Obrázok používateľa CEZ OKNO
Veľká žena v slovenskej literatúre

Narodila sa v Polichne, malej dedine na Orave. Bola dcérou evanjelického farára, ktorý jej dal základy vzdelania, okrem toho chodila rok do dievčenskej školy, ale inak nemala iné vzdelanie. Pseudonym Timrava prevzala spisovateľka podľa názvu jednej studničky v rodnom chotári, pretože voda v nej bola vždy dobrá, čistá a bolo jej dosť. Timrava sa nikdy nevydala, hoci prežila veľkú lásku, takmer osudovú. Dotyčný muž žiaľ padol v 1.svetovej vojne v Paríži. A možno práve táto osudová osobná dráma z nej spravila samozrejme popri talente takú veľkú spisovateľku. Mala nevšedný dar videnia. Od žiadneho slovenského spisovateľa sa o slovenskej dedine nedozvieme toľko, ako práve z jej kníh.

Ona jediná vo svojich knihách kritizuje náš ľud. ("Vo svojich dielach podávala dokonalý popis ľudí a ich mentality, vlastností i zmýšľania, kritizovala súdobé politické a národnostné problémy a nijako sa nerozpakovala kritizovať i v tej dobe hlavné myšlienkové prúdy či praktiky bežného dedinského života.", pozn. red.) Všetci boli presvedčení, že náš ľud treba podporovať, tým, že s ním budú súcitiť. Timrava naopak tvrdila, že súcit je málo, a že súcit nikomu nepomôže. Podľa nej je vždy lepšia pravda, ak je možno krutá, ako milosrdná lož. Jej tvorbu možno rozdeliť do troch skupín, a to na práce z prostredia ľudí, práce z prostredia vedeckej inteligencie a práce z obdobia 1. svetovej vojny.

Peter Huschl

Zdroj: Dôležité.sk


Viac o autorke nájdete na Wikipédii


január 20, 2010 08:54 dopoludnia

 

 

Top