Obrázok používateľa CEZ OKNO
JE TEORIE PRADÁVNÝCH ASTRONAUTŮ VYVRÁCENA? II.

Mohli bychom strávit celé hodiny nad tímto tématem, ale nepovažuji to za nutné, protože čtenáři jistě ví sami, jak se věci mají. Rád bych místo toho zmínil další momenty, které mě v dokumentu zaujaly. Velikonoční ostrov je dodnes také velice zajímavá destinace a přestože má svá tajemství, není jej nutně potřeba spojovat s mimozemšťany. Opět zde narážíme na stejnou záležitost. Mnoho pokusů již bylo provedeno o přemístění soch Moai a některé z nich i celkem přesvědčivé, takže by se zdálo, že domorodci věděli jak s nimi pohybovat.


Ovšem i zde White ignoruje kompletně místní legendu, která jasně hovoří o tom, že sochy kráčely sami na své místo, což by podle selského rozumu mělo znamenat “bez cizí pomoci“. Dalším tématem byly například malé zlaté artefakty, které velice připomínají letadla. Zaujalo mě především, že zde byly konečně ukázány také ty jiné, které byly nalezeny a které vypadají skutečně jako nejrůznější druhy hmyzu a zvířat. Zde je trochu problém se slovíčkařením, protože artefakty spojované s letadly jsou oficiálně označeny jako hmyz a skutečně žádný hmyz nevykazuje takové anatomické vlastnosti. Zatímco ukázaný druh ryby tento artefakt znázorňuje velmi blízko a to mě trochu zarazilo. Pokud tedy skutečně takový druh ryby existuje a naši předkové jej zpodobnili do zlatého objektu, proč jej odborníci označují jako hmyz? A umí tento druh ryby létat? Všichni totiž víme, že pokusy s vytvoření modelu na základě tohoto artefaktu byly velice úspěšné, i když přiznávám, že badatelé opravdu určité věci pozměnili, aby model mohl létat. Rozhodně to pro mě vrhlo trochu jiný pohled na tyto konkrétní artefakty.

Co se týká příběhů z Bible a dalších historických textů, tak zde má pan White naprosto irelevantní argumenty, protože naše chápání těchto prehistorických záznamů je čistě založeno na jejich interpretaci. Nikdo z nás v té době nežil a nezažil to a pokud se tehdy odehrávaly nějaké podivné události, lidé té doby je museli zachytit pomocí svého jazyka té doby. Nikdo v té době neměl technologické reference známé dnes a neznal slova pomocí kterých by se daly takové jevy případně vysvětlit. Navíc náboženství jako takové jak ho dnes chápeme (to platí obecně pro všechny druhy) je kombinací nejrůznějších výkladů popisovaných událostí lidmi té, či oné doby, postupného zkreslení v průběhu staletí, špatnými překlady a v neposlední řadě úmyslným manipulováním těmi, kteří rozhodují, co ve svatých textech bude a co ne. Takže jak věrohodné tyto dokumenty opravdu jsou? Jistě si uděláte svůj vlastní úsudek. Archeoastronautická teorie zde tedy nabízí jen jinou interpretaci takových textů. S tím úzce souvisí středověké umění a podivné komponenty některých uměleckých děl, které zobrazují neobvyklé věci jakoby neodpovídající kontextu doby. Trochu jsem nepochopil argument pana Whitea, když říká, že některé ikony (symbolismus půlměsíce a Slunce například) se objevují na mnoha různých obrazech a dílech a že to není nic neobvyklého, protože znázorňují stejnou věc, kterou lidé v průběhu staletí pozorovali, či uctívali (mluvíme o podivných objektech na obloze, které se vyskytují v těchto dílech). Znamená to, že kdyby lidé pozorovali několikrát do roka na obloze UFO, nebo jiné jevy, muselo by to být zobrazeno jen na jednom obraze, nebo ještě lépe, nikde? Myslím, že právě naopak...

Jedním z dalších stěžejních témat AAD je problematika křišťálových lebek. Zde budu citovat člověka, který v tomto směru udělal velký kus práce a výzkumu a kterého se tento útok dotkl osobně. Philip Coppens říká:

“Je to absolutní lež, že Anna Mitchell-Hedgesová nikdy nedovolila testování lebky. Stejně tak není pravda, že se Hedgesová snažila celý život lebku prodat, přestože některé informace o tom, že lhala o způsobu, jak k objektu přišla, jsou pravdivé. Závěry o lebce, ke kterým White došel reprezentují styl celého dokumentu. Tyto závěry jsou chybné a osobně si myslím, že si je toho vědom. Přestože některé argumenty jsou částečně pravdivé, mnoho jiných bylo přehlédnuto, aby se mohlo záměrně prohlásit, že problematika křišťálových lebek je dávno vyřešena.”

