Obrázok používateľa CEZ OKNO
KEMITOLÓGIA - Alternatívny pohľad na staroveký Egypt III.

Starovekí Egypťania uctievali hviezdu Sírius ako darcu života, pretože sa objavil vždy v čase každoročných záplav na Níle. Keď Sírius zmizol z nočnej oblohy na západe za obzorom, ostal skrytý 70 dní kým nevyšiel na východe v dopoludňajších hodinách. Toto bolo vnímané ako čas ukončenia a obnovy. V skutočnosti Kemiťania nikdy nehovorili o smrti – ale skôr o „zapadaní“. Vedeli, že sme v konečnom dôsledku nesmrteľní a v konštantnom stave zmeny... alebo transformácie.


Egyptská päťcípa hviezda zastupovala päť prvkov: zem, vodu, oheň, vzduch a éter. Takisto reprezentovala päť fáz slnka počas dňa. Neter, Nut, reprezentovala oblohu a pod ňou môžete vidieť ako sa rodí slnko, symbolizované Kheperom, a pozorovať ako si slnko razí cestu skrz jej telo (oblohu), kým ho neprehltne, opäť.

Kheper, symbolizuje okrídleného skarabea. Jedná sa o prvú fázu vzniku, ktorou prichádza slnko do bytia. To je vek, v ktorom sme teraz, v procese vstupu. Slnko stúpa nad obzor, odhaľuje veľa toho, čo bolo skryté v predchádzajúcom veku separácie, duality a temnoty.

Ra, tvrdohlavý, impulzívny mladý samec. Samozrejme súvisí s baranom Ram, Ra predstavuje vekom sa zvyšujúce vzdelávanie a rozvoj.

Oon (odtiaľ je odvodené anglické slovo označujúce poludnie – noon), Múdre. Slnko je v zenite na oblohe. Civilizácia sa stále zdokonaľuje, so znalosťou, že sa nám darí, keď žijeme v súzvuku s naším okolím a medzi sebou navzájom.

Aten, Múdrejší. Slnko je vo svojej zrelosti, od poludnia do neskorého popoludnia. Civilizácia dosahuje stav najvyššieho bytia. Ľudstvo vibruje vo vyšších dimenziách a je na technologickom i duchovnom vrchole, prirodzene rezonuje so svojím prostredím.

Amen, alebo Amun, slnko sa stáva skrytým, keď ho prehltne Nut a zanikne. To je vek, v ktorom sme žili po stáročia. Civilizácia prejde do dualistického sveta polarity, kde vedomosti a múdrosť môžu byť ľahko manipulovateľné a pre nás skryté.

Od veku Khepera do veku Aten, sme v procese zvyšovania svojej úrovne vedomia, avšak ako sa ponoríme do veku Amen, prechádzame a strácame kontakt s našimi vyššími zmyslami. Počas fázy Aten sme dosiahli našu najvyššiu úroveň vedomia, a mali to, čo nazývame „božské“ schopnosti a kvality. Existujúc vo vyšších dimenziách reality, Khemitská civilizácia nemala potrebu ústneho alebo písaného jazyka. Komunikácia prebiehala na báze frekvencií, ktorá dosahovala najčistejšiu formu, na báze „od srdca k srdcu“, podporujúc prostredie mieru a prosperity, ako je definované slovom Hotep.

V súčasnej dobe sa pohýname z cyklu Amen, Veku temna alebo nižších vibrácií, polarizovanej trojrozmernej reality. Pravdy našich neobmedzených potenciálov nám boli skryté, ako budeme smerovať dualistickým svetom temných a svetelných energií, pocitmi odlúčenosti od „Boha“ a od seba navzájom. Na začiatku roku 2011, svet sledoval, ako sa Egypťania zhromaždili, tak mierumilovne ako len bolo možné, spôsobili masívnu zmenu len za 18 dní. Ich počiatočné víťazstvo zhromaždilo podporu podobných príčin celosvetovo.

Pokračujúca „ľudská revolúcia“ v Egypte je nádherným odrazom obrovského globálneho prebudenia, pretože sa čoraz viac ľudí prebúdza a začína vidieť skrz jemne tkané pásy klamu a manipulácie. Ľudia z Egypta a iných krajín sa zjednocujú postavením sa za svoje základné ľudské práva a ich úsilím stimulovať obrovské odhalenie korupcie vo veľkom meradle na všetkých úrovniach vládnej a priemyselnej hierarchie.

Teraz sa chystáme opustiť temnotu a vstúpiť do veku Kheper. Závoj sa zdvihol, a hra polarít sa chýli ku koncu. Začíname vidieť náš svet z vyššej a širšej perspektívy, rozpoznávajúc dopad našej interakcie s naším životným prostredím. Je vzrušujúce žiť teraz!

Múdrosť a znalosť „starovekých“ mohla mať obrovské dôsledky pre nás v tomto okamihu TERAZ. Súčasná zem a jej obyvatelia boli vážne ohrozené našimi syntetickými technológiami – vrátane miznúcich jadrových elektrární. Ak by sme mohli úplne pochopiť a odhaliť vedomosti, ktoré Kemiťania využívali na bezplatnú a prirodzenú výrobu energie, korupciou inšpirovaná svetová ekonomika založená na rope a pustošení našej planéty by mohla skončiť. To by začal úžasný „Nový úsvit“ bytia a nádej pre nás všetkých.

Pozývame všetkých, zo všetkých oblastí života, a všetkých oblastí odborných znalostí, aby s nami spojili svoje úsilie na tejto životne dôležitej misii nádeje a objavovania!

-koniec-

Patricia Awyan

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa-opinion-guest-autho...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.oknoVšetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Kemitská škola starovekého mysticizmu
http://www.cez-okno.net/stitok/kemitska-skola-starovekeho-mysticizmu

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda


ODHALENIE nájdete na tejto adrese.

Sekcie: 
júl 03, 2014 21:43 popoludní

 

 

Top