Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jasnovidka Vanga o mimozemšťanech

O známé jasnovidce z Bulharska jste již jistě slyšeli. Od mládí byla slepá, obdržela však mimořádné nadání věštit budoucnost, což činila celý život, až do svých 85 let. Lidé různých profesí a společenského postavení za ní chodili a žádali o radu, včetně mnoha politiků a významných osob, a to i ze zahraničí. Věštby prý dostávala od bytostí, které vídávala pouze ona, a které ji našeptávaly, co má komu říkat. Podle svých slov také zřejmě dokázala svou myslí sledovat celý svět a vnímala a cítila vše, co se v něm děje.


Všechno utrpení a hrůzy v něm přitom bolestivě vnímala. Ve svých prognózách se vyjadřovala k různým tématům, nejčastěji k politice, vývoji Bulharska, ale také k duchovním tématům, víře a Bohu. Nemocným lidem radila, jaké bylinky a jakou léčbu mají použít. Kromě toho všeho se také několikrát zmínila o mimozemšťanech.

Pro hodnověrnost jasnovidky Vangy hovoří řada předpovědí, které se vyplnily. Například se říká, že předpověděla teroristické útoky 11. září 2001, když hovořila: "Hrůza, hrůza! Američtí bratři padnou na kolena po útoku železných ptáků." Údajně měla podobně předpovědět potopení ruské ponorky Kursk v roce 2000, vítězství Billa Clintona a Borise Jeľcina v prezidentských volbách, rozpad SSSR, smrt princezny Diany, nebo den vlastní smrti. V roce 1979 předpovídala, že "...za šest let se začne svět radikálně měnit. Staří vůdci odejdou. Přijdou noví. V Rusku se objeví nový člověk." V roce 1985 nastoupil nový sovětský vůdce Michail Gorbačov, který zcela změnil politiku Sovětského svazu a ukončil studenou válku.

Předpovídala také mnoho katastrof, válek, hladu a problémů. Předpovídala třetí světovou válku. "Víte, co přijde za několik let? Zemětřesení, ohně, povodně, bída... Mnoho lidí zahyne. Všichni se budou bít, všechny národy budou na jedné hromadě... Lidí bude méně, nebude zboží. Ovce, krávy, kozy nebudou vhodné ke konzumaci." Mnohokrát opakovala, že v budoucnu bude nedostatek jídla a vody, nebo že jídlo bude, ale bude nejedlé a lidé po něm budou nemocnět, stejně tak voda bude znečištěná a nepitná. Zem bude znečištěná chemií a radioaktivní. Přibudou nové nemoci. Budou útoky muslimů v Evropě, Čína se má stát supervelmocí.

Jako na řešení vždy poukazovala na víru a náboženství. Lidé by se měli obrátit ke křesťanství, sjednotit se a chovat se k sobě lépe. Dávala také naději. Říkala: "Bude zle, ale všechno se dá do pořádku. Píše se o tom i v Bibli." Také říkala, že "osmý" vůdce přinese konečný mír na světě. Měl by přijít z Ruska, které by se v budoucnu mělo duchovně obrodit a přinést světu velkou změnu. Mají být objeveny nové zdroje energie. Lidé začnou cestovat do kosmu a obsazovat planety.

Nyní k tomu, co je zajímavé pro exopolitiku. Mezi dobrými i nepříznivými předpověďmi, toho, co lidstvo v budoucnu čeká, Vanga mluví také o setkání s mimozemskými civilizacemi: "Svět projde mnoha proměnami. Bude na vzestupu i na sestupu... Rovnováhy se dosáhne tehdy, když nadpozemské bytosti začnou hovořit s pozemskými." K setkání by mělo dojít "za 200 let", signály z Vesmíru prý "nejdříve zachytí maďarská aparatura..." Píše se o tom prý ve starých knihách. Pokud je pravdivý údaj 200 let, mělo by k setkání dojít v roce 2179 (někteří udávají 2125).

