Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

„Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality opustit.“
Ať už se vám to líbí, nebo ne, entity jsou všude kolem vás v poli čtvrté dimenze. Pokud vás přitáhlo téma tohoto článku, předpokládám, že už máte nějakou zkušenost s výzvami, jež mohou entity ve vaší blízkosti přinášet.


Toto téma je v západní kultuře tak trochu tabu – je to jedno z témat, o němž mají lidé obavy hovořit, aby nebyli označeni za blázny nebo snílky, takže jsem chtěla prolomit ledy a vnést do této problematiky o něco víc světla. Nechci tvrdit, že jsem fontánou znalostí o tomto tématu, ačkoliv s ním mám mnoho zkušeností v rámci své role na poli duchovního vývoje.

Termín „entita“ může být poněkud zavádějící, takže jej malinko vysvětlím, než se zaměříme na entity, s nimiž se lidé obvykle setkávají. Existují tři hlavní typy entit:

1. duch poutaný k zemi (pozemský duch)
2. bytosti vyšších dimenzí
3. negativní nonhumánní entita

Nejvíce se zaměříme na poslední typ, ačkoliv bude užitečné představit je všechny.

Hlavní typy entit

1. duch poutaný k zemi

Obvykle se jedná o inkarnovaná lidské stvoření, jež se po smrti těla duchovně neposunula. Zůstávají zde ve formě ducha, dokud nejsou připravena posunout se dále. Obvykle jsou připoutána k formě svým strachem nebo ztrátou. Často jsou svázána s určitým místem a mimo něj nejsou schopna existence. Mohou být přátelská, nezbedná nebo vyloženě zlá. Duchové poutaní k zemi mohou být někdy obtížní, ačkoliv do kontaktu s inkarnovanými lidskými bytostmi vstupují zřídkakdy. Tímto druhem entity se však v tomto článku zabývat nebudeme. Chtěla jsem jej zmínit jen proto, abych vysvětlila rozdíly.

2. bytosti vyšších dimenzí

Jsou to stvoření, jejichž vědomí je soustředěno ve čtvrté dimenzi a výše. Občas mají zájem o kontakt s bytostmi z třetí dimenze, jako jsou lidé. Od negativních nonhumánních entit (viz níže) se liší tím, že mají individuální duši. Vyskytují se ve všech tvarech, formách a napříč všemi dimenzemi. Některé bytosti vyšších dimenzí jsou laskavé (například andělé), jiné jsou zlé a další něco mezi tím.

Bytosti vyšších dimenzí jsou velmi složité. Ty manipulativní často číhají na senzibilní jedince schopné vidět za clonu, kde se prezentují jako bytosti „laskavé“. Mohou to být mistři klamu. V dnešním duchovním světe existuje hnutí „falešné lásky a světla“, které je zcela zmanipulované a ovládané zlými bytostmi této kategorie.

3. negativní nonhumánní entity

To jsou ty, jež mají lidé obvykle na mysli, když říkají, že mají entitu ve své blízkosti a jimi se budeme zabývat ve zbytku článku.

Jsou to ty entity, které často posednou lidi a přežívají uvnitř jejich hostitelského energetického těla. Chovají se jako parazité a jejich hostitel o nich nemá nejmenší tušení. Někteří lidé vládnou vizuálními psychickými schopnostmi, které jim umožňují proniknout do čtvrté dimenze a „spatřit“ je. Popisují pak jejich různé druhy, tvary a velikosti. Lidé obvykle zmiňují chapadla nebo háčky přisáté k jejich energetickému poli. Nejběžnějším zdrojem jejich potravy je emocionální energie. Nemají individuálního ducha, ačkoliv mohou jako jedinci jednat. Jejich duše a vědomí je kolektivní a existují jako část společného vědomí.

Většina z nich vlastně není zlá, řídí se jen svým parazitickým instinktem, mají zkrátka hlad. Pěstují si svou potravu – emoce, stejně jako lidé chovají dobytek. Velmi obratně se naučili otáčet emocionálním kohoutkem svého lidského hostitele, takže kdykoliv jsou hladové, mohou se nasytit emocionální energií. Hledají jakoukoli emocionální zranitelnost a nerovnováhu a přesně tam pak také zabodnou svůj sosák. Když jsou hladoví, otočí kohoutkem a hltají emocionální nektar, jenž začne proudit.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://www.energiezivota.com/


Súvisiace:

Duchovná lekárnička
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-duchovna-lekarnicka

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


Autori: 
Štítky: 
máj 20, 2016 22:19 popoludní

 

 

Top