Skutečně, White vůbec nezmínil testy, které provedla firma Hewlett-Packard a Britské muzeum před více než třiceti lety. Philip Coppens obdržel kopie výsledků těchto testů, stejně tak jako mnoho jiných badatelů, ale White z nějakého důvodu ignoruje celou záležitost. Místo toho používá pro svůj argument případ z roku 2007, kdy byla lebka zkoumána odborníky ze Smithsonian institutu a byla označena za podvod. Opět to není až tak úplně pravda ani v tomto případě, protože tento názor je názor Jane Walshové, která k němu došla mnoho let předtím, než měla možnost lebku skutečně fyzicky zkoumat. Philip Coppens dokonce na svém webu uvádí, že má kopii celého videodokumentu testů z roku 2007 (několik hodin videozáznamu) a může všechny s určitostí ujistit, že podstata těchto analýz byla radikálně odlišná, než to co nám tvrdí pan White, který nikdy video neviděl a nebyl přítomen testům. Philip řekl, že je také ochoten tato data uvolnit pro případné skeptiky a debunkery, aby je mohli prostudovat. Bohužel už není mezi námi a nemám informace o tom, kdo má momentálně přístup k jeho archívu a dílu.

Chris White se také pustil do kritiky badatele Zecharie Sitchina a v tomto bodě s ním souhlasím, přestože mnozí z vás to možná neradi slyší a nebudou souhlasit. V tomto ohledu bylo již provedeno mnoho výzkumu a do dnešního dne mi není znám jediný jiný překladatel tabulek s klínovým písmem, který by podpořil Sitchina a jeho interpretace.

Michael Heiser podává také velice oprávněné argumenty a každý si může jeho web podrobně prostudovat a udělat si vlastní názor. Překládání tabulek není jednoduchá záležitost a na světě je jen malý počet lidí, kteří to umí. Buďto se všichni na Sitchina domluvili a lžou, anebo Sitchin zkrátka nemá pravdu. Je nutno brát v úvahu skutečnost, že jeho překlady a interpretace pocházejí také z doby, kdy neexistovalo příliš mnoho referencí. Dnes máme, jak Heiser správně namítnul, online databázi, kam může každý jít a zkusit si překládat tyto tabulky. Zkrátka za mnoho let od Sitchina byl udělán v tomto směru určitý pokrok a to se nedá ignorovat, přestože i zde (možná na jeho částečnou obhajobu), musíme stále brát v úvahu, že i tyto texty z velké části závisí na správné interpretaci, což může být do určité míry diskutabilní. Mohu osobně potvrdit jednu věc. Vlastním dva díly knihy Enuma Eliš v anglickém překladu a je to opravdu složité čtení. V textu chybí mnoho vět, často i celých odstavců, protože se zkrátka kus tabulky nenalezl, nebo je originální text poničen a tudíž nečitelný. V mnoha těchto pasážích je tak obrovský prostor pro spekulace a každý si tam může v podstatě doplnit příběh dle své vlastní fantazie, pokud to nějakým způsobem naváže na další odstavec. Celá tato problematika je velmi obtížná a pro našince zůstává jen jediná možnost jak si správnost překladů a interpretací alespoň nějak ověřit. Naučit se jazyk a přeložit si to sám.

Na závěr bych se trochu zmínil ještě o použití atomových zbraní v dávnověku. White opět poněkud editoval skutečné údaje, které jsou k dispozici. Krom jiného tvrdí, že mrtvoly nalezené v Mohendžo Dáro byly pohřbeny normálním způsobem a neleží jen tak na ulici, což dokládá jedním z mnoha uvedených zdrojů (což je pozitivní počin, to se nedá upřít). Problém v tomto případě je, že jeho zdroj mluví o něčem velice rozdílném, než jak to White sám interpretuje.

