patrí stále Slovensku na rozdiel od pôvodnej indiánskej pôdy. I keď nevieme, koľko pôdy nám ostane po roku 2011, keď slovenská pôda bude voľná na predal.
- My, bežní občania, nevieme, koľko a komu platíme kolonizačnú dávku. Indiáni kolonizačnú dávku neplatia.
- My sme si mnohé pozitíva, ktoré sme dosiahli v našej histórii, dokázali okydať a stále okydávame, na rozdiel od Indiánov.

Čo na rozdiel od Indiánov v rezervácii nevieme?

- Nevieme, že žijeme v špecifickej slovenskej rezervácii. Indiáni dobre vedia, kde žijú.
- Nevieme sa pýtať, a ani to na oslavách 5.7.2009 neodznelo, kto spôsobil alebo prispel k tomu, že žijeme ako v rezervácii. Indiáni odpovede na tieto otázky dobre vedia.
- Nevieme sa pýtať, a ani to na oslavách 5.7.2009 neodznelo, ako zariadiť, aby sme nežili v špecifickej slovenskej rezervácii, a opäť sa voľne preháňali po našich slovenských prériách.

Či toto Indiáni vedia, netuším. Ale určite, keď ich stretnem, tak sa ich na túto najdôležitejšiu vec opýtam.

Karol Ondriaš

Zdroj: ondrias.sk


Rubriky: 
júl 17, 2009 23:58 popoludní

 

 

Top