Obrázok používateľa CEZ OKNO
John Anthony West: Uvažujme o Kalijuge 2

Ľudia sú menej hlúpi, než sa domnievajú naši arogantní akademici. Avšak, ľudia sú aj nediskriminujúci. Divoko špekulatívne, dokonca bláznivé práce sú prijímané ochotne, naozaj oveľa ochotnejšie, než čokoľvek založené na prísnej učenosti. Erich von Däniken je oveľa populárnejší ako R. A. Schwaller de Lubicz (čo je pravdepodobne nevyhnutné s výnimkou nejakého ideálneho sveta počas Zlatého Veku) a, samozrejme vzhľadom na ciele Hollywoodu a TV, sú to vždy ratingy a doláre produkujúce záhady/bludárstva/alternatívy, ktoré získavajú najväčší priestor na obrazovke i väčšinu vysielacieho času.

Čo sa týka Egypta, väčšina heretickej pozornosti sa zameriava na Pyramídy v Gíze a Sfingu – čo je dostatočne oprávnené, keďže odpovede establišmentu na prakticky každú otázku ohľadom týchto konštrukcií sú tak zjavne nedostatočné, že oheň diskusie nikdy neuhasne. Ale planina v Gíze nemá na egyptské záhady monopol a to, že sú iné neuznané, má vážne dôsledky nielen z hľadiska lepšieho pochopenia starovekého sveta, ale tiež kvôli zváženiu a pochopeniu obrovských, pomalých procesov histórie a našej vlastnej súčasnej pozície v tomto procese.

Založenie, vznik a závratný vzostup dynastického Egypta (začínajúc okolo roku 3200 p.n.l.) je jednou veľkou záhadou. Len počas niekoľkých storočí Egypt (zrejme) prešiel od primitívnych neolitických začiatkov ku komplikovanému, nespornému ovládaniu spektra disciplín. V čase nie dlhšom, ako je mrknutie oka histórie, Egypt akosi rozvinul sofistikovaný hieroglyfický systém, komplikovanú teológiu a kozmológiu, astronómiu a matematiku, pokročilú medicínu a úplné majstrovstvo architektonickej konštrukcie a umeleckej formy.

Egyptológovia to niekedy považujú za mierne pozoruhodné, ale trvajú na tom, že napriek zdaniu opaku (a starostlivá práca desiatok učencov to kategoricky dokazuje), Egypt bol „skutočne” stále „primitívnou” spoločnosťou, postrádajúcou „skutočnú” vedu a „skutočnú” filozofiu (a preto „skutočnú” civilizáciu). Svet bude musieť počkať na Grécko, aby začala „skutočná” civilizácia. A preto, hoci nápadný, rozkvet Egypta je predstavovaný bez záhad a len s pár problémami. Hoci je to úskok s veľkou magnitúdou, nebudem sa tu naň zameriavať.

Ak Egypt dosiahol tak nepoznané výšky tak skoro, čo by potom vysvetľovalo jeho dlhý úpadok? Egyptológovia nemajú žiadny problém odpovedať na túto otázku, a konvenčné vysvetlenie, hoci nie nelogické, je neuspokojivé, akonáhle sa už raz začnete pýtať.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

John Anthony West

Článok vyšiel v New Dawn No. 97 (júl-august 2006)
http://www.newdawnmagazine.com/articles/consider-the-kali-yuga

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


január 25, 2015 23:58 popoludní

 

 

Top