Zdroj tvrdí, že díky způsobu jakým byly exkavace provedeny nám zůstává jen jediný závěr, že nikdo nemůže s jistotou určit jestli lidé zahynuli v nějaké katastrofě, nebo jestli byli pohřbeni. To, že se na místě odehrál nějaký masakr je navíc názor mnoha jiných odborníků i z řad archeologů. White odporuje v tomto případě sám sobě tvrzením, že “seriál nezmiňuje žádného odborníka na tuto lokalitu“, zatímco jinde říká, “že to je pan Davenport“. White má možná pravdu v tom, že v Mohendžo Dáro nebyla naměřena zvýšená radiace, nicméně ta byla naměřena v jiných částech Indie odpovídajících místům, kde se odehrávali údajné bitvy bohů popisované v historických textech. Další argument o detonaci atomové bomby v blízkosti Mohendžo Dáro může být celkem oprávněný. Hliněné stavby by byly asi rozmetány v takovém případě na kusy a dnes by město neexistovalo, pokud tedy budeme hovořit o atomových zbraních tak jak je známe dnes a jejich průvodních znacích. To však zákonitě nemusí znamenat, že civilizace té doby měla naprosto stejnou technologii jako my dnes. Co když byly jejich zbraně trochu jiné? Napadá mne v této souvislosti exploze v Tunguzce. Je dobře známo, že ať už tam vybouchlo cokoliv, místo v centru exploze zůstalo takřka neporušeno, ale stromy v okolí desítek kilometrů byly sraženy na zem ve směru na všechny strany od epicentra exploze. Další zajímavý moment je, kdy White uvádí, že bylo nalezeno jen 37 koster v Mohendžo Dáro, což není mnoho, jak tvrdí Ancient Aliens, kteří však nikde počet neuvádějí. Jen mě zarazilo, že jich ve skutečnosti bylo nalezeno tak málo, zajímavý detail. Další věcí, kterou White podrobně rozebírá jsou létající stroje v indických textech nazývané vimány (vimán, vimána). Musí se mu připsat k dobru, že skutečně zvýraznil nadměrné používání pochybného textu Vaimānika Shāstra ze začátku 20. století. Ten je opravdu výsledkem jakéhosi telepatického přenosu a automatického písma. O věrohodnosti takových údajů ať si každý udělá úsudek sám a je trochu smutné, že tvůrci seriálu Ancient Aliens tolik protěžují takový zdroj doufajíce, že podprůměrně inteligentní americká veřejnost tomu nebude přikládat velký význam. V podstatě se jim to daří, ale naštěstí jsou jedinci, kteří na takové věci upozorní. Avšak ani v tomto případě nemůžeme (jak White rád provozuje v průběhu celého svého dokumentu) odmítnout teorii těchto létajících strojů úplně, protože mnoho referencí se nachází ve skutečných védských textech a jsou opět předmětem interpretace toho daného badatele. Takže vimána ano. Vaimānika Shāstra ne!

Jak tedy shrnout můj osobní názor na dokument Ancient Aliens Debunked? Myslím, že Chris White udělal několik pozitivních argumentů a asi každý zastánce archeoastronautické hypotézy by měl tento film shlédnout. Každý si v tom asi najde své a možná se najdou i ti, pro které to bude znamenat obrat ve světonázoru. Myslím, že je dobře, že vznikl dokument, který je schopen částečně ukázat druhou stranu věci a který dokazuje minimálně jedno, že pochopení naší minulosti je ještě daleko složitější, než jsme si možná mysleli. A to především díky nám lidem, kteří jsou rozděleni do mnoha ideologických táborů, lidem kteří jsou často zaslepeni nejrůznějšími kulturními a lokálními dogmaty a kteří v mnoha případech manipulují dochovanými informacemi ve svůj vlastní prospěch. Bohužel Chris White v tomto případě nezůstává pozadu a to je na druhou stranu věc, která mi vadí, protože jeho dokument je na mnoha místech záměrně dezinformační a vytvářející falešnou dichotomii. Jeho slovíčkaření by se dalo rozebírat mnoho týdnů stejným způsobem, protože to je nekonečná hra argumentů a protiargumentů, které vyvolají další protiprotiargumenty a tak dále. White se navíc často odvolává na expertýzu “odborníků” jako je Jason Colavito, podle mého jednoho z nejnechutnějších debunkerů všech dob a zřejmě současné reinkarnace Philipa Klasse. Tento člověk vyvrací všechno, všude a za každou cenu a jeho blog vřele doporučuji k prostudování. Každý si pak může udělat obrázek, kdo pan Colavito je a proč je tak často zmiňován v AAD. Tímto krokem se pan White u mě bohužel zařadil do nekonečného seznamu neúnavně nespokojených a nadávajících skeptiků, kteří se (z možná prostých osobních důvodů) snaží veřejně zdiskreditovat mnoho, především alternativních oborů lidského zájmu a poznání.

