Obrázok používateľa CEZ OKNO
Měsíc plný tajemství (3.)

Americký lunární modul Apollo 11 vyfotografoval lidskou kostru na Měsíci, když tam přistál v roce 1969. Čínský astrofyzik Dr. Kang Mao-pang, na tiskové konferenci v Pekingu, jako první omráčil svět fotografiemi stop bosých lidských nohou na Měsíci. Vědec tvrdil, že tyto snímky, pocházející ze spolehlivého amerického zdroje, byly tajemstvím astronautů z Apollo 11 a dokonce se ani nevědělo, že existují. Fotografie lidské kostry byla součástí druhé serie snímků a dokumentů, které obdržel od stejného zdroje na podzim tohoto roku.

Stopy bosé lidské nohy a lidská kostra na Měsíci

Dr. Kang řekl novinářům:


"Američané skrývají monumentální množství snímků a možná je to dokonce v rozporu s jejich zákony. Skrývali snímky bosých lidských nohou na Měsíci 20 let a podařilo se jim udržet informace o nálezu lidské kostry dokonce ještě déle. Význam toho, co na Měsíci našli je ohromný. Ale Američané zřejmě nepovažují ostatní svět za natolik nedůležitý, aby s ním sdíleli své informace".

Tvrzení Dr. Kanga omráčila USA a zpravodajské experty. Další zdroje odmítly věc jakkoliv komentovat, třebaže přiznaly, že čínský expert má kopie více než 1.000 fotografií NASA zřetelně zobrazujících stopy bosých lidských nohou a lidskou kostru na měsíčním povrchu. Je zajímavé, že člověk jehož kostra byla nalezena, nosil plátěné částečně roztrhané kalhoty, soudě podle polohy kostí, šlo o násilnou smrt.

Je pravděpodobné, že kostra byla dopravena do prostoru nálezu dlouho po zabití, protože rozklad masa nemůže probíhat v atmosféře Měsíce. Čínský expert dále poznamenal, že věk kostry nemůže být odhadnut bez analyzy kosti. Snímky stop na Měsíci byly vzaty kamerou s teleobjektivem, nacházející se na palubě přistávacího modulu a obdržel jsem je od amerického zdroje, který je vyhodnocoval. Dr. Kang dále uvedl:


"Mám v držení tajné dokumenty a dopisy, které popisují stopy jako by byly čerstvé a kostra patřila nesporně člověku. Otázka, která musí být zodpovězená, je, jak se stopy a kostra dostaly na Měsíc. Zřejmý závěr je, že mimozemské životní formy byly zapojené, ale my se to nikdy nedovíme, jestliže Američané neuvolní informace, které mají".

Dokumenty citované Dr. Kangem jsou dodnes označeny jako "přísně tajné", třebaže mají datum 3. srpen 1969, znamená to, že byly vyhotoveny sotva čtrnáct dnů po tom, kdy astronauté Neal Armstrong a Buzz Aldrin přistáli a chodili na Měsíci v botách (20. červen 1969). Velké části textů byly odblokovány. Takže je jasné, že američtí experti tehdy souhlasili s tím, že mimozemšťané měli co do činění se stopami a kostrou na Měsíci.Opakované pokusy o získání úředního stanoviska vlády ke zprávě Dr. Kanga byly neúspěšné. Washingtonský zdroj sdělil:


"Nikdo se nechystá k tomu cokoliv říci bez schválení prezidenta Bushe"

Měsíc je zřejmě dutý

Průměrná hustota Měsíce je 3,34 g/cm3, zatímco hustota Země je 5,5. g/cm3. To znamená, že Měsíc nevznikl odtržením od Země a jeho vnitřek musí být dutý, nebo jej vyplňuje nějaká forma vysoce porézní horniny podobná pemze. Dr. Gordon Mac Donald z NASA v roce 1962 uvedl:

"Jestli jsou údaje o hustotě Měsíce oproti předpokladům nižší, musí být jeho vnitřek dutý“.

