Obrázok používateľa CEZ OKNO
Elisabeth H A I C H: Den s jógou 4. Úterý - Marsova síla

Marsova síla je tvůrčí plodivou silou. Tvůrčí síla boží projevuje se jako plodivá síla pomocí těla, masa a stojí ve službách pudu sebezáchovy rodu. Marsova síla se jeví ve všem pozemském projevu jako síla vůle, impulsivnost, odvaha a tvrdošíjnost, se kterou se činí rozhodnutí, začíná se boj, jako hrubá síla svalů, aby se dalo bojovat a dobývat a jako pohlavní síla, aby se dobyté ženství mohlo vlastnit a oplodnit.

   Kdo své síly nepromarní, nýbrž ovládne, stane se vůdcem lidí. Vyzařuje svou mocnou plodivou sílu na lid a kráčí vpřed. Jeho myšlenky jako plodivá síla pronikají do nitra lidské společnosti a podněcují muže a ženy k činům odvahy a síly. Jeho činy budou osvobozovat. A pouhý jeho dotek promění člověka.

Yesudian

*

Tento vysilující věk si žádá člověka se železnou vůlí. Jen ten jej může přežít, kdo ví, co chce.

Yesudian

*

Kdykoliv v člověku procitne zvíře, zmocní se ho duch ničení a zanechává za sebou stopy záhuby. Kdykoliv se v člověku probudí Božské, projevuje člověk své nejlepší a pozdvihuje okolní svět na vyšší stupeň.

Yesudian

*

Dobýváme vrcholy, podrobujeme si prvky. Porážíme nepřítele. Stále však nám zbývá dobýt největší ze všech vítězství:
zvítězit nad ním, neznámým člověkem - nad sebou samým!
Blázni se bojí osudu. Hrdina jej překonává.

Yesudian

*

Buď statečný! Buď nebojácný! Bdi! Povstaň a jdi kupředu!
Pravým znakem síly je ovládnuté počínání.

Yesudian

*

Odložte svůj spánek, svou lenivost! Odvrhněte zajatecká pouta! Odhoďte svou slabost, své utrpení. Spoutaný je ten, kdo se spoutaným cítí, a svobodným, kdo věří, že je svoboden.
Tvé oko, posílené dalekohledem nebo mikroskopem, ukazuje ti neznámé věci. Co by ti odhalilo oko tvé duše, kdyby ses naučil umění jej posilovat.

Yesudian

*

Neočekávej pomoc od jiných, neboť tím na sebe bereš dluhy. Věř v sebe, nepotřebuješ žádnou pomoc! Všechny síly najdeš v sobě.

Yesudian

*

Duchovní člověk je jako obr mezi trpaslíky. Není závislý na žádné pozemské síle, nýbrž na svém nesmrtelném duchu, a to jej činí na zemi neporazitelným.

Yesudian

*

Tvá vlastní vůle je to jediné, co odpovídá na tvé modlitby. Já, nebude dosaženo slabými. Není-li v těle a v duši žádné síly, nemůžeme uskutečnit Já. Napřed musíš dobrou posilující stravou vybudovat tělo, jen tak bude i tvá duše silná. Duše je jemnější částí tvého těla. Musíš nahromadit velkou sílu v těle a v duši.

Vivekananda

*

Člověk, který v sobě nosí hněv nebo nenávist nebo jakoukoliv jinou vášeň, nemůže pracovat, neboť jen tříští své síly a nedělá nic užitečného. Člověk klidný, smířlivý, spravedlivý, vyrovnaný dokáže nejvíce. Neztrácí sílu.

Vivekananda

*

Síla se nemůže projevit, kde je slabost. Buď, čím jsi! Tvou pravou přirozeností je síla.

Vivekananda

*

Čím více jsou okolnosti proti tobě, o to silněji se projeví tvá vnitřní síla. Jak můžeme rozumět velkým lidem, nejsme-li jim rovni.

Vivekananda

*

Neměj v sobě slabost, ani tváří v tvář smrti. Nelituj a nelpi na minulých skutcích. Nevzpomínej si na své dobré skutky. Buď svobodný. Slabí, bázliví, nevědomí nikdy nedosáhnou Já.

Vivekananda

*

Měj odvahu jít k pravdě, i kdyby se šlo peklem. Neztrať nikdy víru ve vlastní síly a můžeš v tomto vesmíru provést všechno. Nebuď slabý. Veškerá síla je tvá.

Vivekananda

*

Vůle je silnější než cokoliv jiného. Všechno se musí sklonit před vůlí, neboť ona pochází od Boha. Čistá a silná vůle je všemohoucí.

Vivekananda

*

Duchovní síly jsou sublimované pohlavní síly. Sexuální síly jsou zhmotnělé duchovní síly.

E. Haichová

*

Moc ducha pochází z ovládání sil v těle. Cílem je nastřádat tělesné síly a proměnit je v duševní a duchovní energii. Velké nebezpečí je v tom, že tělesné síly promrháme v neovládaných a neopatrných zábavách a tím ztrácíme původní sílu ducha.

Vivekananda

*

Je-li tvůj cíl velký a tvé prostředky malé, jednej přesto.
Samotným jednáním tvé prostředky porostou.

Aurobindo

- pokračovanie -

Elisabeth H A I C H

(Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Zdroj: Makoň.cz

november 03, 2009 23:53 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top