UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Interview s Valerijom Uvarovom: HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE I.

Vyberte si ktorúkoľvek knihu o starovekej egyptskej kultúre a pozornejšie sa pozrite na sochy faraónov – zbadáte, že všetky v ruke zvierajú valcovité objekty. Faraóni sú najčastejšie zobrazovaní v pozícii pána, t.z., že osoba stojí, ľavú nohu má mierne vpredu, pozerá sa priamo pred seba, valec pevne zovretý v ruke, ruky vedľa tela.


Tento postoj majú sochy faraónov, ktoré sa vyskytujú v celej egyptskej histórii, od Menkaureho triád, cez kolos Ramzesa II. až po Nefertarin chrám Hathor a chrám Re-Horakti (slnečný chrám Ramzesa II.). Všade sú postavy v úplne rovnakom postoji. Otázkou teda zostáva, čo to držia vo svojich rukách?


Obr. Ramzesov kolos je obrovská socha vytesaná do vápenca. Je dlhá približne 10 m a nachádza sa blízko dediny Mit Rahina, kde postavili malé múzeum, v ktorom je táto socha vystavená. Všimnite si valec v jeho ruke. Ramzes vládol v 19. dynastii (1279–1213 pred Kristom)

Toto je rozhovor s Dr. Uvarovom o jeho objave:

Ot.: Aká je vaša plná funkcia a z nej vyplývajúce povinnosti?

Od.: Som vedúci oddelenia výskumu UFO, paleovied a paleotechnológií Národnej bezpečnostnej akadémie v Rusku.

Ot.: Kedy a ako ste objavili Tyče?

Od.: Tyče (a materiály týkajúce sa tohto nástroja) sme začali skúmať v roku 1992. V roku 1994 bola objavená fotokópia ručne napísanej knihy Counta Walewskiho, ktorá bola publikovaná ako kópia v Indian Hills, v Colorade v roku 1955. V tomto rukopise bol podrobne opísaný proces výroby valcovito tvarovaných tyčí, ktoré sa používali v starovekom Egypte.

Potom sa v Rusku o valcoch objavilo viac článkov.

Vtedy sa rozhodlo, že sa pripravia podklady pre publikáciu, ktorá valce podrobnejšie opíše, hlavne z vedeckého pohľadu a tiež bude analyzovať historické materiály, aby sa potvrdilo, že nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu, čo sa týka toho, čo vlastne valce boli a ako ovplyvňovali ľudské telo. Tento fakt ma viedol k tomu, aby som v roku 1996 publikoval malú brožúru, ktorá obsahovala potrebné medicínske poznatky a psychické zručnosti.

Výskum vykonávaný mnohočlenným tímom trval veľa rokov, až nakoniec viedol k začatiu produkcie Tyčí v roku 1999, a k vydaniu knihy „The Wands of Horus“ v tom istom roku.

Ot.: Podarilo sa vám nájsť aj nejaké tyče pochádzajúce zo starovekého Egypta?

Od.: Áno, valcovité tyče Pepiho II. sú v New Yorku v Metropolitnom múzeu. Tieto sa datujú do 6. dynastie (2278 – 2184 pred Kristom). Nanešťastie sme sa ich nemohli dotknúť, mohli sme sa len pozrieť a spraviť pár fotiek, to je všetko.

Obr. Na fotografii, ktorá bola urobená na jeseň v roku 1999 v Metropolitnom múzeu v New Yorku, sú zobrazené valce faraóna Pepiho II., vládol v 6. dynastii (2278–2184 pred Kristom)

Ot.: Ako fungujú?

Od.: Tyče majú harmonizujúci účinok na BA a KA, teda na Jing a Jang, prúd energie. Väčšina nemocí sa začína disharmóniou medzi dvomi základnými tokmi energie a preto použitie niečoho, čo vybalancuje tieto dva prúdy vedie k liečeniu organizmu.

Harmonizácia tela pri držaní tyčí bola potvrdená nezávislými štúdiami o účinkoch valca, ktoré boli vypracované v klinickom biofyzikálnom laboratóriu Džanelidze, prvom vedeckom výskumnom inštitúte prvej pomoci, v Petrohrade v roku 1995.

Hórove tyče sú tiež prostriedkom na prevenciu i liečbu, poskytujúce príležitosť napraviť konkrétne deviácie pri určitých chorobách a dokážu značne zlepšiť zdravotný stav, nakoľko dokážu podnietiť veľmi hĺbkové fyziologické a energetické procesy. Nebolo by správne pozerať sa na valce len ako na liečbu tej či onej choroby.

