Obrázok používateľa CEZ OKNO
Japonsko - inšpirácia pre Slovensko 21. storočia

Začiatkom 19. storočia bolo Japonsko strnulou a izolovanou krajinou. Spôsobilo to 200-ročné uzavretie krajiny pred svetom. V tomto období si krajina zachovávala črty feudálnej spoločnosti, podobajúcej sa na európsky stredovek. Pôda patrila bohatej oligarchii, ktorá ovládala skupiny oddaných samurajov (privilegovaných bojovníkov). V tejto fáze situácia feudálneho Japonska trochu pripomína obdobie na Slovensku po roku 1989, kedy moc v krajine preberali rôzne politické subjekty. Je známe, že práve počas tohto obdobia sa vďaka divokej privatizácii na Slovensku tiež podarilo vytvoriť skupiny bohatej oligarchie, ktorej slúžili skupiny verných bojovníkov (či už z radov polície, SIS, SBS alebo z podsvetia).V polovici 19. storočia, keď Japonsko zachvátila kríza, všeobecná nespokojnosť spôsobila, že sa medzi ľuďmi začala šíriť myšlienka na zmenu vlády. Nespokojnosť obyvateľstva vzrástla v 50. rokoch 19. storočia, keď šogun priľahko a bez zodpovedajúcej protihodnoty poskytol USA a európskym štátom obchodné privilégia. V tejto dobe vzniká koalícia nespokojencov, ktorí nechceli znášať takéto poníženie. Ich snahou bolo zosadiť šoguna, keďže podľa nich slúžil zahraničným záujmom a nie Japonsku. Nespokojenci mali v úmysle vrátiť moc cisárovi a modernizovať krajinu tak, aby mohla lepšie čeliť chúťkam cudzincov. V roku 1867 tak nastúpil na trón 14-ročný cisár Macuhito, ktorý na rady reformných samurajov o rok neskôr zbavil šoguna moci a vyhlásil začiatok novej éry – Meidži (v preklade vláda osvety).

Nový cisár začal ihneď rozumným spôsobom modernizovať krajinu. Japonsko preberalo pokrokové západné myslenie a nové technológie, pričom ale stále zostávalo pevne späté so svojimi tradíciami. Tradičná rodina, sila hierarchických vzťahov, v ktorých je kolektív na prvom mieste naďalej riadili japonskú spoločnosť. Stará šľachta zbavená pozemkov a privilégií vstupovala do služieb novej štátnej správy. Za tridsať rokov sa z Japonska vďaka rozumnému a neskorumpovanému vedeniu stala priemyselná veľmoc Ázie. Krajina síce preberala západnú techniku a pokrokové myslenie, ale chránila si aj nezávislosť. Do Japonska boli pozvaní najlepší zahraniční technici: nemeckí hutníci, holandskí stavitelia, anglickí odborníci na pradiarne, aby pripravili nové japonské kádre, potom sa však vracali domov. Impulz takémuto rozvoju dával štát, ktorý kupoval vybavenie, zakladal podniky a pozýval zahraničných odborníkov. Japonsko si ako prvá ázijská krajina osvojilo modernú priemyselnú a obchodnú techniku. Národný priemysel sa mu ale podarilo vybudovať bez pomoci zahraničných úžerníckych pôžičiek. Práve v tejto fáze modernizácie môže byť Japonsko inšpiráciou pre Slovensko.

Na Slovensku po roku 1989 máme tiež oligarchických vládcov, decimujúcich náš národ a krajinu hladiac na zahraničné záujmy a vlastný prospech. Obrovskou chybou slovenského politického vedenia bolo, že okamžite po zmene režimu zavrhlo a zničilo všetko, aj to dobré a fungujúce. Slovensko 21. storočia by sa malo vrátiť ku svojim tradične osvedčeným hodnotám a príliš sa neotvárať novým škodlivým prúdom západného liberalizmu, ktoré spôsobujú celkový úpadok západnej civilizácie. Reforma Meidži umožnila Japonsku vstúpiť do moderného sveta tým, že dokázala spojiť modernizáciu so zachovaním tradične dobrého. Práve tradičné myslenie uchránilo modernizujúcu sa krajinu pred korupciou a kapitalistickou bezohľadnosťou. Myslím si, že aj na Slovensku je potrebné, aby sa skupiny nespokojencov znechutených extrémnym materializmom a korupciou našich novodobých pánov spojili a vytvorili novú politickú silu založenú na pronárodných ideáloch a nezištnosti. To, či sa Slovákom podarí ísť japonskou rozumnou cestou, nám ukáže až budúcnosť.

Marián Mišun

Zdroj: SHO.sk


Rubriky: 
júl 17, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top