Co se týče přesnosti v datech, některé předpovědi Vangy se (naštěstí) nevyplnily. Například světovou válku předpovídala už na rok 2008 a pak na rok 2010. Měly se tehdy odehrát atentáty na vysoké státní činitele, měla vypuknout běžná válka, která však měla posléze, po užití atomových zbraní, přerůst v jadernou a chemickou. Muslimové měli útočit proti Evropanům chemickými zbraněmi. Skončit měla v r. 2014, lidem však měla způsobit vážné nemoci kůže. V roce 2011 měli v důsledku jaderného spadu na severní polokouli utrpět lidé, zvířata i vegetace. Vylidnění Evropy a její obsazení muslimy se také nenaplnilo.

Ohledně mimozemšťanů dále říká: "Jednoho dne se obyvatelé Země setkají s představiteli jiných civilizací. Jejich létající talíře už nyní krouží nad Zemí a hledají kontakt." A dále: "Vy to nevidíte, ale na nebi je v současnosti rušno. Pohybují se zde mimozemšťané v létajících strojích. Uvnitř jsou obvykle tři a mají velmi zvláštní zařízení. Říkají mi: Připravujeme se na velkou událost." I tato zpráva pochází z roku 1979. Dojde někdy časem k "velké události", nebo i tato předpověď selhala?

Mimozemšťané podle Vangy jsou průzrační, asi jako obraz na vodě. Okolo hlavy mají záři. Mají na sobě oděv připomínající brnění nebo rybí šupiny. Někdy mají vzadu křídla, nebo něco podobného. Brali ji i na jejich planetu, kterou prý nazývají "Vamfim", která má být "třetí od planety Země". Často s ní hovořili. Pověděli jí například, že kosmonaut Gagarin nezemřel při havárii, ale byl unesen. Byla prý také přítomna přistání Apolla na Měsíci: "Pozorovala jsem kosmonauty, kteří první vstoupili na Měsíc. Neřekli vám ani "ň" z toho, co jsem tam viděla já..." Bohužel ani ona nám neodhalila více. Dá se však předpokládat, že tam došlo k něčemu velmi zajímavému a neobvyklému, co NASA tají.

Mimozemšťané jsou prý velmi přísní a vysoce organizovaní. Mají pěknou planetu a přírodu. Často přicházeli za ní do domu a hovořili s ní. Jejich hlasy zní jako ozvěna. Občas jí údajně dávali na uši něco jako sluchátka. Vanga má být jejich nejdůležitějším "styčným bodem" na Zemi. Komunikují i s dalšími na naší planetě a kontrolují nás. Vanga prý nemůže vyprávět o všem, co viděla, ještě prý nenastala správná doba.

Splní se všechny tyto věci? Podle některých údajů mají Vanžiny předpovědi úspěšnost asi 80%. Splnila se jich většina, ne však všechno. Předpovědi tudíž netřeba brát jako fatální. Můžeme třeba věřit předpovědi, že se obnoví komunismus? O tom Vanga říkala: "Socialismus se vrátí v nové podobě. Znovu bude Sovětský svaz, ale nový." Doporučuje se proto vrátit ke čtení Marxe a Lenina. Do r. 2076 má být svět komunistický. Může se toto nepravděpodobné proroctví splnit?

Můžeme věřit tomu, že budou nalezeny zázračné léky a nové zdroje energie, vznikne nové náboženství či že stoupne světová hladina oceánů. Může však být pravda, že se část lidí stane roboty a zvířata napůl lidskými? Mají vzniknout nové rasy. Také kolonie na Marsu, která se má osamostatnit a nakonec vést válku se Zemí, než bude Mars zničen kometami. Zní to jako sci-fi? V daleké budoucnosti se mají změnit dráhy planet a také fyzikální zákony, má se objevit způsob cestování časem. To vše údajně tato jasnovidka podle dostupných informací popisovala.

Vanga říká, že jednou přijde 1000 let míru a blaženosti, "...prostí lidé budou rychlostí desetkrát větší než světlo cestovat do jiných světů. To se neuděje dřív než roku 2050," hovoří na jednom místě, zároveň však jinde varuje před kataklyzmaty a bouřlivými událostmi, kdy se lidé rozdělí podle víry. Změní se vědomí lidí a vrátí se původní učení. Nemá se to stát dříve, než padne Sýrie. Krátce před svou smrtí v roce 1996 uvedla, že Země zažije mnoho neklidu, zachrání ji ale kontakt s mimozemšťany.

Ladislav Zelinka

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Vanga
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/vanga


november 23, 2013 22:04 popoludní

 

 

Top