Nositel Nobelovy ceny chemik Dr. Harold Urey vysvětluje nižší hustotu Měsíce existencí rozsáhlých dutých oblastí uvnitř Měsíce. Dr. Sean C. Solomon napsal:

"Experimenty uskutečněné sondou Lunar Orbiter velmi zlepšily naše znalosti měsíčního gravitačního pole a naznačují děsivou možnost, že Měsíc může být dutý".

Možnost, že Měsíc je dutý připouští i experimenty s měsíčními ozvěnami, provedené 20. listopadu 1969, kdy posádka Apolla 12 odhodila dopravní část lunárního modulu a ten dopadl na povrch Měsíce asi 64 km od místa přistání Apollo 12. Dopad vyvolal serii seismických vln se zarážejícími charakteristickými rysy. Seismografy usazené na povrchu ukazovaly, že Měsíc rezonoval jako zvon více než hodinu. Obdobné pozorování echa seismických vln získala mise Apollo 13, když opět nechala třetí stupeň úmyslně dopadnout na povrch Měsíce. Výsledky byly ještě více zarážející. Seismografy zaznamenaly echa seismických vln trvající tři hodiny a dvacet minut. Seismické vlny cestovaly do hloubky 40 km, což vede k závěru, že Měsíc má neobvykle řídké či dokonce úplně duté jádro. To by vysvětlilo, proč je vnitřní teplota natolik nízká, že se nevytvářejí sopky s lávovými erupcemi. Rozhodující důkaz byl získán 13. května 1972, kdy do Měsíce narazil velký meteorit. Při nárazu se uvolnila energie odpovídající explozi přibližně 200 tun TNT. Šokové vlny postupovaly do hloubky Měsíce, ale ani v jediném případu se neodrazily zpět. To naznačuje, že měsíční jádro musí být buďto dutou koulí, nebo je vyplněné látkou zcela pohlcující šokové vlny.

Ortodoxní astronomové a astrogeologové jsou teorií dutého Měsíce velmi pobouřeni, protože by to mohlo znamenat, že Měsíc může být skutečně pozůstatkem gigantické vesmírné lodě, kterou do sluneční soustavy před dávným časem dopravily inteligentní bytosti. Je zajímavé, že tuto jimi tak tvrdošíjně odmítanou teorii podporují veškerá dostupná data a přitom její odpůrci nejsou schopni předložit nic, čím by bylo možno teorii dutosti Měsíce věrohodně vyvrátit či popřít.

Měsíc jako velitelství a štáb aliance Anchary?

Dan Wilson, autor velmi úspěšné knihy Our Mysterious Spaceship Moon (1975), dospěl k závěru, že Měsíc je umělou kosmickou lodí. Podobně i dva členové sovětské akademie věd (Dr. A. Kazancev a Dr. V. Ažaža) nedávno přišli s teorií, podle níž je Měsíc malou dutou planetou, která byla v dávných časech usazena na oběžnou dráhu kolem Země.Domnívají se, že Měsíc byl vyhlouben uměle, což znamená, že to udělala nějaká pokročilá inteligence. Tento názor ruských vědců je založen na zjištění, že na odvrácené části Měsíce, kterou nemůžeme vidět ze Země, se nachází mnoho kovových skal, tvořených tvrdým kovovým titanem, který je odolný proti korozi a je i na Zemi používán ve výrobě korozně náročných částí nadzvukových proudových letadel a kosmických plavidel. Několik studií amerických vědců dochází ke shodnému závěru s ruskou teorií o dutosti Měsíce, který byl v dávných časech použit neznámou mimozemskou rasou při invazi do sluneční soustavy..Neobvyklá aktivita na povrchu Měsíce byla pozemskými pozorovateli zaznamenávána přinejmenším posledních 100 let. NASA přiznal, že tajemná síla na Měsíici ovlivňovala chování a oběžnou dráhu průzkumných dálkově řízených měsíčních sond.

