Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: WingMakers Interview 2

Otázka č.1 od „Project Camelot“: Jak dalece je příběh WingMakers pravdivý anebo založen na konkrétních faktech?

Odpověď od Jamese: Pozemské události v příběhu WingMakers jsou odvislé od techniky, která se nazývá „smyslová bilokace“ - „Sensory Bi-Location“ (SBL), která je podobná tomu co lidé někdy nazývají „remote viewing“ (dálkové vidění). Tyto události vycházejí s mých vyšetřovacích metod ve chvíli, kdy jsem používal tuto techniku. To se konečně týká i „ACIO“, Incunabula, Illuminátů, mnohých „ET“ atd. Tyto elementy pak byly upravené do jmen, identit a konkrétních lokalit, tak aby se spojily s mytologickým příběhem WingMakers a přitom si konkrétní organizace o které se v příběhu opírám, ponechaly své krytí. Od samého počátku jsem neměl v úmyslu nějak odhalit tyto organizace anebo jejich pochybné programy, nicméně jsem si byl vědom, že se objeví velké množství různých konspiračních teorií právě od těch, kteří si nejvíce přejí odhalit skutečnou pravdu. Kosmologický rozsah příběhu je mytologický, zatímco více či méně pozemské elementy událostí obsažené především v rozhovorech s dr. Nerudou jsou založené na mých zážitcích s technikou „SBL“.

Otázka č. 2 od „Project Camelot“: Někteří lidé studující a komentující aktuální dění se jakoby doslova vyžívali ve varujících informacích a zprávách probouzející spíše melancholii. Jiní se zase zaměřují specificky na informace, ve kterých dominuje optimismus a naděje. To znamená, že se radikálně distancují od všeho, co by mohlo naznačovat nějaké překážky anebo nepříjemné skutečnosti. Ačkoliv mnozí z hledajících nemají problém akceptovat (přijmout) jeden či druhý pohled, stále se najde velké množství těch, kteří inklinují k jednomu anebo druhému pohledu na realitu. Zajímalo by nás jaká je Vaše vlastní filozofie a jakým způsobem absorbujete debatu týkající se budoucnosti našeho světa mezi výše uvedeným i frakcemi?

Odpověď č. 2 od Jamese: Situace našeho světa již na první pohled nevypadá zrovna moc růžově. Je dost dobře nemožné dívat se na reakce a rozhodování současných politiků a mnohých vlád a nevidět jednoznačné souvislosti. Těžko zde nalezneme shovívavost s přiměřeně kreativními aspekty. Naopak je vidět jednoznačný odliv harmonie, shody a rovnosti. Lidská rodina byla po tisíce generací úzce spojena se zcela konkrétními schématy svého vlastního vývoje. Mezi těmito schématy se nachází inklinace k nadvládě, hmotnému zajištění, je zde ukotveno ohromující spektrum různých životních stylů s důrazem na technologický rozvoj v různých formách a podobách. Zatímco citově emoční oblast lidské rodiny byla dominantně ovlivňována energetickými substráty znásilnění, zneužívání, zotročování, válkami, nečestností, nenasytností, podvody a stovkami dalších zlozvyků, které v matrici lidské společnosti zakořenily a staly se vysoce výkonnými programy lidské mysli a mnohých systémů jejího omezení.

Lidská rodina se buduje jako pyramida manifestujícího se života skrze tisíce generací a s každou takovou novou generaci staví další vrstvu naznačující aktualizaci různých technologií a životního stylu. V současné době se blížíme ke špici této pyramidy, kde již nic dalšího nelze doplnit. Pyramida je dokončena a my – každý z nás – bude muset pohlédnout na naše společné dílo, které jsme vybudovali. Pyramida lidstva je zřejmá v trojrozměrném světě, ale skládá se ze souboru „dílců“, které jsou vadné. Co jsou to za „dílce“? A co je činí vadnými? Jakým způsobem se lidstvo dostalo mimo kurz v průběhu budování civilizační struktury- Odráží naše společnost skutečně toho kým ve skutečnosti jsme?

Je zde specificky systém, který po miliony let od chvíle kdy se objevil, vede lidstvo k postu zcela nedostatečných stavitelů své vlastní civilizace. V souvislosti s Vašimi otázkami, budu muset začít definovat tento systém (struktura), tak abych odpověděl v dostatečných detailech a byl schopen uvést do života novou dimenzi skutečností k případné pozdější konverzaci. Systém, o kterém jsem se před chvilkou zmínil je uvnitř Lyricus znám jako „Suppression of the Sovereign Integral“. Jeho devět primárních součástí je zobrazeno níže.

Dříve však než budu pokračovat, musím upozornit všechny čtenáře, aby zůstali neutrální ve chvíli, kdy budou analyzovat a zkoumat mé následující informace. Pakliže zjistíte, že jsou pro Vás tyto informace složité, méně pochopitelné anebo prostě těžké, budou-li ve vás vyvolávat strach, nenuťte se do dalšího čtení anebo studia. Zcela jistě se k nim vrátíte později. Následující příběh není určen pro každého. Děkuji vám za pochopení.

