Obrázok používateľa CEZ OKNO
John Anthony West: Uvažujme o Kalijuge 4

Synonymický slovník programu Microsoft Word vymenúva dva významy slova „mýtus”: legenda a klamstvo. Čo je zaujímavé, výrazy pre „legendu” nezahŕňajú „klamstvo“, zatiaľ čo synonymá pre „klamstvo” nezahŕňajú „legendu.” Napriek tomu sa bežne používajú obidve definície, často bez rozmyslu, a v niektorých prípadoch súčasne.

O mýte a význame

Vyjadrenia učinené Georgeom W. Bushom napríklad dosahujú legendárny status okamžite, a vo väčšine prípadov sú tiež klamstvami. Ale pri pojednávaní o mýtoch Starovekých je múdre dávať pozor, predtým ako sa dá znamienko rovnosti medzi legendu a klamstvo, bez ohľadu na to, že obvykle nekorešponduje s naším moderným spôsobom komunikácie faktu. Starovekí očividne nezmýšľali o svojich legendách ako o klamstvách. Ten negatívny význam je súčasným rozsudkom vyhláseným viktoriánskymi pra-antropológmi devätnásteho storočia a ten bol zmenený na dogmu stúpencami Cirkvi pokroku v dvadsiatych rokoch. (Vyčerpávajúce dielo Jamesa Fraziera „Golden Bough“ („Zlatá ratolesť“) bolo pravdepodobne najvplyvnejšou jednodielnou prácou toho žánru.)

Hoci stále prevládajúce, obzvlášť v akadémii, boli tieto viktoriánske hodnotenia pod paľbou takmer od svojho začiatku. Teraz sa stáva zjavným, že tieto zvláštne, zdanlivo náhodné a iracionálne staroveké príbehy, v sebe obsahujú zabudnutú históriu a hlbokú psychológiu, ale tiež, udivujúco, astronómiu, kozmológiu, fyziku, genetiku a porozumenie diela Vesmíru tak pokročilého a súhrnného, že je to len najčerstvejší pokrok v našich vlastných vedách, ktoré nám umožňujú začať chápať, aké znalosti boli dostupné vo veľmi dávnej minulosti – v čase, kedy podľa našich „expertov,” neexistovala žiadna civilizácia, o ktorej je vôbec možné hovoriť.

Stručne povedané, je čas na celkové opätovné prehodnotenie vedomostí Starovekých. Nielen, že vedeli viac, než sme mysleli, že vedia; je tiež veľmi možné, že mali znalosti, ktoré my ešte nemáme, a ktoré by mohli pre nás byť nesmierne užitočné, dokonca kľúčové, keby sme ich získali.

Egyptský mýtus môže byť jedným miestom, na ktoré by sme sa mohli začať pozerať.

Predstavenie Sekhmet

V starovekej egyptskej mytológii je bohyňa Sekhmet znázornená ako žena s hlavou levice, je spájaná s odplatou, vedením vojny a tiež, čo je dosť zvláštne, s liečením; ale liečením ohňom alebo očistou. Ezotericky predstavuje ženský aspekt princípu ohňa (zasväcujúceho). Ptah (architekt neba a Zeme) vytvára Vesmír „slovami” zaslanými Džehutim (kozmickou múdrosťou), ale je to Sekhmet, manželka Ptaha, ktorá to dielo skutočne vykoná. Jej meno „Sekhem” znamená „silu”; koncovka ženskej prípony, „t” z toho činí „ženskú silu.”

V jednom veľmi dobre známom mýte je Re, Slnko (tvorivý princíp) starý a unavený; svárlivé, neposlušné ľudstvo mu už viac nevzdáva hold. Tak je Sekhmet vyslaná bohmi, aby ľudstvo potrestala a priviedla ho späť na cestu. Túto úlohu vykonáva so škodoradostným besnením vlastným jej levej povahe. Vo dne masakruje; v noci sa vracia na krvou pokryté polia – kým nedosiahne bod, kedy sa stane jasným, že pokiaľ to neskončí, čoskoro zničí celé ľudstvo, nerozlišujúc medzi tými, ktorí bohov stále poslúchajú a pohŕdavou, skeptickou väčšinou. (Tento postoj sa objaví periodicky počas následnej histórie, najpamätnejšie snáď pri obliehaní Bezier počas križiackych výprav na albigenských, kedy generál poverený obliehaním, a chystajúci sa zrútiť múry, sa pýta pápežského nuncia, Arnalda-Amalrica, opáta z Citeaux, ako má rozlíšiť medzi pravými veriacimi v meste, tak aby mohli byť ušetrení, a kacírmi, ktorí si „pravdaže“ zaslúžia umrieť. Opát sa svojou odpoveďou preslávil: „Zabi ich všetkých. Boh svojich spozná.”)

Každopádne, v egyptskom mýte bohovia dokázali, že sú milostivejší. Z dôvodov, ktoré je ťažké zistiť sa rozhodli, že ľudstvo bolo dostatočne potrestané a že je potrebné niečo urobiť, aby zastavili Sekhmet, predtým než vyhubí celú rasu. Zahrali na Sekhmet trik na podnet múdreho Dežhutiho. Zatiaľ čo Sekhmet spala, krv pokrývajúca polia sa zamenila na víno. A keď sa Sekhmet zobudila a navštívila polia, aby chlontala ako je jej zvykom, víno zaúčinkovalo. Sekhmet upadá do opitej omámenosti, ide spať a zobúdza sa premenená na dobročinnú Hathor, poskytovateľku kozmickej výživy spájanú so sexualitou, piesňou, tancom a cyklami času. Tu sa egyptský príbeh končí, ale predpokladá sa, že tvorci mýtov usúdili, že v tomto bode, so spacifikovanou Sekhmet, sa ľudstvo preskupí inak a bude pokračovať na svojej nie príliš veselej ceste.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

John Anthony West

Článok vyšiel v New Dawn No. 97 (júl-august 2006)
http://www.newdawnmagazine.com/articles/consider-the-kali-yuga

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Sekhmet
http://www.cez-okno.net/rubrika/sekhmet

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


máj 20, 2015 10:27 dopoludnia

 

 

Top