Ono není ani divu, protože tyto zájmové skupiny, včetně archeoastronautiky, často balancují na tenké hranici, která odděluje oficiální zažité dogma a alternativní pojetí mnoha věcí. Tyto skupiny jsou velice lehce napadnutelné, protože se v nich objevuje skutečně mnoho podvodníků, šarlatánů a podivínů. Samotná podstata témat jako jsou UFO, archeoastronautika, paranormálno a tak dále tomu bohužel dává dostatek prostoru. Nebyli to však právě takoví podivíni s alternativním myšlením, kteří v mnoha případech zajistili posun vědy o velký krok dopředu? Zde by mohl následovat dlouhý výčet jmen. Problém však je, že to většinou trvá dlouhou dobu, než zkostnatělý systém akceptuje radikální myšlenky, které se mnohdy projeví jako správné. Historie nám to rozhodně dokazuje. Přestože, jak jsem již uvedl, má film AAD svůj potenciál a některé zajímavé užitečné momenty, mám z něj smíšené pocity, protože způsob jak je proveden je trochu nešťastný, očividný styl a snaha autora jít jedním směrem záměrnou manipulací s informacemi ničemu neprospívá.

Útočení na jednotlivé protagonisty Ancient Aliens a chytání se za jejich slova také není nejlepší taktika, ovšem to je přesně to, co mají skeptici v náplni práce. Možná jste právě dospěli k závěru, že můj názor si tak trochu vzájemně odporuje? Ano, to je pravda, protože na jednu stranu dokument oprávněně poukazuje na určité nesrovnalosti a jsem rád, že existuje a na druhou stranu sám sebe v podstatě diskredituje svým dalším vlastním obsahem a záměrnou zaujatostí. A tak skončím tento nekonečný proud myšlenek tím, čím jsem začal. Tvrzení jednoho člověka na základě pečlivě a cíleně vybraných informací shromážděných do třech hodin internetového dokumentu, že teorie pradávných astronautů je nesmysl, je velké sousto a závazek, který před sebe pan White postavil. Znamená to jinými slovy, že desítky hodin dlouhého televizního seriálu Ancient Aliens, který je výsledkem několika televizních týmů a štábů, badatelů z mnoha oborů a z celého světa a více než padesát let trvající intenzivní snahy o dokázání této teorie, jsou naprostou ztrátou času pro toho, kdo by se chtěl s tématem archeoastronautiky seznámit. Jediný člověk tedy “rozhodl“, že k mimozemské intervenci v dávné historii nedošlo, že předkládané důkazy jsou všechny chybné a samotná myšlenka je vlastně blbost.

Znamená to pro nás ostatní, že se tedy máme všeho vzdát a že hypotéza pradávných astronautů je jednou provždy vyřešena? V žádném případě :) ...

- koniec -

Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Spomínaný DOKUMENT "ANCIENT ALIENS DEBUNKED" (titulky CZ) nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: ANCIENT ALIENS
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-ancient-aliens

Archeoastronautika
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-archeoastronautika


december 17, 2013 02:18 dopoludnia
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Jaroslav
  Jaroslavdecember 17, 2013 09:29 dopoludnia

  Komentár: 

  Je pravdou,že mnohé informácie v tomto seriály sú tendenčné a dovolím si tvrdiť i zaujaté.Avšak ja ho chápem tak,že ide zo strany zadávateľa o zakrývanie skutočného pravdivého poznania o nás,ako i odvádzanie pozornosti na vedľajšiu koľaj.Čo hovoria fakty.
  - niesme na zemi prvou globálnou civilizáciou ale pravdepodobne treťou
  alebo štvrtou
  - náš pôvod nieje prirodzený,ale bol ovplyvnený aj záujmom a vedou predchádzajúcej civilizácie
  - chod našej civilizácia determinovala prírodná katastrofa planetárneho rozsahu,ktorá úplne zmenila stav slnečnej sústavy a jej jednotlivých planét zhruba pred 14 000 rokmi
  Myslím si,že je treba prestať s primitívnym propagandistickým zavádzaním a začať pravdivo odkrývať náš pôvod i keď to súčasným mocným nevyhovuje...
  Revolúcia prebieha všade okolo nás a to i vo vede a poznaní.
  V histórii našaj civilizácie to nieje prvý krát.

 

 

Top