Skrytý systém (struktura) pro „Zatemnění Svrchované Jednoty“ („Suppression of the Sovereign Integral“)


„Human Mind Systém“ (HMS) čili „Systém Lidské Mysli“ – je rozdělen do tří primárních oblastí čili funkčních mechanismů:

a) Nevědomí – jde o tzv. genetickou mysl

b) Podvědomí

c) Vědomí


Tyto tři funkční celky se v koherentním smíšeném stavu u běžného člověka definují prostým termínem „vědomí“. „HMS“ je přitom nejneprůhlednější a zdeformovaný závoj (clona), která stojí mezi lidstvem a jeho skutečným (pravdivým) „JÁ“, narušující jeho svobodné sebevyjádření uvnitř domén, které nazýváme „Realita“.

Genetická mysl je „datovým archívem“ celého lidstva, podvědomí je „datovým archívem“ pokrevních rodových linií a vědomí je „datových archívem“ jednotlivce. Nicméně, a tomu je potřeba dobře porozumět, základní vzorce myšlení jsou primárně sublimující z podvědomí a genetických myšlenkových struktur vědomí. Takže zatímco jedinec je hluboce přesvědčen, že je individualitou ve skutečnosti tomu tak není. Ne v souvislosti s „HMS“.

Můžete sebe sama vnímat jako kopii lidské rodiny složené z vašich rodičů a osob v přímém pokrevním spojení, která je umístěna do individualizovaného výrazu „JÁ“. Toto „JÁ“ je pomocí „HMS“ konkretizováno do jednoho výrazu (vyjádření), ale kořeny vedou hluboko do živné půdy lidstva jako celku skrze jednotlivá genetická patra vašeho rodu, skrze ty všechny jedince, kteří žili před vašim zrozením.

Toto je jeden ze základních důvodů proč skrze desetitisíce generací pokračujeme ve stejných vzorech nenasytnosti, oddělenosti a sebe-destrukce. Obraz v zrcadle je aktualizován s „lepším oděvem“ a více důmyslnou a propracovanou maskou, ale vespod obraz zůstává se stejnými pocity, stejnými myšlenkami a stejným chováním.

Sociální a kulturní inženýrství skrze zábavní podniky a aktivity a osnovy oficiálních vzdělávacích systémů strhává jednotlivce na slepou kolej (nejintenzivněji v průběhu maximálně dynamického vývojového období – tedy mezi třetím a čtrnáctým rokem života). Tak se aktivují programy a podsystémy „HMS“ zajišťující, že jedinec bude vhodně připraven a přizpůsoben realitnímu matrixu ve správném čase a na správném místě.


Suppression of the Sovereign Integral a jeho devět podsystémových souborů

„Money-Power Grid“ (MPG) čili „Finanční Silová Mřížka“ – Jedním z hlavních důvodů proč existuje „Human Mind Systém“ je globální vůle „elit“ uchovat si permanentní kontrolu nad „Money-Power Grid“. Peníze jsou primárním cílem „světové elity“ jelikož vštěpuje sílu těm, kdo vlastní dostatečný finanční potenciál.

Finance mají ve skutečnosti mnoho podob, včetně vzácných kovů a ropy, půdy, nemovitého majetku, produktů a služeb. Peníze jsou „Bohem“ světové elity a jejich banky jsou „náboženské instituce“ ve kterých mohou uctívat svého „Boha“. Korporační elita, vládní elita, „podzemní elita“, elita bankéřů představuje kontrolující systémy „MPG“. Takže ti, kteří se nachází ve vrcholné pozici mocenského sektoru, obzvláště pak uvnitř bankovního sektoru jsou bytostně spojeni s „MPG“ a budou dělat všechno proto, aby si uchovali nad ním kontrolu, a budou manipulovat s lidskou rodinou tak, aby sloužila jejich programu.

Interdimensional Universe Structure (IUS) čili „Interdimenzionální Vesmírná Struktura“ – Toto je struktura domén reality a jejich vzájemných rozhraní. „IUS“ je velmi, velmi komplikovaná oblast bádání a proto se budu dotýkat pouze jejího povrchu. Lidské bytosti mezi dimenzionální a interdimenzionální povahy. „Prvotní Zdroj“ je společný nám všem. Jde o „Collective Us“. Nejde o životní projev boha v nějaké vzdálené vesmírné končině. „Prvotní Zdroj“ je lidská bytost kolektivně nezatížená skrze „HMS“. „Prvotní Zdroj“ rozdělil sebe sama do individualizovaných výrazů – nás (us). V počátcích naší existence jsme obývali dimenze, které nebyly klasicky materiální povahy, ale existovaly na kvantových úrovních času a prostoru.

Nicméně, tak jak se dimenze rozvíjely skrze expanzi našeho stvoření, došlo k tomu, že jsme byli jako individualizované, interdimenzionální bytosti svedeni k tomu, abychom vstoupili do lidských těl. Tento aspekt svedení byl výslednicí konspiračních sil, které vedl „Anu“, král Anunnaki.

Tento aspekt ztělesnění lidské bytosti byl velkým experimentem v oblasti inženýrství lidské energetiky a systému lidské mysli (HMS). Anu si velmi dobře uvědomoval, že jediný způsob jak zotročit Atlantskou civilizaci spočíval v zapouzdření do systému mysli, který by radikálně snížil přirozenou schopnost lidské bytosti vyjadřovat své skutečné vlastnosti. Místo toho došlo k vyjádření programů uložených v „HMS“. Tyto programy byly vytvořené samotným Anu a jeho vědci.

-pokračování-

Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

© 2008 Project Camelot, Project Avalon: Kerry Cassidy

© 2008 James (WingMakers)

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


Štítky: 
december 11, 2008 04:19 dopoludnia

 

 

Top