Poslední experimenty NASA se šířením šokových vln, vznikajících po dopadu dopravního modulu sond Apollo 12 a 13 na povrch Měsíce, otevřely záhadu, protože šokové vlny rozezvučely na několik hodin vniřek Měsíce jako gigantický gong. Rychlost šíření vln se měnila při průchodu jednotlivými vrstvami pláště a nakonec se zrychlila na 10,5 km/sekundu, což odpovídá rychlosti šíření zvuku během průchodu kovem. To dokazuje, že poslední vnitřní vrstva v hloubce asi 65 km je kovová. Kdo vybudoval Měsíc a proč, zůstáva nadále neobjasněno.

Další informace pocházejí z knihy Alexe Colliera (Defending Sacred Ground), který v ní uveřejnil své rozhovory se dvěma vědci z Andromedan Councilu, jménem Moraney a Vasais, během pravidelných fyzických kontaktů.


Měsíc, tato obrovská dutá koule s kovovým pláštěm ze slitin titanu, obalená 35-50 m silnou vrstvou skal původní planety, do níž byl vestavěn, měl původní určení jako štábní a koordinační středisko aliance Anchary pro připravovanou invazi na planetu Maldek. Podle Morenae byl vybudován v soustavě „Chowta“ v souhvězdí Ursa Minor. Chowta je údajně binární sluneční systém, v němž se nachází 21 planet a 47 měsíců. Měsíc prý byl vybudovaný uvnitř sedmnácté planety systému Chowta. Do sluneční soustavy doputoval asi po 11.000 rocích v závěsu za jednou z periodických komet a byl ukotven na oběhové drázek kolem planety Maldek.

Maldek, někdy nazývaný také „Tir Lucifer“, i když se můžeme setkat i se jmény: Faethon, Tistrya, Alanta, Tir Lucifer, Ab-zu, Zlatá planeta atd., byl sesterskou planetou obíhající blízko Země a jeho podnebí bylo velmi podobné podnebí Země, měl však mnohem větší gravitační pole a byl asi 3,7-krát větší než Země. Jeho průměr byl téměř 46.690 kilometrů (Země 12.756 km). Jméno Maldek bylo chápáno ve smyslu "jazyk plamene", ale údajně to byl jinotaj „prvotního dorozumívacího jazyka“, neboli místo počátku civilizace ve sluneční soustavě. Planeta Maldek měla původně dva přirozené měsíce. První měsíc byl známý pod jménem Lilith či Malona, druhý byl nazýván Marsala (dnešní Mars). Kdy aliance Anchara dopravila na oběžné dráhy kolem Maldeku dva umělé satelity (Měsíc a Phobos) není spolehlivě známo a odhady času se pohybují mezi 0,5 – 1 milionem let. Aliance Anchara v utajení připravovala Měsíc jako velitelskou a koordinační základnu bojových akcí a vyzbrojovala jej po mnoho tisíciletí. Aby svoji činnost maskovala, zabývala se navenek terraformingem a bioformingem obou satelitů. Na Měsíci byla údajně vytvořena dýchatelná atmosféra, velké vodní nádrže na povrchu i uvnitř a bylo zde vybudováno devět velkých měst krytých průhlednými bublinovitými skořepinami.

Přibližně před 117.000 roky aliance Anchara napadla jak Maldek, tak i jeho obydlené satelity. Maldek explodoval a Mars i Měsíc ztratili svoji atmosféru i vodu a změnily se v mrtvé planety. Postižena byla rovněž Země, která byla posunuta na novou oběžnou dráhu, více vzdálenou od Slunce, přičemž zachytila Měsíc a přinejmenším jedenkrát se srazila s Marsalou (Marsem), který se choval chaoticky, neboť neměl stabilní oběžnou dráhu. Přirozený satelit Lilith (Malona) byl vymrštěn do prostoru, ale Slunce jej zachytilo a podrželo jako desátou planetu Nimiru s velmi šikmou oběžnou dráhou vůči ekliptice. Podrobněji se touto otázkou zabývám v knize Bohové a apokalypsy. Po porážce aliance Anchary byl chaoticky se chovající Měsíc Andromedany (Galaktickou federací) usazen na stabilní oběžnou dráhu kolem Země. Leč podrobnosti o této akci chybí.

