Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kňazi – Atlantíďania v priestore i čase I.

Kňazi Egypta boli hlavnými strážcami posvätného tajomstva, tradície a kultúry starovekého Egypta. Oplývali tajnými, mohutnými znalosťami z oblasti astronómie, fyziky, chémie, matematiky i medicíny. Kňazi viedli svoju školu v Memfise, Saise, Tébach a Heliopolise. S tajnými vedomosťami oboznamovali iba svojich učeníkov. Prostý ľud tieto poznatky nemal. Výuka na získanie kňazstva bola ťažká, učenie začínalo, keď budúci kňaz nemal ani štyri roky a skončila v dvadsiatich rokoch.

Kňazi vyššej hodnosti získali titul Ur – “vysoký, vznešený“, najslávnejší kňaz Maa – ›› Imhotep, staviteľ stupňovitej Džoserovej pyramídy. Bol hlavným vizionárom a nosil najvyšší titul Ur Maa.

Osobitnú úlohu zohrali kňazi Ur Heku – “držitelia posvätných síl“. (Pozri ›› Heka, pozn. red.) Boli ochrancami Božskej moci a mohli ju preniesť na predmety – “posväcovať“ a tiež pomáhať chorým pri uzdravovaní. Kňazi Kcher Cheb slúžili ako chrámoví pisári a strážcovia posvätných kníh. Boli zodpovední za kopírovanie a zachovanie zvitkov chrámovej knižnice a slúžili ako strážcovia “slov moci“ – posvätných slov, ktoré poskytujú špeciálne sily.

Kňazi vyberali dobrý čas pre siatie i zber úrody, ktorý presne určovali nílske záplavy, prognózy boli stanovené na základe chrámových knižníc, ktoré obsahovali detailné pozorovanie astronomických javov.

Starí Egypťania boli zručnými lekármi a najzdravšími ľuďmi starovekého sveta. Veď medicína bola pre nich nielen povolaním, ale i posvätnou vedou. Egypťania verili, že vyliečenie pacienta závisí nielen od lekárskych schopností, ale aj od božej vôle, a preto liečitelia starovekého Egypta neboli len lekármi, ale aj kňazmi, ktorí okrem liečby študovali aj posvätné texty.

Kňazi ovládali rituálnu pohrebnú mágiu, slúžili v nekropoliach a hrobkách. Starí Egypťania verili, že po smrti fyzického tela – Kat, zostane žiť jeho meno – Ren, duša – ›› Ba (večný život) a energetický dvojník človeka – ›› Ka (astrálny plán). Ka odchádza, tak ako Slnko, do krajiny temnoty na západ – Duatu (záhrobného sveta), kde prebývajú aj duše všetkých zomretých. Predpokladalo sa, že kňazi môžu ovplyvniť posmrtnú existenciu Ka tajnými mystickými zaklínadlami a rituálnou mágiou. Oni vedeli ako ›› mumifikovať telá mŕtvych, kládli vedľa nich špeciálne figúrky – ›› „vešebty“ zobrazujúce muža, ktorý strážil Ka v posmrtnom živote.

Kňazi používali tajné mystické psychotechniky kúziel a čarodejníctva. Existovala kultúra amuletov, elixírov, magických zobrazení a zariekavaní, ktoré chránili pred rôznymi chorobami. Liečenie sa uskutočnilo pri zohľadnení astronomických faktorov – umiestnenia hviezd, súhvezdí, Slnka, Mesiaca a planét. Starovekí egyptskí kňazi ovládali umenie predpovedí počasia i astronomických javov.

Prvými kňazmi Egypta boli Atlantíďania, ktorí mohli komunikovať s Duchovnou Kozmickou Mysľou – Bohom a postavili pyramídy Chefrena, Cheopsa a Mikkerina, do ktorých boli položené poznatky starých Atlantíďanov. Kňazi používali pyramídy na mystériá, ktoré sú držané v tajnosti i dnes. Kňazi Atlantídy žili až 500 rokov, vedeli, že Boh je jeden a dali Egypťanom poznatky o cestách duše v inom svete a vysvetlili ich v egyptskej ›› „Knihe mŕtvych“.

›› Pyramídy v Gíze, postavené atlantskými kňazmi, plnia úlohu strážcov Zeme, sú ako antény, prijímajú a prenášajú energiu Kozmu.

Pyramídy plnia Boží plán. Umožňujú človeku premýšľať o zmysle života, cítiť veľkosť a tajomstvo nezvyčajných štruktúr. Obsahujú šifrované vedomosti, ktoré sa budú odkrývať ľuďom v miere ich duchovného rastu. Vnútri Cheopsovej pyramídy je kapsula, ktorá obsahuje dokumenty potvrdzujúce, že pyramídy boli postavené podľa výkresov atlantských kňazov a keď sa tieto poznatky ľuďom odhalia, začne nová etapa vývoja civilizácie na Zemi.

Egyptské pyramídy obsahujú veľa tajomstiev a záhad, slúžia ako najdôležitejší zdroj informácií o udalostiach, ktoré sa odohrali v dávnej minulosti. Veľká Cheopsova pyramída je orientovaná tak, aby sa v dňoch jarnej (20.-21. marca) a jesennej (22.-23. septembra) rovnodennosti Slnko na poludnie objavilo na vrchole pyramídy, akoby korunovalo obrovský Chrám. Vo Veľkej pyramíde praktikovali egyptskí kňazi mystériá ›› Osirisa a ›› Izis.

›› Zasväcovanie žiakov sa dialo v podzemných miestnostiach, ktoré boli umiestnené pod pyramídou. Potom, čo si adept osvojil určité množstvo poznatkov, absolvoval skúšky v podzemných labyrintoch. Potom sa žiak vybraný kňazmi ocitol v tajnej svätyni, kde prisahal pod bolestnou smrťou, že sa o svoje vedomosti nikdy nepodelí s nezasvätenými. Až potom mu kňazi odhalili hlavné tajomstvá, z ktorých prvé bola dogma o jedinom Bohu. Okrem toho kňazi naučili nového iniciáta predpovedať budúcnosť z hviezd a prichádzať do kontaktu s kozmickými silami.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Prišlo mailom...

Preklad: Miroslava

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Elisabeth Haich: ZASVÄTENIE
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zasvatenie

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Vedomosti Atlantíďanov uložené v tajnom podzemí pod Sfingou (+VIDEO)
https://www.cez-okno.net/clanok/vedomosti-atlantidanov-ulozene-v-tajnom-...

ATLANTÍDA
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


Autori: 
júl 09, 2018 02:15 dopoludnia

 

 

Top