Valce sú predovšetkým nástrojom na „dosiahnutie cieľa“ – krok po kroku umožňujú dospieť k vývoju vášho energetického potenciálu a následne aj psychických vlastností. Vyvodený liečivý účinok je výsledkom toho, že telo musí byť v dobrom zdravotnom stave, ak chceme aby psychika fungovala správne.

Ot.: Takže tyče majú významný vplyv na schopnosť jednotlivca rozjímať. Robili sa aj nejaké merania zamerané na to, či tyče ovplyvňujú aj funkciu mozgu?

Od.: Áno. Výsledky boli zaznamenané na poliklinike medicínskeho centra pod správou prezidenta ruskej federácie v Moskve.

Počas experimentu EEG (elektroencefalogram) zaznamenal zmeny v bio-elektrickej aktivite cerebrálneho kortexu (mozgovej kôry, pozn. prekl.). Hoci boli držané len päť minút, prístroje zaznamenali:

• jemnú zmenu v bio-elektrickej aktivite cerebrálneho kortexu
• zredukovanie asymetrie medzi hemisférami v zadnej časti
• alfa-rytmus s frekvenciou 10 Hz bol stabilnejší vo všetkých častiach cerebrálneho kortexu (alfa-rytmus bol nájdený len u ľudí!)
• narastajúcu polymorfnú beta aktivitu vo všetkých oblastiach cerebrálneho kortexu

Dovoľte, aby som vám význam záznamov z EEG vysvetlil trochu inak.

Už v roku 1953 Walter Grey, ktorý skúmal mozgové vlny, naznačil, že citlivosť mozgu na elektrické stimuly by mohla poskytnúť spojenie medzi ľudskou bytosťou a nejakým princípom, ktorý je všade okolo nás! Je dôležité poznamenať, že dĺžka elektromagnetických vĺn s frekvenciou alfa-rytmu je blízka obvodu zemegule a prirodzenej rezonancii zemskej ionosféry, v ktorej dĺžka hlavnej rezonančnej vlny je blízko obvodu Zeme.

Analyzovaním spojitosti medzi mozgovými rytmami a elektromagnetickými poľami v úzkej, vlny nesúcej sférickej vrstve medzi povrchom Zeme a nižšou ionosférou (podľa Schumanna, 1952), Grey Walter a Warren MacCulloch prišli k záveru, že alfa-rytmus je charakteristický pre proces „skenovania“ myslených obrazov, pri sústreďovaní sa na nejaký intelektuálny problém.

V roku 1960 si Koenig a jeho spolupracovníci všimli spojitosť medzi hlavnou rezonančnou frekvenciou Zeme a ľudským alfa-rytmom.

Hórove tyče sú tiež naladené na hlavnú rezonanciu – na vlastnú frekvenciu vibrácií planéty. Presne z tohto dôvodu, dokonca i krátky vplyv tyčí na ľudské psychické aj fyzické pole a energickú štruktúru povzbudzuje koncentráciu na sebou samým vytvorené vnútorné obrazy, zvýrazňujúc tým hypnotický stav alebo meditatívny efekt. Zatiaľ čo psychika často potrebuje mesiace neustáleho tréningu na dosiahnutie potrebnej úrovne, keď sa použijú Hórove tyče, množstvo tréningov sa značne zredukuje, a získaný efekt značne presahuje ten, ktorý bol získaný zvyčajnými prostriedkami.

Irina a Michail Koš (Moskva) na margo výsledkov používania Hórových tyčí poznamenali: dochádza k synchronizácii oboch hemisfér – ide o vyrovnávanie potenciálu kôry ľavej a pravej hemisféry. Dochádza k efektu hlbšieho a miernejšieho ponorenia sa do meditatívneho stavu, ktorý zodpovedá théta-rytmu.

K rovnakému výsledku sa môžeme dopracovať aj inými metódami, napríklad pomocou binaurálnych vĺn, prijímaním zvukov cez slúchadlá. Tyče majú aj príjemnejší efekt na jednotlivcovo energetické pole a čo viac, majú aj predĺžený efekt. Energetické pole človeka si pamätá rytmy, ktoré sa objavili počas pôsobenia tyčí, a snaží sa ich udržať na nejaký čas a to od 24 hodín až do niekoľkých dní.

Obr. Socha Ramzesa II. v Káhirskom múzeu. Všimnite si jeho postoj a valce v ruke

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: Biblioteca Pleyades

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Seriál: Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE?
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-co-su-horove-usmernovace-energie

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


november 07, 2013 18:21 popoludní

 

 

Top