- pokračování -

© Ivo Wiesner

3. dubna 2007

Zdroj: jitrnizeme.cz


Knihy Ivo Wiesnera nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Rubrika: Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem

Seriál: Když se tak rozhlížím…
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kdyz-se-tak-rozhlizim

Temná mise NASA
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/temna-mise-nasa

Temná Mise: Tajná historie NASA
http://www.cez-okno.net/clanok/temna-mise-tajna-historie-nasa-1

Star Trek versus Solar Warden – skutečná vesmírná flotila

"Co je nejdůležitější, flotila antigravitačních vesmírných plavidel byla údajně vytvořena pod vojenským kódovým označením „Solar Warden“. Část dvě, této investigativní sady článků, diskutuje o různých zdrojích odhalujících existenci Solar Warden a jejího nejpravděpodobnějšího umístění v americkém strategickém velitelství."

http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/star-trek-versus-solar-warden...


Články z tejto série nájdete na tejto adrese.

november 09, 2010 16:52 popoludní
 • krát komentár

6 krát komentár

 1. Obrázok používateľa AvAc
  AvAcnovember 09, 2010 19:57 popoludní

  Komentár: 

  ..no na to netreba nejaky extra komentar..

 2. Obrázok používateľa svetlan45
  svetlan45november 10, 2010 23:07 popoludní

  Komentár: 

  tak ale čo ja viem tak apollo 13 nikdy na Mesiaci nebolo tak neviem ako tie pokusy uskutočnili plus by som rád vedel ako a kto zistil presné mená tej aliancie a planéty a proste všetkého...to akože ufóni prišli a všetko niekomu vykecali? divné...

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmáj 08, 2011 21:44 popoludní

  Komentár: 

  vidět, že toho opravdu moc nevíš a dobře ti tak - kyš kyš... lepší je žít v sladké nevědomosti než se trápit vědomostmi :-)))
  Kdybys měl snahu zjišťovat jak se věci mají, tak bys taky už věděl že existují prostředky jak ověřit jestli nějaké apollo na měsíci bylo či nikoliv. Netrap se tím že nevíš že kolem měsíce obíhají monitorovací a veřejně přístupné družice. Já narozdíl od tebe vím jak se ty družice jmenují a taky narozdíl od tebe vím jak a kde ty zbylé moduly hledat. A taky jsem je narozdíl od tebe našel :-)))) Toto je rozdíl mezi námi zatím co ty hledáš v bahně (a věříš starý Blažkový), já už našel :-))

 4. Obrázok používateľa Gido
  Gidonovember 17, 2010 21:53 popoludní

  Komentár: 

  Konšpiračné oddelenie by sa malo dohodnúť.

  Jeho "pravá ruka" nám vraví, že ľudia na Mesiaci NIKDY neboli, a že je to len konšpiračná fraška. Plná podvodu a klamu.
  Jeho "ľavá ruka" nám ukazuje zaručene pravé otlačky nôh, ktoré tam zaručene nafotili kozmonauti z Apola (ktorý tam zaručene neboli?).

  Inak mám rád konšpiračné teórie, sú to také rozprávky 21. storočia. Dnes už nik neverí na Bludičky a škriatkov, ale na Ufónov, nik neverí na Boží trest, ale na NWO....
  A keď je to dobre napísané a vymyslené, tak sa to dobre číta a o to hlavne ide.

 5. Obrázok používateľa Lanoo
  Lanoonovember 18, 2010 07:16 dopoludnia

  Komentár: 

  Kazdy najde to co hlada, a naozaj, nasiel si to co si ocakaval - "dobre napísané a vymyslené, tak sa to dobre číta a o to hlavne ide"..;)

 6. Obrázok používateľa AvAc
  AvAcnovember 18, 2010 18:39 popoludní

  Komentár: 

  Skor by si sa ty mal dohodnut sam zo sebou comu veris ci neveris. to je najdolezitejsie.

 

 

Top